Jesień jest najlepszym terminem stosowania herbicydów doglebowych na plantacjach truskawek, porzeczek i innych krzewów owocowych. Ten jesienny czy późnojesienny termin jest optymalnym z punktu widzenia technologii uprawy, bezpieczeństwa roślin oraz biologii wielu chwastów występujących na plantacjach. Zabieg ten jest szczególnie polecany do zwalczania gwiazdnicy pospolitej, starca zwyczajnego, jasnoty purpurowej, bratka polnego, ptasznika pospolitego, bodziszka drobnego i wiechliny rocznej. Siewki tych chwastów pojawiają się także jesienią, są wytrzymałe na mróz i kontynuują rozwój w okresach odwilży oraz przedwiośnia. Wiosną znajdują się często w zbyt zaawansowanej fazie rozwojowej, aby je skutecznie zwalczyć.

Na czystą glebę, przed pojawieniem się siewek chwastów ( w okresie od października do grudnia, a więc w okresie spoczynku zimowego roślin) na plantacji truskawek warto, wrecz należy, zastosować jeden z herbicydów doglebowych, takich jak: Stomp 330 EC, Venzar 80 WP (Buracyl 80 WP, Lenazar 80 WP, Azotop New 80 WP). Rodzaj i dawka wybranego herbicydu zależą od wieku plantacji, jej kondycji, warunków glebowych oraz rodzaju zachwaszczenia (jakie występowało wcześniej na plantacji; jeżeli na plantacji występuje jeden czy dwa dominujące chwasty warto sprawdzić i wybrać najbardziej skuteczny herbicyd - w tabeli wrażliwości chwastów na herbicydy, zamieszczonej w PORS).

Jednak w tej chwili w Polsce, jest niedostateczna wilgotność gleb dla dobrego działania tych herbicydów i należy wstrzymać się z zabiegiem. Jest wiele rejonów w Polsce, gdzie mówi się o suszy. Jeśli plantacja jest jednak zachwaszczona, to wymaga najpierw mechanicznego i ręcznego – w rzędach, pielenia, gdyż herbicydy zarejestrowane w Polsce na chwasty dwuliścienne zwalczają je skutecznie tylko do fazy 2-3 liści właściwych (poza Lontrelem/Cliopharem 300 SL, jednak te zwalczają tylko wybraną grupę chwastów i jako środki dolistne o działaniu układowym wymagają wyższych temperatur powietrza). W przypadku zachwaszczenia plantacji chwastami z grupy jednoliściennych należy pospieszyć się z wykonaniem zabiegu jednym z graminicydów, gdyż te również działają systemicznie, wymagając wyższych temperatur do skutecznego działania.

Autorka: Barbara Błaszczyńska, KPODR
 

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro