Wyszukiwarka

ZWALCZANIE PARCHA
Aktualnie występuje znikome ryzyko infekcji parchem jabłoni. Ze względu na utrzymujące się niskie temperatury zarodniki workowe są w bardzo małym stopniu gotowe do wysiewów, a ryzyko ich wysiania i infekcji jest bardzo niskie. Wskazane jest wykonanie zabiegu prewencyjnego jednym z preparatów miedziowych, aby zabezpieczyć pękające pąki (np. Miedzian 50 WP, Mag 50 WP, Funguran-OH 50 WP, Kocide 101 WP).
Jeśli przewidywane są opady, zabieg wykonać mieszaniną środka miedziowego z jednym z preparatów: Delan 700 WG lub Ventop 350 SC.

ZWALCZANIE KWIECIAKA JABŁKOWCA
W sadach pojawiły się chrząszcze kwieciaka jabłkowca. Zbliża się okres wylęgania z zimujących jaj mszycy jabłoniowej. Na kwaterach gdzie w ubiegłych sezonach obserwowano straty wywołane przez kwieciaka lub masowo występowała mszyca jabłoniowa zaleca się wykonanie zabiegu jednym z preparatów z grupy pyretroidów (np. Sherpa 100EC, Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC).
Pyretroidy stosowane wczesną wiosną nie stanowią większego zagrożenia dla fauny pożytecznej, która nadal pozostaje ukryta po okresie zimy.
Starać się nie stosować pyretroidów w sytuacji gdy temperatura przekracza 20oC.

ZWALCZANIE ZIMUJĄCYCH FORM PRZĘDZIORKÓW I MSZYC
Obecnie można wykonać zabieg olejem parafinowym (np. Treol 770 EC) przeciwko zimującym formom niektórych szkodników w dawce 10-15 l/ha. Obecny termin zabiegu, tuż przed fazą mysich uszu, niesie ze sobą dużą skuteczność i jest polecany wówczas gdy:
- nie wykonywano jeszcze zabiegów olejem parafinowym
- nie przewiduje się wczesnowiosennego zwalczania mszycy jabłoniowej w sadzie
- w poprzednich sezonach masowo występował przędziorek owocowiec lub pordzewiacz.
Zasady stosowania oleju parafinowego w obecnym terminie:
- nie stosować w mieszaninie z fungicydami
- pod żadnym pozorem nie stosować w mieszaninie z produktami siarkowymi.
- zachowywać odstęp pomiędzy zastosowaniem preparatu olejowego a innymi fungicydami (Delan 700 WG lub Ventop 350 SC – 2 dni, pozostałe co najmniej 7 dni).
- nie stosować w okresie zagrożeń wystąpienia przymrozków.

ZWALCZANIE RAKA BAKTERYJNEGO DRZEW PESTKOWYCH
W okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych u drzew pestkowych, należy wykonać zabieg przeciwko rakowi bakteryjnemu stosując jeden z produktów miedziowych. Produkty miedziowe zapobiegają również zarazie ogniowej.

NAWOŻENIE
Druga połowa kwietnia jest najlepszym terminem na doglebowe nawożenie żelazem (szczególnie w gruszach oraz na plantacjach truskawek).
Aplikację doglebowym chelatem żelaza (np. Chelat żelaza HBED) przeprowadza się poprzez fertygację lub przy użyciu belki herbicydowej. Stosuje się 5 – 20 kg chelatu na hektar w mieszaninie z preparatem zawierającym kwasy humusowe w dawce 10 l/ha (np. Humistar).

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn,
GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Ostatnie ogłoszenia

popup1