Miodówka gruszowa: zabieg wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu. Obecnie zarejestrowany jest: Patriot 100 EC (0,125l/ha)*; Atilla SP (7,06 kg/ha) +0,4l Protectora lub naniesienie Anthocoris nemoralis (1000-1500 szt/ha).

Program belgijski: W Belgii w rejonach produkcji owoców grusz mają posadzone wysokie żywopłoty, w odległości mniej więcej, co 200 mb od siebie.

Po pierwsze: W Belgii w fazie bezlistnej, po rozpoczęciu oblotów przez miodówki wykonuje się zabieg pyretroidami. Ta grupa preparatów w tej fazie   również zwalcza wzdymacza i podskórniki gruszowe! Po drugie: W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych stosują: 7-8l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 3 kg/ha preparatu zawierającego mancozeb + 50 kg/ ha glinki kaolinowej. Zaznaczają jednak bardzo istotną uwagę!: Olej parafinowy nie może być stosowany przed przymrozkiem, bo wówczas parzy! I druga: Ne można mieszać oleju parafinowego z mankozebem.

Po trzecie: Za około 7-10 dni później (w zależności od tempa wegetacji) stosują kolejne 7 l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 6 kg preparatu siarkowego + 30 kg/ha mączki kaolinowej.

Po czwarte: Wykonuje kolejne trzy zabiegi, w odstępach 7-10 dniowych (w zależności od tempa wegetacji) po 25 kg/ha mączki kaolinowej.

Mancozeb jako substancja ma działanie jajobójcze, a mączka kaolinowa zapewnia taką barwę odblasku liści w słońcu, że samice miodówki nie zauważają liści i w związku z tym lecą składać jaja do sadu sąsiada! To niestety nie koniec problemu. Do sadu nanoszą owada o łacińskiej nazwie Anthocoris (jeden z wielu pożytecznych dziubaków!) oraz pielęgnują wręcz skorki. W sierpniu wieszają na drzewach małe, z wyperforowanymi dziurkami, wykonane z czarnej folii, a wypełnione sianem lub sieczką słomy woreczki. Stanowią one zimowe schronienie dla skorków, które w roku następnym są efektywnym pomocnikiem w zwalczaniu miodówek. W nawożeniu dolistnym stosują w lecie siarczan magnezu i saletrę potasową, które to nawozy zniechęcają miodówki do znoszenia jaj na opryskiwanych drzewach. Dopiero jako ostateczność traktują możliwość zwalczania miodówek Enwidorem, który u nich ma również rejestrację na miodówki. Warunek, że musi on być stosowany do momentu kiedy 30% jaj jest barwy żółtej a pozostałe są białe.

W Holandii producenci gruszek po pojawieniu się muchówek Miodówki, w fazie pękania pąków, ale zanim pokaże się zielona tkanka, stosują mieszaninę Oleju parafinowego (10l/ha) + 5 kg/ha) preparatu siarkowego. Zasady takie same jak przy stosowaniu oleju parafinowego u jabłoni.

 

Sandomierz; dnia 27.03.2017 r. Opracowanie: Adam Fura.

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro