Sucha i bezdeszczowa pogoda z wysoką temperaturą sprzyja przędziorkom. W sadach coraz częściej zauważa się naloty mszyc.

Przędziorki należą do najgroźniejszych szkodników roślin sadowniczych. Decyduje o tym występowanie kilku pokoleń w ciągu roku, a tym samym możliwość bardzo szybkiego rozmnażania się. Są groźne zwłaszcza w sadach  intensywnych. Przędziorki są typowymi polifagami. Występują na jabłoniach, zwłaszcza  na takich  odmianach  jak  Golden Delicious, Idared, Lobo, Rubin, Rubinola. Gala, ale też  licznie w sadach śliwowych, na morelach, brzoskwiniach, wiśniach, czereśniach, w jagodnikach i na wielu innych roślinach uprawnych oraz dziko żyjących. Są to najmniejsze szkodniki zasiedlające rośliny sadownicze. Larwy i dorosłe przędziorki wysysają sok z komórek liści. Miejsca uszkodzeń mają postać początkowo jasnych plamek, liście mocno uszkodzone brązowieją i mogą przedwcześnie opadać. Żerowanie przędziorków powoduje zahamowanie  fotosyntezy, zwiększenie transpiracji, wczesne opadanie liści, a nawet całkowitą defoliację. Pośrednio  wpływa  na redukcję liczby tworzących się owoców i pąków kwiatowych zawiązywanych na następny rok.

Panujące w ostatnich tygodniach wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się przędziorków.

Warunkiem powodzenia w walce z przędziorkami jest systematyczna lustracja sadów na ich obecność i liczebność i wykonanie niezwłocznie zabiegu ochronnego po przekroczeniu progów szkodliwości. I tak :

Zabiegi zwalczające przeprowadza się po stwierdzeniu przekroczenia progów zagrożenia, które wynoszą:
• od fazy różowego pąka do II połowy lipca – średnio 3 i więcej form ruchomych (larw i osobników dorosłych) na liść.
• od II połowy lipca i później – średnio 5 i więcej ruchomych form przędziorków na liść

Także mszyce w sadach stanowią istotny problem. Lustracje pod kątem ich obecności i liczebności rozpoczęte wczesną wiosną należy dalej kontynuować przez cały sezon , a zwalczanie rozpocząć po przekroczeniu progu szkodliwości. Bardzo dobrym rozwiązaniem na przędziorki i mszyce a także inne „drobne” owady  w sadach i jagodnikach jest zastosowanie produktu K-PAK.

K-PAK jest produktem na bazie silikonu o niespecyficznym sposobie działania w stosunku do szkodników. Jego mechanizm działania polega na fizycznym unieruchamianiu szkodników znajdujących się na roślinie, przez co roztocza i owady giną w 100%. W związku z tym, że nie zawiera żadnej aktywnej substancji chemicznej nie powoduje uodparniania się szkodników i może być stosowany wielokrotnie w sezonie.  Jest bezpieczny dla roślin, nie posiada okresu karencji. Należy go stosować interwencyjnie, w momencie kiedy pierwsze kolonie szkodników pojawią się na roślinach.  W razie potrzeby  zabieg powtórzyć po około 5 – 7 dniach lub później.

Ze względu na specyfikę działania preparatu, zabieg należy wykonać bardzo dokładnie, pokrywając cieczą użytkową wszystkie miejsca, gdzie żerują szkodniki, w przypadku przędziorków dokładnie opryskać dolną i górną stronę liści.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro