Wyszukiwarka

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest dobre zapylenie dla późniejszego owocowania. Miniony rok przekonał na o tym. Kwiaty grusz są mniej atrakcyjne dla owadów niż jabłoni, dlatego jest to zagadninie tym bardziej ważne.

Z ŚODR w Modliszewicach, oddział Sandomierz na płynęły zalecenia przydotowywane na Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki na okres od zielonego pąka do różowego pąka 2011 r.  

 

Wykaz odmian grusz i ich zapylaczy:

Odmiana towarowa

Odmiany zapylające

Generał Leclerc

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka;

Faworytka

Bera Hardy; Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka; Paryżanka; Hortensja;

Konferencja

Bera Hardy; Bonkreta Williamsa, Komisówka; Paryżanka; Carola; Concorde; Faworytka; General Leclerc; Hingland;

Concorde

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka;

Lukasówka

Bera Hardy; Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka; Paryżanka;

Dicolor

Bera Hardy; Konferencja, Delta; Erica;

Bonkreta Williamsa

Bera Hardy; Faworytka; ; General Leclerc; Hingland; Konferencja, Komisówka; Paryżanka; Triumf Packhama;

Bera Hardy

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka; Paryżanka; Faworytka;

Hindzik

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka; Paryżanka; General Leclerc;

Bojniczanka

Konferencja, Faworytka; Carola;

Verdi

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Concorde; Faworytka;

Harrow Sweet

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Hingland;

Radana

Amfora; Bonkreta Williamsa, Faworytka;

Triumf Packhama

Bera Hardy; Bonkreta Williamsa, Konferencja, Paryżanka;

Hingland

Bonkreta Williamsa, Konferencja, Komisówka; General Leclerc; Faworytka;

Komisówka

Bera Hardy; Bonkreta Williamsa, Konferencja, Concorde; Faworytka; General Leclerc;

Erika

Bera Hardy; Konferencja, Dicolor;

Paryżanka

Bera Hardy; Bonkreta Williamsa, Faworytka; Komisówka;

Isolda

Bonkreta Williamsa, Faworytka; Hortensja; Konferencja,

Hortensia

Bonkreta Williamsa, Faworytka; Konferencja, Paryżanka;

Amfora

Erika; Faworytka;

Dawid

Bonkreta Williamsa, Hortensja; Konferencja,

Fertilia

Delbard Delwilmor;

Nojabrska (Ksenia)

Polinia 1; Polinia 2; Verdi;

Uwaga: Dane zamieszczone w tabelach dotyczące zapylaczy dla odmian grusz i odmian czereśni, mają Państwu dostarczyć wiedzy, jak umożliwić lepsze zapłodnienie kwiatów uprawianych przez Państwa odmian. Jeśli odległość odmiany od zapylacza jest większa jak 10 mb. to należy naciąć kwitnących pędów odmiany zapylającej i wstawić je do ściętej u góry 1i1/2 l plastikowej butelki z wodą, a butelki te przywiązać do drzew co 15-18 mb. W sadach gruszowych i czereśniowych należy na okres kwitnienia wstawić TRIPOLE z trzmielami (minimum 2 szt. na 1 ha).

Ąutor: Adam Fura ŚODR

Ostatnie ogłoszenia

popup1