Zapylanie czereśni i dostateczne owocowanie to często problem w intensywnej, nowoczesnej uprawie czereśni, dlatego warto zaznajomić się z tabelą odmian wzajemnie się zapylających. Zestawienie przygotowane na Spotkanie Grupy doradztwa Celowego - zielony pąk - różowy pąk 2011

Zapylacze dla trudno zapylających się odmian czereśni

 

Odmiana towarowa

Odmiany zapylające

Regina

Schneidera; Sylvia, Karina; Kordia; Sam; Hedelfińska; Pędy kwitnącej Łutówki;

Samba

Lapins; Sweetheart; Merchant;

Vanda

Merchant; Lapins; Techlovan; Sweetheart;

Bellise

Samba; Sweetheart;

Rivan

Vega; Burlat;

Bladoróżowa

Büttnera Czerwona; Hedelfińska;

Burlat

Vega; Van; Reinier; Hedelfińska;

Karesova

Merton Premier; Vega;

Merton Premier

Burlat i Vega

Techlovan

Stella; Oktawia; Vega; Regina;

Vega

Karesova; Büttnera Czerwona;

Heidegger

Vega; Sam;

Van

Büttnera Czerwona; Hedelfińska; Kordia;

Bing

Van; Vega; Rainier;

Sam

Bing; Van; Hedelfińska;

New York 980.1

Büttnera Czerwona; Hedelfińska;

Schneidera Późna

Van; Hedelfińska;

Hedelfińska;

Sam; Summit; Büttnera Czerwona; Kordia; Van;

Büttnera Czerwona;

Van; Hedelfińska; Vega;

Kordia

Van; Hedelfińska; Sam;

Summit

Van, Lapins, Bing;

Sylvia

Sam; Rainer; Sunbrust;

Oktavia

Sam; Schneidera

Linda

Van; Hedelfińska;

Karina

Sam;

Lambert

Van; Hedelfińska;

 Odmiany samopłodne: Lapins; Sunbrust; Newstar.

Uwaga: Dane zamieszczone w tabelach dotyczące zapylaczy dla odmian grusz i odmian czereśni, mają Państwu dostarczyć wiedzy jak umożliwić lepsze zapłodnienie kwiatów uprawianych przez Państwa odmian. Jeśli odległość odmiany od zapylacza jest większa jak 10 mb. to należy naciąć kwitnących pędów odmiany zapylającej i wstawić je do ściętej u góry 1i1/2 l plastikowej butelki z wodą, a butelki te przywiązać do drzew co 15-18 mb. W sadach gruszowych i czereśniowych należy na okres kwitnienia wstawić TRIPOLE z trzmielami (minimum 2 szt. na 1 ha).

Autor: Adam Fura ŚODR Modliszewice/Sandomierz
 

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro