Początek wegetacji w uprawach sadowniczych to nie tylko pierwsze zabiegi produktami miedziowymi. Jest to również czas stosowania pierwszych dawek nawozów pojedynczych (przede wszystkim azotowych) i wieloskładnikowych. Rozsiewanie nawozów warto rozpocząć jak najszybciej, aby w pełni wykorzystać zapas wilgoci zgromadzony w glebie po zimie, i po ostatnich opadach deszczu. Wkrótce zrobi się dosyć ciepło, będą wiały wiosenne wiatry, które szybko osuszą glebę. Pamiętajmy, że granule potrzebują czasu i wilgoci aby dobrze rozpuścić się w roztworze glebowym, a to wymaga trochę czasu. Aby program nawożenia sadu był skuteczny, należy oprzeć go na aktualnych analizach gleby, które w intensywnych sadach powinniśmy wykonywać co 2-3 lata. Trzeba także kontrolować odczyn gleby. Podczas opracowania analiz glebowych szczególną uwagę w tym momencie należy zwrócić ma stosunek Potasu do Magnezu, który powinien wynosić 3:1. Jest to bardzo ważna proporcja jeśli chodzi o dostępność tych składników dla rośliny. W poniżej tabeli przedstawiam zapotrzebowanie drzewek owocowych na składniki pokarmowe:


  N P K Mg Ca
Drzewka nieowocujące 150 kg 20 kg 90 kg 20 kg 70 kg
Drzewka owocujące 120 kg 40 kg 150 kg 30 kg 180 kg

Dawki opracował Adam Fura

Produkt, na który chciałbym zwrócić teraz Państwa uwagę, to Eurofertil 33 N-Process, który jest nawozem wieloskładnikowym zawierającym chronioną cząsteczkę azotu, ograniczającą do minimum straty tego składnika. Dodatkowo cząsteczka N-Process zawiera pochodne indoli, które przyspieszają przemiany azotu w roślinie, przez płynniejsze jego przekształcanie w aminokwasy, a następnie białka. Pełny skład mineralny tego nawozu jest dosyć bogaty: N 8%; P2O5 8%; K2O 17%; MgO 3%; SO3 29%; B 0,15%; Zn 0,1%. Produkt ten zawiera także 14% Mezocalcu, tj. wysokoreaktywnego węglanu wapnia (CaCO3). A więc wszystko czego rośliny sadownicze potrzebują na starcie. Optymalny termin stosowania tego produktu w jabłoniach to mysie uszko, w dawce 300-600 kg/ha.

Istotne jest, aby Azot był dostępny dla drzew owocowych w newralgicznych momentach, tj.: na początku wegetacji, w czasie rozwoju pąków kwiatowych i liści, podczas kwitnienia i na początku wzrostu owoców. Potem zapotrzebowanie na azot spada, ale wciąż jest on niezbędny do prawidłowego wzrostu owoców. Wtedy zdecydowanie wzrasta rola i znaczenia Wapnia, a także rośnie zapotrzebowanie roślin na ten składnik. Ale o tym będzie później. Zapraszamy na kolejny komunikat dotyczący fazy zielonego pąka, który ukaże się w najbliższym czasie.

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro