Jabłoń: Parch jabłoni, mączniak jabłoni
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące ochrony jabłoni i grusz: W przypadku, kiedy w sadzie mamy czysto, tzn. nie mamy plam parcha, to zabiegi wykonujemy tylko w przypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów atmosferycznych. Nadal najlepszymi preparatami w tej fazie są te oparte na mancozebie i kaptanie. W przypadku kwater z Golden Deliciousem sugeruję stosowanie preparatów zawierających mancozeb z uwagi na Drobną plamistość liści jabłoni. (Należy również pamiętać o stosowaniu nawozów zawierających magnez: (Fertileader Magnum (3-3,5l/ha) + 1% roztwór siarczanu magnezu lub Magflow 3-5l/ha; lub Agrocean Mg (3l/ha) lub Metalosate Mg (2l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha) lub Foliq Kombimax (3-5l/ha) lub Maximus Extra Mg (3-7kg/ha) lub Tecnokel Amino Mg (2l/ha) lub Aminoqalant MG (2l/ha). Do wszystkich należy dodać Chelat Zn w dawce równej 50-60g Zn na 1 ha.

Dla odmian Golden Delicious i Mutsu oraz grusz należy pamiętać o podaniu pozakorzeniowym w III dekadzie lipca pierwszej dawki Chelatu manganu, w celu utrwalenia zielonej barwy skórki jabłek. Drugą dawkę chelatu manganu należy podać pomiędzy 15 a 20 sierpnia.Sady jabłoniowe należy nadal zasilać pozakorzeniowo jednym z nawozów zawierających wapń Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Capfol (3l/ha) lub Rosacal Plus (3l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6l/ha) lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Rosatop Ca 3-5l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4l-ha lub Insol Ca 5l-ha lub Chlorek wapnia (5-7kg/1000l wody) lub mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3l/ha lub Amiwap (2-3l/ha) lub Boramin Ca (2-3 l/ha) lub Fertileader Elite 3-4l/ha lub FoliQ Calimax (3-6 l/ha) lub FoliQ Aminocal (3-6 l/ha) lub Lebosol-Calcium-Forte (5-8l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2l/ha lub Tecnokel Amino Ca (2-3 l/ha) lub Protifert Ca (2l/ha) lub AminoPower 11 (1-2 l/ha). Wczesne odmiany jabłoni + Galę i Elstara + grusze  należy zasilać dolistnym nawozem potasowym!

Przypominam by kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na przyszły rok. Nadal należy prowadzić  wnikliwą i częstą lustrację sadów pod kątem stopnia zdrowotności! W niektórych, na szczęście nielicznych sadach pojawiła się zaraza ogniowa! Należy lustrować także pojedynczo rosnące rośliny Głogu, Jarzębiny, Irgi i Ognika. Dla przypomnienia podaję, że najbardziej wrażliwe odmiany to: Idared, Jonathan, Szampion, Close, Gloster, James Grive, Spartan, Pinova, Piros, Alkmene, Spartan) a grusz to: Komisówka, Paryżanka, General Leclerc. W przypadku  stwierdzenia jej występowania należy jak najszybciej wyciąć i spalić chore części roślin. Rany po cięciu zabezpieczać farbą emulsyjną z dodatkiem 2% miedzianu. Narzędzia po cięciu każdego drzewa odkażać w 70-cio % denaturacie. Program ochrony jabłoni podaje: „Przy dużym zagrożeniu chorobą wykonać 2-3 opryskiwania co 2 tygodnie (preparaty miedziowe po 0,75 kg/ha). Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania mszyc.

W sadach, w których występują mszyce (np. Actara 25 WG -0,1kg/ha; Apacz (0,15kg/ha); Calypso 480 SC- 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha, (Marvik 240 EW-0,2l/ha – tylko w konwencjonalnej ochronie), Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Teppeki 50 WG -0,14kg/ha; Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).Zabieg najlepiej wykonać dużą ilością wody (1000l/ha i bardzo wcześnie rano (ok. godz. 400, gdy liście otwierają aparaty szparkowe i intensywnie absorbują wodę z powierzchni. Zapewnia to szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!                                                                                                                              

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące Systematycznego kontrolowania liczebności przędziorków i pordzewiaczy. W sadach, w których przekroczony jest próg zagrożenia ekonomicznego (4 szt. przędziorka średnio na liść lub 40 szt. pordzewiaczy) W celu zwalczania Przędziorków można stosować jeden z preparatów: (np. Nissorun 050 EC (0,9 l/ha)+Ortus 05 SC (0,5l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,-0,7 l/ha); (Sanmite 20 WP - 0,75 kg/ha, Talstar 100 EC - 0,6l/ha – tylko w konwencjonalnej ochronie); lub Envidor 240 SC (0,4l/ha) lub Sumo 10 EC (0,75- 1,0 l/ha); Zarejestrowane są też Affik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Na pordzewiacza jabłoniowego zarejestrowane są: Omite 30 WP-2,25kg/ha, Ortus 05 SC 1,5l/ha;, Omite 570 EW-1,5-2l/ha) Sumo 10 EC (0,75-1,0 l/ha) Z punktu widzenia sadownika najbardziej efektywne zastosowanie Envidoru. Preparat działa w zależności od temperatur od 8 do 12 tygodni, a więc późne zastosowanie gwarantuje, że nie ma pokolenia które schodzi na leża zimowe, a więc i w przyszłym roku na początku sezonu mamy spokój z tymi szkodnikami.

Owocówki (II pokolenie jabłkóweczki i  wydłubka oczateczka – W dniach 9.07 do 18 lipca odłowy samców owocówki jabłkóweczki i zwójkówek. Sośniczany: Owocówka jabłkóweczka:1 szt., Owocówka śliwkóweczka: 42 szt., siatkóweczka - 1 szt., bukóweczka - 1 szt., oczateczka - 2 szt., koróweczka - 62 szt., w dniu 20.07.12 siatkóweczka - 14 szt; owocówka jabłkóweczka - 4 szt.
W dniu 22.07.12 siatkóweczka - 14 szt; owocówka jabłkóweczka - 8 szt. Bukóweczka - 2 szt; wydłubka – 4 szt. Lenarczyce: Owocówka jabłkóweczka:0 szt., Owocówka śliwkóweczka:42 szt., siatkóweczka - 10 szt., bukóweczka - 2 szt., oczateczka - 11 szt., koróweczka - 8 szt., Wygoda: Owocówka jabłkóweczka - 1 szt., owocówka śliwkóweczka -- 25 szt., siatkóweczka - 0 szt., bukóweczka - 3 szt., oczateczka - 10 szt., koróweczka - 29 szt.,
Intensywne składanie jaj owocówki jabłkóweczki prognozowane jest na przełom miesiąca lipiec/sierpień, ale zależeć to będzie od układu pogody. Początek składania jaj jest to najlepszy moment na zastosowanie Dimilinu 480 SC (0,3l/ha) lub Rimonu 100 EC (0,75l/ha). Lub po 8-10 dniach,  należy wykonać  zabieg ochronny jednym z preparatów: Runner 240 EC w dawce 0,40l/ha, Steward 30 WG w dawce 0,2kg/ha, Affirm 2,5-3,0 kg/ha. W przypadku łącznego występowania zwójkówek i mszyc należy zastosować jeden preparatów chloro i neonikotynowych – np.: Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha  Zabieg najlepiej wykonać bardzo wcześnie rano (ok. godz. 400, gdy liście otwierają aparaty szparkowe i intensywnie absorbują wodę z powierzchni. Zapewnia to szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!  

III. Zabiegi pielęgnacyjne:
1.    Nadal aktualne są wskazówki dotyczące przerzedzania ręcznego zawiązków jabłoni
2.    Cięcie letnie długopędów odmian zbieranych za 4-5 tygodni!
3.    Na drzewach odm. Rubin; Rubinola, Ligol itp. Pędy, które nie zakończyły się pąkiem kwiatowym należy przyciąć za trzecim liściem. (koniec lipca – pierwsze dni sierpnia).
4.    W sadach czereśniowych, wiśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych i morelowych tuż po zbiorach Przystąpić do cięcia   drzew.

Grusza
Nadal aktualne są wskazówki dot. gruszy: Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + siarczan potasu w dawce 5 kg/1000 l wody (stwarzanie środowiska niekorzystnego dla miodówek!). Za 7 dni powinno się zastosować dolistny nawóz wapniowy! Belgowie stosują Boramin Ca. Kwatery z jesiennymi odmianami grusz należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Potas w tej formie  w sadach gruszowych jest ogromnie ważny ze względu na wpływ na wielkość owocu i jego smak. W przypadku ich pojawienia się miodówek gruszowych należy stosować Dimilin 25 WP w dawce od 0,6 do 0,9 kg/ha lub Rimon 100 EC w dawce 0,75 l/ha! Uwaga: Warunki zastosowania!!! Do wszystkich należy dodać 0,15l Slippy lub Silwetu lub Super zwilżacza.

Śliwa
Nadal aktualne są wskazówki: - należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów chloro lub neonikotynowych.

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Pordzewiacza śliwowego: Omite 570 EW – 2l/ha, Omite 30 WP-2,25kg/ha Ortus 05 SC – 1l/ha. Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania przędziorków: Magus 200 SC 0,5 l/ha, Omite 30 WP- 2,25 kg/ha, Omite 570 EW-1,5-2l/ha, Ortus 05 SC – 1l/ha, Do wszystkich należy dodać 1 l koncentratu aminokwasowego lub 0,15l Slippy lub Silvetu lub Super zwilżacza.

Owocówka śliwkóweczka: z uwagi na dużą ilość łapiących się motyli, zabiegi należy wykonywać co 3 tygodnie stosując: Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Runner 240 SC (0,5l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,2kg/ha).

Znamionówka tarniówka: pyretroidy – opryskiwać po pojawieniu się gąsienic!

Wiśnia i czereśnia
Po zbiorze owoców
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65 WP/Syllit 65 WP – 1,5 kg/ha (1-2 razy w okresach opadów!) Topsin M 500 SC – 1,5l/ha lub Kaptan Plus 71,5 WP – 2kg/ha lub Score 250 EC -0,2l/ha (max 2 razy w sezonie). Przędziorki: Agricolle – 3l/ha; Śluzownica ciemna: Bulldock 025 EC – 0,75l/ha lub Sumi-alpha 050 EC -0,45l/ha – tylko w konwencjonalnej produkcji.

Program nawożenia dolistnego  dla pestkowych
Jak najszybciej w ciągu 2 tygodni po zbiorze należy sady gatunków pestkowych Trzykrotnie w odstępach co 5 dni należy zasilić mocznikiem w ilości I- 8kg; II-12kg; III-18 kg mocznika na 1000 l wody. Zabiegi należy wykonywać po 2100! Ma to ogromne wręcz znaczenie dla jakości owocu w przyszłorocznym sezonie!!!  

Malina
Malina owocująca na pędach dwuletnich: Zamieranie pędów malin: Po zbiorze: Mythos 300 SC – 2,5l/ha; Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Signum 33 WG – 1,8 kg/ha, Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha;
Przeziernik malinowiec: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,23l/ha) – oba preparaty do konwencjonalnej produkcji;
Pryszczarek namaliniak łodygowy: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,23l/ha); Sumi-Alpha 050 EC (0,6l/ha) – tylko w konwencjonalnej produkcji.

Malina powtarzająca: Szara pleśń: Teldor 500 SC – 1,5l/ha. lub Signum 33 WG – 1,8 kg/ha.
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Przędziorek chmielowiec: Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Nawożenie dolistne: Nawóz potasowy (Drakar lub Final K lub Cigo K (po 3l/ha) I za trzy dni nawóz wapniowy: Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Basfoliar Combi Stib -3-5l/ha lub Fertileader Elite 3-4l/ha; Agrocean Ca – 3l/ha lub Metalosate Ca- 2l/ha. lub Tecnokel Amino Ca (2-3l/ha) lub Protifert Ca (2l/ha) lub AminoPower 11 (1-2l/ha).

Porzeczka czarna (po zbiorze)
Amerykański mączniak agrestu:: Nimrod 250 EC-0,75-2,25l/ha; Score 250 EC-0,2l/ha; Topsin M 500 SC-1,5l/ha,
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści: (faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec 75 WG-3-4,5 kg/ha; Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  lub Polyram 70 WG – 4,5 kg/l/ha, Score 250 EC -0,2 l/ha,
Pryszczarek porzeczkowiec liściowy i pryszczarek porzeczkowy łodygowy: Calypso 480 SC -0,15-0,2 l/ha; i pyretroidy.
Przeziernik porzeczkowiec: Bulldock 025 EC (0,6l/ha) i inne pyretroidy.
Przędziorek Chmielowiec: Omite 30 WP- 2,25kg/ha; Omite 570 EW- 1,5l/ha; Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).

Sandomierz, dnia 23.07.2012 roku, opracowanie: Adam Fura, spotkanie GDC z dnia 25 lipca-14 sierpnia 2012 roku – wzrost owoców.

Terminy następnych spotkań: GDC Sandomierz (wtorek) 14.08.2012 godz. 1000 w Sali Nr 25 ODR;
Grupa JózefówSad- (wtorek) 14.08.2012 godz. 1600 w siedzibie Grupy;
Grupa LUBSAD – 16.08.2012 godz. 1700 w siedzibie Grupy;
Grupa Radzyń – 18.08.2012 godz. 1000 w  Remizie w Branicy Radzyńskiej
Grupa Stryjno Sad - 18.08.2012 godz. 1600 w siedzibie Grupy;

 

Latem obserwuje się największe nasilenie populacji przędziorka chmielowca, który bardzo szybko namnaża się w wysokiej temperaturze. Szkodniki te obserwowano  na wielu plantacjach. Niestety wciąż wielu producentów nie potrafi w odpowiednim czasie trafnie ocenić zagrożenia ze strony tego szkodnika. Jeśli na plantacji nie przeprowadzono zwalczania chemicznego lub podjęto je zbyt późno, rośliny mogą być obecnie bardzo osłabione ich żerowaniem. Larwy i osobniki dorosłe są bardzo małe, długości 0,5 mm i nie każdy jest w stanie je zauważyć (pomocna w diagnozie jest więc lupa). Po zbiorach owoców jest odpowiedni czas na ich zwalczanie. W aktualnym PORS zarejestrowany jest na przędziorki Omite 570 EW w dawce 1,5-2 l/ha, podany w tej wyższej jednocześnie ograniczy również roztocza truskawkowego, jeśli zasiedla on najmłodsze listki. W zaleceniach jest jeszcze drugi akarycyd Sanmite 20 WP w dawce 2,25, który ma rejestrację z kolei tylko na roztocza, ale jednocześnie zwalczy również przędziorki.
Przędziorki nie wymagają zwalczania na wszystkich plantacjach i w każdym roku. Dlatego tak ważna jest lustracja plantacji co 2 tygodnie, w celu monitorowania rozwoju tego szkodnika.

Innym groźnym szkodnikiem, na którego należy zwrócić uwagę jesienią jest roztocz truskawkowiec. Roztocz jest jeszcze mniejszy od przędziorka (długość ciała tego szkodnika wynosi 0,15-0,28 mm), a ponadto ukryty w najmłodszych, zwiniętych listkach i bez binokularu trudny do zauważenia. Namnaża się stopniowo więc im starsza plantacja, tym szkody są większe. Rośliny zaatakowane przez roztocze są wyraźnie zahamowane we wzroście, liście mają drobne, często jaśniejsze od zdrowych i pomarszczone, na krótkich ogonkach. Przy licznym występowaniu szkodnika rośliny karłowacieją i wyraźnie różnią się od zdrowych. Ważnym terminem zwalczania tego szkodnika jest właśnie okres po zbiorze owoców. Dla poprawy efektywności zabiegu ważne jest ponowne opryskiwanie po 7 dniach. Większą skuteczność zabiegu uzyska się na plantacjach, na których skoszono liście, wówczas ciecz użytkowa ma większe szanse dotrzeć  do najmłodszych liści. Kolejnym czynnikiem, może nawet najważniejszym, jest właściwa technika zabiegu. Opryskiwanie przy użyciu tradycyjnej belki polowej jest zupełnie chybione w przypadku zwalczania tego szkodnika. Skuteczny może być opryskiwacz, z dodatkowym strumieniem powietrza, który pozwoli na dobrą penetrację roślin przez ciecz unoszoną powietrzem.

Kolejnym szkodnikiem, o którym należy pamiętać po zbiorze owoców jest opuchlak – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Na roślinach truskawek szkody powodują głównie larwy opuchlaków, które zjadają drobne korzenie, obgryzają tkankę okrywającą większych   korzeni, a nawet wygryzają jamy w najgrubszych korzeniach. Na plantacji obserwuje się placowe osłabienie wzrostu, więdnięcie i zamieranie roślin, które może wystąpić w kilku miejscach jednocześnie. Aby ograniczyć skutki żerowania larw powinno się zwalczać chrząszcze, właśnie w okresie po zbiorach owoców. Opryskuje się rośliny i glebę pod nimi, wykorzystując jeden z zalecanych insektycydów ( np. Dursban 480 EC lub jego odpowiedniki, Mospilan 20 SP lub jego odpowiedniki).

Opracowała Barbara Błaszczyńska, KPODR
 

Nawożenie truskawek owocujących powinno odbywać się po zbiorze – najlepiej w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu zbiorów owoców. Teraz są bardzo dobre warunki  pogodowe dla dobrego pobierania azotu przez korzenie (ciepło i dobre uwilgocenie gleby). Jeśli z powodu określonych przyczyn producent tego nie wykona w tym terminie to może to jeszcze zrobić, jednak nie później niż do połowy sierpnia. Jest to najważniejsze nawożenie truskawek na plantacjach owocujących. Głównym składnikiem podawanym w tym okresie jest azot, który dostarczany zbyt późno mógłby zakłócić przygotowanie się roślin do spoczynku zimowego w czego efekcie mogłoby dojść do uszkodzeń roślin przez mróz. Ilość podawanego azotu należy uzależnić od żyzności gleby i kondycji roślin. Powinna ona wynosić 30-50 kg N/ha. Jak podaje większość publikacji, nawożenie potasowo-fosforowe zazwyczaj jest zbędne, jeżeli nawożenie gleby przed założeniem plantacji wykonano zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Jednak od kilku lat widać wzrastające zainteresowanie producentów nawozami wieloskładnikowymi, kompleksowymi, które doskonale sprawdzają się w nawożeniu truskawek wiosną i jesienią – wzbogacają one glebę w składniki pokarmowe, które zostały spożytkowane w bieżącym sezonie.

Opracowała: Barbara Błaszczyńska, KPODR

Po zbiorze owoców truskawek trzeba zdecydować, czy pozostanie ona na jeszcze jeden sezon, czy będzie zlikwidowana. Jeśli plantacja ma pozostać na kolejny sezon czy sezony, po zbiorze owoców trzeba pamiętać o terminowym wykonaniu ważnych prac agrotechnicznych. Niestety obserwuje się często, że po zbiorze owoców niektórzy producenci zapominają o plantacji i przypominają sobie o niej dopiero na wiosnę, uważając że to właśnie zabiegi wiosenne decydują o plonach. Truskawki zarastają wówczas chwastami, nie są nawożone, często uszkodzone przez szkodniki. To wszystko hamuje ważne procesy fizjologiczne, zachodzące w roślinach truskawek latem i jesienią.
       
Procesy istotne dla plonowania truskawek w roku następnym to krzewienie się, czyli rozstanie w wyniku wyrastania nowych pędów oraz zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych na wierzchołkach pędów. Oba te procesy są ze sobą powiązane – pierwszy z nich zachodzi w lipcu-sierpniu, drugi – w sierpniu, wrześniu i później. O dobrym plonowaniu w roku następnym decyduje więc duża liczba zawiązanych pąków, a to zależy od liczby wierzchołków pędów, na których powstają kwiaty. Jeżeli zaniedba się plantację jesienią, to w efekcie będą niższe plony w następnym roku nawet wówczas, gdyby wiosenne prace pielęgnacyjne były prowadzone bez zarzutu.
       
Do zabiegów agrotechnicznych, które powinny być wykonywane przez producentów po zbiorze owoców należą: nawożenie, usuwanie rozłogów i chwastów oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami. Również koszenie liści może być wykonywane po zbiorach, ale zabieg ten nie zawsze jest konieczny i nie powinien być wykonywany rutynowo każdego roku (co ma miejsce w praktyce).
 

Autorka: Barbara Błaszczyńska, KPODR

PO GRADOBICIACH
W miejscach gdzie wystąpiły opady gradu należy przeprowadzać regularne zabiegi z wykorzystaniem preparatu zawierającego kaptan (Captan 80 WG – 2 kg/ha, Kaptan 50 WP – 3 kg/ha). Preparat ten w wyraźny sposób przeciwdziała infekcjom gnilnym owoców oraz zabezpiecza przed infekcjami parcha jabłoni.

W celu regeneracji  uszkodzeń owoców spowodowanych gradobiciem zalecamy wykonać zabieg nawozem zawierającym aminokwasy roślinne:

Megafol w dawce 3 l/ha

W przypadku bardzo silnych uszkodzeń owoców oraz pędów (szczególnie na młodych drzewach) należy powtórzyć zabieg Topsinem po 14 dniach, stosując:

Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l/ha + preparat zawierający kaptan w pełnej dawce

Uwaga: po zastosowaniu preparatu Topsin mogą odkładać się w owocach pozostałości substancji aktywnej preparatu. W sytuacji kiedy owoce będą wysyłane do Federacji Rosyjskiej należy wykonać zabieg tylko preparatami zawierającymi kaptan w pełnej dawce (nie stosować Topsinu).


MIODÓWKI
Zalecamy przeprowadzenie lustracji na obecność miodówek w sadach gruszowych. W przypadku stwierdzenia dużych ilości miodówek należy możliwie jak najszybciej przeprowadzić zabieg stosując jeden z preparatów:

Acaramic 018 EC w dawce 0,75 l/ha
Movento  100 SC w dawce 2,25 l/ha

Zabieg należy wykonać późnym wieczorem lub w nocy, wtedy preparat wykazuje najsilniejsze działanie. Inne preparaty w obecnej fazie wegetacji wykazują mniejszą skuteczność.

NAWOŻENIE WAPNIEM I MAGNEZEM
Należy kontynuować nawożenie wapniem. Stosowanie produktów wapniowych w mieszaninie z innymi nawozami oraz środkami ochrony roślin w wielu przypadkach nie jest bezpieczne. Jeśli w sadzie występuje potrzeba nawożenia nawożenia wapniem oraz magnezem zalecamy wykonać zabieg z użyciem:
produktu wapniowego (np. Amiwap, chlorek wapnia)
oraz magnezu w postaci preparatu Magnitech w dawce 3-4 l/ha.

Mieszanina ta jest sprawdzona pod względem mieszalności.


WIŚNIE, CZEREŚNIE: DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH
Po zakończeniu zbioru owoców w celu uniknięcia wystąpienia chorób grzybowych, szczególnie w latach z dużą ilością opadów, wskazane jest wykonanie opryskiwania jednym z preparatów grzybobójczych:
Kaptan Plus 71,5 WP w dawce 2,0 kg/ha
Score 250 EC w dawce 0,2 l/ha
Topsin M 500 SC 1,5 l/ha

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

 

Lipiec to pierwszy miesiąc dojrzewania i zbiorów najwcześniejszych odmian śliw. W tym okresie należy kontynuować lustracje sadu na obecność szarki, którą łatwo można wykryć na owocach. Na chorych drzewach nie osiągają one typowych dla nich rozmiarów, wcześniej dojrzewają i masowo opadają w terminie nietypowym dla danej odmiany. Różnica w terminie dojrzewania owoców na drzewach chorych i zdrowych, zależnie od odmiany wynosi od 1 do 2 tygodni. Opadanie owoców, nawet przy braku symptomów choroby na liściach, może świadczyć o tym, że drzewa są chore. Ponadto porażone owoce są wyraźnie zdeformowane. Miąższ w miejscu plam jest przebarwiony na czerwono, gąbczasty, może zawierać kropelki stwardniałej „gumy”. Na pestkach występują charakterystyczne, ciemnoczerwone plamy i pierścienie. Warto wiedzieć, że drzewo raz zarażone wirusem szarki nigdy nie wyzdrowieje, choć szkodliwość jest różna w poszczególnych latach. Dlatego tak ważne jest sadzenie zdrowych drzewek, z kwalifikowanych szkółek, bezwzględne zwalczanie mszyc, łącznie z usuwanie odrostów korzeniowych, które lubią zasiedlać te szkodniki, a gdzie mogą być nie zauważone. Ponadto zakładając nowe nasadzenia trzeba uwzględnić izolację przestrzenną od kwater starszych, porażonych ( wymagane minimum to 500 m).

W bieżącym sezonie, obfitującym w grady i intensywne opady deszczu mogą wystąpić nasilone objawy brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, głównie na odmianach wrażliwych i uszkodzonych przez grad. Do porażenia śliwek dochodzi najczęściej  w okresie dojrzewania owoców. Zabiegi zabezpieczające przed tą chorobą powinny być kontynuowane przy użyciu fungicydów: z grupy IBE: Horizon/Orius/Orius Extra/Riza/Sparta/Syrius/Troja 250 EW o 7 dniowym okresu karencji, jeśli sadownik wybierze Topsin M 500 SC od terminu zabiegu do zbioru musi minąć minimum 14 dni. Do odmian szczególnie wrażliwych na gnicie owoców należą między innymi Earliblue, President, Empress czy Stanley. Sadownik doskonale zna swoje odmiany i najlepiej wie, które wymagają szczególnie starannej ochrony. Do infekcji owoców może dojść zarówno kilkanaście czy kilkadziesiąt dni przed zbiorem jak i tuż przed osiągnięciem pełnej dojrzałości. Zależy to od warunków pogodowych. Do wnętrza owocu patogen wnika w czasie deszczowej pogody przez różnego rodzaju zranienia np. uszkodzenia pogradowe, nakłucia przez owady czy spękania skórki.

Rak bakteryjny drzew owocowych na śliwach pojawia się tylko w bardzo sprzyjających warunkach dla jego rozwoju. Śliwy są bowiem zdecydowanie mniej wrażliwe na tę chorobę niż inne gatunki np. czereśnie i wiśnie, poza niektórymi odmianami np. Sanctus Hubertus. Jednak tej chorobie często towarzyszy leukostomoza. W zwalczaniu tych chorób największe znaczenie ma jednak profilaktyka. Sprawcy - grzyby: Valsa leucostoma Pers. i Valsa cincta Sacc. atakują najczęściej drzewa osłabione nieodpowiednimi warunkami glebowymi, uszkodzeniami mrozowymi, niedostateczną pielęgnacją. Należy więc zadbać o jak najlepszą kondycję drzew, przestrzegać również zaleceń dotyczących terminu cięcia drzew, warunków pogodowych w trakcie tego zabiegu, odpowiedniego zabezpieczenia ran. Infekcje mogą następować również przez blizny po zebranych owocach (i opadłych liściach)  i ważnym zabiegiem jest opryskiwanie drzew po zbiorach fungicydami miedziowymi lub benzimidazolowymi. Niestety w aktualnie obowiązującym PORS nie ma preparatów miedziowych zarejestrowanych w śliwach.

Pułapki feromonowe wymagają kontynuacji obserwacji, aby monitorować loty owocówki śliwkóweczki. Przed lotami II pokolenia trzeba pamiętać o wymianie zabrudzonych podłóg i feromonów na nowe (po 5 tygodniach eksploatacji). Przy dużej liczebności szkodnika, w celu uzyskania dobrych efektów zwalczania, zwłaszcza w przypadku odmian późnych powinno się opryskiwać drzewa nawet 4 razy w sezonie.

Pod koniec lipca lub na początku sierpnia w sadach może pojawić się II pokolenie znamionówki tarniówki. Po przekroczeniu progu zagrożenia (2-3 drzewa z obecnością gąsienic, po przejrzeniu ulistnienia 50 losowo wybranych drzew) można wykonać zabieg zwalczający, wybierając do zabiegu chłodniejszy dzień z temperaturą poniżej 200 C (do zwalczania tego szkodnika zarejestrowane są bowiem tylko pyretroidy: Karate Zeon 050 CS i Fastac 100 EC o 7-dniowej karencji i Sumi-alpha 050 EC, jeśli możliwe jest zachowanie14 dni karencji. W lipcu, sierpniu może być potrzeba wykonania kolejnego zabiegu przeciwko przędziorkom. Jeśli liczebność form ruchomych wynosi średnio 7 i więcej wykonuje się opryskiwanie akarycydami: o 14-dniowej karencji (Magus 200 SC, Omite 30 WP) lub 7-dniowej (Omite 570 EW i Ortus 05 SC).Wybór powinien być uzależniony od terminu zbioru danej odmiany.

Termin cięcia śliw właściwie zależy od odmiany - te o wczesnej i średniej porze dojrzewania należy ciąć po zbiorze, a tylko śliwy późne pod koniec zimy lub wczesną wiosną przed kwitnieniem (odmiany, które trzeba pobudzić do wzrostu np. Empress) lub po jego zakończeniu. Ten drugi termin jest korzystny dla odmian silnie rosnących np. Cacanska Lepotica, President, Hanita oraz tych szczepionych na ałyczy.

Przed zbiorami lub przed cięciem śliw ( jeśli nie wykonano tego w trakcie sezonu wegetacyjnego) wskazane jest przeprowadzenie lustracji sadów w celu zaznaczenia wszystkich drzew chorych, aby te były pominięte w trakcie przeprowadzania cięcia sadu i usunięte w dogodnym terminie – często w okresie bezlistnym. Pozostawienie w sadzie drzew porażonych przez choroby wirusowe (głównie szarka) czy niektóre grzybowe (np.  srebrzystość liści) niesie niebezpieczeństwo porażenia sąsiednich drzew zdrowych.

Opracowanie: Barbara Błaszczyńska, KPODR


.
 

W okresie dojrzewania – przed zbiorami owoców należy kontynuować zabiegi ochrony.
Przede wszystkim konieczne są kolejne opryskiwania przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni, tym bardziej, że często padają intensywne deszcze, stwarzając warunki do infekcji owoców (niejednokrotnie też zmywają zastosowane wcześniej fungicydy). Wykorzystujemy jeden z fungicydów opartych na kaptanie (Captan 80 WG, Captan 50 WP, Kaptan zaw.50 WP)  lub tiuramie (Sadoplon 75 WP). Według Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na 2012 rok wszystkie te fungicydy mają 7 dniowy okres karencji – konieczne jest więc wykonanie zabiegu w najbliższych dniach 7-10 dni przed planowanymi zbiorami. Jest to ważne, aby zapobiec infekcjom owoców w ostatnich dniach ich dojrzewania, jak również w okresie pozbiorczym ( choroba czasami ujawnia się dopiero podczas transportu i przechowywania owoców, straty powodowane w tym okresie mogą być duże).
Jednocześnie informuję, że na rynku pojawiła się nowa partia fungicydu Captan 80 WG, który ma zmienioną rejestrację w stosunku do poprzedniej, między innymi w zakresie wymaganej karencji – ta wynosi już 21 dni (została zmieniona głównie pod potrzeby rynku rosyjskiego i handlu jabłkami). Tak więc sadownicy mogą dysponować preparatami o tej samej nazwie, ale różnej karencji. Fungicyd Captan 80 WG „z zapasów” można stosować z zachowaniem 7 dniowej karencji.

W okresie do dwóch tygodni przed zbiorami (a w przypadku zastosowania Kaptanu Plus 71,5 WP – 1 tydzień)  można jeszcze wykonać  zabieg przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych, oczywiście tylko w tych sadach, w których jest to zasadne (czyli w tych, w których w poprzednim roku choroba występowała w dużym nasileniu  lub obecnie stwierdza się liczne porażone liście). Polecane fungicydy to: Carpene 65 WP/Syllit 65 WP, Topsin M 500 SC, Score /Golden Difenokonazol/ Skower/ Suplo/Sokker 250 EC –wszystkie o 14 dniowej karencji.

Przypominam charakterystyczne objawy choroby - na górnej stronie liści tworzą się drobne brunatne plamki o średnicy 1-2 mm, z kolei na dolnej stronie liścia w miejscu plam w okresie długotrwałych opadów deszczu powstają małe białoszare wzniesienia – owocniki z białokremowymi skupieniami zarodników konidialnych. Zarodniki te stanowią źródło zakażeń wtórnych . Porażone liście żółkną i  przedwcześnie opadają. Czasami w koronie drzew pojawiają się pożółkłe liście przypominające (na pierwszy rzut oka) objawy choroby, jeśli jednak na spodniej stronie liści brak jest białych punktów (skupienia zarodników) zabieg nie powinien być wykonywany. Przyczyną żółknięcia liści mogą być bowiem również inne, nieinfekcyjne czynniki.

Należy również zabezpieczyć owoce przed , również w tych sadach, w których muchy jak, dotąd nie pojawiły się na pułapkach lepowych lub występowały tylko pojedyncze sztuki i sadownik nie wykonał zabiegu zwalczającego. Ponieważ zalecane insektycydy: Calypso 480 S.C. Mospilan 20 SP i jego odpowiedniki: Sumitox 20 SP, Acetamip 20 SP, czy Viper 20 SP mają długi 14 dniowy okres karencji, sadownik ma ostatnią możliwość zabezpieczenia owoców w sytuacji, gdyby muchy zaczęły latać właśnie w tym okresie (tym bardziej, że wylotowi much sprzyja obecna ciepła i wilgotna pogoda). Ponadto zabieg ten jest konieczny również w sadach, w których pojawiły się nowe kolonie mszyc lub zauważymy, że odnawiają się kolonie starsze, wcześniej niedostatecznie zwalczone.

Opryskiwania dolistne nawozami wapniowymi powinny być wykonywane jeszcze na 2 i 1 tydzień przed zbiorem owoców - nie później jednak niż tydzień przed zbiorem.
Opracowanie: Barbara Błaszczyńska
KPODR Minikowo/Zarzeczewo, Lipno 02.07.2012
 

Motyle należące do rodziny zwójkówek wyrządzają w sadach owocowych bardzo duże straty. Należą do nich m.in.: owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka bukóweczka oraz wydłubka oczateczka. W celu zwalczania najgroźniejszej zwójkówki w sadach owocowych – owocówki jabłkóweczki w okresie wzrostu zawiązków wskazane jest zawieszanie pułapek feromonowych np. Ecodian-CP VP  w ilości 2000 dyspenserów w rzędach skrajnych oraz innych miejscach sadu narażonych na silne naloty szkodnika. Pułapki należy systematycznie kontrolować oraz wymieniać dyspensery w celu wczesnego stwierdzenia pojawienia się motyli owocówki jabłkóweczki drugiego pokolenia. W przypadku zaobserwowania dużej ilości szkodnika można zawiesić więcej dyspenserów. Do zwalczania owocówki jabłkóweczki wskazane jest zastosowanie następujących preparatów: Affirm 095 SG, Carpovirusine Super SC, Calypso 480 SC, Coragen 200 SC, Dimilin 480 SC, Madex SC, Mospilan 20 SP, Rimon 100 EC, Runner 240 SC, SpinTor 240 SC oraz Steward 30 WG. Zagrożone drzewa owocowe należy opryskiwać wówczas, gdy jaja owocówki jabłkóweczki są w fazie „czarnej główki” – przed wylęganiem się larw. Przed zastosowaniem w/w preparatów należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania. 
 

Sady zagrożone zarazą ogniową za 5-7 dni należy opryskać Huwa Sanem w dawco 3l/1000 l wody. Oczywiście należy prowadzić  wnikliwą i częstą lustrację sadów pod kątem stopnia zdrowotności! W niektórych, na szczęście nielicznych sadach pojawiła się zaraza ogniowa! Należy lustrować także pojedynczo rosnące rośliny Głogu, Jarzębiny, Irgi i Ognika. Dla przypomnienia podaję, że najbardziej wrażliwe odmiany to: Idared, Jonathan, Szampion, Close, Gloster, James Grive, Spartan, Pinova, Piros, Alkmene, Spartan) a grusz to: Komisówka, Paryżanka, General Leclerc. W przypadku  stwierdzenia jej występowania należy jak najszybciej wyciąć i spalić chore części roślin. Rany po cięciu zabezpieczać farbą emulsyjną z dodatkiem 2% miedzianu. Narzędzia po cięciu każdego drzewa odkażać w 70-cio % denaturacie. Program ochrony jabłoni podaje: „Przy dużym zagrożeniu chorobą wykonać 2-3 opryskiwania co 2 tygodnie (preparaty miedziowe po 0,75 kg/ha). Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania mszyc.

 
Jabłoń
Parch jabłoni, Mączniak jabłoni (wzrost owoców): 
W nocy z 1 na 2 lipca w całym rejonie wystąpiły burzowe (intensywne opady deszczu!). Nadal aktualne są wskazówki dotyczące ochrony jabłoni i grusz: W przypadku, kiedy w sadzie mamy czysto? Tzn. nie mamy plam parcha, to zabiegi wykonujemy tylko w przypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów atmosferycznych. Nadal najlepszymi preparatami w tej fazie są te oparte na mancozebie i kaptanie. W przypadku kwater z Golden Deliciousem sugeruję stosowanie preparatów zawierających mancozeb z uwagi na Drobną plamistość liści jabłoni. (Należy również pamiętać o stosowaniu nawozów zawierających magnez: (Fertileader Vital (3-3,5l/ha) + 1% roztwór siarczanu magnezu lub Magflow 3-5l/ha; lub Agrocean Mg (3l/ha) lub Metalosate Mg (2l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg magnezowych należy dodać 50-60 g/ha Zn (cynku). (2l/ha) lub Foliq Kombimax (3-5l/ha) lub Maximus Extra Mg (3-7kg/ha) lub Tecnokel Amino Mg (2l/ha). Do wszystkich nawozów 
 
Nawożenie
Dla odmian Golden Delicious i Mutsu oraz grusz należy pamiętać o podaniu pozakorzeniowym w III dekadzie lipca pierwszej dawki Chelatu manganu, w celu utrwalenia zielonej barwy skórki jabłek. Drugą dawkę Chelatu manganu należy podać pomiędzy 15 a 20 sierpnia.Sady jabłoniowe należy nadal zasilać pozakorzeniowo jednym z nawozów zawierających wapń Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Capfol (3l/ha) lub Rosacal Plus (3l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6l/ha) lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Rosatop Ca 3-5l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4l-ha lub Insol Ca 5l-ha lub Chlorek wapnia (5-7kg/1000l wody) lub mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3l/ha lub Amiwap (2-3l/ha) lub Boramin Ca (2-3l/ha) lub lub Ekolist Amino Power 11 (1-2l/ha) lub Fertileader Elite 3-4l/ha lub FoliQ Calimax (3-6l/ha) lub FoliQ Aminocal (3-6l/ha) lub Lebosol-Calcium-Forte (5-8l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2l/ha lub Polifert Ca (2-3l/ha) lub Tecnokel Amino Ca (2-3l/ha) Wczesne odmiany jabłoni + Galę i Elstara + grusze  należy zasilać dolistnym nawozem potasowym!
 
Przypominam by kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na przyszły rok.
 
Zwalczanie zwójkówek
Wyniki odłowów motyli owocówek i zwójkówek w pułapki feromonowe:
W warunkach Sandomierza największe odłowy motyli zwójkówek i owocówek w Sośniczanach miały miejsce w dniach:
Data Owoc. Śliwków. Ow. Jabłk. Siatków. Buków. Wydłub. Oczatecz.
24- 30.VI 117/351 16/125 13/101 1/2 19/45
2.VII 19/370 9/134 3/104 0/2 15/60
 
W warunkach Sandomierza ostatni zabieg wykonano w dniach 20-22 czerwca stosując Runner lub Steward. Preparaty te powinny być bardzo skuteczne przez okres 3 tygodni! W przypadku nie wykonania tego zabiegu należy jak najszybciej zastosować Afirm (2,5-3,0 kg/ha) lub Spin Tor 240 SC (0,6-0,84 l/ha). Kolejny zabieg należy wykonać w terminie od 11 do 13 lipca stosując: Runner 240 SC (0,4l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,17-0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha);
 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Mszyc: W wielu sadach pojawiły się ponownie Mszyce! (1 drzewo na 50 przejrzanych) Mamy okres upałów, a więc wymiana pokoleniowa tego gatunku następuje co 5-6 dni! W takiej sytuacji należy często wykonywać lustrację sadów i nie dopuścić do zbyt licznego występowania tego szkodnika! Rejestrację posiadają: Movento (2,25l/ha) lub  Actara 25 WG (0,1kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,1-0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) i Marvik 240 EC (0,2l/ha, poza Integrowaną Produkcją). Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Przędziorków:  Mamy okres upałów, a więc wymiana pokoleniowa tego gatunku następuje co 8-9 dni! W takiej sytuacji należy często wykonywać lustrację sadów i nie dopuścić do zbyt licznego występowania tego szkodnika! W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Rejestrację posiadają: Envidor (o,4lha). Magus200 SC (0,7l/ha); Nissorun 050 EC (0,9l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Omite 570 EW (1,5-2l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha); Nissorun 050 EC (0,75l/ha)\+ Ortus 05 SC (0,5l/ha); Sumo 10 EC (0,75l/ha) lub Sanmite 25 WP (0,75 kg/ha, w konwencjonalnej ochronie) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%). 
 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Pordzewiacza jabłoniowego: Envidor (o,4lha) lub Omite 30 WP (2,25kg/ha) lub Omite 570 EW (1,5-2l/ha) lub Ortus 05 SC (1,25-1,5l/ha) lub poza Integrowaną Produkcją Bulldock 025 EC (0,75l/ha)
 
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup Gala i Elstar oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3l/ha)!
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok. Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz  w kwaterach Faworytki lub Red Faworytki.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące: cięcia odmian owocujących na długopędach- maksymalnie najpóźniej powinno być wykonane do 15 czerwca. 
 
Zabiegi pielęgnacyjne:
1. Nadal aktualne są wskazówki dotyczące przerzedzania ręcznego zawiązków jabłoni 
2. Cięcie letnie długopędów odmian zbieranych za 4-5 tygodni!
3. Na drzewach odm. Rubin; Rubinola Ligol itp. Pędy, które nie zakończyły się pąkiem kwiatowym należy przyciąć za trzecim liściem. (koniec lipca – pierwsze dni sierpnia).
4. W sadach czereśniowych, wiśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych i morelowych tuż po zbiorach lub okresach rozbiorczych należy przystąpić do cięcia   drzew.
 
Przypominam, że w kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40t/ha należy wysiać po opadzie czerwcowym 150-200 kg saletry wapniowej/ha.
Grusza: Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + dolistny chelat manganu w dawce polecanej przez jego producenta. Mangan w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilać dolistnym nawozem potasowym!
 
Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).lub Neoram 37,5 WG (0,75kg) lub HuwaSan w stężeniu 0,2-0,3%.
          
Obecnie należy bacznie systematycznie obserwować sady gruszowe na obecność miodówek gruszowych! W przypadku ich pojawienia, zanim pojawią się jaja, należy opryskać sady gruszowe preparatem Actara 25 WG w dawce 0,2 kg/ha  + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza lub Slippa. W przypadku pojawienia się jaj zastosować Dimilin 480 SC 0,375l/ha + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza. W przypadku występowania larw, jaj i dorosłych osobników należy zastosować Pro-Mektyna 018EC/Acaramic 018 EC (0,75l/ha + Actara 25 WG w dawce 0,2 kg/ha  + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza Lub Slippa.
 
Śliwa
W sadach śliwowych należy nadal przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów: Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Calypso 480 SC- (0,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).  
Przędziorki: Należy nadal wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Magus 200 SC-0,5l/ha; Omite 570 EW  w dawce 1,5-2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC -1l/ha; lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%)..
Pordzewiacz śliwowy: Omite 570EW w dawce 2l/ha; Omite 30WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC-1,25-1,5l/ha;
Owocówka śliwkóweczka: W warunkach Sandomierza ostatni zabieg był wykonany w dniach 18-20 czerwca, kolejny należy wykonać 9-11 lipca 2012 roku.
Rejestrację posiadają: Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Runner 240 SC (0,5l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); lub Mospilan 20 SP (0,2kg/ha)  lub poza Integrowaną Produkcją Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha);
Szarka: W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe!  6 x 0,3% co 10-14 dni.
 
Wiśnia i czereśnia 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania choroby: Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; Topsin M500 SC (1,5l/ha, tylko w konwencjonalnej ochronie). Kaptan Plus 71,5WP- 2kg/ha; Score 250 EC-0,2l/ha.
Gorzka zgnilizna wiśni – Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP-3kg/ha; Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha; Kaptan Plus 71,5 WP w ilości 2,0 kg/ha; Pomarsol F 80 WG/Sadoplon 75 WP -4,5kg/ha; 
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego.
Gdyby wystąpiły: 
Mszyce: Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Przędziorki Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania szkodników: 
Nasionnica trześniówka :zabiegi należy wykonywać co 8-10 dni jednym z preparatów: Calypso 480 SC- 0,1l/ha,  Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha, i pyretroidy poza Integrowaną Produkcją Bulldock 025 EC 0,75l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha. Należy pamiętać o okresach karencji!!!
 
Program nawożenia dolistnego  dla śliw, wiśni i  czereśni!
W niektórych sadach czereśniowych i wiśniowych nadal widoczne są objawy niedoboru Mg. W przypadku drastycznych niedoborów należy zastosować szybko absorbowane nawozy Agrocean Mg – 3l/ha lub Metalosate Mg – 1.5-2l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha). Następnie należy naprzemiennie 2 krotnie wykonać zabiegi zasilania dolistnego (tych kwater i odmian, które mają owoce) nawozami zawierającymi K , a po tygodniu dolistnym nawozem wapniowym (patrz jabłonie!). Jednym z nawozów wapniowych najmocniej chroniącym owoce czereśni przed pękaniem jest Platina – 1l/ha.
 
Brzoskwinie i morele
Mączniak prawdziwy brzoskwini -Topsin M 500 SC-1,5l/ha, 
Parch brzoskwini: Tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać: Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha + pełna dawka nawozu wapniowego (patrz jabłonie!). 
Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: pyretroidy.
Mszyce: Pirimor 500 WG,
 
Porzeczka czarna
Amerykański mączniak agrestu: - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC-0,75-2,25l/ha; Score 250 EC-0,2l/ha; Topsin M 500 SC (1,5l/ha, poza Integrowaną Produkcją) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)
Opadzina liści porzeczki, Biała plamistość liści; Rdza wejmutkowo-porzeczkowa-:(faza po kwitnieniu:Dithane Neo Tec 75 WG-3-4,5 kg/ha; Topsin M500 SC (1,5 l/ha, poza Integrowaną Produkcją) Signum 33 WG (1,8kg/ha); lub Score 250 EC -0,2 l/ha (BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI!!!)  lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+ 0,15% Treol.
Szara pleśń: obecna pogoda (częste opady i wysoka wilgotność powietrza) bardzo sprzyja infekcjom Botrytis Cinerra. Jeśli doszło już do infekcji należy zastosować Polywersum 0,2kg/ha. – warunki zastosowania.
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Actara 25 WG (0,1kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha; i Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Przędziorek Chmielowiec- Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, Pryszczarek porzeczkowiec pędowy. Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha) lub w konwencjonalnej ochronie: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha) Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście : 3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni w konwencjonalnej ochronie Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha)!
 
Malina
Nadal aktualne są wskazówki dla Maliny: Zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; 
Szara pleśń: Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; Teldor 500 SC (1,5l/ha);
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Przędziorek chmielowiec: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Przeziernik malinowiec: poza Integrowaną Produkcją: Bulldock 025 EC (0,6l/ha), Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); żółte pułapki lepowe, wyniki odłowów!
Gąsiennice zjadające liście: w konwencjonalnej ochronie Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); 
 
Agrest
Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha) lub Topsin M500 SC (1,5 l/ha, poza Integrowaną Produkcją)  lub Score 250 EC -0,2 l/ha, 
Amerykański mączniak agrestu: - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha) Score 250 EC (0,2l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha)!
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec  75 WG (3-4,5kg/ha) Score 250 EC (0,2l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha tylko w konwencjonalnej ochronie)!
Szara pleśń: obecna pogoda (częste opady i wysoka wilgotność powietrza) bardzo sprzyja infekcjom Botrytis Cinerra. Jeśli doszło już do infekcji należy zastosować Polywersum 0,2kg/ha. – warunki zastosowania.
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
Szkodniki zjadające liście: pyretroidy poza Integrowaną Produkcją: Bulldock 025 EC (0,6l/ha) Decis 2,5 EC –  0,8l/ha; Fastac 100 EC -0,15 -0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha
Mszyce po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub Pyretroidy tylko w konwencjonalnej ochronie: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha
 
Sandomierz; dnia 02.07.2012 roku, opracowanie: Adam Fura; GDC Sandomierz
 
Terminy następnych spotkań: GDC Sandomierz 25.07.2012 godz. 1000 w Sali Nr 25 ODR;
Grupa JózefówSad- 25.07.2012 godz. 1600 w siedzibie Grupy;
Grupa LUBSAD – 26.07.2012 godz. 1700 w siedzibie Grupy;
Grupa Radzyń – 27.07.2012 godz. 1000 w  Remizie w Branicy Radzyńskiej
Grupa Stryjno Sad - 27.07.2012 godz. 1600 w siedzibie Grupy;
 

GRADOBICIA

W wielu regionach wystąpiły gradobicia. W przypadku kiedy uszkodzeniu uległy owoce należy możliwie jak najszybciej wykonać zabieg zabezpieczający owoce przed wnikaniem patogenów przez uszkodzone tkanki. Polecamy zastosować w najbliższym możliwym terminie mieszaninę preparatów:
 
Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l/ha + preparat zawierający kaptan w pełnej dawce
 
Uwaga: po zastosowaniu preparatu Topsin mogą odkładać się w owocach pozostałości substancji aktywnej preparatu. W sytuacji kiedy owoce będą wysyłane do Federacji Rosyjskiej należy wykonać zabieg tylko preparatami zawierającymi kaptan w pełnej dawce (nie stosować Topsinu).
 
REGENERACJA PO GRADOBICIU
W celu regeneracji  uszkodzeń spowodowanych gradobiciem zalecamy wykonać zabieg nawozem zawierającym aminokwasy roślinne: 
 
Megafol w dawce 3 l/ha
 
Aminokwasy roślinne są gotowymi substancjami budulcowymi dla roślin, dlatego po ich zastosowaniu następuję bardzo szybkie uruchomienie mechanizmów regeneracyjnych. Warto również podać roślinie nawóz NPK z przewagą azotu np. Plantafol 30:10:10. Nawozy Megafol oraz Plantafol można łączyć z wymienionymi wyżej fungicydami.
 
System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
 

Artykuły 

Serwis spełnia rolę informacyjną, a właściciel praw i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki podjętych decyzji.

popup