Jabłoń
Parch jabłoni, Choroby przechowalnicze
W najbliższym okresie należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu owoców do przechowywania. Z jednej strony więc należy pamiętać o chorobach fizjologicznych takich jak: gorzka plamistość podskórna i rozpad mączysty, z drugiej zaś o chorobach pochodzenia grzybowego: gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń (sucha zgnilizna przykielichowa lub miękka zgnilizna), mokra zgnilizna jabłek, brunatna zgnilizna jabłek czy parch przechowalniczy. W przypadku pierwszej grupy chorób fizjologicznych decydujące są dwa czynniki: stosunek K : Ca (zawartość w owocach) i termin zbioru. Stosunek K : Ca: jeśli jest wyższy od 30 to owoce odmian podatnych bardzo szybko to pokazują! Jeśli jest on niższy od 30 to owoce są bardziej jędrne i dłużej je można przechować.

Termin zbioru, a raczej sposób jego wyznaczania: jedyną z pośród metod wyznaczania terminu zbioru, którą można zastosować w każdym z gospodarstw jest wykonanie testu skrobiowego.

Zakresy indeksu skrobiowego dla jabłek

Zakres indeksu skrobiowego

Odmiany

1-3

Enterprise, Holiday, Lobo (1-4), Merlose (2-3), Spartan, Starkimson, Waleria,

3-5

Bancroft, Cortland (2-4), Elstar, Empire, Elise (4-4,65) Fiesta (3-4), FreeRedstar,

Gala (4,5-7), Gloster (3-7), Idared (3-4), Jonathan, McIntosh, McSpur (3-5), Redkroft, Rajka, Topaz,

5-7

Freedom, Golden Delicious (5-6), Jonagold (6-7), Lodel, Melfree, Rubin (6-7), Rubinola, Mutsu, Pinova (5,5-7)

7-8

Alwa, Arlet, Jester, Ligol,

Inną metodą określania terminu zbioru (możliwą do wykonania niemal w każdym gospodarstwie jest pomiar jędrności owoców.

Zakresy jędrności (wg Rutkowskiego) dla jabłek podczas zbioru

Odmiana

Jędrność (kG)

Odmiana

Jędrność (kG)

 Alwa

9,0-9,5

Jonagold

7,0-8,0

Arlet

8,5-9,0

Jonathan

8,1-8,8

Bankroft

8,0-9,0

Ligol

7,5-8,0

Cortland

6,5-8,0

Lobo

6,0-8,5

Elstar

7,0-8,0

Lodel

7,5-8,0

Empire

7,0-8,0

McIntosh

6,7-7,7

Fiesta

9,0-9,5

McSpur

6,5-7,5

Gala

7,5-8,0

Melrose

7,0-7,5

Gloster

7,5-9,0

Rubin

7,5-8,0

Golden Delicious

7,5-9,0

Szampion

6,8-7,3

Holiday

6,7-7,5

Spartan

7,0-7,8

Idared

7,0-8,0

Starkimson

8,0-9,0

Jester

6,5-7,0

Elise

9,0-9,5

 

 

Pinova

6,5-8,0

 

Wyznaczanie terminu zbioru za pomocą indeksu Streifa:

                                   Jędrność miąższu w Kg

Indeks Streifa=---------------------------------------------------------------------

                        zawartość ekstraktu x Wartość próby skrobiowej

 

 

Choroby grzybowe
Gorzka zgnilizna jabłek: (patogen: Pezicula) Podatne odmiany pochodzące od Koksy Pomarańczowej lub Golden Deliciousa, a więc GD, Gala, Pinova, Topaz, Katia, Fiesta, Szampion, Rubin, Jonagold. Zarodniki grzyba z kroplami deszczu.
Szara pleśń (sucha zgnilizna przykielichowa lub miękka zgnilizna): choroba, której zwalczanie przeprowadzamy jedynie w czasie kwitnienia! Odmiany podatne to: Gloster, Ligol, Elstar, Cortland i Gala.  
Mokra zgnilizna jabłek: ulegają jej głównie jabłka uszkodzone w czasie zbioru. Grzyb wnika poprzez skaleczenia skórki (później koncentryczne siwe skupiska a w tkance owocu patulina!)
Brunatna zgnilizna jabłek: Owoce całe czarne. Pojawia się głównie sadach bardzo długo nie opryskiwanych!
Rejestrację posiadają:
Program I
1.    Na 4 tygodnie przed zbiorem Bellis 38 WG (25,2% boskalidu i  12,8% piraklostrobiny) 0,8kg/ha;
2.    Na 1- 2 tygodnie przed zbiorem Switch 62,5 WG (375g cyprodynilu + 250 g fludioksonilu);
Program II
1.    Na 3 tygodnie przed zbiorem Switch 62,5 WG (375g cyprodynilu + 250 g fludioksonilu);
2.    Na tydzień przed zbiorem Switch 62,5 WG (375g cyprodynilu + 250 g fludioksonilu);
Program III
1. i 2. Na 3 i 1 tydzień przed zbiorem 150g/ha Polyversum WP+ koniecznie 0,4l/ha Protectora.
Program IV
1.    i 2. Na 3 i 1 tydzień przed zbiorem 0,5 kg/1 metr wysokości korony Boni Protec.
Możliwe są też programy mieszane!

Postępowanie z owocami po zbiorze

Owoce zbieramy w dni o różnej temperaturze! Jeśli w dniu zbioru w cieniu jest 240C, to owoce zbierane w południe nagrzewają się nawet do 360C, a urządzenia chłodnicze obliczone są na temperaturę wsadu 14-180C! Gdy bezpośrednio z sadu ustawiamy je w komorach, gdzie histereza ustawiona jest na od 5 do 80C, to owoce zostają przeziębione! Są one owocami klimakterycznymi, co oznacza, że przy różnicy większej jak 80C zawsze powstają jakieś uszkodzenia! W tym przypadku po wyjęciu z komory będą miały „czekoladkę” na skórce!

Szkodniki

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania mszyc. W sadach, w których obserwuje się występowanie mszyc (przy licznej populacji) należy  wykonać zwalczanie (np. Actara 25 WG (21), Calypso 480 EC (14) Mospilan 20 SP (14) czy Pirimor 500 WG (7) czy Teppeki50 WG 21)). Zabieg należy wykonać dużą ilością wody (1000l/ha), koniecznie z zużyciem zwilżacza Silvet lub Super Zwilżacz (150 ml/1000 l wody).  Zapewnia to szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!                                                                                                                                    
              
 Nadal aktualne są wskazówki dotyczące systematycznego kontrolowania liczebności przędziorków i pordzewiaczy. W sadach, w których przekroczony jest próg zagrożenia ekonomicznego (4 szt. przędziorka średnio na liść lub 40 szt. pordzewiaczy) konieczne jest ich zwalczanie Można zastosować jeden z akarycydów (np. Envidor 240 S.C-0,4l/ha (14)., Magus 200 SP-0,7l/ha (28); Nissorun 050 EC-0,9l/ha (30); Ortus 05 SC-1l/ha (7), Omite 30 WP- 2,25kg/ha (14); Omite 570 EW-1,5-2l/ha (7); w konwencjonalnej ochronie: Sanmite 20 WP-0,7l/ha (7); Talstar 100 EC- 0,6l/ha (7)
      
Owocówki (II pokolenie owocówek i II pokolenie zwójkówek) – W pułapki feromonowe:
- w Sośniczanach odłowiło się motyli owocówki jabłkóweczki: 04-11.08 – 21 szt., Zwójka siatkóweczka-04-11.08 – 16 szt., W tym samym czasie złapało się 3 szt. motyli zwójkówek:  wydłubki oczateczkę
Ostatni zabieg wykonano pomiędzy 02 a 04. 08.2012 roku i powinien on zabezpieczyć owoce przed uszkodzeniami przez tę grupę szkodników.

W okolicach 20 sierpnia należy spodziewać się drugiego pokolenia zwójki siatkóweczki i w związku z tym należy spodziewać się komunikatu i wówczas wykonać  zabieg ochronny jednym z preparatów: Runner 240 EC w dawce 0,40l/ha, Steward 30 WG w dawce 0,2kg/ha SpinTor 240 SC w dawce 0,6-0,8l/ha lub Affirm w dawce od 2,5-3,0 kg/ha.
 
Wskazówki dotyczące nawożenia dolistnego

Wszystkie sady jabłoniowe (odmiany jesienne i późnojesienne)  należy na 4 i na 2 tygodnie przed zbiorem   zasilić  nawozem fosforowo – wapniowym (Folicare fosforowo-wapniowy; Senifos; Kalcifos lub Rosafos) w stężeniu od 0,5 do 1 % lub Maximus extra P-K 3-5 kg/1000 l wody. Zabieg ten znacznie poprawia wybarwianie owoców. W celu równoczesnego wzbogacenia owoców w wapń oraz poprawy ich wybarwienia można zastosować na 4 i na 2 tygodnie przed zbiorem Goёmar Colorado w dawce po 5l/ha lub Tecamin Brix 2-3l/ha.

Należy również pamiętać o zasileniu doglebowym (na 6 do 8 tygodni przed planowanym zbiorem) saletrą potasową lub potasowo-wapniową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok przyszły oraz zdefoliuje chwasty w pasach herbicydowych. Taki sam zabieg należy wykonać w sadach  śliwowych.
Po zbiorze należy wysiać 100-150 kg saletry wapniowej na 1 ha.

Zabiegi pielęgnacyjne
1.    Cięcie letnie długopędów odmian zbieranych za 4-6 tygodni!
2.    W sadach czereśniowych, wiśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych i morelowych tuż po zbiorach Przystąpić do cięcia   drzew. W sadach czereśniowych powinno już być wykonane cięcie korzeni!
W kwaterach z odmianami Golden Delicious i Mutsu zastosować w trzeciej dekadzie sierpnia Chelat Mn.

Nawożenie posypowe
Holendrzy i Belgowie przy zbiorze 2 fazowym, po pierwszym zbiorze, a przy jedno fazowym,  bezpośrednio po zbiorze stosują 100-120 kg saletry wapniowej na 1 ha sadu, w celu wzmocnienia pąków kwiatowych.

Do niedawna po zbiorze owoców zapominaliśmy o sadach! Ostatnie zimy jednak zweryfikowały nasze podejście. Obecnie zalecane są:
1.    1 tydzień po zbiorze: 0,5-0,7% mocznik + chelat Zn + chelat B;
2.    2 tygodnie po zbiorze: 0,5-0,7% mocznik +dolistny nawóz P- K;
3.    3 tygodnie po zbiorze: 0,5-0,7% mocznik + dolistny nawóz P- K;
4.    Po pierwszych większych przymrozkach: 5% roztwór mocznika + Cynkobor;

Etefon to hormon starzenia się komórek roślinnych. Sadownicy holenderscy i belgijscy stosują 3 tygodnie po zbiorach 200-250 ml/ha Ethleru (Agrostymu) w celu wzmocnienia pąków kwiatowych i szybszego zakończenia wegetacji (czyli przygotowania się drzew do zimowego spoczynku).

Po 2-3 nocach z temperaturami -40C i poniżej zastosować 40% roztwór mocznika z pełną dawką Chelatu Zn.


Grusza
Nadal aktualne są wskazówki dot. Grusz.
Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + Drakar lub Final K w dawce 3 l/ha. Potas  w sadach gruszowych jest ogromnie ważny ze względu na:
- wpływ na wielkość owocu, jego smak    
- stwarzanie środowiska niekorzystnego dla miodówek!.
Za 7 dni powinno się zastosować dolistny nawóz wapniowy (Belgowie stosują Boramin Ca w dawce 3-5l/ha!

Miodówki gruszowe: W okresie około zbiorczym należy spodziewać się nalotów muchówek miodówek. Dimilin 25 WP (14) w dawce od 0,6 do 0,9 kg/ha lub Rimon 100 EC (7) w dawce 0,75 l/ha lub Acaramik 018 EC (3) w dawce 0,75l/ha!

Śliwa
Nadal aktualne są wskazówki: należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów chloro lub neonikotynowych Calypso 480 SC-0,1l/ha (14); lub Agricolle – 3l/ha..
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania pordzewiacza śliwowego: Omite 570 EW – 2l/ha (7), Omite 30 WP-2,25kg/ha (14) Ortus 05 SC – 1l/ha (7)..
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania przędziorków: Magus 200 SC- 0,5 l/ha (14), Omite 30 WP- 2,25 kg/ha (14), Omite 570 EW-1,5-2l/ha (7), Ortus 05 SC – 1l/ha (7),
Owocówka śliwkóweczka: Ciągle odławiają się ogromne ilości samców. Zabiegi należy wykonywać systematycznie co trzy tygodnie!.
Znamionówka tarniówka: Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha) – opryskiwać po pojawieniu się gąsiennic!

UWAGA: W tych sadach śliwowych, w których występuje szarka (ospowatość śliw), należy zaznaczyć chore drzewa, by w czasie cięcia nie przenosić wirusa! Oczywiście w kwaterach z odmianami późnymi nadal kontynuować regularne (co 10-14 dni) dolistne nawożenie Megafolem lub Aminoplantem.
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych – od początku dojrzewania owoców co 10-14 dni naprzemiennie z Topsinem M 500SC (14) -1,5l/ha; Horizon/Orius/Sparta/Syrius/Troja 250 EW (7) -0,75l/ha.
Po zbiorze owoców: Rak bakteryjny: Mag 50 WP – 3 kg/ha.

Wiśnia i czereśnia
Po zbiorze owoców:
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65 WP/Syllit 65 WP – 1,5 kg/ha (1-2 razy w okresach opadów!) Topsin M 500 SC – 1,5l/ha lub Kaptan Plus 71,5 WP – 2kg/ha lub Score 250 EC -0,2l/ha (max 2 razy w sezonie).
Przędziorki: Agricolle – 3l/ha;
Rak Bakteryjny po cięciu: 3kg/ha preparatu miedziowego.
Program nawożenia dolistnego  dla pestkowych!:
Jak najszybciej w ciągu 2 tygodni po zbiorze należy sady gatunków pestkowych Trzykrotnie w odstępach co 5 dni należy zasilić mocznikiem wg następującego schematu:
1.    I zabieg tuż po zbiorze – 8 kg mocznika/ha + Chelat Zn + Chelat B;
2.    II zabieg w 5 dni później – 12 kg mocznika na ha;
3.    III zabieg za kolejne 5 dni – 18 kg mocznika na 1 ha.

Malina owocująca na pędach dwuletnich
Po zbiorze owoców: Zamieranie pędów malin: Opryskiwać 1-2 razy w okresach chłodnej wilgotnej pogody co 10-14 dni: Mythos 300 SC – 2,5l/ha (nie częściej jak 2 razy w sezonie!); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha (nie częściej jak 2 razy w sezonie!);; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha (30 dni prewencji!);  Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; Signum 33 WG (1,8kg/ha).
Malina powtarzająca: Szara pleśń: Teldor 500 SC – 1,5l/ha. lub Signum 33 WG – 1,8 kg/ha. Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha;
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) (7); Agricolle 3l/ha.
Przędziorek chmielowiec: Agricolle-3l/ha;
Nawożenie dolistne: Nawóz potasowy (Drakar lub Final K lub Cigo K (po 3l/ha) I za trzy dni nawóz wapniowy: Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Basfoliar Combi Stib -3-5l/ha lub Fertileader Elite 3-4l/ha; Agrocean Ca – 3l/ha lub Metalosate Ca- 2l/ha.
Porzeczka czarna (po zbiorze): Amerykański mączniak agrestu:: Nimrod 250 EC-0,75-2,25l/ha; Score 250 EC-0,2l/ha; Topsin M 500 SC-1,5l/ha,
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści: (Dithane Neo Tec 75 WG-3-4,5 kg/ha; Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  lub Polyram 70 WG – 3,0 kg/l/ha, Score 250 EC -0,2 l/ha,
Pryszczarek porzeczkowiec liściowy i pryszczarek porzeczkowy łodygowy: Calypso 480 SC -0,15-0,2 l/ha; i pyretroidy.
Przeziernik porzeczkowiec: Bulldock 025 EC (0,6l/ha) i inne pyretroidy.
Przędziorek Chmielowiec: Omite 30 WP- 2,25kg/ha; Omite 570 EW- 1,5l/ha; Talstar 100 EC-0,6l/ha; Agricolle-3l/ha;

Źródło: wskazówki na Spotkanie GDC z dnia 14-19 sierpnia 2012 roku – intensywny wzrost owoców

Sandomierz; dnia 13.08.2012 roku, opracowanie: Adam Fura

 

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, ZWÓJKI LIŚCIOWE

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznie istotnie wpływają na aktywność motyli. W przeciągu najbliższych kilku dni prognozuje się wystąpienie masowego lotu motyli wraz ze składaniem jaj, jednak ochłodzenie może ten czas wydłużyć.
Obecnie są rejony gdzie dopiero kończą się loty poprzedniego pokolenia, w innych rejonach rozpoczynają się loty następnego pokolenia, a w jeszcze innych już rozpoczyna się wykluwanie larw.
Różnice te widoczne są nawet w bardzo bliskim sąsiedztwie obserwowanych sadów. Ze względu na bardzo nierówny lot owocówki, zachęcamy do indywidualnego monitorowania zagrożenia.

Obserwuje się także coraz szersze występowanie innych zwójkówek.

W związku z tym najbliższym czasie należy być przygotowanym do wykonania zabiegu jednym z preparatów:
Coragen 480 SC w dawce 0,125-0,175 l/ha
Runner 240 SC w dawce 0,4 l/ha
Steward 30 WG w dawce 0,17-0,2 kg/ha
Affirm 095 SG w dawce 2,5-3 kg/ha
Mospilan 20 SP w dawce 0,2 kg/ha

NAWOŻENIE DOLISTNE JABŁONI

Należy kontynuować nawożenie wapniem. W związku z występowaniem wysokich temperatur zaleca się zastosowanie nawozów formułowanych aby uniknąć poparzeń owoców, np.
Amiwap w dawce 2,5 l/ha.

W celu poprawy wybarwienia owoców po wykonaniu cięcia letniego należy wykonać opryskiwanie nawozami zawierającymi potas oraz fosfor, np.
FruitAkademia na wzrost owoców II.

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Biologia
Są to pluskwiaki równoskrzydłe o długości 1,5-2,9 mm. Założycielki rodu są zielone, dzieworódki jasnozielone, obficie pokryte woskiem z dwoma ciemnymi pasami w grzbietowej części. Jaja są czarne, błyszczące, pokryte wydzieliną woskową. Mszyca śliwowo-trzcinowa tworzy liczne kolonie na spodniej stronie liści. Zimują jaja ma młodych pędach śliwy oraz tarniny. Larwy wylęgają się w kwietniu, a dzieworodne samice po 3-4 tygodniach. Następnie rozwój jednego pokolenia mszycy trwa 2 tygodnie. W ciągu sezonu wegetacyjnego może pojawić się 13-16 pokoleń. W maju uskrzydlone osobniki przelatują na trzcinę. Na śliwach pozostaje jednak wiele mszyc, w których koloniach rozwijają się organizmy pożyteczne. Jesienią mszyce wracają na śliwy i zapłodnione samice składają jaja na powierzchni kory.

Szkodliwość
Mszyca śliwowo-trzcinowa żeruje głównie na śliwie i ałyczy. W wyniku jej żerowania dochodzi do zmniejszenia ilości asymilatów w roślinie oraz do wykształcania się słabszych przyrostów oraz zmniejszania plonowania. Mszyca ta wydala bardzo dużo spadzi, która pokrywa liście i owoce. Sprzyja to rozwojowi grzybów sadzakowych. Licznemu występowaniu tego szkodnika sprzyja wczesna, ciepła wiosna z umiarkowaną ilością opadów.

Zwalczanie
Obecnie do zwalczania mszyc na śliwach zarejestrowane są następujące preparaty:
-    Bulldock 025 EC,
-    Calypso 480 SC,
-    Decis Mega 50 EW,
-    Fastac 100 EC,
-    Jetstac 100 EC,
-    Karate Zeon 050 CS,
-    Kung-Fu 050 CS,
-    LambdaCe Z 050 CS,
-    Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
-    Pirimor 500 WG,
-    Sherpa 100 EC.
Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania. Należy pamiętać, że zwalczanie mszyc na śliwach ogranicza występowanie szarki (ospowatości śliw).
 

Biologia
Choroba ta atakuje jabłka i gruszki. Pod koniec okresu przechowywania pojawiają się małe, brunatne plamy, które powiększają się i łączą się ze sobą. Zwykle plamy te są ciemnobrunatne, a przy brzegach lekko jaśniejsze. Miąższ w obrębie plam zapada się, a skórka pozostaje gładka. Pod skórką tworzą się drobne acerwulusy z żółtobrunatnymi wyciekami konidiów. W czasie wysokiej wilgotności porażone owoce pokrywają się szarobiałym nalotem grzybni. Do infekcji owoców przez gorzką zgniliznę jabłek może dojść od końca czerwca do czasu zbioru. Rozwojowi choroby na owocach przechowywanych sprzyja niska temperatura w przechowalniach oraz chłodniach. Źródłem infekcji tego patogena są zarodniki workowe i konidialne na porażonych pędach i krótkopędach jabłoni.

Szkodliwość
Część owocu, która nie została objęta zgnilizną ma gorzki smak. Gorzka zgnilizna jabłek w miarę upływu czasu przerasta w głąb i powoduje zgniliznę całego owocu. Patogen ten powoduje bardzo duże zagrożenie w sadach intensywnie prowadzonych.

Zwalczanie
Obecnie do zwalczania gorzkiej zgnilizny jabłek zarejestrowane są następujące środki:
- Bellis 38 WG,
- Captan 80 WG,
- Switch 62,5 WG,
- Topsin M 500 SC,
- Zato 50 WG.
Przed zastosowaniem w/w preparatów należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 

Biologia
Owocnica jabłkowa jest błonkówką o długości 6-7 mm, która żeruje na jabłoniach. Szkodnik ten ma żółte ciało zakończone piłkowanym pokładełkiem. Jaja są szklistobiałe i mają nerkowaty kształt. Larwa jest biała lub kremowa z brązową głową. Poczwarka jest biaława oraz ma widoczne części ciała rozwijającego się owada. Zimują larwy w kokonach ziemnych, w glebie na głębokości 8-24 cm. Owocnica jabłkowa przepoczwarcza się w kwietniu, a wylot dorosłych owadów przypada na początek kwitnienia. Samice odżywiają się pyłkiem. Następnie składają jaja siedząc na działkach kielicha piłkowanym pokładełkiem wykonują podłużne nacięcia, przez które składają do środka kwiatu 1 jajo. Płodność samicy owocnicy jabłkowej to 100 jaj. Larwy wylęgają się pod koniec kwitnienia jabłoni i żerują pod skórką minując zawiązek. Następnie wgryzają się do tego samego lub innego zawiązka. Larwy żerują około miesiąca i opadają razem z zawiązkami i zagrzebują się w wierzchniej warstwie gleby. W ciągu roku rozwija się 1 pokolenie owocnicy jabłkowej, natomiast jej larwy mogą diapauzować w ziemi nawet przez 2 lata.  

Szkodliwość
Larwa minuje zawiązki, na których powstają wąskie, skorkowaciałe, opasujące smugi, wyraźnie widoczne na dojrzewających owocach. Następnie starsze larwy wgryzają się do wnętrza zawiązków oraz niszczą gniazdo nasienne, a z otworu wydrążonego przez larwę wysuwają się brązowe odchody. Uszkodzone owoce opadają w czasie świętojańskiego opadu zawiązków. Jedna larwa owocnicy jabłkowej może uszkodzić do 5 zawiązków. Szkodnik ten bardzo licznie występuje w starych, niechronionych sadach.

Zwalczanie
W celu określenia progu zagrożenia dla owocnicy jabłkowej należy od okresu różowego pąka do końca kwitnienia zawieszać białe pułapki lepowe na kilku wybranych drzewach. Próg zagrożenia wynosi 20 owocnic na 1 pułapkę. Zabiegi przeciwko owocnicy jabłkowej wykonany pod koniec kwitnienia drzew stanowi bardzo duże zagrożenie dla owadów zapylających oraz organizmów pożytecznych. Obecnie do zwalczania owocnicy jabłkowej zarejestrowane są następujące preparaty:
- Actara 25 WG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Mospilan 20 SP.

Przed zastosowaniem w/w preparatów należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 

Biologia
Na dojrzewających jabłkach powstają drobne kropki, które są czarne i błyszczące. Takie plamki występują w licznych skupieniach. Grzybnia choroby nie uszkadza skórki owocu, a plamki można zetrzeć. Kropkowana plamistość jabłek najczęściej występuje na owocach w sadach niechronionych bądź źle chronionych. Zimują owocniki stadium doskonałego – pseudotecja i niedoskonałego – piknidia oraz grzybnia na pędach i owocach. Rozwojowi kropkowanej plamistości jabłek sprzyja wysoka wilgotność powietrza.

Zwalczanie
Kropkowana plamistość jabłek bardzo często pojawia się w przechowalni jednocześnie z brudną plamistością jabłek i gruszek. Obecnie brak jest zarejestrowanych środków chemicznych do zwalczania tego patogena.
 

Choroby rozwijające się w czasie sezonu wegetacyjnego i po zbiorze wiśni oraz czereśni to problem nie tylko jakości owoców, czy zmniejszenia plonu, ale także zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Przedzbiorcza ochrona jest ważna, ale to co dzieje się z owocami w trakcie i po zbiorze ma także niebagatelne znaczenie. Na jakość owoców wpływają umiejętności zbierających oraz metoda zbioru w przypadku urządzeń do niego przystosowanych.

Straty może powodować Alternaria, którą ograniczają niskie temperatury po zbiorze oraz przechowywanie w zmodyfikowanej atmosferze (10% CO2), a także Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Monilinia ssp., Cladosporium, Rhizopus spp..

Dlatego w sezonie ważne jest:

•    Monitorowanie odżywienia sadu składnikami odżywczymi, aby zmniejszyć podatność na choroby.
•    Kontrolowanie owadów, które są wektorami chorób.
•    Usuwanie części roślin, które mogą być źródłem inokulum.
•    Usuwanie chorych gałęzi lub drzew.
•    Dezynfekowanie narzędzi roboczych.
•    Stosowanie środków ochrony w razie potrzeby.
•    Cięcie drzew w celu zwiększenia przepływu powietrza.

Podczas zbiorów i po nich ważne jest:

•    Delikatne zbieranie owoców, aby ograniczyć uszkodzenia.
•    Wyrzucanie owoców pękniętych lub porażonych przez choroby.
•    Zapobieganie zarażeniu zdrowych owoców przez czyszczenie pojemników z brudu, gleby i ściółki i sterylizacja przed ich użyciem, dezynfekowanie narzędzi, magazynów i opakowań, sprzętu.
•    Zachowywanie dobrej praktyki i zasad bezpieczeństwa żywności.
•    Monitorowanie higieny pracowników.
•    Mycie owoców zatwierdzonymi do dezynfekcji preparatami i spłukiwanie ich wodą pitną.
•    Schładzanie owoców po zbiorze najszybciej jak to możliwe.
•    Przechowywać w temperaturze około 0°C.
•    Nieprzechowywanie w pobliżu odrzuconych owoców.
 
Źródło: www.stepac.com
 

Biologia
Dziurkowatość liści drzew pestkowych poraża brzoskwinie, morele, śliwy, wiśnie i czereśnie. Na liściach pojawiają się brunatne, nekrotyczne i drobne okrągłe plamy otoczone ciemnoczerwoną obwódką. Tkanki w obrębie plam obumierają i wykruszają się. W liściu powstają liczne dziury i porażone liście przedwcześnie opadają. Dziurkowatość liści drzew pestkowych poraża również młode pędy, na których powstają nekrozy oraz naroślą. W miejscu ran najczęściej na brzoskwini i moreli pojawiają się obfite wyciek gumy. Patogen czasem poraża również owoce, na których pojawiają się drobne, brunatne oraz lekko zagłębione plamy. Zimują konidia grzyba na pędach lub grzybnia w porażonej korze i pąkach. Na wiosnę konidia przenoszone są z kroplami deszczu na młode liście i przyrastające pędy oraz dokonują infekcji pierwotnych.

Szkodliwość
Porażone liście i owoce przedwcześnie opadają z drzew.

Zwalczanie
W celu zapobiegania występowaniu dziurkowatości liści drzew pestkowych wskazane jest wycinanie i niszczenie porażonych pędów. Obecnie do zwalczania tego patogena na brzoskwiniach, morelach, śliwach i wiśniach zarejestrowany jest Topsin M 500 SC. Środek ten należy stosować przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji, który w przypadku roślin sadowniczych wynosi 14 dni. Zalecana dawka to: 1,5 l/ha, a ilość wody to: 500-750 l/ha. Przed zastosowaniem fungicydu Topsin M 500 SC należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.


 

Biologia
Jest to chrząszcz o długości 1 cm, który żeruje na różnych gatunkach roślin.  Szkodnik ten pokryty jest brązowymi pokrywami i metalicznie błyszczącymi, zielononiebieskim przedpleczem. Larwy ogrodnicy niszczylistki – pędraki mają długość 2 cm. Dorosłe chrząszcze pojawiają się w czerwcu i po okresie żerowania na liściach składają jaja do gleby, a wiosną następnego roku przepoczwarczają się.

Szkodliwość
Chrząszcze zjadają liście, a larwy odżywiają się korzeniami różnych roślin. Znaczne szkody może spowodować ten szkodnik na plantacjach truskawek oraz krzewów jagodowych. Przy bardzo licznym występowaniu larwy mogą poważnie uszkodzić korzenie drzewek w szkółkach. Chrząszcze wyżerają z zewnątrz zawiązki owoców.

Zwalczanie
W celu zwalczenia pędraków ogrodnicy niszczylistki można zastosować biologiczny preparat Nemasys G z nicieniami Heterorhabditis  - naturalnymi wrogami szkodników. Preparat ten uwalnia nicienie w ich najbardziej energicznym stadium infekcji. Te agresywne organizmy wyszukują i atakują pędraki poprzez wnikanie do ich organizmów przez naturalne otwory w ich ciele. Po wniknięciu, uwalniają bakterie symbiotyczne, które szybko zabijają pędraka w przeciągu 2-3 tygodni. Nicienie namnażają się wewnątrz martwej larwy. Powstaje nowe pokolenie głodnych, infekujących nicieni, które rozprzestrzenia się w poszukiwaniu nowej ofiary.
 

Biologia
Na skórce jabłek i gruszek przed zbiorem pojawiają się ciemnoszare plamy. Zwykle plamy te obejmują jedną stronę owocu, a czasem łączą się ze sobą w większe. Gdy występują duże ilości opadów pierwsze plamy pojawiają się wokół zagłębienia przyszypułkowego, a później grzybnia może być widoczna w postaci ciemnoszarych smug widocznych od szypułki do zagłębienia przykielichowego jabłek. Zdarza się również, że objawy brudnej plamistości mogą ujawnić się dopiero w czasie przechowywania owoców. Po starciu grzybni skórka owocu jest odbarwiona. Patogen ten bardzo widoczny jest na odmianach o jasnej skórce. Zimują piknidia oraz grzybnia na pędach drzew. Grzybnia, która rozwija się na powierzchni owoców tworzy silnie rozgałęzione strzępki o zielonkawym kolorze. W obrębie plam formują się drobne, czarne piknidia, z których wydostają się zarodniki konidialne.

Szkodliwość
Rozwojowi brudnej plamistości jabłek i gruszek sprzyja długotrwałe opady deszczu oraz wysoka wilgotność powietrza i temperatura około 20°C

Zwalczanie
W celu uniknięcia brudnej plamistości jabłek i gruszek wskazane jest unikanie nadmiernego zagęszczenia konarów w koronie drzew, prowadzącego do wolniejszego obsychania liści. Wskazane jest cięcie drzew oraz przerzedzanie zawiązków owoców. Obecnie jest brak zarejestrowanych środków chemicznych do zwalczania brudnej plamistości jabłek i gruszek, ale jeśli w sadzie prowadzona jest ochrona przeciw innym chorobom grzybowym, to występowanie tego patogena jest także ograniczone.


 

Artykuły 

Serwis spełnia rolę informacyjną, a właściciel praw i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki podjętych decyzji.

popup