http://www.activ.com.pl/

Biuletyn
Joomla Extensions powered by Joobi

Preparat lub substancja czynna

Nie wolno mieszać

Uwagi

Alliette WG

Z nawozami dolistnymi!

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz!

Confidor

Z olejami mineralnymi i nawozami!

Stosować oddzielnie! Zawiera zwilżacz!

Ethrel; Agrostym

Z siarczanem magnezu, Regalisem i wszystkimi hormonami roślinnymi!

 

Pirimor/Agro Pirymicarb

 

Dodać zwilżacz!

Bellis

 

Zawiera zwilżacz!

Berelex

Fungicydy; insektycydy

Stosować oddzielnie! Duża dawka wody!

Berelex GA4+7: Gibb Plus;Novagib;

Regalis; etefon; benzyloadenina;

Co najmniej 4 dni przerwy!

Captan

Dodyna; Olej mineralny; Glinka kaolinowa;

 

Mancozeb

Dodyna; Olej mineralny; Glinka kaolinowa;

 

Calypso

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

Decis EC

 

 

Delan WG

Po kwitnieniu w czasie wilgotnej pogody nie mieszać z nawozami dolistnymi!

 

Dimilin WP

 

 

Envidor

Stosować oddzielnie! Duża dawka wody!

Flint Plus; Discus; Zato

 

 

Pomonit

Regalis; Gibereliny

Co najmniej 4 dni przerwy!

Mospilan

Olej mineralny; Z nawozami dolistnymi!

 

Horizon

 

 

Insegar 25 WG

 

 

Preparaty siarkowe

Dodyna; Olej mineralny;

 

Nimrod

 

 

Nissorun

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

Olej parafinowy

Dodyna; Kaptan; Mancozeb; Siarka

Stosować oddzielnie! Duża dawka wody!

Polyram

Dodyna; Olej mineralny;

Można mieszać z ATS

Runner

 

 

Chorus; Mythos

 

 

Score

Dodyna;

Duża dawka wody! Pow. 120C.

Steward

Dodyna;

 

Switch

 

 

Syllit/Carpene

Kaptan; Mancozeb; Siarka; Miedź; Olej mineralny; Insegar; Score; Steward; nawozy cynkowe;

Bardzo słabo się miesza!

Teppeki;

 

 

Thiram Granuflo

 

 

Vertimec; Vertigo; Acaramik

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

Movento SC

 

Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

 

Mieszanie nawozów dolistnych

Chlorek wapnia

Nie mieszać!

Z borowymi nawozami dolistnymi;

Chlorek wapnia

Nie mieszać!

Z manganowymi nawozami dolistnymi

Ethrel; Agrostym

Nie mieszać!

Z siarczanem magnezu; Regalisem; regulatorami wzrostu

Nawozy manganowe

Nie mieszać!

Z Ethrelem, Agrostymem, Insegarem

Wuxal wapniowy; Insol Ca; foliq Calmax

Nie mieszać!

Z Delanem i Ventopem

Wuxal wapniowy; Insol Ca; foliq Calmax

Nie mieszać!

Z manganowymi nawozami dolistnymi

Regalis

Nie mieszać!

Z Ethrelem, Agrostymem, giberelinami; wapniowymi nawozami dolistnymi;

Wapniowe nawozy dolistne

Nie mieszać!

Z Regalisem i fosforowymi nawozami dolistnymi;

Siarczan magnezu

Nie mieszać!

Z fosforowymi nawozami dolistnymi;

Saletra magnezowa

Nie mieszać!

Z fosforowymi nawozami dolistnymi;

MKP (fosforan jedno potasowy

Nie mieszać!

Z siarczanem magnezu;

Filocal

Nie mieszać!

Z Regalisem, ATS-em, olejem parafinowym; dolistnymi nawozami wapniowymi i fosforowymi; Calypso; Mospilanem, Confidorem, Teppeki, Vertimekiem, Acaramikiem, Vertigo, Movento.

Źrodło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki na 2-4 tygodnie po  kwitnieniu z dnia 25-29.05.2011r.,  Sandomierz, dnia 23.05.2011 roku.                                           

Opracowanie: Adam Fura
 

Jabłoń
Parch jabłoni  

Wysiewy zarodników workowych mamy praktycznie poza sobą! Jednocześnie trwa intensywny wzrost wegetatywny. W sadach, w których nie mamy plam parcha, należy obecnie po każdym większym opadzie (25-30mm) prowadzić ochronę zapobiegawczą preparatami kontaktowymi (Antracol 70 WG; preparaty zawierające kaptan lub mancozeb lub tiuram). Jeśli  w sadzie występują żywe plamy parcha należy je wyniszczyć preparatem z grupy IBE i za 4 dni powtórzyć dodając do drugiego zabiegu 2/3 dawki preparatu kontaktowego. Zabieg należy wykonać wieczorem po zachodzie słońca przy użyciu 700-1000 l wody na 1 ha. Preparaty z grupy IBE zwalczają również mączniaka jabłoni.

Do tego zabiegu ostatni raz w tym sezonie należy dodać dolistny nawóz fosforowy: Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalion Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha lub Fos 60 EU (2kg.ha) lub Yara Mila Fruit Controler (4kg/ha); FOSTAR –  4 l/ha; Fruit Akademia po kwitnieniu- 7,5kg/ha; Maximus Extra P- 3-5kg/ha; Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Nutricomlex Orange (5kg/1000l wody); lub Plonvit PHOSPHO 2-4kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12-4kg/ha; Rosafos-5l/ha – są to nawozy kristaliczne! Zabieg można wykonać gotowymi mieszaninami aminokwasowo-fosforowymi: Goёmar Folifos (3l/ha); Fertileader Axis- 3l/ha; foliq P (4l/ha) lub TecnoPhyt PK- (3l/ha);  lub wykonać je samemu dodając 1-1,5l/1000 l wody Aminosol; lub Delfan Plus lub foliq Ascovigor; foliq Aminovigor; lub Terra-Sorb Complex  lub Tecamin Max.

W sadach, w których w czasie kwitnienia zastosowano 2l InCa należy 3 – 4 tygodnie po kwitnieniu zastosować drugą dawkę InCa.

UWAGA: W sadach, w których był grad, jak najszybciej należy zastosować Topsin (1,5l/ha) za trzy dni Ardent; Discus lub Zato i dwa tygodnie powtórzyć Ardent; Discus lub Zato.

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia: tuż pod koniec kwitnienia należało dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należało opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i za 30 dni zabieg należy powtórzyć! Opryskać należy również sąsiednie drzewa i glebę pod nimi!

Zaraza ogniowa: w sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach, co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego (warunki zastosowania!)

Drobna plamistość liści jabłoni: co 14 dni: Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Dithane NeoTec/Mac Mancozeb 75 WG (3-4,5kg/ha); Pomarsol F 80 WG (4,5kg/ha); Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha); Sancozeb 80 WP (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (4,5kg/ha). Fungicydy zawierające mancozeb hamują również rozwój przędziorków!


Owocówki, zwójkówki:

W pułapki feromonowe w Sośniczanach złapało się:

 

  Data

Owocówka śliwkóweczka

Owocówka jabłkóweczka

Zwójka siatkóweczka

Wydłubka oczateczka

Zwójka bukóweczka

Nasionnica trześniówka

  17.05

2

2

0

0

0

0

  18.05

16/18

2/4

0

2

0

0

  19.05

22/40

8/12

0

0/2

0

0

  20.05

35/75

6/18

0

2/4

2

0

  21.05

10/85

22/40

0

5/9

1/3

0

  22.05

68/153

18/58

0

1/10

0/3

0

  23.05

44/197

2/60

0

0/10

2/5

0

 
Zarejestrowane są: w okresie masowego składania jaj - Dimilin 480 SC (0,3l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,84l/ha); SpinTor 480 SC (0,3-0,42l/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha); Runner 240 EC (0,4l/ha); Steward 30 WG (0,2 kg/ha);
W fazie czarnej główki owocówki jabłkóweczki: Carpovirusine Super SC (1,0 l/ha) lub Madex SC (0,25-0,27l/ha).

Mszyce: w przypadku pojawienia się mszyc (1 drzewo na 50 przejrzanych) Actara 25 WG -0,1kg/ha; Agro Pirymikarb 500 WG (0,4-0,75kg/ha); Calypso 480 SC- 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha;  Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Teppeki 50 WG -0,14kg/ha; Agricolle 3l/ha i w konwencjonalnej ochronie Marvik 240 EW-0,2l/ha i pyretroidy.
Bawełnica korówka: Actara 25 WG -0,2kg/ha + 150 ml Silwetu lub Super Zwilżacza lub Sllipy; Pirimor 500 WG-0,75kg/ha+ 150 ml Silwetu lub Super Zwilżacza lub Sllipy; Zabieg wykonać 10-14 dni po kwitnieniu i za 14 dni powtórzyć!
Przędziorki:  Nissorun 050 EC (0,9 l/ha); Ortus 05 SC (1,0l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,-0,7 l/ha); Nissorun 050 EC (0,75 l/ha) + Ortus 05 SC (0,5l/ha);Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha); Talstar 100 EC (0,6l/ha); Envidor 240 EC (0,4l/ha) lub Agricolle (3l/ha).
Pordzewiacz jabłoniowy: Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Ortus 05 SC (1,0l/ha);  w konwencjonalnej ochronie Talstar 100 EC (0,6l/ha)
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania ZWÓJKI KORÓWECZKI (we wszystkich gatunkach sadowniczych)- Decis (0,45-0,6l/ha);

Przerzedzanie zawiązków jabłoni
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące chemicznego przerzedzania zawiązków. Jest to bezwzględny warunek do uzyskania wysokiej jakości owoców!
Przerzedzanie: Pozostały nam trzy preparaty:
1)    Wielkość zawiązków 12-16 mm; Bioprzerzedzacz 060 SL- dawka 0,75 do 0,9l/ha; minimum 180C; 500 l wody na 1 mb wysokości drzewa;
2)    Wielkość zawiązków 12-16 mm; Agrostym 480 SL – dawka 0,6 do 1,2 l/ha; minimum 180C i konieczne słońce!; 500 l wody na 1 mb wysokości drzewa;
3)    Wielkość zawiązków 10-16 mm; Paturyl 100 SL – dawka 0,5 do 1,0l/ha; minimum 180C; 500 l wody na 1 mb wysokości drzewa;
UWAGA: Wyższe dawki regulatorów stosujemy przy bardzo obfitym zawiązaniu owoców oraz dla odmian trudno przerzedzających się.
Dla odmian z tendencją do przemiennego owocowania, ale tam gdzie nie stosowaliśmy Agrostymu do przerzedzania zawiązków (cała grupa Jonagolda, Ligol, Cortland, Elstar i sporty, Rubin i jego sporty, Paula Red, Lobo) w kwaterach bardzo obficie kwitnących KONIECZNIE należy kontynuować  program etefonowy:
I zabieg (wykonuje się dopołudnia w słońce, w temperaturze co najmniej 160C, w dużej ilości wody, w momencie kiedy 80% płatków kwiatowych opadnie – stosuje się 250ml/ha Agrostymu);
II zabieg w 10-14 dni później stosujemy 200 ml/ha Agrostym i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,
III zabieg w 10-14 dni później stosujemy 150 ml/ha Agrostymu i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,

Cięcie odmian owocujących na długopędach- maksymalnie najpóźniej powinno być wykonane do 10 czerwca.

Nawożenie
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz wczesnych odmianach śliw i w kwaterach Faworytki lub Red Faworytki, które mają owoce.
W sadach z odmianami późnymi (prognozowany plon 40-60 t/ha) należy zastosować ok.30 kg N/ha w formie saletry wapniowej.
Tuż po kwitnieniu: Zasilanie dolistne wszystkich gatunków drzew (ciąg dalszy: program: wspomagający podziały komórkowe w zawiązkach): Czyli: Sady należy zasilić  nawozem fosforowo- borowym, (jak dla jabłoni!), który należy podawać minimum 2-krotnie w okresie 3 tygodni po kwitnieniu!
Dla odmian: Golden Delicious, Pinowa, Szampion, Idared nadal aktualne są wskazówki dotyczące zasilania pozakorzeniowo magnezem.(Krista MgS-8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy 5-7,5kg/ha lub Siarczan magnezowy z witaminą C-10kg/ha; lub Mikrokompleks -5-6 kg/ha lub Maxflow-2l/ha lub Symfonia Złota 1kg/ha (wszystkie + 1l nawozu aminokwasowego) lub gotowe mieszanki: Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Metalosate Mg (3l/ha) lub Agrocean Mg (5l/ha).

Grusze zalecenia na 2-4 tygodnie po kwitnieniu

Parch gruszy i zgnilizna pierścieniowa – tak samo jak parch jabłoni.
Zaraza ogniowa: sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).
Miodówki gruszowe: należy zastosować 150 ml zwilżacza Silwet lub Super zwilżacz + Actara 25 WG- 0,2 kg/ha; Acaramik 018 EC (0,75l/ha); Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) Rimon 100 EC (0,75lha); Agricolle (3l/ha)
Kwieciak: Okres żerowania koniec maja –początek czerwca: Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,15l/ha).
Owocówka jabłkóweczka: masowe składanie jaj: Dimilin 480 SC (0,3 l/ha) Rimon 100 EC (0,75lha);
Faza czarnej główki: SpinTor 240 SC (0,6-0,84l/ha); SpinTor 480 SC (0,3-0,42 l/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha).
 

Ordzawianie i pękanie zawiązków: zapobieganie: program antyordzawieniowy z GA 4+7 po 0,33 l trzykrotnie co dwa tygodnie. Pamiętać o warunkach zastosowania! Do nawozów dolistnych dodawać ½ dawki boru.
Partenokarpia: nie zapomnieć by co tydzień podać Drakar lub Final K w dawce 3l/ha.
 

Źródło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki - okres 2-4 tygodnie po  kwitnieniu z dnia 25-29.05.2011r. Sandomierz; dnia 23.05.2011 roku.

Opracowanie: Adam Fura

 

Śliwy
Mszyce: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75l/ha); Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Calypso 480 SC- (0,1-0,2l/ha) lub pyretroidy.
Przędziorki: Magus 200 SC-0,5l/ha; Omite 570 EW  w dawce 1,5-2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC -1l/ha;  Agricolle-3l/ha.
Pordzewiacz śliwowy:  Omite 570 EW  w dawce 2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05 SC- 1,25-1,5l/ha;
Owocówka śliwkóweczka: Dimilin 480 SC (0,4l/ha); Nomolt 150 SC (0,75l/ha); Runner 240 SC (0,5l/ha); Steward 30 WG (0,2kg/ha) – na pocz. Składania jaj i Calypso 480 SC (0,2l/ha); Spin Tor 240 SC (o,6-0,8 l/ha) i pyretroidy w fazie czarnej główki.

Przerzedzanie zawiązków śliwek wg danych niemieckich:
1.       Do 2 tygodni po kwitnieniu:
Ethrel  lub Flordimex w stężeniu od 0,015%  - 0,025% w zależności od odmiany np. Ersinger – 0,015%; Węgierka Zwykła – 0,025%
2.       30 – 40 dni po pełni kwitnienia:
Ethrel 48%- 0,025% ( 25 ml/100 l )  +  Amid Thin 0,01% ( 10gr/100 l )
3.        Ok. 35 dni po pełni kwitnienia:
Ethrel 48 % - 0,01% ( 10 ml/ 100 l )  + NAA 40% - 0,01% ( 10 ml/ 100 l )
Warunki zastosowania:
1) Optymalna temp. 15–20ºC ( optimum 18 º C )
2) Wilgotność powietrza – 70%  3) Pochmurno
Opad zawiązków ok. 10–14 dni po oprysku
Uwaga!
1.    Przerzedzanie chemiczne powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy podczas kwitnienia były korzystne warunki do zawiązywania owoców, a ilość zawiązków na 1 metr długości gałęzi wynosi w granicach 80 – 100 sztuk.
2.    Nie należy stosować etefonu na młodych, intensywnie rosnących drzewach ( poniżej 7 roku), ponieważ może spowodować totalne przerzedzenie zawiązków. Przerzedzanie chemiczne jest interesujące szczególnie dla starych drzew z dużymi koronami oraz odmian drobnoowocowych.

Czereśnia
Standardowo należy opryskać sady czereśniowe preparatem zawierającym kaptan z dodatkiem dolistnego nawozu fosforowego. Za 5 dni należy zasilić sady czereśniowe nawozem magnezowym (Krista MgS-8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy 5-7,5kg/ha lub Siarczan magnezowy z witaminą C-10kg/ha; lub Mikrokompleks -5-6 kg/ha lub Symfonia Złota 1-2 kg/ha lub Maxgflow 2l/ha).lub aminokwasowo magnezowe: Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Metalosate Mg (3l/ha) lub Agrocean Mg (5l/ha). Nawozy magnezowe należy nakładać po każdym większym deszczu!
Jeśli były wykonane te zabiegi należy podawać na zmianę nawozy zawierające wapń, produkowane z alg Agrocean Ca; Calitech (5l/ha); Fertileader Elite; foliq Calmax (3-6l/ha); Metalosate Ca; i nawozy potasowe Drakar lub Final K;

Wiśnia i czereśnia
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; Kaptan Plus 71,5WP-2kg/ha; Score 250 EC-0,2l/ha oraz w konwencjonalnej ochronie  Topsin M500 SC-1,5l/ha.
Gorzka zgnilizna wiśni – Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP-3kg/ha; Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha; Kaptan Plus 71,5 WP w ilości 2,0 kg/ha; Pomarsol F 80 WG/Sadoplon 75 WP/Thiram Granuflo 80 WG-4,5kg/ha; Horizon 250 EW-0,75l/ha.
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego.
Gdyby wystąpiły:
Mszyce - Pirimor 500 WG, Mospilan 20 SP; Calypso 480 SC.
Przędziorki - Agricolle -3,0l/ha
Kwieciak pestkowiec - Decis 2,5EC-0,6l/ha.

Brzoskwinie i morele

Mączniak prawdziwy brzoskwini - Topsin M 500 SC-1,5 l/ha,
Parch brzoskwini: tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać: Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha + 2/3 dawki nawozu fosforowego + 2/3 dawki nawozu borowego!.
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini i kędzierzawość liści brzoskwini – Topsin M 500 SC-1,5l/ha + wyciąć zarażone pędy!
Szkodniki zjadające liście: tuż po kwitnieniu preparaty: pyretroidy.
Szarka: w sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe! 6 x 0,3% co 10-14 dni (Aminoplant lub Megafol).

Zasilanie dolistne sadów śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych: Trwa okres podziałów komórkowych w części przykielichowej owocu. W związku z tym należy tuż po kwitnieniu poza korzeniowo zastosować 2/3 dawki nawozu fosforowego + 2/3 dawki nawozu borowego (patrz jabłonie) do stosowania dolistnego! (podziały komórkowe!!!).
Proponuję, by nadal do wszystkich zabiegów fungicydowych we wszystkich gatunkach sadów dodać 0,3l/ha ASAHI SL.

Źródło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki - okres 2-4 tygodnie po  kwitnieniu z dnia 25-29.05.2011r., Sandomierz

Opracowanie: Adam Fura
 

Porzeczka czarna  
Amerykański mączniak agrestu: po kwitnieniu: wycinać porażone pędy!
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec/Mac Mancozeb/75 WG-3-4,5 kg/ha; lub Signum 33 WG (1,8kg/ha); Score 250 EC - 0,2 l/ha, konwencjonalnej ochronie Topsin M500 SC – 1,5 l/ha.  
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75kg/ha); Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha; i pyretroidy konwencjonalnej ochronie.
Przędziorek Chmielowiec - Omite 570 EW/30WP, Magus 200 SC oraz w konwencjonalnej ochronie  Talstar 100 EC.
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, pryszczarek porzeczkowiec pędowy: Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha) lub pyretroidy. Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście: 3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni (zarejestrowane same pyretroidy!).
NAWOŻENIE PORZECZEK: Jeśli  zapowiadają się plony na poziomie powyżej 6 ton z ha należy wysiać w rzędy krzewów na 1 ha 130 kg saletry potasowej.

Malina
Nadal aktualne są wskazówki dla maliny: zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Mythos 300 SC – 2,5l/ha; Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; Teldor 500 SC (1,5l/ha);
Mszyce: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); lub Agricolle (3l/ha)
Przędziorek chmielowiec: Agricolle-3l/ha;

Agrest
Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec 75 WG (3-4,5kg/ha) lub Mac-Mancozeb 75 WG (3-4,5kg/ha), lub Score 250 EC -0,2 l/ha, w konwencjonalnej produkcji Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  
Amerykański mączniak agrestu: po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha) Score 250 EC (0,2l/ha), w konwencjonalnej uprawie Topsin M 500 SC (1,5l/ha)!
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha) Mac-Mancozeb 75 WG (3-4,5kg/ha);
Przędziorki: Agricolle (3l/ha);
Szkodniki zjadające liście: pyretroidy w konwencjonalnej ochronie - Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC (0,6l/ha) Decis 2,5 EC –  0,8l/ha; Fastac 100 EC -0,15 -0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Kung Fu 050 CS (0,3l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,3l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l-ha); Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,3l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC –0,375l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha).
Mszyce po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub pyretroidy w konwencjonalnej ochronie: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Decis 2,5 EC – 0,8l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sherpa 100 EC 0,375 l/ha; lub AGRICOLLE -3L/HA.

Zwalczanie chwastów

Sady młode do ukończenia 3 lat: jedynie Basta 150 SL (3-6l/ha); Sady 4 lata i starsze preparaty zawierające Glifosat lub Graminicydy (niszczą jedynie chwasty jednoliścienne). W przypadku występowania wierzbownicy Starane 250 EC (1,5-2l/ha).

Źródło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki - okres 2-4 tygodnie po  kwitnieniu z dnia 25-29.05.2011r., Sandomierz; dnia 23.05.2011 roku.

Opracowanie: Adam Fura

Chwasty są niepożądane w sadach i jagodnikach z wielu powodów, ale mniej znanym skutkiem ich występowania jest fakt, że mogą wytwarzać substancje toksyczne dla roślin uprawnych (allelopatia). Należą do nich miedzy innymi: perz właściwy, ostrożeń polny, powój polny, mniszek pospolity, pięciornik rozłogowy oraz niektóre chwasty  jednoroczne – szarłat szorstki, włośnica sina, komosa biała, rdest ptasi. Nie tylko konkurują o wodę i składniki pokarmowe oraz światło, ale także szkodzą drzewom i krzewom owocowy poprzez wydzielanie specyficznych substancji.
Do niszczenia chwastów trwałych, takich jak mniszek pospolity, powój polny, skrzyp polny poleca się łączne stosowanie herbicydów zawierających glifosat lub glufosynat amonowy i MCPA (Roundup 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha, Orkan 350 SL – 6-8 l/ha lub Basta 150 SL – 3-6 l/ha + Chwastox Extra 300 SL – 2,5 l/ha).
Wierzbownicę gruczołowatą, pokrzywę zwyczajną, szczaw tępolistny i kędzierzawy skutecznie ogranicza Starane 250 EC – 1,5-2 l/ha.
Wspomagaczem działania herbicydów zawierających glifosat, który kondycjonuje wodę, usprawnia pobieranie herbicydu i zatrzymywanie cieczy roboczej na chwastach jest AS 500 SL – 1-1,5 l/ha. Zastosowanie go w dawce 1 l/ha powoduje skuteczne ograniczanie bodziszka drobnego, jasnoty purpurowej, gwiazdnicy pospolitej, wiechliny rocznej.
Jesienne stosowanie glifosatu jest szczególnie skuteczne w przypadku takich chwatów jak mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata.
Ograniczenia w stosowaniu herbicydów zmuszają do stosowania niechemicznych metod ochrony przed chwastami. Do tego celu używa się specjalistycznych urządzeń (glebogryzarki, kultywatory, kosiarki) lub też stosuje się ściółkowanie gleby, wysiew roślin okrywowych.
Źródło: wykład doc. Jerzego Liska, Ogólnopolskie spotkanie sadowników w Grójcu, 29 stycznia 2011 r.
 

Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki z dnia 11-15.05.2011r.

Jabłoń
Parch jabłoni

Wyniki izolacji otoczni wykonane w dniu 9 maja 2011 roku w ŚODR/CO/Sandomierz: 80% otoczni pustych; 20% otoczni wysiało od 80 do 90% zarodników oliwkowych.
Tuż po kwitnieniu kolejne dwa zabiegi przeciwko parchowi: należy wykonać mieszaninami preparatu strobilurynowego [Ardent 500 SC (0,2l/ha)/Discus 500 WG (0,2kg/ha/Zato 50 WG(0,15kg/ha) + preparat zawierający Kaptan (dawka podstawowa) lub gotową mieszanką Flint Plus (1,85-2,0kg/ha)]. Można też zastosować Tercel w dawce 2,5 kg/ha.

Jako przylepiacz należy dodać 0,4l/1000 l wody Protectora). Pierwszy z tych zabiegów należy wykonać tuż po kwitnieniu, drugi tydzień później! W przypadku stosowania Captanu 80 WG (z beczki!) dodawanie Protectora jest zbędne!!! Preparaty strobilurynowe świetnie zwalczają mączniaka oraz działają na przyśpieszenie fotosyntezy, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wydłużone liście na krótkopędach. Do obu tych zabiegów można dodać dolistny nawóz fosforowy: Alkalin PK lub Solfan- (ich rola przy wspomaganiu działania fungicydów!) (Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalion Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha lub Fos 60 EU (2kg.ha) lub Yara Mila Fruit Controler (4kg/ha); Fertileader Axis- 3l/ha; FOSTAR – 4 l/ha; Fruit Akademia po kwitnieniu- 7,5kg/ha; Maximus Extra P- 3-5kg/ha; Goёmar Folifos (3l/ha); Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Plonvit PHOSPHO 2-4kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12-4kg/ha; Rosafos-5l/ha TecnoPhyt PK-3l/ha;+ Chelat B); Terra-Sorb Complex 1,5 l/ ha+OSD fosfor 3 kg na ha +OSD bor 2 kg na ha.
W sadach czereśniowych, gruszowych i w kwaterach jabłoni odmian Golden Delicious, Pinova, Szampion i Idared jako pierwszy powinien być zastosowany nawóz zawierający magnez (Aminosol/Tekamin Max/Terra sorb (po 1,5l/1000 l wody + Krista MgS-8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy 5-7,5kg/ha lub siarczan magnezowy z witaminą C - 10kg/ha; lub Mikrokompleks - 5-6 kg/ha lub Maxflow-2l/ha; Symfonia Złota 1kg/ha lub Agrocean Mg (5l/ha) lub Fertileader Vital (3-4l/ha) lub Metalosate Mg (3l/ha).

Zaraza ogniowa
Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (0,75kg/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (0,75kg/ha) lub Kocide 101 WP (0,75kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha). Informatyczny model matematyczny we wszystkich lokalizacjach stacji iMetos wskazywała od 180 do 220% zagrożenia zarazą ogniową. To oznacza, że w sadach jabłoniowych lub gruszowych w których w minionych trzech latach wystąpiła zaraza ogniowa z dużą dozą prawdopodobieństwa mogło dojść do infekcji kwiatów! W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis!!!

Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
Tuż pod koniec kwitnienia należy dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych Zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i za 30 dni zabieg należy powtórzyć! Opryskać należy również sąsiednie drzewa!
Drobna plamistość liści jabłoni  od końca kwitnienia co 14 dni Dithane NeoTec 75 WG/Mac - Mancozeb 75 WG (3-4,5 kg/ha) lub Sancozeb 80 WP (3kg/ha).- hamują rozwój przędziorków!
 

Szkodniki
Owocnica jabłkowa

Actara 25 WG (0,16kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,1l/ha) – zabiegi wykonywać w temp. Pow. 170C z dodatkiem 0,015% Silwetu/Slippy/Super zwilżacza.
Mszyca jabłoniowa, Mszyca jabłoniowo-babkowa
 po kwitnieniu Actara 25 WG (0,1kg/ha) lub Agro Pirymicarb/Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,1-0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) (i Marvik 240 EC 0,2l/ha w konwencjonalnej uprawie)
Bawełnica korówka
10-14 dni po kwitnieniu Actara 25 WG (0,1kg/ha) lub Agro Pirymicarb/Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) i za 14 dni powtórzyć!
Przędziorki
Magus200 SC (0,7l/ha) lub Nissorun 050 EC (0,9l/ha) Omite 30 WP (2,25kg/ha) lub Omite 570 EW (1,5-2l/ha) lub Ortus 05 SC (1l/ha) lub Nissorun 050 EC (0,75l/ha)\+ Ortus 05 SC (0,5l/ha) (lub Sanmite 25 WP (0,75 kg/ha) lub Talstar 100 EC (0,6l/ha) w konwencjonalnej uprawie) lub Agricolle (3l/ha).
14 dni po kwitnieniu Enwidor (o,4lha). Uwaga preparaty:Omite stosować w temperaturze powyżej 200C
Pordzewiacz jabłoniowy
Omite 30 WP (2,25kg/ha) lub Omite 570 EW (1,5-2l/ha) lub Ortus 05 SC (1,25-1,5l/ha) lub Talstar 100 EC (0,6l/ha)
Toczyk gruszowiaczek
Dimilin 480 SC (0,2l/ha); Nomolt 150 SC (0,75l/ha); Calypso 480 SC- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha; Runner 240 SC -0,4l/ha; lub pyretroidy.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania ZWÓJKI KORÓWECZKI (we wszystkich gatunkach sadowniczych)- Zwalczanie: tuż po kwitnieniu i w 14 dni później Decis 2,5 (0,06%),
Chemiczne przerzedzanie zawiązków. Jest to bezwzględny warunek do uzyskania wysokiej jakości owoców!

Parch gruszy: Jak u jabłoni!.
Zaraza ogniowa
Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha). Informatyczny model matematyczny we wszystkich lokalizacjach stacji iMetos wskazywała od 180 do 220% zagrożenia zarazą ogniową. To oznacza, że w sadach jabłoniowych lub gruszowych w których w minionych trzech latach wystąpiła zaraza ogniowa z dużą dozą prawdopodobieństwa mogło dojść do infekcji kwiatów! W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis!!!
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: Jak u jabłoni!

Sandomierz; dnia 10.05.2011 roku
Opracowanie: Adam Fura

 

Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - 11-15.05.2011r.

Zasilanie dolistne sadów śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych
Trwa okres podziałów komórkowych w części przykielichowej owocu. W związku z tym należy tuż po kwitnieniu poza korzeniowo zastosować 2/3 dawki nawozu fosforowego + 2/3 dawki nawozu borowego (patrz jabłonie) do stosowania dolistnego! (podziały komórkowe!!!).
Proponuję, by nadal do wszystkich zabiegów fungicydowych we wszystkich gatunkach sadów dodać 0,3l/ha ASAHI SL.

Śliwy
Owocnica żółtoroga i owocnica jasna, Mszyce: (po opadnięciu płatków kwiatowych) Calypso 480 SC-0,15l/ha;
Mszyce
Agro Pirymikarb 500 WG (0,75l/ha); Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Calypso 480 SC- (0,1-0,2l/ha) lub pyretroidy.
Przędziorki
Magus 200 SC-0,5l/ha; Omite 570 EW w dawce 1,5-2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC -1l/ha; Agricolle-3l/ha.
Pordzewiacz śliwowy
Omite 570 EW w dawce 2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05 SC- 1,25-1,5l/ha;

Wiśnia i czereśnia
Stacje iMetos po opadach 1-9 maja naliczyły duże zagrożenia Monilią. Należało wykonać 2 zabiegi preparatem zawierającym tebukonazol.

Program ochrony na rok 2011 zaleca by po kwitnieniu opryskać te sady przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych, Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; (Topsin M500 SC-1,5l/ha w konwencjonalnej uprawie). Kaptan Plus 71,5WP-2kg/ha; Score 250 EC-0,2l/ha.
Gorzkiej zgniliźnie wiśni – Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP-3kg/ha; Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha; Kaptan Plus 71,5 WP w ilości 2,0 kg/ha; Pomarsol F 80 WG/Sadoplon 75 WP/Thiram Granuflo 80 WG-4,5kg/ha; Horizon 250 EW-0,75l/ha.
W sadach wiśniowych w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego.

Uwaga! W sadach wiśniowych, śliwowych i czereśniowych należy dokonać lustracji na zagrożenie kwieciakiem pestkowcem (na wczesnych odmianach + obserwacje z ubiegłego roku). Preparat: Decis 2,5 EC (0,45-0,6l/ha w konwencjonalnej uprawie) tylko raz w sezonie!
Należy wywiesić już żółte tablice lepowe na nasionnicę trześniówkę oraz pułapki feromonowe na zwójkówki i owocówki.
Gdyby wystąpiły mszyce - Agro Pirymicarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), lub Calypso 480 SC 0,2l/ha) lub Agricolle (3l/ha).
-przędziorki- Agricolle -3,0l/ha

Brzoskwinie i morele
Mączniak prawdziwy brzoskwini -Topsin M 500 SC-1,5l/ha,
Parch brzoskwini: Tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać: Topsin M 500 SC-1,5l/ha, lub Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha + 2/3 dawki nawozu fosforowego + 2/3 dawki nawozu borowego!.
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini i kędzierzawość liści brzoskwini – Topsin M 500 SC-1,5l/ha + wyciąć zarażone pędy!
Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: tylko pyretroidy.
Mszyce: Agro Pirymicarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha),
Przędziorki - Agricolle 3,0l/ha
W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe! 6 x 0,3% co 10-14 dni (Aminoplant lub Megafol).
UWAGA: Należy wywiesić Pułapki feromonowe i tablice lepowe na: Nasionnica trześniówka; Przeziernik porzeczkowiec; Owocówki jabłkóweczka; Owocówka śliwkóweczka; Zwójka bukóweczka; Zwójka koróweczki; Zwójka porzeczkóweczka; Zwójka różóweczka; Zwójka siatkóweczka
Sandomierz; dnia 10.05.2011 roku
Opracowanie: Adam Fura
 

Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego (GDC) - 11-15.05.2011r.
Porzeczka czarna
Amerykański mączniak agrestu
- po kwitnieniu: Nimrod 250 EC-0,75-2,25l/ha; Score 250 EC-0,2l/ha; Topsin M 500 SC-1,5l/ha, lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa - (faza po kwitnieniu:Dithane Neo Tec 75 WG-3-4,5 kg/ha; (Topsin M500 SC – 1,5 l/ha w konwencjonalnej uprawie) lub Score 250 EC -0,2 l/ha, lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75kg/ha); Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha; i pyretroidy.
Przędziorek chmielowiec - Omite 570 EW/30WP (1,5l/ha/2,25kg/ha), Magus 200 SC, w konwencjonalnej uprawie - Talstar 100 EC (0,6l/ha)
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, Pryszczarek porzeczkowiec pędowy. Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha) lub pyretroidy. Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście: 3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni (zarejestrowane same pyretroidy!

Wielkopąkowiec porzeczkowy - brak preparatów!

Malina
Nadal aktualne są wskazówki dla maliny: Zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Mythos 300 SC – 2,5l/ha; Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha; Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; Teldor 500 SC (1,5l/ha);
Mszyce: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); lub Agricolle (3l/ha)
Przędziorek chmielowiec: Agricolle-3l/ha;
Pryszczarek namalinek łodygowy: w konwencjonalnej produkcji poleca się: Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Decis 2,5 EC (0,8l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l-ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha).

Agrest
Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec 75 WG (3-4,5kg/ha) lub Mac-Mancozeb 75 WG (3-4,5kg/ha); (Topsin M500 SC – 1,5 l/ha w konwencjonalnej uprawie) lub Score 250 EC -0,2 l/ha,
Amerykański mączniak agrestu: - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha) Score 250 EC (0,2l/ha); (Topsin M 500 SC 1,5l/ha! – w konwencjonalnej uprawie)
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha) Mac-Mancozeb 75 WG (3-4,5kg/ha);
Przędziorki: Agricolle (3l/ha);
Szkodniki zjadające liście: pyretroidy polecane w konwencjonalnej uprawie: Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC (0,6l/ha) Decis 2,5 EC – 0,8l/ha; Fastac 100 EC -0,15 -0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Kung Fu 050 CS (0,3l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,3l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l-ha); Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,3l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC –0,375l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha).
Mszyce po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub pyretroidy polecane w konwencjonalnej uprawie: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Decis 2,5 EC – 0,8l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sherpa 100 EC 0,375 l/ha; lub AGRICOLLE -3L/HA.

Zwalczanie chwastów we wszystkich uprawach sadowniczych.

Sandomierz, dnia 10.05.2011 roku
Opracowanie: Adam Fura
 

1. Parch jabłoni
UWAGA: w sadach niechronionych można zauważyć już pierwsze nieznaczne plamy parcha.
Ostatnie opady i towarzyszące im zwilżenia doprowadziły wprawdzie do silnych wysiewów zarodników workowych, jednak ze względu na nocne ochłodzenia, oraz wysuszający wiatr praktycznie nigdzie nie doszło do infekcji.
Obecnie kontynuujemy jedynie ochronę produktami zapobiegawczymi stosując zabiegi w okresie co 6-7 dni. Zabiegi zawężany w przypadku istotnego, nocnego wzrostu temperatur, oraz przed zbliżającymi się opadami deszczu.

2. Regalis
Zbliża się termin stosowania produktu Regalis 10 WG. Na niektórych odmianach nowe przyrosty osiągnęły już odpowiedni rozwój by zastosować chemiczną regulacje ich wzrostu.
Należy pamiętać, że stosowany obecnie Regalis 10 WG istotnie osłabia późniejszy opad zawiązków. Do tego efektu wystarczy dawka w wysokości 0,5 kg/ha
Powodzenia
Autorzy

SKS - System Komunikatów Sadowniczych, to zbiór zaleceń agrotechnicznych przygotowywanych przez
doradców z FRUITAKADEMI przy współpracy z Zakładem Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i
Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz z holenderską firmą doradczą FruitConsult.
Program realizowany przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra
Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
System jest finansowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka

 

SKS - System Komunikatów Sadowniczych, to zbiór zaleceń agrotechnicznych przygotowywanych przez doradców z
FRUITAKADEMI przy współpracy z Zakładem Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im Szczepana
Pieniążka w Skierniewicach oraz z holenderską firmą doradczą FruitConsult. Program realizowany przy współudziale
władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica,
Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
System jest finansowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka

Komunikat sadowniczy SKS VII 2011-05-04
Przymrozki

Ostatniej nocy w wielu rejonach zachodnio-północnej i centralnej Polski doszło do niebezpiecznych spadków temperatur .
Istnieje duże prawdopodobieństwo przemrożeń kwiatów. Podobna tendencja może utrzymać się do końca tygodnia. Obecnie zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wiosennym mrozem są nadkoronowe systemy zraszające.
Niestety, oprócz tego istnieją niewielkie, realne możliwość zastosowania wsparcia chemicznego. Generalna zasada mówi o wzmocnieniu roślin. Tak więc z pewnością bardziej odporne będą rośliny prawidłowo nawożone wiosną. Duże znaczenie ma tu wczesne nawożenia azotowe i prawidłowe nawożenia dolistne w okresie przed kwitnieniem.
• W chwili obecnej w celu przyspieszenia procesu regeneracji można zastosować w pierwszej kolejności zabieg mocznikiem w dawce 4-5 kg/ha.
• W celu przyspieszenia procesów regeneracyjnych do mocznika można dodać jeden z produktów zawierających aminokwasy np. Megafol w dawce w dawce 2-3l/ha.
• W sytuacji utrzymujących się dalszych zagrożeń dla zapylenia kwiatów (deszcze, dalsze spadki temperatury), w celu przedłużenia żywotności komórek jajowych i jednocześnie zwiększenia prawdopodobieństwa zapłodnienia, można zastosować produkty giberelinowe np. Novagib w dawce 0,5l/ha, lub AmidThin (produkt ten nie posiada rejestracji w Polsce) w dawce 0,25-0,3 kg/ha Wszystkie wymienione produkty należy stosować w okresie, gdy temperatura w ciągu dnia jest najwyższa.
Optymalna temperatura dla wymienionych produktów to 15-180C. Dodatkowo tam gdzie jest to możliwe można wieczorem skosić w sadzie trawę. Zabieg taki jest w stanie podnieść o około 100C temperaturę na okres kilkunastu godzin.

Parch jabłoni
Ostatnie deszcze spowodowały intensywne wysiewy zarodników workowych. Jednak ze względu na bardzo silne ochłodzenie nigdzie nie dochodzi do ich kiełkowania. Zarodniki są jednak na liściach, a niska temperatura wydłuża ich żywotność. Istnieje ryzyko rozbudowania się infekcji w chwili ocieplenia.
W przypadku wykonywania zabiegów regeneracyjnych polecamy uzupełnić oprysk o produkty zapobiegawcze. Polecamy Delan 700WG lub Ventop 350 SC.
Jeśli ostatni zabieg tymi produktami wykonywany było ponad 4 dni temu, to stosujemy dawkę 0,5kg/ha w przypadku Delanu 700WG lub 1litr/ha w przypadku Ventopu 350 SC. W sytuacji gdy od ostatniego zabiegu minęło mniej niż 4 dni stosujemy jedynie dawki uzupełniające tych produktów w wysokości 50% zalecanej
wcześniej.
Nie istnieje konieczność stosowania produktów interwencyjnych.
Ze względu na ujemny wpływ na żywotność pyłku, nie stosować produktów opartych na captanie.
 

Artykuły 

Serwis spełnia rolę informacyjną, a właściciel praw i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki podjętych decyzji.

popup