W lipcu (około połowy miesiąca) rozpoczynają się zbiory wiśni (w tym roku zbiory mogą być wcześniej, niż w poprzednich latach). W sadach, w których odławiały się wcześniej muchy nasionnic, należy koniecznie wykonać ostatni zabieg zabezpieczający owoce przed tym szkodnikiem. Polecam go wykonać, nawet, gdy w ostatnich dniach muchy się nie łapały na pułapkach lub odławiały się w ilościach poniżej progu zagrożenia (w Polsce ochłodziło się, co znacznie wyhamowało loty). Można bowiem powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem określić, że jeśli po obecnym ochłodzeniu zrobi się ciepło, muchy będą się dalej odławiały, ale sadownik nie będzie mógł już wykonać zabiegu zwalczającego, gdyż jedyne zalecane, najbardziej skuteczne insektycydy: Mospilan 20 SP (i jego odpowiednik Sumitox 20 SP) i Calypso 480 SC, mają 14 dni karencji. Do dyspozycji sadownika są wprawdzie jeszcze pyretroidy: Bulldock 025 EC czy Fastac 100 EC o 7-dniowej karencji, ale trzeba pamiętać, że są one mało skuteczne - działają bowiem kontaktowo, jedynie na latające w dniu oprysku muchy i nie są skuteczne w temperaturze powyżej 200C.

Ochrona wiśni w ostatnich latach odbiega od tej prowadzonej w poprzednich sezonach, kiedy zabiegi insektycydami wykonywało się głównie na mszyce 1-2 razy w roku, a obecnie mszyce zwalczane są tylko przy okazji opryskiwania na nasionnice. A ten szkodnik wymaga trzech, a nawet czterech, zabiegów ochrony w sezonie. Tym bardziej, że w obecnym roku zauważa się, że więcej much odławia się w sadach wiśniowych niż czereśniowych, a zawsze było odwrotnie. Niektórzy sadownicy ograniczają ochronę z powodu małej ilości owoców na drzewach po majowych przymrozkach, ale te ograniczenia muszą być przemyślane. Można było ograniczyć ilość zabiegów na moniliozę i drobną plamistość liści drzew pestkowych (w rejonie Kujaw było bardzo mało opadów w okresie kwitnienia i kilku tygodni po kwitnieniu, a w związku z tym stosunkowo mała presja ze strony tych  chorób), ale nie można oszczędzać na zabiegach przeciwko nasionnicy - jeśli ta regularnie odławiała się na pułapkach lepowych.

Kolejna sprawa to przędziorek chmielowiec, obecny w wielu sadach, sprzyjała mu gorąca i sucha pogoda. Radzę nie podejmować z nim walki przed zbiorami owoców, gdyż w aktualnym PORS brak jest akarycydów dopuszczonych w tej  fazie rozwojowej drzew i jest duże niebezpieczeństwo wykrycia pozostałości niedozwolonych substancji aktywnych w owocach (chłodnie i przetwórcy - potencjalni odbiorcy wiśni będą z pewnością sprawdzać losowo owoce na pozostałości pestycydów, jak również na obecność larw nasionnic).

Autorka: Barbara Błaszczyńska, KPODR

1. Parch jabłoni
Obecnie w wielu przypadkach powinniśmy nadal kontynuować ochronę przed parchem jabłoni. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowane są plamy na liściach lub zawiązkach, albo nadal trwa wzrost pędów. Najbardziej niebezpieczna jest sytuacja, gdy ciągle trwają nowe przyrosty lub na
pędach pojawił się wtórny wzrost, a w sadzie występują, nawet wyniszczone, plamy parcha. Należy pamiętać, że ze względu na długą żywotność, najniebezpieczniejsze są zwłaszcza plamy na zawiązkach.

Obserwując obecnie występowanie plam parcha w koronie drzew, łatwo można dostrzec moment i przyczynę infekcji.
Większość plam pochodzi z infekcji z okresu Świąt Wielkanocnych, ale znajdują się również i takie z okresów krytycznych z drugiej połowy maja.
W chwili obecnej wyraźnie widać również niedoskonałości w technice ochrony. O wiele więcej plam występuje na drzewach o zbytnim zagęszczeniu i w górnych partiach korony. Obecne obserwacje są dobrą okazja do poprawy techniki ochrony w sadzie.

2. Przędziorki, bawełnica korówka i inne mszyce, owocówka jabłkóweczka, mączniak jabłoni

PRZĘDZIORKI: Obecnie najgroźniejszą grupą szkodników mogącą wyrządzić największe straty są przędziorki, a zwłaszcza przędziorek chmielowiec. Szkodnik ten jest o tyle niebezpieczny, że może zasiedlić plantacje nalatując, z wykorzystaniem nici oprzędu, z sąsiednich sadów.
Stanowi to ryzyko szybkiego rozwoju zagrożenia, zwłaszcza w przypadku niestarannych lustracji.
W sytuacji występowania w sadzie przędziorków, w chwili obecnej należy wykonać zabieg mieszaniną preparatów:
Omite 570 EW 1,5-2,0l/ha+ Nissorun 050 EC 0,9l/ha
Bardzo ważną rzeczą jest aby na przełomie czerwca i lipca drzewa zakończyły już wzrost nowych przyrostów. W obecnym sezonie, na kwaterach gdzie występuje niższy plon, lub na drzewach o silniejszym wzroście i na odmianach takich jak np. Gala czy Golden, mogą występować trudności z zakończeniem wzrostu, oraz może wystąpić ryzyko wzrostu wtórnego w przyszłości.
Niezakończone przyrosty, to większe problemy późnych infekcji ze strony parcha, ryzyko zasiedlenia ich przez szkodniki, większe deficyty wapnia w owocach, zacieniania i silniejszy wzrost całych drzew w przyszłości. Obecnie należy ocenić stopień wzrostu pędów i już teraz podjąć decyzje o sposobach regulacji wzrostu drzew w następnym sezonie.

BAWEŁNICA: W niektórych sadach obserwuje się obecnie nowe kolonie mszyc. Należy pamiętać, że najgroźniejsze gatunki to bawełnica korówka i mszyca jabłoniowo-babkowa (ciemna). Mszyca jabłoniowa (zielona) jest zagrożeniem jedynie w przypadku jej intensywnego występowania, i jedynie w szkółkach i w młodych sadach. W przypadku zasiedlenia plantacji przez mszycą jabłoniowo-babkową, lub bawełnicą korówkę, należy wykonać zabieg preperatem: Pirimor 500 WG w dawce 0,75kg/ha. W chwili obecnej jest to najskuteczniejszy aficyd na naszym rynku. Używajac Pirimor 500 WG należy pamietać, by stosować go jedynie gdy temperatura w ciagu zabiegu i kilka godzin po nim, utrzymywała się na poziomie 23-25C. Do cieczy roboczej należy dodać zwilżacz.

OWOCÓWKA: Ze względu na dość ustabilizowane warunki temperaturowe, rozwój owocówki jabłkóweczki jest raczej stabilny, nie dochodzi do istotnych przerw w lotach pierwszego pokolenia tego szkodnika. Wprawdzie kończy się faza wylęgania gąsienic z jaj, ale ze względu na długość lotu należy powtórzyć zabieg zwalczający pojawiające się młode gąsiennice stosując:
Steward 0,2 kg/ha lub Runner 240 SC 0,4 l/ha.
W obecnym okresie staramy się unikać już preparatów z grupy neonikotynoidów.

MĄCZNIAK: Na niektórych odmianach obserwuje się występowanie objawów mączniaka jabłoni.
Jednym z ważniejszych zabiegów jest w miarą możliwości mechaniczne usuwanie porażonych pędów, których nie ma konieczności wywożenia z sadu.
W przypadku potrzeby zastosowania ochrony chemicznej najlepiej zastosować produkty strobilurynowe do zabezpieczenie nowo formułujących się  pąków.

POZDRAWIAMY

SKS - System Komunikatów Sadowniczych, to zbiór zaleceń agrotechnicznych przygotowywanych przez doradców z FRUITAKADEMI przy współpracy z Zakładem Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz z holenderską firmą doradczą FruitConsult. Program realizowany przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga. System jest finansowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka

Żaden ze szkodników nie daje się tak we znaki w sadach gruszowych jak miodówka gruszowa plamista.
Rozwija 3, 4 pokolenia i jest doskonale przystosowana do zimowych spadków temperatury. Niekiedy nawet w lutym, ale zazwyczaj w marcu i kwietniu, samice składają jaja. Może to nawet trwać do czerwca, co skutkuje sukcesywnym wylęgiem larw. Już na pierwszy rzut oka widać , że w związku z tym zwalczanie tego szkodnika wiosną może być trudne, ale warto pamiętać, że w sezonie wegetacyjnym walka z nią nastręcza jeszcze więcej kłopotów z powodu występowania wielu form rozwojowych szkodnika. Ponadto miodówka dość szybko uodparnia się na stosowane wielokrotnie po sobie pestycydy.
Latem jej zwalczanie jest trudne także z powodu liczebności jej występowania, dlatego walkę z nią powinno się rozpocząć jak najwcześniej. Preparat dostosowuje się do przeważającej formy miodówki aktualnie występującej w sadzie, biorąc pod uwagę skuteczność środków w minionych sezonach.
Błędem jest przystępowanie do zwalczania miodówki dopiero w czerwcu, kiedy szkodnik masowo występuje w sadzie. Nawet skuteczny zabieg niszy 80-95% osobników, które w szybkim tempie odbudowują populację.
Najlepiej byłoby, zastosować pierwszy środek zwalczający miodówkę już w marcu, a drugi w czerwcu i na tym zakończyć ochronę. W sadzie IO w Dąbrowicach taka ochrona jest wystarczająca.
Wciąż niedoceniany jest fakt, że skuteczne zwalczanie miodówki może mieć miejsce tylko w przypadku umiejętnego połączenia zwalczania chemicznego z biologicznym. Dbałość o organizmy pożyteczne jest niezwykle ważna i sprowadza się do ograniczenia lub wyeliminowania preparatów mało selektywnych, które zabiją naturalnych wrogów miodówek. Zwłaszcza latem, zwalczając tego uciążliwego szkodnika, łatwo ulec pokusie i zastosować preparat szkodliwy dla fauny pożytecznej.
Latem regulowanie populacji szkodnika należy „zlecić” organizmom pożytecznym. Badania oprowadzone w IO w Skierniewicach wykazały, że wielokrotne zabiegi środkami owadobójczymi już w kolejnym sezonie powodują masowe występowanie miodówki gruszowej plamistej. Najbardziej niekorzystne okazały się właśnie zabiegi letnie.
Ocieplenie klimatu może powodować nasilenie problemów w ochronie sadów gruszowych przed tym szkodnikiem. Na liczebność szkodnika mają też wpływ ciepła zima i oraz ciepła i długa jesień.
Pocieszające, że miodówka ma wielu wrogów i stosując środki selektywne dla fauny pożytecznej umożliwimy im działanie.
W skrajnych przypadkach, gdy szkodnik występuje masowo latem, zaleca się przerwać stosowanie środków owadobójczych i nie wykonywać zabiegów insektycydami aż do następnego sezonu.
Źródło: 52. i 53. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, wykłady K. Jaworska, R. Olszak, 2009, 2010
 

Jabłoń

Parch jabłoni, Mączniak jabłoni: (wzrost zawiązków): Zarodniki workowe parcha w bieżącym sezonie już się wysiały w całości, a więc raz na 10-14 dni winniśmy stosować preparaty kontaktowe (zapobiegawcze!). Sugeruję by 2-3 krotnie po sobie zastosować preparaty zawierające mancozeb! Dzięki takiemu programowi zabezpieczamy sady przed  ewentualnymi infekcjami parchem oraz ograniczamy rozwój mączniaka, a także zapobiegamy drobnej plamistości liści Golden Deliciousa. Dodatkowo odsuwamy  w czasie konieczność zwalczania pordzewiaczy i przędziorków. Zachęcam do wnikliwej i częstej lustracji sadów pod kątem stopnia zdrowotności! W niektórych, na szczęście nielicznych sadach pojawiła się zaraza ogniowa! Lustrować także pojedynczo rosnące rośliny Głogu, Jarzębiny, Irgi i Ognika. Odmiany wrażliwe to: Idared, Jonathan, Szampion, Close, Gloster, James Grive, Spartan, Pinova, Piros, Alkmene, Spartan) a grusz to: Komisówka, Paryżanka, General Leclerc, Amfora. W przypadku jej stwierdzenia należy jak najszybciej wyciąć i spalić chore części roślin. Rany po cięciu zabezpieczać farbą emulsyjną z dodatkiem 2% miedzianu. Narzędzia po cięciu każdego drzewa odkażać w 70-cio % denaturacie. Program ochrony jabłoni podaje: „Przy dużym zagrożeniu chorobą wykonać 2-3 opryskiwania co 10-14 (preparaty miedziowe 0,75 kg/ha.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące Drobnej plamistości liści jabłoni: co 14 dni: Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Dithane NeoTec/Mac-Mancozeb/ 75 WG (3-4,5kg/ha); Pomarsol F 80 WG (4,5kg/ha); Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha); Sancozeb 80 WP (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (4,5kg/ha). Uwaga: Gdyby w młodych (4-5 lat) sadach z Golden Deliciousa zaczęło się zjawisko opadania starszych liści, to w takich warunkach należy zastosować szybko pobierane nawozy dolistne Agrocean Mg – 3l/ha lub Metalosate Mg 1,5-2l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha).

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania mszyc. W sadach, w których obserwuje się występowanie mszyc (przy licznej populacji) należy  wykonać zwalczanie Actara 25 WG -0,1kg/ha; Agro Pirymikarb 500 WG (0,4-0,75kg/ha);  Calypso 480 SC- 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha;  (w konwencjonalnej ochronie Marvik 240 EW-0,2l/ha); Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Teppeki 50 WG -0,14kg/ha; Do każdego z tych preparatów dodać  150ml Silvetu, Slippy lub Super Zwilżacza. Zabieg najlepiej wykonać dużą ilością wody (1000l/ha i bardzo wcześnie rano (ok. godz. 400, gdy liście otwierają aparaty szparkowe i intensywnie absorbują wodę z powierzchni. Zapewnia to szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!                                                                                                                                    
Zachęcam również do systematycznego kontrolowania liczebności przędziorków i pordzewiaczy. W sadach, w których przekroczony jest próg zagrożenia ekonomicznego (4 szt. przędziorka średnio na liść lub 40 szt. pordzewiaczy) konieczne jest ich zwalczanie Można zastosować jeden z akarycydów (Envidor 240 EC (0,4 l/ha); Nissorun 050 EC (0,75 l/ha)+Ortus 05 SC (0,5l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,7 l/ha); Agricolle (3l/ha) lub w konwencjonalnej ochronie Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha); Talstar 100 EC (0,6l/ha);
Zwalczanie zwójkówek i owcówek: Wyniki odłowów motyli owocówek i zwójkówek w pułapki feromonowe: W warunkach Sośniczan największe odłowy
Data    Ow. Jabłk.    Owoc. Śliwków.    Siatków.    Buków.    Wydłub. Oczatecz.    Płatk. Pstrocin.    Rdzawecz.    Różów.    Nasionn
trześniów
8 VI    7/219    10/507    10/70    4/26    11/17    0/50    5/23    3/7    0/2
9 VI    0/219    6/513    3/73    1/27    1/18    0/50    0/23    0/7    0/2
11 VI    0/219    4/517    1/74    3/30    3/21    0/50    23/46    0/7    13/15
12 VI    20/239    3/520    16/90    0/30    5/26    0/50    1/47    0/7    13/15
13 VI    4/243    7/527    11/101    15/45    2/28    0/50    0/47    0/7    13/15
14 VI    15/258    0/527    2/103    0/45    2/30    0/50    0/47    0/7    13/15
15 VI    0/258    0/527    0/103    5/50    7/37    0/50    0/47    0/7    2/17
16 VI    4/262    4/531    7/110    2/52    5/42    0/50    0/47    0/7    2/17
17 VI    7/269    7/538    2/112    1/53    5/47    0/50    0/47    0/7    2/17
Sady jabłoniowe należy rozpocząć zasilać pozakorzeniowo jednym z nawozów zawierających wapń Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Capfol (3l/ha) lub Rosacal Plus (3l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6l/ha) lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Rosatop Ca 3-5l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4l-ha lub Insol Ca 5l-ha lub Chlorek wapnia (5-7kg/1000l wody) lub mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3l/ha lub Amiwap (2-3l/ha) lub Boramin Ca (2-3l/ha) lub Fertileader Elite 3-4l/ha lub FoliQ Calimax (3-6l/ha) lub FoliQ Aminocal (3-6l/ha) lub Lebosol-Calcium-Forte (5-8l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2l/ha lub Tecnokel Amino Ca (2-3l/ha)
Wczesne odmiany jabłoni + Galę i Elstara + grusze  należy zasilać dolistnym nawozem potasowym!
Przypominam by kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych pestkowych.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące przerzedzania ręcznego zawiązków jabłoni, tam gdzie zachodzi taka potrzeba!

Grusza

Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + dolistny nawóz żelazowy w dawce polecanej przez jego producenta. Żelazo w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilać dolistnym nawozem potasowym!
Zaraza ogniowa: - Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).
Miodówki: W przypadku ich pojawienia, zanim pojawią się jaja, należy opryskać sady gruszowe preparatem Actara 25 WG w dawce 0,2 kg/ha  + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza. W przypadku pojawienia się jaj zastosować Dimilin 480 SC 0,375l/ha + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza. W przypadku występowania wszystkich form równocześnie należy zastosować: Acaramik 018 EC (0,75l/ha).

Spotkanie GDC z dnia od 21-26 czerwca 2011 roku wzrost zawiązków- koniec czerwcowego opadu zawiązków, Sandomierz; dnia 20.06.2011 roku
Opracowanie: Adam Fura
 

Śliwa W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów chloro lub neo-nikotynowych. Nadal aktualne są wskazówki dot. zwalczania Pordzewiacza śliwowego i Przędziorków: Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Magus 200 SC-0,5l/ha; Omite 570 EW  w dawce 1,5-2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC -1l/ha;  Agricolle-3l/ha.
Pordzewiacz śliwowy:  Omite 570 EW  w dawce 2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05 SC- 1,25-1,5l/ha;
Owocówka śliwkóweczka: W bieżącym sezonie obloty motyli owocówki śliwkóweczki były bardzo długie,  a więc należy wykonać zabieg pomiędzy 20 a 22 czerwca preparatem Runner 0,5 l/ha Lub Steward 0,2.  
Nadal aktualne są wskazówki dot. zwalczania Brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, Dziurkowatość liści: Należy wycinać odcinki porażonych pędów, a następnie wykonać opryski: Horizon/Orius/Troja/Sparta/Syrius/Riza 250 EW-0,75 l/ha, lub w konwencjonalnej ochronie Topsin M 500 SC-1,5l/ha. - Preparaty z grupy IBE nie więcej jak 2-3 razy w sezonie!

Wiśnia i czereśnia:

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania choroby: Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; Kaptan Plus 71,5WP-2kg/ha; Score 250 EC-0,2l/ha, w konwencjonalnej ochronie Topsin M500 SC-1,5l/ha.
Gorzka zgnilizna wiśni – Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP-3kg/ha; Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha; Kaptan Plus 71,5 WP w ilości 2,0 kg/ha; Pomarsol F 80 WG/Sadoplon 75 WP/Thiram Granuflo 80 WG-4,5kg/ha;
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego.
Gdyby wystąpiły: w konwencjonalnej ochronie Mszyce - Pirimor 500 WG, Mospilan 20 SP; Calypso 480 SC.
przędziorki- w konwencjonalnej ochronie Agricolle -3,0l/ha
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania szkodników: Nasionnica trześniówka :zabiegi należy wykonywać co 8-10 dni jednym z preparatów: Calypso 480 SC- 0,1l/ha,  Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha, i pyretroidy w konwencjonalnej ochronie Bulldock 025 EC 0,75l/ha; Decis 2,5 EC-0,6l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha.

Program nawożenia dolistnego  dla śliw, wiśni i  czereśni!:
W niektórych sadach czereśniowych i wiśniowych nadal widoczne są objawy niedoboru Mg. W przypadku drastycznych niedoborów należy zastosować szybko absorbowane nawozy Agrocean Mg – 3l/ha lub Metalosate Mg – 1.5-2l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha). Następnie należy naprzemiennie 2 krotnie wykonać zabiegi zasilania dolistnego (tych kwater i odmian, które mają owoce) nawozami zawierającymi K , a po tygodniu dolistnym nawozem wapniowym (patrz jabłonie!). Jednym z nawozów wapniowych najmocniej chroniącym owoce czereśni przed pękaniem jest Platina – 1l/ha.
Omówić metodykę postępowania w okresie opadów!

Brzoskwinie i morele

Mączniak prawdziwy brzoskwini -Topsin M 500 SC-1,5l/ha,
Parch brzoskwini: Tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać: Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha + pełna dawka nawozu wapniowego (patrz jabłonie!).
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini i kędzierzawość liści brzoskwini – Topsin M 500 SC-1,5l/ha + wyciąć zarażone pędy!
Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: pyretroidy.
Mszyce: Agro Pirymicarb/Pirimor 500 WG,

Spotkanie GDC z dnia od 21-26 czerwca 2011 roku wzrost zawiązków- koniec czerwcowego opadu zawiązków, Sandomierz; dnia 20.06.2011 roku
Opracowanie: Adam Fura
 

Porzeczka czarna
Opadzina liści porzeczki, Biała plamistość liści; Rdza wejmutkowo-porzeczkowa-:(faza po kwitnieniu:Dithane Neo Tec/Mac-Mancozeb/ 75 WG-3-4,5 kg/ha; lub Signum 33 WG (1,8kg/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha, lub w konwencjonalnej Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  
Szara pleśń: brak zarejestrowanych preparatów!
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75kg/ha); Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha; i pyretroidy.
Przędziorek Chmielowiec- Omite 570 EW/30WP, Magus 200 SC, w konwencjonalnej ochronie Talstar 100 EC-0,6l/ha.
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, Pryszczarek porzeczkowiec pędowy: po pojawieniu się larw i powtórzyć za 10-14 dni: Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha); lub pyretroidy w konwencjonalnej ochronie: Alfazot Extra 100 EC (0,23l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 25 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha , Karate Zeon 050 CS – 0.15l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC -0,45l/ha; Sumi-alpha 050 EC -0,6l/ha; Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); Talstar 100 EC – 0,6l/ha.
Przeziernik porzeczkowiec: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,23l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 25 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha , Karate Zeon 050 CS – 0.15l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,2l/ha); Pilar Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,2l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC -0,45l/ha; Sumi-alpha 050 EC -0,6l/ha; Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha);
Szkodniki zjadające liście: : w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,23l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 25 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha , Karate Zeon 050 CS – 0.15l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,2l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC -0,45l/ha; Sumi-alpha 050 EC -0,6l/ha; Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha);
NAWOŻENIE PORZECZEK: Jeśli  zapowiadają się plony na poziomie powyżej 6 ton z ha należy wysiać w rzędy krzewów na 1 ha 130 kg saletry potasowej.
Nadal aktualne są wskazówki dla Maliny: Zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Mythos 300 SC – 2,5l/ha; Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha;
Mszyce: : Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); lub Agricolle (3l/ha) lub w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Decis 2,5 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha Karate Zeon 050 CS – 0.3l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,2l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,15-0,2l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); Przędziorek chmielowiec: Agricolle-3l/ha;
Gąsiennice zjadające liście: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha);
Kwieciak malinowiec; Kistnik malinowiec: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 2,5 EC – 0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS –0,3l/ha;.               Kung-Fu 050 CS (0,3l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,3l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,3l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,3l/ha);Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); (po pojawieniu się chrząszczy, od momentu rozluźniania się pąków. Jeśli zachodzi potrzeba zabieg powtórzyć tuż przed kwitnieniem!)
Pryszczarek namalinek łodygowy: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 2,5 EC – 0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); (po rozpoczęciu lotu owadów, zwykle gdy pędy osiągną 20-30cm długości!)

Agrest

Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec/Mac-Mancozeb/ 75 WG (3-4,5kg/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha, lub w konwencjonalnej ochronie Topsin M500 SC – 1,5 l/ha.
Amerykański mączniak agrestu: - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha) Score 250 EC (0,2l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha)!
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec/Mac-Mancozeb/  75 WG (3-4,5kg/ha)
Przędziorki: Agricolle (3l/ha);
Szkodniki zjadające liście: pyretroidy w konwencjonalnej ochronie: Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC (0,6l/ha) Decis 2,5 EC –  0,8l/ha; Fastac 100 EC -0,15 -0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,3l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,3l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,3l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,3l/ha);Sherpa 100 EC –0,375l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha).
Mszyce po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub AGRICOLLE -3L/HA, lub pyretroidy w konwencjonalnej ochronie: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Decis 2,5 EC – 0,8l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sherpa 100 EC 0,375 l/ha;

Spotkanie GDC z dnia od 21-26 czerwca 2011 roku wzrost zawiązków- koniec czerwcowego opadu zawiązków, Sandomierz; dnia 20.06.2011 roku
Opracowanie: Adam Fura
 

SKS - System Komunikatów Sadowniczych, to zbiór zaleceń agrotechnicznych przygotowywanych przez
doradców z FRUITAKADEMI przy współpracy z Zakładem Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i
Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz z holenderską firmą doradczą FruitConsult.
Program realizowany przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra
Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.System jest finansowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka

Komunikat sadowniczy SKS X 2011-06-13

1. Parch jabłoni
Wprawdzie zakończyły się już wysiewy zarodników workowych to nadal, ze względu na ryzyko występowania zarodnikujących plamy, istnieje zagrożenie rozwoju parcha jabłoni. Nawet w sadach gdzie plam nie stwierdzono lub występują one wyjątkowo sporadycznie, do zakończenia wzrostu pędów zalecamy, zwłaszcza w okresie przed ciągłymi opadami deszczu kontynuować zabiegi/ preparatem kontaktowym.
W opisanej sytuacji najmniejszego zagrożenia, zabiegi wykonujemy z częstotliwością co 10-14 dni.
W przypadku występowania plam w koronie drzew:
•Nadal kontynuujemy ochronę przed infekcjami.
•Wybieramy zdecydowanie preparaty zapobiegawcze i stosujemy je z
częstotliwością co 6-7 dni do czasu zakończenie wzrostu pędów
jednorocznych i co 10-14 dni po okresie zahamowania przyrostów
•Unikamy zabiegów poinfekcyjnych
•NIE STOSUJEMY DODYNY ANI STROBILURYN ZWŁASZCZA DO
WYNISZCZANIA PLAM. Zabiegi takie są wyjątkowo niebezpieczne jako promujące rasy odporne, a w wielu przypadkach niecelowe ze względu na
występujące już odporności.

Substancja Przykładowy produkt DAWKA Odporność na zmywanie Przydatność biologiczna w obecnych warunkach UWAGI
dithianon Delan 700 WG/Ventop 0,5 kg/ha
1,0 l/ha
5 5 najbardziej rekomendowany
kaptan Kaptan 50 WP
UWAGA: W nowych
rozpuszczalnych
opakowaniach !!!
3,0 kg/ha 3+ 4+ rekomendowany
mankozeb Indofil 80 WP 3,0kg/ha 3 4 Może być szkodliwy dla
dobroczynna gruszowego.
Ogranicza plamistość na Goldenie
propineb Antracol 70 WG 2,0 kg/ha 3 4 Może być szkodliwy dla dobroczynna gruszowego. Dostarcza cynk
metiram Polyram 70 WG 3,0 kg/ha 3 4 Może być szkodliwy dla dobroczynna gruszowego. Dostarcza cynk

2. Owocówka jabłkóweczka, śliwkóweczka i inne zwójkówki
Również i w obecnym sezonie lot owocóki jabłkóweczki i śliwkóweczki jest nierówny i rozciągnięty w czasie. Pierwsze loty zaobserwowano już w połowie maja, a po 2-3 tygodniach pierwsze jaja w fazie czarnej główki.
Obecnie jaja w fazie czarnej główki, a więc tuż przed masowym wylęgiem gąsiennic, dominują wśród faz rozwojowych, a ich ilościowy szczyt przypadnie za 3-5 dni. Dlatego w chwili obecnej jako najskuteczniejszy sposów ochrony jest powtórny zabiegu jednym z wymienionych preparatów:
· Steward 0,2 kg/ha
· Runner 240 SC 0,4 l/ha
Produkty te wykazują również wysoką skuteczność w zwalczaniu pozostałych zwójkówek, co przy obecnym poziomie zagrożenia jest wyjątkowo istotne. Jedynie w przypadku występowanie mszyc można rozważyć użycie preparatów z grupy neonikotynili, np. Calypso 480 SC w dawce 0,2l/ha.

3. Nasionnica trześniówka
Istotnie rośnie zagrożenie ze strony nasionnicy trześniówki. Zagrożone są nie tylko uprawy czereśni ale i wiśnie. Zalecamy ponowne wykonanie zabiegów przeciwko temu szkodnikowi.
Zalecany preparat:
Calypso 480 SC 0,1 l/ha
Mospilan 20 SP 0,125kg/ha
Produkty z grupy pyretroidów
UWAGA: Należy bacznie zwracać uwagę na okresy karencji

Jabłoń
Parch jabłoni, Mączniak jabłoni
- wzrost zawiązków
Zarodniki workowe parcha w bieżącym sezonie już się wysiały w całości, a więc raz na 10-14 dni winniśmy stosować preparaty kontaktowe (zapobiegawcze!). Sugeruję by 2-3 krotnie po sobie zastosować preparaty zawierające mancozeb! Dzięki takiemu programowi zabezpieczamy sady przed  ewentualnymi infekcjami parchem oraz ograniczamy rozwój mączniaka, a także zapobiegamy drobnej plamistości liści Golden Deliciousa. Dodatkowo odsuwamy  w czasie konieczność zwalczania pordzewiaczy i przędziorków.
W zasadzie powinniśmy już zakończyć realizację programu zwalczania szkodników: Zwójka koróweczka i pryszczarek okulizak.
Również powinniśmy już przystąpić do wykonania II części programu zwalczania choroby: Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia! 0,5% roztwór Aliette (0,5l na drzewo) (po miesiącu powtórzyć!)

Zwalczanie zwójkówek: Wyniki odłowów motyli owocówek i zwójkówek w pułapki feromonowe:
W warunkach Sandomierza największe odłowy motyli zwójkówek i owocówek w Sośniczanach miały miejsce w dniach:
Data    Ow. Jabłk.    Owoc. Śliwków.    Siatków.    Buków.    Wydłub. Oczatecz.    Płatk. Pstrocin.    Rdzawecz.    Różów.
29.V    41/115    106/374    5/5    1/8    2/15    17/22    1/1    0
30.V    5/120    50/424    6/11    1/9    0/15    2/24    0/1    0
2.VI    4/124    21/445    16/27    6/15    0/15    4/28    0/1    0
3.VI    33/157    0/445    12/39    0/15    0/15    5/33     1/2    4/4
4.VI    22/179    0/445    12/51    1/16    0/15    7/40    7/9    0/4
5.VI    16/195    16/461    3/54    3/19    0/15    5/45    2/11    0/4
7.VI    17/212    26/497    6/60    3/22    1/16    5/50    7/18    0/4

- a więc najsensowniej było wykonać zabieg pomiędzy 2 a 8 czerwca preparatem Runner Lub Steward powinien być bardzo skuteczny!
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące Zarazy ogniowej: W sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach, co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego. (Warunki zastosowania!)

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące Drobnej plamistości liści jabłoni: co 14 dni: Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Dithane NeoTec/Mac-Mancozeb/ 75 WG (3-4,5kg/ha); Pomarsol F 80 WG (4,5kg/ha); Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha); Sancozeb 80 WP (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (4,5kg/ha). Uwaga: Gdyby w młodych (4-5 lat) sadach z Golden Deliciousa zaczęło się zjawisko opadania starszych liści, to w takich warunkach należy zastosować szybko pobierane nawozy dolistne Agrocean Mg – 3l/ha lub Metalosate Mg 1,5-2l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha).
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Mszyc: W wielu sadach pojawiły się Mszyce! (1 drzewo na 50 przejrzanych) Actara 25 WG -0,1kg/ha; Agro Pirymikarb 500 WG (0,4-0,75kg/ha);  Calypso 480 SC- 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha;  Marvik 240 EW-0,2l/ha; Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Teppeki 50 WG -0,14kg/ha; Agricolle 3l/ha.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Przędziorków:  Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor 240 EC (0,4 l/ha); Nissorun 050 EC (0,75 l/ha)+Ortus 05 SC (0,5l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,7 l/ha); Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha); Talstar 100 EC (0,6l/ha); Agricolle (3l/ha).
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Pordzewiacza jabłoniowego: Envidor 240 EC (0,4 l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Ortus 05 SC (1,25-1,5 l/ha);  Talstar 100 EC (0,6l/ha)
Sady jabłoniowe należy zasilać  jednym z nawozów zawierających wapń: (Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Capfol (3l/ha) lub Rosacal Plus (3l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6l/ha) lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Rosatop Ca 3-5l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4l-ha lub Insol Ca 5l-ha lub Chlorek wapnia (5-7kg/1000l wody) lub mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3l/ha lub Amiwap (2-3l/ha) lub Boramin Ca (2-3l/ha) lub Fertileader Elite 3-4l/ha lub foliq Calimax (3-6l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2l/ha lub Tecnokel Amino Ca (2-3l/ha)
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup Gala i Elstar oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3l/ha)!
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok. Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz  w kwaterach Faworytki lub Red Faworytki.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące: -cięcia odmian owocujących na długopędach- maksymalnie najpóźniej powinno być wykonane do 10 czerwca.

Przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni

Zasady przerzedzania ręcznego
a.    im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
b.    przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno.
c.    odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12, a owocami odmian gruboowocowych 15 do 20 cm.
d.    Ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie całkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie + 20 %. (Czyli, jeśli drzewa np.: Jonagolda - w rzędzie rosną w  odległości 1 mb od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 mb. pomiędzy drzewami np. Gali  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt.
e.    Wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni, należy pamiętać by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy!

Do  15 czerwca należy zakończyć realizację programów Przeciwdziałania ordzawianiu owoców oraz programy etefonowe!
W kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40t/ha należy wysiać po opadzie czerwcowym 150-200 kg saletry wapniowej/ha.

Grusza
Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + dolistny nawóz żelazowy w dawce polecanej przez jego producenta. Żelazo w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilać dolistnym nawozem potasowym!
Zaraza ogniowa: - Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).

Obecnie należy bacznie systematycznie obserwować sady gruszowe na obecność Miodówek gruszowych! W przypadku ich pojawienia, zanim pojawią się jaja, należy opryskać sady gruszowe preparatem Actara 25 WG w dawce 0,2 kg/ha  + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza. W przypadku pojawienia się jaj zastosować Dimilin 480 SC 0,375l/ha + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza.
Kwieciak: Okres żerowania koniec maja –początek czerwca: Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,15l/ha).

Spotkanie GDC, zalecenia 9 do 20 czerwca 2011 roku – wzrost zawiązków przed i po opadzie czerwcowym, Sandomierz; dnia 07.06.2011 roku

Opracowanie: Adam Fura


 

Śliwa
W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75l/ha); Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Calypso 480 SC- (0,1 l/ha) lub pyretroidy.
Przędziorki: Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Magus 200 SC-0,5l/ha; Omite 570 EW  w dawce 1,5-2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC -1l/ha;  Agricolle-3l/ha.
Pordzewiacz śliwowy:  Omite 570 EW  w dawce 2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05 SC- 1,25-1,5l/ha;
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Brunatnej zgnilizny drzew pestkowych: Należy wycinać odcinki porażonych pędów, a następnie wykonać opryski: Horizon/Orius/Troja/Sparta/Syrius/Riza 250 EW-0,75 l/ha, lub Topsin M 500 SC-1,5l/ha.- Preparaty z grupy IBE nie więcej jak 2-3 razy w sezonie!
Szarka- W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe! (Aminoplant lub Megafol) 6 x 0,3% co 10-14 dni.

Wiśnia i czereśnia
 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania choroby: Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; Topsin M500 SC-1,5l/ha. Kaptan Plus 71,5WP-2kg/ha; Score 250 EC-0,2l/ha.
Gorzka zgnilizna wiśni – Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP-3kg/ha; Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha; Kaptan Plus 71,5 WP w ilości 2,0 kg/ha; Pomarsol F 80 WG/Sadoplon 75 WP/Thiram Granuflo 80 WG-4,5kg/ha;
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego.
Gdyby wystąpiły: - Mszyce- Pirimor 500 WG, Mospilan 20 SP; Calypso 480 SC.
-przędziorki- Agricolle -3,0l/ha
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania szkodników:
-Nasionnica trześniówka :zabiegi należy wykonywać co 8-10 dni jednym z preparatów: Calypso 480 SC- 0,1l/ha,  Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha, i pyretroidy Bulldock 025 EC 0,75l/ha; Decis 2,5 EC-0,6l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha.

Program nawożenia dolistnego dla śliw, wiśni i  czereśni
W niektórych sadach czereśniowych i wiśniowych nadal widoczne są objawy niedoboru Mg. W przypadku drastycznych niedoborów należy zastosować szybko absorbowane nawozy Agrocean Mg – 3l/ha lub Metalosate Mg – 1.5-2l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha).
Następnie należy naprzemiennie 2 krotnie wykonać zabiegi zasilania dolistnego (tych kwater i odmian, które mają owoce) nawozami zawierającymi K , a po tygodniu dolistnym nawozem wapniowym (patrz jabłonie!). Jednym z nawozów wapniowych najmocniej chroniącym owoce czereśni przed pękaniem jest Platina – 1l/ha.

Brzoskwinie i morele
Mączniak prawdziwy brzoskwini -Topsin M 500 SC-1,5l/ha,
Parch brzoskwini: Tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać: Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha + pełna dawka nawozu wapniowego (patrz jabłonie!).
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini i kędzierzawość liści brzoskwini – Topsin M 500 SC-1,5l/ha + wyciąć zarażone pędy!
Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: pyretroidy.
Mszyce: Agro Pirymicarb/Pirimor 500 WG,
 

Spotkanie GDC, zalecenia 9 do 20 czerwca 2011 roku – wzrost zawiązków przed i po opadzie czerwcowym, Sandomierz; dnia 07.06.2011          

Opracowanie: Adam Fura 

Porzeczka czarna  
Opadzina liści porzeczki, Biała plamistość liści; Rdza wejmutkowo-porzeczkowa-:(faza po kwitnieniu:Dithane Neo Tec/Mac-Mancozeb/ 75 WG-3-4,5 kg/ha; w konwencjonalnej ochronie polecany Topsin M500 SC – 1,5 l/ha, a w IP Signum 33 WG (1,8kg/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha,
Szara pleśń: brak zarejestrowanych preparatów!

Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG (0,75kg/ha); Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha; i pyretroidy.
Przędziorek Chmielowiec- Omite 570 EW/30WP, Magus 200 SC oraz niepolecany w Integrowanej Produkcji Talstar 100 EC-0,6l/ha.
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, Pryszczarek porzeczkowiec pędowy: po pojawieniu się larw i powtórzyć za 10-14 dni: Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha); lub pyretroidy w konwencjonalnej produkcji (nie w IP): Alfazot Extra 100 EC (0,23l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 25 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha , Karate Zeon 050 CS – 0.15l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC -0,45l/ha; Sumi-alpha 050 EC -0,6l/ha; Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); Talstar 100 EC – 0,6l/ha.
Przeziernik porzeczkowiec: w konwencjonalnej ochronie (nie wolno stosować w integrowanej): Alfazot Extra 100 EC (0,23l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 25 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha , Karate Zeon 050 CS – 0.15l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,2l/ha); Pilar Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,2l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC -0,45l/ha; Sumi-alpha 050 EC -0,6l/ha; Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha);
Szkodniki zjadające liście: w konwencjonalnej produkcji Alfazot Extra 100 EC (0,23l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 25 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha , Karate Zeon 050 CS – 0.15l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,2l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC -0,45l/ha; Sumi-alpha 050 EC -0,6l/ha; Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha);

NAWOŻENIE PORZECZEK: Jeśli zapowiadają się plony na poziomie powyżej 6 ton z ha należy wysiać w rzędy krzewów na 1 ha 130 kg saletry potasowej.

Maliny
Nadal aktualne są wskazówki dla maliny: Zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Mythos 300 SC – 2,5l/ha; Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha;
Mszyce: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Decis 2,5 EC -0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha Karate Zeon 050 CS – 0.3l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,15l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,2l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,15-0,2l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,15l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); oraz w Integrowanej Produkcji Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); lub Agricolle (3l/ha)
Przędziorek chmielowiec: Agricolle-3l/ha;
Gąsienice zjadające liście: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha);
Kwieciak malinowiec; Kistnik malinowiec: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 2,5 EC – 0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS –0,3l/ha, Kung-Fu 050 CS (0,3l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,3l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,3l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,3l/ha);Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); (po pojawieniu się chrząszczy, od momentu rozluźniania się pąków. Jeśli zachodzi potrzeba zabieg powtórzyć tuż przed kwitnieniem!)
Pryszczarek namalinek łodygowy: w konwencjonalnej ochronie Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC -0,6l/ha; Decis 2,5 EC – 0,8 l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha); (po rozpoczęciu lotu owadów, zwykle gdy pędy osiągną 20-30cm długości!)

Agrest
Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec/Mac-Mancozeb/ 75 WG (3-4,5kg/ha) lub Score 250 EC - 0,2 l/ha, lub w konwencjonalnej ochronie Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  
Amerykański mączniak agrestu - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha) Score 250 EC (0,2l/ha); a w konwencjonalnej ochronie Topsin M 500 SC (1,5l/ha)!
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec/Mac-Mancozeb/  75 WG (3-4,5kg/ha)
Przędziorki: Agricolle (3l/ha);
Szkodniki zjadające liście: pyretroidy w konwencjonalnej ochronie (niepolecane Integrowanej Produkcji): Alfazot Extra 100 EC (0,15-0,18l/ha); Bulldock 025 EC (0,6l/ha) Decis 2,5 EC –  0,8l/ha; Fastac 100 EC -0,15 -0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Kung-Fu 050 CS (0,3l/ha); Lambda CE Z 050 CS (0,3l/ha); Pilar-Alfacypermetryna 100 EC (0,15-0,18l/ha); Pilar Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,3l/ha); Roztoczol Extra 050 CS (0,3l/ha);Sherpa 100 EC –0,375l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); Tak Tak 100 EC (0,15-0,18l/ha).
Mszyce po kwitnieniu: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub AGRICOLLE -3L/HA, a także pyretroidy w konwencjonalnej ochronie: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Decis 2,5 EC – 0,8l/ha; Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sherpa 100 EC 0,375 l/ha;.

Spotkanie GDC, zalecenia 9 do 20 czerwca 2011 roku – wzrost zawiązków przed i po opadzie czerwcowym, Sandomierz; dnia 07.06.2011 roku,         Opracowanie: Adam Fura;.

 

Artykuły 

Serwis spełnia rolę informacyjną, a właściciel praw i zarządzający nie biorą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki podjętych decyzji.

popup