Ceny mrożonych truskawek z Polski w kwietniu i maju wykazywały tendencję spadkową. Według danych Foodnews, cena mrożonek z Polski (odm. Senga Sengana, II klasy, niekalibrowanych) w dwóch pierwszych dekadach maja bieżącego roku wynosiła 1,55 euro/kg, i była o 1,3% niższa niż średnio w kwietniu, a także o 3,1% niż przeciętnie w marcu. Była również o 13,4% niższa w porównaniu do średniej ceny w maju w roku poprzednim. W 2012 roku, cena truskawek mrożonych na przestrzeni kwietnia i maja wzrastała dość dynamicznie, w czerwcu osiągając rekordowy, biorąc pod uwagę miniony rok, poziom - 1,85 euro/kg. Było to spowodowane oczekiwaniem pogorszenia się zbiorów tych owoców w poprzednim sezonie, które także przełożyło się na wzrost cen truskawek w skupie. Według danych Instytutu Ekonomiki truskawka-dojrzewanieRolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, średnia cena skupu truskawek do mrożenia w 2012 roku, wyniosła 4,55 zł/kg (momentami osiągała poziom ponad 5 zł/kg) wobec 4,01 zł/kg rok wcześniej (wzrost o 13,5% w relacji r/r). Kolejne miesiące to systematyczny spadek cen mrożonych truskawek na rynku europejskim, które mimo tego wciąż pozostawały wyższe w relacji do mrożonek z innych krajów. Dla porównania przeciętna cena mrożonych truskawek z Maroko (Camarosa) średnio w pierwszych dwóch dekadach maja br. kształtowała się na poziomie 1,15 euro za kilogram.
 
Nie jest do końca wiadomo jak wyglądają tegoroczne zapasy mrożonych truskawek w Polsce, jednak biorąc pod uwagę znaczny spadek eksportu w sezonie 2012/2013, można przypuszczać że są one wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Uwzględniając to, a także tendencje w zakresie kształtowania się cen mrożonek można oczekiwać, że ceny truskawek świeżych w skupie do mrożenia w 2013 roku mogą być prawdopodobnie niższe niż w roku poprzednim. Zwłaszcza że stan plantacji truskawek po tegorocznej zimie jest oceniany jako lepszy niż rok wcześniej, co jest pozytywnym aspektem z punktu widzenia wysokości zbiorów.
 
Ceny truskawek świeżych na rynkach hurtowych
Na krajowych rynkach hurtowych truskawki z Polski są droższe niż przed rokiem. Wynika to jednak z mniejszej podaży tych owoców związanej z opóźnieniem w wegetacji roślin. Zgodnie z danymi Monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na rynku hurtowym w Poznaniu (WGRO) w połowie maja truskawki świeże oferowano w cenach 20-22 zł/kg, podczas gdy rok wcześniej cena kształtowała się w granicach od 14 do 16 zł/kg. W Broniszach, ceny truskawek w relacji do tego samego okresu w roku poprzednim były również o kilka złotych wyższe.
 
Źródło: MRiRW

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro