zielonypkPARCH JABŁONI
W ciągu ostatniej doby nastąpiła infekcja. Jej siła w poszczególnych regionach może dochodzić do średnich wartości w skali RIM. W przypadku wykonania zabiegu w ciągu ostatnich 3-4 dni preparatem zapobiegawczym (miedź, Delan) infekcja nie jest groźna.
Problemem mogą się okazać opady prognozowane na najbliższe dni. Opady mają być długotrwałe co może prowadzić do kolejnych infekcji. Zalecamy wykonanie zbiegu zapobiegawczego przed kolejnymi opadami stosując Delan w dawce 0,5 kg/ha (możliwa mieszanina z preparatami miedziowymi). W przypadku kiedy zabieg zapobiegawczy nie był wykonany przed ostatnimi opadami zalecamy zastosować zabieg interwencyjny jednym z preparatów: Chorus w dawce 0,3 kg/ha lub Mythos w dawce 1l/ha (zawsze w mieszaninie z fungicydem kontaktowym).

CHOROBY DREWNA I KORY
W sadach jabłoniowych/ na odmianach szczególnie podatnych na choroby drewna i kory (Gala, Szampion) zalecamy wykonanie dodatkowych zabiegów preparatami miedziowymi (np. Miedzian 50 WP, Mag 50 WP, Funguran-OH 50 WP, Kocide 101 WP,  CopperMax 50 WP). Preparatów miedziowych nie należy stosować później niż do fazy mysiego ucha. Zabiegi preparatami miedziowymi należy również kontynuować również w przypadku sadów pestkowych.

NAWOŻENIE DOLISTNE
Kontynuujemy nawożenie dolistne nawozami bogatymi w azot. Aktualnie coraz ważniejsze stają się mikroelementy między innymi cynk i bor. W związku z tym proponujemy od fazy zielonego pąka stosować nawozy bogate w te mikroelementy oraz azot. Gotową propozycją jest nawóz FruitAkademia na zielony pąk. W sadach gdzie nie pojawiła się jeszcze faza zielonego pąka kontynuujemy dokarmianie mieszanką FruitAkademia na mysie ucho.

NAWOŻENIE DOLISTNE TRUSKAWEK
Po okresie zimowym warto rozpocząć dokarmianie dolistne truskawek. Zalecamy w początkowym okresie wzrostu stosować mieszankę aminokwasów roślinnych w dawce 2-3 l/ha (Megafol) z nawozem mikroelementowym w dawce 2,5 kg/ha (OptiMikro).

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro