sadskowronkiDOGLEBOWE NAWOŻENIE POTASEM
Zalecane nawożenie potasem w okresie wiosennym: dla jabłoni, gatunków pestkowych 90 -120 kg K2O na ha (np. 180 kg soli potasowej), dla gruszy 120 -150 kg K2O na ha w postaci: soli potasowej (K-60%), siarczanu potasu (50% K20) lub kombinacji siarczanowej formy K i Mg - Patentkali (30% K2O i 10% MgO). Formę siarczanową polecamy szczególnie do gatunków jagodowych oraz do późnowiosennego nawożenia sadów. W przypadku wykonanych analiz gleb, należy nawozić zgodnie z zaleceniami stacji chemicznej.

DOGLEBOWE NAWOŻENIE AZOTEM
W związku z wyjątkowo ciepłą pogodą w ostatnich dniach przewidujemy, że gatunki sadownicze wcześniej niż zazwyczaj rozpoczną wegetację a co za tym idzie, wcześniej będą potrzebowały azotu. Warto mieć na uwadze, że nawóz należy podać odpowiednio wcześniej tak, aby przemieścił się on z gleby do poziomu korzeni roślin. Najlepsze w tym okresie są nawozy zawierające kombinacje azotu w formie saletrzanej (azotanowej) oraz amonowej (saletra amonowa, saletrzaki). Dla optymalnego wykorzystania azotu przez rośliny  nawożenie wykonywać proponujemy w dwóch terminach: - nawożenie bazowe – wczesna wiosna: saletrą amonową (34%N) lub saletrzakiem (27%N) w dawce 30 -40 kg N/ha (np. 130 kg saletry amonowej) dla jabłoni i gatunków pestkowych, 40-50 kg N/ha dla grusz. - nawożenie uzupełniające – w późniejszym terminie (po kwitnieniu).

WZMACNIANIE WIĄZEK PRZEWODZĄCYCH JABŁONI I GRUSZ
W wielu lokalizacjach obserwujemy w ciągu ostatnich dni szybki postęp w rozwoju pąków jabłoni i grusz. W części sadów dostrzegalne są już pierwsze zielone tkanki ukazujące się z pąków. Aby wpłynąć na poprawę transportu wody i substancji odżywczych do pąków radzimy zastosować w formie oprysku do 10 kg na hektar saletry potasowej (doskonałym formułowanym produktem do tego celu jest nawóz FruitAkademia na początek wegetacji). Oprysk nawozem wykonuje się 1-2 razy, zanim rozwiną się pąki. W sytuacji gdy rozwiną się pąki nie zalecamy stosować tak wysokiej dawki nawozu, gdyż może ona prowadzić do poparzeń.

MIODÓWKA GRUSZOWA
Kiedy temperatura w ciągu dwóch kolejnych dni osiągnie około 15˚C dorosłe osobniki miodówek na gruszach rozpoczynają swoją aktywność. W przypadku wystąpienia takich warunków, można wykonać pierwsze zabiegi olejami mineralnymi ograniczające ilość dorosłych miodówek w sadach gruszowych. Podstawowa dawka olejów to 10 litrów/ha. Ważne jest aby roślin były możliwie jak najdokładniej pokryte cieczą roboczą, gdyż od tego zależy skuteczność zabiegu. Do zabiegu z wykorzystaniem oleju można dodać do 5 kg siarki, co znacznie zwiększy skuteczność zwalczania miodówek. Nie można jednak dodawać siarki kiedy zielone tkanki są już widoczne w pąkach. 


System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro