Jabłoń
Parch jabłoni
Wyniki izolacji otoczni wykonane w dniu 21 maja 2012 roku w ŚODR/CO/Sandomierz: około 85% otoczni jest pustych; 15% otoczni ma w tej chwili jeszcze 65%  zarodników oliwkowych. W niektórych starszych sadach (tych, gdzie popełniono błędy w ochronie w okresie 3-8 maja) wystąpiły plamy parcha! W tych sadach należy zastosować Score 250 EC (lub jego odpowiedniki) w dawce 0,25l/ha + koncentrat aminokwasowy i za 4 dni zabieg powtórzyć z dodatkiem preparatu kontaktowego. Należy pamiętać o warunkach, które należy spełnić by preparat mógł być skuteczny!
 
W sadach w których nie ma plam parcha, obecnie należy – przed spodziewanymi opadami deszczu stosować preparaty kontaktowe :Captan 50 WP/Merpan 50 WP/Kaptan zaw.50 WP (3-4,5kg/ha) lub Captan 80 WG/Merpan 80 WG (1,9-2,8kg/ha) lub Antracol 70 WG (2,0-2,25 kg/ha) lub Dithane NeoTec 75 WG (3,0-4,5kg/ha) lub Folpan 80 WG/Indofil 80 WP/Sancozeb 80 WP (3kg/ha) lub Polyram 70 WG (3-4,5kg/ha) lub Pomarsol Forte 80 WG/Thiram Granuflo 80 WG (3kg/ha) lub Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha) lub Delan 70 WG (0,5-0,75kg/ha) lub Ventop 350 SC (1-1,5l/ha).
 
Jako przylepiacz należy dodać 0,4l/1000 l wody Protectora. Do obu tych zabiegów można dodać dolistny nawóz wapniowy: (Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Capfol (3l/ha) lub Rosacal Plus (3l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6l/ha) lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Rosatop Ca 3-5l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4l-ha lub Insol Ca 5l-ha lub Chlorek wapnia (5-7kg/1000l wody) lub mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3l/ha lub Amiwap (2-3l/ha) lub Boramin Ca (2-3l/ha) lub Ekolist Amino Ca (1-2l/ha) lub Fertileader Elite 3-4l/ha lub foliq Calimax (3-6l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2l/ha lub Tecnokel Amino Ca (2-3l/ha) 
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup Gala i Elstar oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3l/ha)!
 
Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (0,75kg/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (0,75kg/ha) lub Kocide 101 WP (0,75kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).- czas inkubacji choroby! W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis!!! 
 
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i za 30 dni zabieg należy powtórzyć! Opryskać należy również sąsiednie drzewa!
 
Drobna plamistość liści jabłoni: od końca kwitnienia co 14 dni Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha) lub Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha) lub Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5 kg/ha) lub Sancozeb 80 WP (3kg/ha).- preparaty mancozebowe hamują rozwój przędziorków!
 
Mszyca jabłoniowa, Mszyca jabłoniowo-babkowa: po kwitnieniu: Movento (2,25l/ha) lub  Actara 25 WG (0,1kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,1-0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) i Marvik 240 EC 0,2l/ha Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Bawełnica korówka: 10-14 dni po kwitnieniu: Movento (2,25l/ha) lub Actara 25 WG (0,1kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) i za 14 dni powtórzyć!
 
Przędziorki: W niektórych sadach rozpoczęło się już składanie jaj przędziorków! Rejestrację posiadają: Envidor (o,4lha). Magus200 SC (0,7l/ha); Nissorun 050 EC (0,9l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Omite 570 EW (1,5-2l/ha); Ortus 05 SC (1l/ha); Nissorun 050 EC (0,75l/ha)\+ Ortus 05 SC (0,5l/ha); Sumo 10 EC (0,75l/ha), a tkaże Sanmite 25 WP (0,75 kg/ha – tylko w konwencjonalnej ochronie sadów, nie w IP) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%). 
14 dni po kwitnieniu Envidor (o,4lha). Uwaga preparaty: Omite stosować w temperaturze powyżej 20oC
 
Pordzewiacz jabłoniowy: Envidor (o,4lha) lub Omite 30 WP (2,25kg/ha) lub Omite 570 EW (1,5-2l/ha) lub Ortus 05 SC (1,25-1,5l/ha) lub Bulldock (025 EC (0,75l/ha – nie stosować w Integrowanej Produkcji)
 
Toczyk gruszowiaczek: Movento (2,25l/ha) lub Dimilin 480 SC (0,2l/ha); Calypso 480 SC- 0,1l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha; Runner 240 SC -0,4l/ha, a także Fury 100 EW (0,3l/ha|); Minuet 100 EW (0,3lha), Titan 100 EW (0,3l/ha), ale dwóch ostatnich nie wolno stosować w Integrowanej Produkcji. 
 
W zasadzie powinniśmy już zakończyć realizację programu zwalczania szkodników: Zwójka koróweczka i pryszczarek okulizak. 
 
 
Wyniki odłowów w pułapki feromonowe:
Sośniczany: Owocówka jabłkóweczka: 20.05.12 – 7 szt. 21.05.12 – 18 szt. Razem: 25 szt. Zwójka koróweczka: 20.05.12 – 5 szt.
Świężyce: owocówka jabłkóweczka 19-maj-2; 20-maj-6; 21-maj-7;
Urzędów: owocówka jabłkóweczka  20-maj-3;
Chobrzany: owocówka jabłkóweczka 29-maj-2; 21-maj-12;
Bukowa: 21 V-1
Koprzywnica: 21.V-2;
Gorzyczany: 19.V-6
Termin zabiegu: 31.05 do 01.05.2012 roku
Rejestrację posiadają: Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); Runner 240 SC 
(0,4l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,17-0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); Preparaty Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha) zalecane tylko w konwencjonalnej ochronie sadów, nie w IP.
 
Grusze
Miodówki gruszowe: Najlepszym wyborem jest, w pierwszych dniach czerwca zastosowanie Movento (2,25l/ha). Można też  zastosować 150 ml zwilżacza Silwet lub Super zwilżacz + Actara 25 WG- 0,16-0,2 kg/ha; lub Acaramik 018 EC (0,75l/ha);lub  Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) lub Rimon 100 EC (0,75lha); lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%). 
 
Pryszczarek Gruszowiec: w konwencjonalnej ochronie sadów można zastosować Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha);
 
Kwieciak Gruszowiec: przełom maja i czerwca w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha);
 
Parch gruszy: Jak u jabłoni!.
 
Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).lub Neoram 37,5 WG (0,75kg).
W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis!!! 
 
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: Jak u jabłoni!
 
W sadach czereśniowych, gruszowych i w kwaterach jabłoni odmian Golden Delicious, Pinova, Szampion i Idared jako pierwszy powinien być zastosowany nawóz zawierający magnez (Aminosol/Tekamin Max/Terra sorb (po 1,5l/1000 l wody + Krista MgS-8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy 5-7,5kg/ha lub Siarczan magnezowy z witaminą C-10kg/ha; lub Mikrokompleks -5-6 kg/ha lub Maxflow-2l/ha; Symfonia Złota 1kg/ha lub Agrocean Mg (5l/ha) lub Fertileader Vital (3-4l/ha) lub Metalosate Mg (3l/ha).- (na zmianę z nawozami wapniowymi (patrz jabłonie!)
 
Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych: w okresach wilgotnej deszczowej pogody opryskiwać: Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha) co 10 – 14 dni.
Zasilanie dolistne sadów śliwowych,: Trwa okres podziałów komórkowych w części przykielichowej owocu. W związku z tym należy tuż po kwitnieniu poza korzeniowo zastosować 2/3 dawki nawozu fosforowego + 1/2 dawki nawozu borowego (patrz jabłonie) do stosowania dolistnego! (podziały komórkowe!!!). 
 
Śliwy 
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Brunatnej zgnilizny drzew pestkowych: Należy wycinać odcinki porażonych pędów, a następnie wykonać opryski: Horizon/Orius/Troja/Sparta/Syrius/Riza 250 EW-0,75 l/ha, lub Topsin M 500 SC-1,5l/ha.- Preparaty z grupy IBE nie więcej jak 2-3 razy w sezonie! 
SZARKA- W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe! 6 x 0,3% co 10-14 dni.
W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!!Mszyce: Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Calypso 480 SC- (0,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).  
Przędziorki: Magus 200 SC-0,5l/ha; Omite 570 EW  w dawce 1,5-2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05SC -1l/ha; lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%)..
Pordzewiacz śliwowy:  Omite 570 EW  w dawce 2l/ha; Omite 30 WP-2,25kg/ha; Ortus 05 SC- 1,25-1,5l/ha;
Owocówka śliwkóweczka: wyniki odłowów:
Sośniczany: 20.05.2012 – 17 szt.; 21.05.2012 – 18 szt. Razem: 35 szt.
Świężyce: 19 maj: 5; 20 maj: 7; 21 maj: 6;
Wygoda: 19 maj: 12; 20 maj: 20; 21 maj: 6;
Wysiadłów: 19 maj: 5; 20 maj: 21;
Urzędów: 19 maj: 3; 20 maj: 21;
Chobrzany: 19 maj: 2; 20 maj: 45;
Bukowa: 21.V-25;
Koprzywnica: 21.V-14;
Gorzyczany: 19.V-7;
Termin zabiegu: 29.05 do 30.05.2012 roku
Rejestrację posiadają: Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Runner 240 SC (0,5l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Steward 30 WG (0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2l/ha); lub Mospilan 20 SP (0,2kg/ha) oraz w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha);
 
Czereśnia
Drobna plamistość liści drzew pestkowych, Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; 
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Mszyce: Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Nasionnica trześniówka:- wyniki odłowów:  20.05 – 21.05 – 0 szt
Termin zabiegu: 4 dni po złapaniu pierwszych dwu much!
Rejestrację posiadają: Calypso 480 SC- (0,1 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) oraz w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha);.
Kwieciak pestkowiec: w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha);
 
Wiśnie 
Drobnej plamistości liści drzew pestkowych, Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha; Score 250 EC (0,2l/ha); Topsin 500 SC (1,5l/ha - tylko w konwencjonalnej ochronie sadów); Kaptan Plus 71,5 WP (2kg/ha); 
Gorzkiej zgniliźnie wiśni – Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP-3kg/ha; Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha; Kaptan Plus 71,5 WP w ilości 2,0 kg/ha; Sadoplon 75 WP -4,5kg/ha.
W sadach wiśniowych w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego.
Uwaga w sadach wiśniowych, śliwowych i czereśniowych należy dokonać lustracji na zagrożenie kwieciakiem pestkowcem (na wczesnych odmianach + obserwacje z ubiegłego roku). Preparat: Decis Mega (0,25-0,6l/ha)-tylko raz w sezonie i w konwencjonalnej ochronie sadów!
Gdyby wystąpiły: - Mszyce- Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), lub Calypso 480 SC 0,2l/ha) lub  Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).. 
-przędziorki- Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Nasionnica trześniówka:- wyniki odłowów: 20.05 – 21.05 – 0 szt
Urzędów: 20 maj- 5 szt;
Termin zabiegu: 4 dni po złapaniu pierwszych dwu much!
Zarejestrowane są: Mospilan 20 SP (0,125kg/ha) lub w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha);.
Kwieciak pestkowiec: Bulldock 025 EC (0,75l/ha) – nie wolno stosować w Integrowanej Produkcji;
 
Brzoskwinie i morele
Mączniak prawdziwy brzoskwini -Topsin M 500 SC-1,5l/ha, 
Parch brzoskwini: Tuż po kwitnieniu najlepiej wykonać: Topsin M 500 SC-1,5l/ha, lub  Captan 80 WG-1,9-2,8kg/ha + 2/3 dawki nawozu fosforowego + 1/2 dawki nawozu borowego!. 
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini i kędzierzawość liści brzoskwini – Topsin M 500 SC-1,5l/ha + wyciąć zarażone pędy!
Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: tylko pyretroidy.
Mszyce: w konwencjonalnej ochronie Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Integrowanej Produkcji można zastosować Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).,
-przędziorki- Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Piędzik przedzimek; znamionówka tarniówka: w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha)
 
Porzeczka czarna  
Amerykański mączniak agrestu: - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC-0,75-2,25l/ha; Score 250 EC-0,2l/ha; Topsin M 500 SC - 1,5l/ha tylko w konwencjonalnej ochronie sadów lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)
Opadzina liści porzeczki, Biała plamistość liści; Rdza wejmutkowo-porzeczkowa-:(faza po kwitnieniu:Dithane Neo Tec 75 WG-3-4,5 kg/ha; w konwencjonalnej ochronie Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  
lub Score 250 EC -0,2 l/ha,(BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI!!!) 
lub Signum 33 WG (1,8kg/ha) lob raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+ 0,15% Treol.
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc: po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Actara 25 WG (0,1kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha; i Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Przędziorek Chmielowiec- Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, Pryszczarek porzeczkowiec pędowy. Calypso 480 SC (0,15-0,2l/ha) lub  tylko w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha) Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście : 3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi Alpha 050 EC (0,45l/ha)!
 
Maliny
Nadal aktualne są wskazówki dla maliny: Zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Signum 33 WG (1,8kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; 
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); lub w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,3l/ha); 
Pryszczarek namalinek łodygowy: w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); 
 
Agrest
Opadzina liści porzeczki: faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec 75 WG (3-4,5kg/ha) lub Topsin M500 SC – 1,5 l/ha, ale tylko w konwencjonalnej ochronie sadów  lub Score 250 EC 0,2 l/ha, 
Amerykański mączniak agrestu: - po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha) Score 250 EC (0,2l/ha); nie stosować w IP Topsinu M 500 SC (1,5l/ha)!
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha) 
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).,
Szkodniki zjadające liście: pyretroidy, ale tylko w konwencjonalnej ochronie Bulldock 025 EC (0,6l/ha) Decis Mega –  0,25 l/ha; Fastac 100 EC -0,15 -0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); 
Mszyce po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub Pyretroidy: w konwencjonalnej ochronie sadów Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC – 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); 
 
Zwalczanie chwastów we wszystkich uprawach sadowniczych.
 
Terminy następnych spotkań:
GDC Sandomierz: 13.06.2012 roku, godz. 10,00; sala Nr 25 ŚODR/O/Sandomierz ul. Mokoszyńska 3;
Grupa Józefów: 13.06.2012 roku; godz. 16,00 Józefów Sad;
Grupa LUBSAD: 14.06.2012 roku; godz.: 17,00 sala LUBSAD;
Grupa Radzyń: 15.06.2012 roku; godz.: 10,00 sala Remizy w Branicy Radzyńskiej;
Grupa STRYJNO-SAD 15.06.2012 roku; godz. 16,00 sala Stryjno-Sad w Kawęczynie.
 
Źródło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki okres wzrost zawiązków- przed opadem czerwcowym cz. I – z dnia 23.05 - 05.06.2012r. 
Opracowanie Adam Fura, Sandomierz; dnia 21.05.2012 roku
                                                                          
 
 

 

Program przerzedzania  przy użyciu preparatu Paturyl 100 SL (zawiera 100g benzyloadeniny). Jest to substancja, która przedłuża okres podziałów komórkowych w zawiązkach. Dlatego przodujący sadownicy najczęściej stosują Paturyl 100 SL do przerzedzania zawiązków Golden Deliciousa (odmiany, za którą uzyskuje się najwyższe ceny). Po tym zabiegu, jabłka Golden Deliciousa są wydłużone, szerokie przy kielichu. Takie jabłka nadają się na eksport do Austrii czy Włoch, czyli na rynki które są najbardziej wymagające. Wodę należy zakwasić fosforanem amonu 2 kg/1000l wody lub MAP 2kg/1000l wody lub kwaskiem cytrynowym 0,25-0,5 kg na 1000 l wody.
Termin stosowania: Paturyl 100 SL stosuje się w okresie, gdy zawiązki z kwiatów królewskich mają od 10 do 16 mm średnicy. Ilość cieczy roboczej: od 1000 do 1500 l wody na 1 ha sadu. Dawka preparatu na 1 ha: Od 0,50 do 1 l/ha.Do Paturylu można dodać 250 ml Pomonitu na 1000 l wody, by uzyskać wyższą skuteczność za biegu. Warunki klimatyczne  Zabieg należy wykonać w godzinach  południowych, tak by w czasie wykonywania i przez 5-6 godzin po zabiegu temperatura nie powinna być niższa niż 18oC i nie wyższa niż 24oC. Uwaga: Zaznaczyć również należy, że jest to najdroższy program chemicznego przerzedzania zawiązków. Z całą pewnością nie warto go stosować w kwaterach z odmianą Idared. Natomiast w kwaterze z Golden Delicious’em z całym przekonaniem szczerze go polecam!!! 
ZALETY:
1) Na drzewach pozostają nam najczęściej najcenniejsze owoce (powstałe z kwiatów królewskich);
2) Osiągamy znacznie lepszą jakość owoców;
3) Znacznie ograniczamy wysokość nakładów na siłę roboczą;
4) Program cechuje się wysoką skutecznością zabiegu.
Uwaga do wszystkich programów przerzedzania: Wymienione wyżej dawki preparatów stosujemy w temperaturach od 16 do 240C. Jeśli temperatura powietrza w czasie wykonywania zabiegu wynosi  24-28oC  dawki preparatów należy obniżyć o 20%!   
Dla odmian z tendencją do przemiennego owocowania (cała grupa Jonagolda, Ligol, Cortland, Elstar i sporty, Rubin i jego sporty, Paula Red, Lobo) w kwaterach bardzo obficie kwitnących sugeruję nadal realizować  program etefonowy:
II zabieg w 10-14 dni później stosujemy 200 ml/ha Agrostym i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,
III zabieg w 10-14 dni później stosujemy 150 ml/ha Agrostymu i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,
Uwaga: Programu nie należy stosować w odmianach słabo rosnących jak np. Szampion.
Miller InCa lub BioCal 1,5l/ha jeśli ktoś stosował w czasie kwitnienia, zastosować 4 tygodnie po kwitnieniu!
Regalis- jeśli ktoś stosował tuż po kwitnieniu zastosować drugą dawke 3-4 tygodnie po pierwszej!
 
Źródło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki - okres wzrost zawiązków przed opadem czerwcowym cz. I – 
z dnia 23.05 - 05.06.2012r.,  opracowanie Adam Fura
 
 
 

Według wskazań stacji meteorologicznych i informatycznych modeli matematycznych parcha jabłoni wszędzie doszło do silnych infekcji! W miejscowościach:

    Rejon Sandomierz: Gałkowice w dniu 16.05.12 o godz. 12,00;

    Świężyce: w dniu 15.05.12 o godz. 19,00;

    Bogoria w dniu 16.05.12 o godz. 18,00

    Bilcza w dniu 16.05.12 o godz. 16,00

    Jeziory w dniu 16.05.12 o godz. 5,00

    Malice w dniu 16.05.12 o godz. 13,00

    Kleczanów w dniu 16.05.12 o godz. 1,00

    Czyżów w dniu 17.05.12 o godz. 2,00

    Rejon Lipsko: Pawłowice w dniu 17.05.12 o godz. 2,00

    Rejon Lubelski: Urzędów i Chruślina w dniu 16.05.12 o godz. 10,00

    Stryjno i Motycz w dniu 16.05.12 o godz. 22,00

    Polubicze i Suchożebry w dniu 17.05.12 o godz. 5,00

    Rejon Łowicz: Kaleń w dniu 16.05.12 o godz. 1,00

    Sromów w dniu 16.05.12 o godz. 3,00

    Patoki w dniu 16.05.12 o godz. 5,00

    Kamieńszczyzna w dniu 16.05.12 o godz. 3,00

    Głowno w dniu 16.05.12 o godz. 9,00

    Prusy w dniu 16.05.12 o godz. 2,00

    Gągolin w dniu 16.05.12 o godz. 17,00

    Zabostów w dniu 16.05.12 o godz. 2,00

W całym regionie, poza rejonem Łowicza, utrzymuje się bardzo wysoka wilgotność powietrza, jest zimno i najbliższe noce będą bardzo zimne. W związku z tym jeśli ktoś z Państwa wykonywał ostatni zabieg w poniedziałek, wtorek lub środę mieszaniną strobiluryn (Ardent, Discus (48 godz. działania interwencyjnego), Zato (72 godziny działania interwencyjnego) + Kaptan lub Flint Plus lub Tercel), to tuż po opadach należy wykonać taki sam zabieg. Natomiast jeśli ostatni zabieg był wykonany w piątek lub sobotę poprzedniego tygodnia to należy w piątek wykonać zabieg Mythos 1,5l/ha (72 godziny działania interwencyjnego - nie chroni zawiązków!) + preparat zawierający kaptan lub w sobotę w trakcie dnia Score (120 godzin działania interwencyjnego)+ preparat zawierający kaptan. Z uwagi na bardzo zimne noce wskazane jest dodanie nawozu algowego + nawóz zawierający fosfor.

Wiśnie, czereśnie: Należy wykonać kolejny zabieg preparatem zawierającym dodynę (Syllit/Carpene) przeciwko Drobnej plamistości liści drzew pestkowych.

Śliwy: Przeciwko Dziurkowatości liści należy wykonać zabieg preparatem zawierającym dodynę (Syllit/Carpene).

Porzeczki, Agrest: Po opadach na suche liście wykonać zabieg 0,5% Solfan + 0,15% Treol.

Malina: zamieranie pędów malin: należy wykonać zabieg: Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2l/ha); Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;

    Opracowanie: Adam Fura
 

ZWALCZANIE PARCHA 

Opady deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach, spowodowały wysiewy zarodników workowych. Zwilżenie liści utrzymuje się od bardzo długiego czasu. Stan ten doprowadził do silnej infekcji parcha jabłoni. Opady były w większości regionów na tyle duże, że nawet zabieg zapobiegawczy wykonany bezpośrednio przed deszczem nie gwarantuje zabezpieczenia przed infekcją. 
 
Infekcja jest na tyle silna, że aby uniknąć jej skutków konieczny jest zabieg interwencyjny.
 
W związku z tym należy zastosować preparat interwencyjny, np.: Score 250 EC (0,2 l/ha), 
Capitan 400EC (75 ml/ha). Uwaga: zabieg należy wykonać w temperaturze powyżej 12°C. 
W niższych temperaturach zastosować Mythos 300 SC (1,5 l/ha) lub Chorus 50 WG (0,3 kg/ha)
 
Ww. preparaty interwencyjne stosować zawsze w mieszaninach z preparatami kontaktowymi, np.: 
Captan 80 WG (2 kg/ha), Captan 50 WP/Kaptan 50 WP (3 kg/ha), 
Delan 700 WG (0,5 kg/ha), Ventop 350 SC (1 l/ha), 
 
Zabieg wykonać możliwie jak najszybciej. 
 
System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
  
 

ZWALCZANIE PARCHA 

Opady deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach (12-13.05.), spowodowały wysiewy zarodników workowych. Zwilżenie liści utrzymywało się do godzin rannych 14.05., jednak niskie temperatury w znacznym stopniu ograniczyły infekcje. Odpowiednio prowadzona ochrona zapobiegawcza była wystarczająca, jednakże jeśli zabieg zapobiegawczy nie był wykonany w odpowiednim terminie, należy zastosować zabieg interwencyjny.
W ciągu najbliższych dni prognozowane są opady oraz okres długotrwałego zwilżenia liści. Należy wykonać zabieg zapobiegawczy na dzień lub dwa przed spodziewanymi opadami. 
Jeżeli zwilżenie będzie długotrwałe konieczny będzie zabieg interwencyjny.
Stosować jeden z podanych niżej produktów:
preparaty interwencyjne, np.: Score 250SC (0,2 l/ha); 
preparaty interwencyjno-zapobiegawcze, np.: Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha), Tercel 16 WG (2 kg/ha).
preparaty zapobiegawcze, np.: Captan 80 WG (2 kg/ha), Captan 50 WP/Kaptan 50 WP (3 kg/ha), Delan 700 WG (0,5 kg/ha), Ventop 350 SC (1 l/ha), Polyram 70 WG (3 kg/ha), Antracol 70 WG (2 kg/ha), preparaty zawierające mankozeb, preparaty zawierające tiuram.
Pojawiły  się już pierwsze plamy parcha, dlatego należy dokonywać systematycznie lustracji, aby stwierdzić czy nie występują plamy w sadzie. Plamy parcha mogą być źródłem dalszych infekcji zarodnikami konidialnymi.
 
 
MSZYCE
W wielu sadach pojawiają się kolonie mszycy jabłoniowo babkowej. Mszyca ta jest wyjątkowo groźna ponieważ jej obecność zatrzymuje rozwój owoców, które pozostają drobne i zniekształcone. W przypadku zaobserwowania obecności mszycy jabłoniowo-babkowej w sadzie konieczne jest jej zwalczanie.
Stosować jeden z wymienionych preparatów:
Pirimor 500 WG (w dawce 0,4 kg/ha. Uwaga: ważne jest aby temperatura wynosiła więcej niż 20°C),
Calypso 480 EC (0,2 l/ha), Mospilan 20 SP ( 0,2 kg/ha), Apacz 50 WG (0,15 kg/ha)
 
 
OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA
Rozpoczęły się odłowy pojedynczych osobników owocówki jabłkóweczki. W związku z niskimi temperaturami i wolnym tempem rozwoju szkodnika przewidujemy, że zwalczanie powinno się rozpocząć w ostatnim tygodniu maja.
 
 
PRZĘDZIOREK
W związku z długim okresem ciepła, który utrzymywał się w okolicach kwitnienia rozwój przędziorków przebiegał wyjątkowo szybko. W niektórych sadach obserwuje się obecnie ogromne ilości tego szkodnika. W zwalczaniu przędziorków bardzo ważna jest obserwacja stadium rozwoju owadów. Postać dorosła jest bardzo trudna w zwalczaniu, natomiast najłatwiej zwalczać larwy. Przed podjęciem decyzji o zwalczaniu warto zatem sprawdzić jaka forma jest dominująca. Jeśli na liściu występuje bardzo dużo form dorosłych, a nie występują larwy, to zwalczanie przyniesie bardzo słabe efekty. W takiej sytuacji należy poczekać aż z jaj wylęgną się larwy i dopiero wtedy wykonać zabieg.
Zalecane preparaty:
Omite 570 EW (2 l/ha), Envidor 240 SC (0,4 l/ha), Sumo 10 EC (0,75 l/ha).
Inne preparaty mogą być mniej skuteczne ze względu na występujące odporności.
Przy zwalczaniu przędziorków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą.
 
System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
 
 

Jabłoń, grusza
Parch jabłoni

Wyniki izolacji otoczni wykonane 7 maja w ŚODR/CO/Sandomierz: około 60% otoczni jest pustych, 20% ma jeszcze 50% zarodników oliwkowych. Pozostałe zarodniki są bezbarwne, a więc będą stopniowo dojrzewać.
W niektórych starszych sadach (mniej zadbanych, o zbyt zagęszczonej koronie, szczególnie z odmianą ‘Idared’) pojawiły się już pierwsze plamy parcha. W tych sadach należy zastosować Score 250 EC (lub jego odpowiedniki) w dawce 0,25l/ha + koncentrat aminokwasowy i po 4 dniach zabieg powtórzyć z dodatkiem preparatu kontaktowego. Należy pamiętać o warunkach zapewniających skuteczność preparatu. W sadach, w których nie ma plam parcha, tuż po kwitnieniu potrzebne są kolejne dwa zabiegi przeciwko temu grzybowi - należy je wykonać mieszaninami preparatu strobilurynowego (Ardent 500 SC - 0,2 l/ha; Discus 500 WG - 0,2vkg/ha; Zato 50 WG - 0,15kg/ha) + preparat zawierający kaptan (dawka podstawowa) lub gotową mieszanką Flint Plus (1,85-2,0kg/ha). Można też zastosować Tercel w dawce 2,5 kg/ha. Jako przylepiacz należy dodać Protector - 0,5l/1000 l wody). Pierwszy z tych zabiegów należy wykonać tuż po kwitnieniu, drugi tydzień później. W przypadku stosowania Captanu 80 WG (z beczki) dodawanie Protectora jest zbędne. Preparaty strobilurynowe świetnie zwalczają mączniaka oraz wzmagają fotosyntezę, dzięki czemu na krótkopędach uzyskujemy bardzo wydłużone liście. Do obu tych zabiegów można dodać dolistny nawóz fosforowy (Agroleaf fosforowy - 4-5 kg/ha; Kristalon Żółty, Folicare Fosforowy - 3 kg/ha, Fos 60 EU (2kg/ha), FoliQ P (4-5l/ha), Maximus PKMg, Krista Love Fruit Controler (4kg/ha), Nitrofoska Fioletowa - 3-5kg/ha, Plonvit PHOSPHO 2-4kg/1000l wody, Rosasol 8:50:12 - 4kg/ha, Rosafos - 5l/ha, TecnoPhyt PK - 3l/ha) + Chelat B); Terra-Sorb Complex 1,5 l/ha+OSD fosfor 3 kg/ha +OSD bor - 2 kg/ha. Do tych nawozów można dodać koncentrat aminokwasowy Delfan Plus, Tecamin Max Complex, lub Aminosol - 2 l/ha lub Terra Sorb Complex (1-1,5l/ha). Oczywiście można też stosować produkty algowe z fosforem: Fertileader Axis - 3l/ha; Goёmar Folifos (3l/ha).
W kwaterach ‘Golden Deliciousa’, ‘Pinovy’, Šampiona’ i ‘Idareda’ oraz w sadach czereśniowych i gruszowych jako pierwszy powinien być zastosowany nawóz zawierający magnez (Aminosol/Tekamin Max/Terra sorb - po 1,5l/1000 l wody + Krista MgS - 8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy - 5-7,5kg/ha, Siarczan magnezowy z witaminą C - 10kg/ha; Mikrokompleks - 6 kg/ha, Maxflow - 2l/ha, Symfonia Złota 1kg/ha, Agrocean Mg (5 l/ha), Fertileader Vital (3-4 l/ha) lub Metalosate Mg (3 l/ha).

Zaraza ogniowa
Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (0,75 kg/ha), Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha), Kocide 101 WP (0,75 kg/ha), Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha), Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha), Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha). Informatyczny model matematyczny we wszystkich lokalizacjach stacji iMetos wskazywała od 280 do 400% zagrożenia zarazą ogniową. To oznacza, że w sadach jabłoniowych lub gruszowych, w których w minionych trzech latach wystąpiła zaraza ogniowa, z dużą dozą prawdopodobieństwa mogło dojść do infekcji kwiatów. W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis.
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
Tuż pod koniec kwitnienia należy dokonać lustracji na jej obecność w sadach jabłoniowych. W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i po 30 dniach zabieg powtórzyć! Opryskać należy również sąsiednie drzewa!

Drobna plamistość liści jabłoni
Od końca kwitnienia co 14 dni: Captan 80 WG (1,9-2,8 kg/ha), Sadoplon 75 WP (4,5 kg/ha), Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5 kg/ha) lub Sancozeb 80 WP (3 kg/ha).Preparaty mancozebowe hamują rozwój przędziorków.

Owocnica jabłkowa
Actara 25 WG (0,16-0,2 kg/ha), Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha). Zabiegi wykonywać w temperaturze 17˚C z dodatkiem 0,015% Silwetu/Slippy/Super zwilżacza.
Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa. Po kwitnieniu: Movento (2,25 l/ha), Actara 25 WG (0,1 kg/ha), Apacz 25 WG (0,1-0,15 kg/ha), Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha), Calypso 480 SC (0,1-0,2 l/ha), Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha). Zarejestrowane są też Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Bawełnica korówka. 10-14 dni po kwitnieniu: Movento (2,25 l/ha), Actara 25 WG (0,1 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) i po 14 dniach powtórzyć.
Przędziorki
W niektórych sadach rozpoczęło się już składanie jaj przez samice przędziorków. Rejestrację do ich zwalczania posiadają: Envidor (0,4 l/ha), Magus200 SC (0,7 l/ha), Nissorun 050 EC (0,9 l/ha), Omite 30 WP (2,25 kg/ha), Omite 570 EW (1,5-2 l/ha) Ortus 05 SC (1 l/ha), Nissorun 050 EC (0,75 l/ha) Ortus 05 SC (0,5 l/ha), Sumo 10 EC (0,75 l/ha), Afik (0,3%), Agricolle (0,6%), Agritrap Foliar (0,6%). 14 dni po kwitnieniu - Envidor (0,4 l/ha). Uwaga: preparaty Omite stosować w temperaturze powyżej 20˚C.
Pordzewiacz jabłoniowy
Envidor (0,4 l/ha), Omite 30 WP (2,25 kg/ha), Omite 570 EW (1,5-2 l/ha), Ortus 05 SC (1,25-1,5 l/ha).
Toczyk gruszowiaczek
Movento (2,25 l/ha), Dimilin 480 SC (0,2 l/ha), Calypso 480 SC 0,1 l/ha, Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha), Runner 240 SC (0,4 l/ha.
Gąsienice uszkadzające liście
Calypso 480 SC (0,2 l/ha), Coragen 200 SC (0,125-0,175 l/ha), Rimon 100 EC (0,75 l/ha), Runner 240 SC (0,4l/ha), SpinTor 240 SC (0,6-0,8 l/ha), Steward 30 WG (0,17-0,2 kg/ha)
 
Chemiczne przerzedzanie zawiązków

Program oparty o Paturyl 100 SL (zawiera 100 g benzyloadeniny). Jest to substancja, która przedłuża okres podziałów komórkowych w zawiązkach. Dlatego przodujący sadownicy najczęściej stosują Paturyl 100 SL do przerzedzania zawiązków ‘Golden Deliciousa’ (odmiany, za którą uzyskuje się najwyższe ceny). Po tym zabiegu jabłka są wydłużone, szerokie przy kielichu. Takie jabłka nadają się na eksport do Austrii czy Włoch, czyli na rynki najbardziej wymagające. Wodę należy zakwasić Fosforanem amonu 2 kg/1000 l, MAP 2kg/1000 l lub kwaskiem cytrynowym 0,25-0,5 kg na 1000 l wody.
Termin zabiegu: Paturyl 100 SL stosuje się w okresie, gdy zawiązki z kwiatów królewskich mają od 10 do 16 mm średnicy. Ilość cieczy roboczej: od 1000 do 1500 l wody na hektar sadu. Dawka preparatu: od 0,5 do 1 l/ha. Do Paturylu można dodać 250 ml Pomonitu na 1000 l wody, by uzyskać wyższą skuteczność zabiegu.
Warunki pogodowe: zabieg należy wykonać w godzinach południowych, tak by w czasie jego wykonywania i przez 5-6 godzin po nim temperatura nie była niższa niż 18oC i nie wyższa niż 24oC. Uwaga: zaznaczyć również należy, że jest to najdroższy program chemicznego przerzedzania zawiązków. Z całą pewnością nie warto go stosować w kwaterach z ‘Idaredem’. Natomiast w kwaterze z ‘Golden Deliciousem’ z całym przekonaniem go polecam
Zalety: Na drzewach pozostają nam najczęściej najcenniejsze owoce (powstałe z kwiatów królewskich). • Osiągamy znacznie lepszą jakość owoców. • Znacznie ograniczamy wysokość nakładów na siłę roboczą. • Program cechuje się wysoką skutecznością.

Uwagi do wszystkich programów przerzedzania
1. Wymienione wyżej dawki preparatów stosujemy w temperaturach od 16˚C do 24˚C. Jeśli temperatura powietrza w czasie wykonywania zabiegu wynosi 24˚C-28˚C - dawki preparatów należy obniżyć o 20%.
2. Dla odmian z tendencją do przemiennego owocowania (cała grupa ‘Jonagolda’, ‘Ligol’, ‘Cortland’, ‘Elstar’ i sporty, ‘Rubin’ i jego sporty, ‘Paulared’, ‘Lobo’) w kwaterach bardzo obficie kwitnących sugeruję program etefonowy:
I zabieg (wykonuje się przed południem, przy słonecznej pogodzie, w temperaturze co najmniej 16˚C, dużą ilością wody, w momencie kiedy 80% płatków kwiatowych opadnie – stosuje się 250 ml/ha Agrostymu);
II zabieg w 10-14 dni później-  stosujemy 200 ml/ha Agrostymu i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,
III zabieg po następnych 10-14 dniach - stosujemy 150 ml/ha Agrostymu i dodajemy go do preparatu grzybobójczego.
3. Programu nie należy stosować w odmianach słabo rosnących, jak np. ‘Šampion’.
 
Grusza

Miodówki gruszowe: Najlepszym wyborem jest zastosowanie Movento (2,25 l/ha), gdy 80% płatków kwiatowych opadnie. Można też użyć: Actara 25 WG- 0,16-0,2 kg/ha, Acaramik 018 EC (0,75 l/ha), Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) lub Rimon 100 EC (0,75 l/ha); lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%) + 150 ml zwilżacza Silwet lub Super zwilżacza.
Paciornica gruszowianka: po zakończeniu kwitnienia: Calypso 480 SC (0,15-0,20 l/ha.
Parch gruszy: jak przy jabłoni.
Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (1,5 kg/ha), Cuproxat 345 SC (2 l/ha), Funguran-OH 50 WP (1,5 kg/ha), Kocide 101 WP (1,5 kg/ha), Kocide 2000 35 WG (1,5 kg/ha), Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha), Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha) lub Neoram 37,5 WG (0,75kg).
Informatyczny model matematyczny we wszystkich lokalizacjach stacji iMetos wskazywała od 280% do 400% zagrożenia zarazą ogniową. To oznacza, że w sadach jabłoniowych lub gruszowych w których w minionych trzech latach wystąpiła zaraza ogniowa z dużą dozą prawdopodobieństwa mogło dojść do infekcji kwiatów! W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis.
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: jak u jabłoni.
Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych: w okresach wilgotnej deszczowej pogody opryskiwać: Sadoplon 75 WP (4,5 kg/ha) co 10 – 14 dni.
 
Czereśnia
Formowanie koron młodych drzew: sprawdzenie, czy z miejsc po wyrwanych pąkach liściowych nie powybijały pędy. Jeśli wybiły - wyrywamy je ponownie. Zwracamy uwagę na pogodę!
 
Śliwa, morela, brzoskwinia
Trwa okres podziałów komórkowych w części przykielichowej owocu. W związku z tym należy tuż po kwitnieniu pozakorzeniowo zastosować 2/3 dawki nawozu fosforowego + 1/2 dawki nawozu borowego (patrz jabłonie).
 
Śliwy

Owocnica żółtoroga i owocnica jasna, mszyce (po opadnięciu płatków kwiatowych): Calypso 480 SC (0,15 l/ha), Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha).
Mszyce: Pirimor 500 WG-0,75 kg/ha, Calypso 480 SC (0,1-0,2 l/ha), Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Przędziorki: Magus 200 SC (0,5 l/ha), Omite 570 EW (1,5-2 l/ha), Omite 30 WP (2,25 kg/ha), Ortus 05 SC (1 l/ha), Afik (0,3%), Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Pordzewiacz śliwowy: Omite 570 EW (2 l/ha), Omite 30 WP (2,25 kg/ha), Ortus 05 SC- (1,25-1,5 l/ha).
 
Czereśnia
Stacje iMetos po opadach 22-25 kwietnia naliczyły duże zagrożenia moniliozą (od 700 do 2000%). Należało wykonać 2 zabiegi preparatem zawierającym tebukonazol.
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5kg/ha;
Przędziorki: Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha), Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Nasionnica trześniówka: Calypso 480 SC (0,1 l/ha), Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha).
 
Wiśnie

Stacje iMetos po opadach 22-25 kwietnia naliczyły duże zagrożenia moniliozą (od 700 do 2000%). Należało wykonać 2 zabiegi preparatem zawierającym tebukonazol.
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP - 1,5kg/ha, Score 250 EC (0,2 l/ha), Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha).
Gorzka zgnilizna wiśni: Captan 50WP/Kaptan zaw. 50WP - 3kg/ha, Captan 80 WG - 1,9-2,8 kg/ha, Kaptan Plus 71,5 WP - 2,0 kg/ha, Sadoplon 75 WP - 4,5kg/ha.
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny, należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg połową dawki preparatu miedziowego.

Uwaga: w sadach wiśniowych, śliwowych i czereśniowych (na wczesnych odmianach + obserwacje z ubiegłego roku) należy dokonać lustracji zagrożenia kwieciakiem pestkowcem. Należy wywiesić już żółte tablice lepowe na nasionnicę trześniówkę oraz pułapki feromonowe na zwójkówki i owocówki.

Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), Calypso 480 SC (0,2 l/ha), Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha), Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Przędziorki: Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Nasionnica trześniówka: Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha.
 
Brzoskwinie i morele
Mączniak prawdziwy brzoskwini: Topsin M 500 SC - 1,5l/ha.
Parch brzoskwini:  najlepiej tuż po kwitnieniu Topsin M 500 SC - 1,5 l/ha lub Captan 80 WG - 1,9-2,8 kg/ha + 2/3 dawki nawozu fosforowego + 1/2 dawki nawozu borowego.
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych i kędzierzawość liści brzoskwini – Topsin M 500 SC - 1,5 l/ha + wyciąć zarażone pędy.
Szkodniki zjadające liście: tuż po kwitnieniu, tylko pyretroidy.
Mszyce: Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Przędziorki: Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Szarka: w sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe - 6 x 0,3% co 10-14 dni (Aminoplant lub Megafol).
Uwaga: Należy wywiesić pułapki feromonowe i tablice lepowe na: nasionnicę trześniówkę; przeziernika porzeczkowca, owocówkę jabłkóweczkę, owocówkę śliwkóweczkę, zwójkę bukóweczkę; zwójkę koróweczkę, zwójkę porzeczkóweczkę, zwójkę różóweczkę, zwójkę siatkóweczkę.
 
Porzeczka czarna  
Amerykański mączniak agrestu:  po kwitnieniu Nimrod 250 EC - 0,75-2,25 l/ha, Score 250 EC - 0,2 l/ha lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%).
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa (faza - po kwitnieniu): Dithane Neo Tec 75 WG - 3-4,5 kg/ha, Score 250 EC - 0,2 l/ha, Signum 33 WG (1,8 kg/ha) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%) + 0,15% Treol.
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), Actara 25 WG (0,1kg/ha), Calypso 480 SC - 0,1-0,15 l/ha, Afik (0,3%), Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
Przędziorek chmielowiec: Afik (0,3%), Agricolle (0,6%), Agritrap Foliar (0,6%).
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, pryszczarek porzeczkowiec pędowy: Calypso 480 SC (0,15-0,2 l/ha) co 14 dni po pojawieniu się larw.
 
Malina

Zamieranie pędów malin: I zabieg - gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha), Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha, Sadoplon 75 WP - 5-7,5 kg /ha, Signum 33 WG (1,8 kg/ha); Switch 62,5 WG – 0,8-1 kg/ha.
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha);
 
Agrest
Opadzina liści porzeczki (faza - po kwitnieniu): Dithane Neo Tec 75 WG (3-4,5 kg/ha) lub Score 250 EC - 0,2 l/ha,
Amerykański mączniak agrestu (po kwitnieniu): Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha), Score 250 EC (0,2 l/ha)
Czarna plamistość agrestu: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5 kg/ha).
Przędziorki: Afik (0,3%), Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
Mszyce po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha)
 
Sandomierz, dnia 07.05.2012 roku
Adam Fura
 
 
 

ZWALCZANIE PARCHA

W ciągu ostatniej doby występowało wyjątkowo długie zwilżenie liści co doprowadziło do kolejnych silnych wysiewów zarodników workowych. Jednak ze względu bardzo niskie temperatury w większości regionów infekcja rozwija się wyjątkowo wolno. Zabieg zapobiegawczy wykonany 6 maja lub później jest wystarczający do powstrzymania infekcji. W przypadku kiedy po 6 maja nie został wykonany zabieg zapobiegawczy należy:
- gdy temperatura w ciągu dnia wyniesie 12 C lub więcej użyć 0,2l Score,
- gdy będzie chłodniej należy użyć 1 l Mythos lub 0,3 kg Chorus.
W każdym przypadku należy dodać do zabiegu 2 kg Captanu 80 WG (lub 3kg Kaptanu 50 WP) lub 0,5 Delanu.


LUSTRACJE SADÓW

W obecnym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przeprowadzenie lustracji sadów. Aktualnie zaobserwować można szkody powodowane przez mszyce, zwójki, przędziorki. Prawidłowo prowadzone i systematyczne lustracje są ważnym elementem prowadzenia racjonalnej ochrony roślin.


NAWOŻENIE DOLISTNE

W okresie po kwitnieniu należy kontynuować nawożenie borem w celu poprawienia zawiązywania owoców, stosując np. Optibor w dawce 2 kg/ha ok. 10-14 dni po zakończeniu kwitnienia.
Uwaga: z preparatami zawierającymi bor nie można mieszać giberelin ani Regalisu.

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

ZWALCZANIE PARCHA

Po wyjątkowo sprzyjającym dojrzewaniu zarodników okresie ciepła, w przypadku wystąpienia opadów dojdzie do silnej lub bardzo silnej infekcji.

Należy dołożyć starań aby na dzień lub dwa przed spodziewanym deszczem wykonać zabieg preparatem zapobiegawczym zawierającym w swoim składzie ditianon (0,5 kg/ha preparatu Delan 700 WG lub
1 l/ha preparatu Ventop 350 SC). Preparaty zawierające kaptan są mniej odporne na zmywanie.

Infekcja, która nastąpi po najbliższym deszczu będzie na tyle silna, że po jej wystąpieniu będzie konieczny również zabieg preparatem interwencyjnym (łącznie z preparatem kontaktowym). Proponujemy zastosować preparaty Mythos 300 SC w dawce 1,5 l/ha lub Score 250 EC w dawce 0,2 l/ha.


MĄCZNIAK JABŁONI

Obecnie trwa gorący, suchy okres oraz pojawiają sie nowe liście. Młode liście są bardzo wrażliwe na mączniaka. Należy zwrócić uwagę na porażone pąki z zeszłego sezonu - będą w tej chwili białe na skutek porażenia mączniakiem.
Dobrymi produktami zwalczającymi mączniaka są: 0,2 kg/ha Discus 500 WG, 0,15 kg/ha Zato 50 WG, 0,7-1,4 l/ha Nimrod 250 EC, 0,45 l/ha Systemik 125 SL.

Należy uważać z preparatami siarkowymi: w wysokich temperaturach może powodować uszkodzenia liści. Siarka nie jest produktem silnie zwalczającym mączniaka. W przypadku problemów z mączniakiem należy użyć preparatów wymienionych powyżej.


NAWOŻENIE DOLISTNE

Wyjątkowo wysokie temperatury są stresowe dla intensywnie przyrastających oraz kwitnących roślin sadowniczych. Aby ograniczyć negatywne skutki wysokich temperatur polecamy zastosować mieszaninę nawozu mikroelementowego (np. OptiMikro w dawce 2,5-5 kg/ha) oraz aminokwasów roślinnych (np. Megafol w dawce 2,5 l/ha). Zalecenie dotyczy gatunków pestkowych, jagodowych oraz grusz.
W przypadku grusz należy wykonać dodatkowe 2-3 zabiegi mieszaniną nawozów: mocznik 5 kg/ha i siarczan magnezu 7 kg/ha
Na jabłoni aby wzmocnić zawiązki jabłoni w fazie opadania płatków kwiatowych polecamy zastosować nawóz FruitAkademia na kwitnienie. Do cieczy użytkowej również warto dodać preparatu aminokwasowego.
Proponowane preparaty nawozowe można mieszać z fungicydami kontaktowymi.

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
 

ZWALCZANIE PARCHA
Prognozowany jest okres kilku dni z bardzo wysokimi temperaturami. Warunki te sprzyjają dojrzewaniu ogromnych ilości zarodników. W przypadku wystąpienia opadów po dłuższym okresie ciepła może dojść do silnej lub bardzo silnej infekcji.
W dalszym ciągu należy kontynuować ochronę zapobiegawczą z użyciem preparatów zawierających w swoim składzie ditianon (0,5 kg preparatu Delan 700 WG lub 1 l preparatu Ventop 350 SC).
ZWALCZANIE MSZYC
W najbliższym czasie na jabłoni będzie można zaobserwować wylęg mszycy jabłoniowej z zimujących złóż jaj. W przypadku zaobserwowania mszyc na rozwijających się liściach, należy zastosować jeden z preparatów:
Pirimor 500 WG – 0,75 kg/ha
Calypso 480 SC – 0,2 l/ha
Mospilan 20 SP – 0,125 kg/ha
Podane środki zwalczają również zwójki liściowe (poza preparatem Pirimor 500 WG)
Preparaty Calypso, Mospilan stosować w temperaturze powyżej 12°C.
W tym okresie stosowanie preparatów z grupy pyretroidów jest niewskazane z uwagi na prognozowane wysokie temperatury oraz na ich negatywny wpływ na faunę pożyteczną.
ZWALCZANIE ZWÓJEK LIŚCIOWYCH
W wielu sadach można zaobserwować w pąkach kwiatowych zwójki liściowe. Obecnie gąsienice zaczynają intensywnie żerować niszcząc wnętrza pąków, w których zimowały. Zalecamy przeprowadzenie indywidualnych lustracji. W przypadku stwierdzenia co najmniej 10 gąsienic w próbie 200 rozet kwiatowych należy wykonać obecnie zabieg jednym z preparatów:
Steward 30 WG – 0,2 kg/ha
Runner 240 SC – 0,4 l/ha
SpinTor 240 SC – 0,8 l/ha
NAWOŻENIE DOLISTNE - BOR
W czasie kwitnienia roślin sadowniczych duże znaczenie ma pierwiastek bor, który znacząco wpływa na procesy zapylania i wiązania owoców. Warto w tym okresie zastosować jednen z preparatów o dużej zawartości boru (np. nawóz OptiBor).

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.

Jabłoń, grusza
Parch jabłoni  
W dniu 22-23.04.11 roku wystąpiły opady deszczu. W dniu 22.04 doszło do silnej infekcji w Świężycach o godz. 10,00! W ostatnich dniach wielokrotnie dochodziło do wysiewów zarodników workowych. Nastąpił bardzo szybki i intensywny rozwój zielonej tkanki. Do najpoważniejszych infekcji doszło w Świężycach i najbliższej okolicy 22.04 o godz. 10,00; Kaleniu 22.04 o godz. 5,00 do 9,00; Sromowie 22.04 o godz. 9,00; Kamieńszczyźnie w dniu 22.04 o godz. 9,00; Głownie 22.04 o godz. 8,00 i Prusach w dniu 22.04 o godz. 6,00.

W związku z tym należało bądź należy wykonać zabieg ochronny:
- do 36 godzin po infekcji Delan (0,75kg/ha) lub Ventop (1,5l/ha)
- do 48 godzin po infekcji Chorus (0,3kg/ha) + Delan (0,5kg/ha)
- do 72 godzin po infekcji Mythos (1,5lha) + Delan (0,5kg/ha)
Preparatów Chorus/ Mythos nie stosować w temp. Powyżej 20 stopni Celsjusza!

W dniu 24 kwietnia 2012 r. wykonano izolacje otoczni parcha. Oto wyniki: w około 30% otoczni występują worki z oliwkowymi zarodnikami! W czasie najbliższych opadów (dziś-jutro!) mogą się wysiać!
Szara pleśń! (Zbrązowienie gniazda nasiennego - Gloster, Ligol, Pinova, Elstar, Idared, Jonagold). Obecnie żaden z preparatów nie posiada rejestracji przeciwko temu patogenowi.

Zasilanie dolistne sadów jabłoniowych

Różowy pąk: (Nawóz algowy (Algex-5l/ha; Basfoliar Aktiv (3l/ha) Goёmar 86 BM 3l/ha; Santaura Pro Plus (0,9l/ha) Pierwszy zabieg: Biały pąk; Drugi zabieg: Pełnia kwitnienia; Trzeci: Tuż po kwitnieniu)+ nawóz zawierający P (Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalion Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha lub Fos 60 EU (2kg.ha) lub Yara Mila Fruit Controler (4kg/ha); Fertileader Axis- 3l/ha; FOSTAR –  4 l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk- 7,5kg/ha; Maximus  PKMg- 3-5kg/ha; Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Plonvit PHOSPHO 2-4kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12-4kg/ha;Rosafos-5l/ha TecnoPhyt PK-3l/ha;+ Chelat B); Terra-Sorb Complex  1,5 l/ ha+OSD fosfor 3 kg na ha +OSD bor  2 kg na ha.
Kwitnienie: Gibb Plus lub Novagib (0,33 do 0,5l/ha) lub nawóz algowy.

Mączniak jabłoni

W czasie kwitnienia zarejestrowane są: Difo 250 EC (0,2l/ha); Domark 100 EC (0,4l/ha); Riza 250 EW (0,6l/ha); Score 250 (0,2l/ha); Sparta 250 EC (0,6l/ha); Systemik 125 SL (0,45-0,6l/ha); Troja 250 EW (0,6l/ha); [Ipotar 600 SC (6l/ha) - tylko w konwencjonalnej ochronie]. Ten zabieg będzie działał również przeciwko szarej pleśni!
 

Zaraza ogniowa

Sady zagrożone opryskiwać dwukrotnie na początku i w pełni kwitnienia: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproflow 375 SC (1,5l/ha) lub WP (1,5kg/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (2kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (2kg/ha) lub Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (1,5l/ha).
 

Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: tuż pod koniec kwitnienia należy dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych Zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i za 30 dni zabieg należy powtórzyć! Opryskać należy również sąsiednie drzewa!
 

W czasie kwitnienia nie wykonujemy zabiegów preparatami owadobójczymi!
Gąsiennice zwójkówek: po wystąpieniu gąsiennic ale przed kwitnieniem: Steward 30 WG (0,17-0,2kg/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8l/ha); Runner 240 SC (0,4l/ha) Rimon 100 EC (0,75l/ha); Coragen 200 SC (0,125-0,175l/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha);
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,4- 0,75kg/ha);m Teppeki 50 WG (0,14kg/ha); Calypso 480 SC (0o,1-0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,125kg/ha); lub pyretroidy.
Pordzewiacz jabłoniowy: Bulldock 025EC (0,75l/ha) Ortus 05 SC (1,25-1,5l/ha);
Podskórnik jabłoniowy: Bulldock 025EC (0,75l/ha)
Przędziorki: Nissorun 050 EC (0,9l/ha) + Ortus 05SC (1l/ha)

Do prawidłowego monitoringu niektórych szkodników niezbędne nam będą:
Tablice lepowe: na Owocnice jabłkową; Nasionnica trześniówka; Kistnik malinowiec;
Pułapki trójkątne: przeziernik porzeczkowiec;
Pułapki feromonowe: Owocówki jabłkóweczka; Owocówka śliwkóweczka; Wydłubka oczateczka; Zwójka bukóweczka; Zwójka koróweczki; Zwójka porzeczkóweczka;  Zwójka różóweczka; Zwójka siatkóweczka;


Program zapobiegania ordzawieniom jabłek
Informacja nt. przeciwdziałania ordzawianiu się owoców za pomocą GA 4+7 w Holandii i Belgii:
1. Faza: 80% opadłych pąków kwiatowych; (Preparat 1%-owy preparat GA4+7),
    - Dawka: do 0,33l/ha na 400-500 l wody GA 4+7;
    - Warunki zastosowania: temperatura minimum 16stopni C,
    - Zabieg wykonują do południa „w słońcu”!
    - Wodę  zakwaszają fosforanem amonu w ilości 1 kg nawozu na 500 l wody,
2. Kolejne dwa zabiegi wykonują identyczne, w odstępach 14-sto dniowych.
 

Zastosowanie preparatu Miller InCa lub Biocal w gatunkach ziarnkowych (tylko w sadach o uregulowanym poziomie pH! i niewskazane stosowanie nawozów zawierających jony NO3)
1.    2l/ha w pełni kwitnienia;
2.    2l/ha 3-4 tygodnie po kwitnieniu;
3.    2l/ha na 3-4 tygodnie przed zbiorem.
Zastosowanie preparatu Miller InCa lub Biocal w sadach pestkowych:
1.    1,5l/ha – biały pąk
2.    1,5l/ha – pełnia kwitnienia
3.    1,5l/ha – 2 tygodnie po kwitnieniu
4.    1,5l/ha – na 3-4 tygodnie przed zbiorem.


Ochrona grusz przed miodówką - w czasie kwitnienia nie wykonujemy żadnych zabiegów!
 

Kwiaty grusz są mało atrakcyjne dla owadów zapylających, szczególnie pszczół! Tam gdzie nie ma uszkodzeń kwiatów grusz przez mróz: oprysk kwitnącego sadu gruszowego Polinusem w ilości 0,5-1 litr na 1000 l wody. Pierwszy zabieg należy wykonać (w jednym z dwu pierwszych dni po rozkwitnięciu pierwszych kwiatów) z rana w dniu kiedy temperatura powietrza przekroczy 120C. Drugi zabieg w 5-6 dni później! + Tripole  (2szt./ha)
Zamieranie pąków grusz: przyczyna bakterie Pseudomonas, należy trzykrotnie co `10-14 dni zastosować nawozy zawierające kwasy fosforynowe! Resistym (0,5%) + 2l koncentratu aminokwasowego.
 

Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki na okres różowy pąk-kwitnienie od 25.04 do 09.05.2012 r.

Sandomierz; dnia 24.04.2012 roku, opracowanie: Adam Fura.