Malina:
Wykonać oprysk w okresie bezlistnym przeciwko Krzywikowi maliniaczkowemu jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,6 l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha)- wszystkie w temp. Do 20oC

Porzeczki:
Przed kwitnieniem: Opadzina liści porzeczki: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha); Polyram 70 WG (4,5kg/ha); Signum 33 WG (1,8kg/ha); Topsim M 500 SC (1,5l/ha);
Pryszczarek porzeczkowiaczek liściowy: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC (0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); - ale (temperatury do 200C!)
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); lub Pirimor 500 WG (0,75kg/ha); Actara 25 WG (0,1kg/ha);
Brzęczak porzeczkowy; Piłecznica agrestowa; Plamiec agreściak; Zwójkówki liściowe: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); - ale (temperatury do 200C!)

Agrest: Amerykański mączniak agrestu – Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha).

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie mysie ucho-zielony pąk 2012 rok.

Opracowanie: Adam Fura, Sandomierz; dnia 10.04.2012 r.

Wykonane ostatnie, tj. w dniu wczorajszym izolacje otoczni parcha, wykazały że 30% otoczni posiada już zarodniki, z czego około 20% jest barwy oliwkowej, czyli takich, które w czasie najbliższych opadów mogą się wysiać. Pozostałe tj. 70% posiada jedynie worki bądź one dopiero się tworzą. Z drugiej strony licząc od Wielkiego Piątku przez kolejne co najmniej 5 dni mają być opady deszczu. Dlatego byłoby celowe - w sadach jabłoniowych - przed opadami wykonanie oprysku jednym z preparatów miedziowych.
W sadach gruszowych i na plantacjach porzeczki czarnej, najlepszym z możliwych aktualnie zabiegów byłoby zastosowanie mieszaniny preparatu zawierającego mancozeb (z grupy Dithane, Indofil itp.) w pełnej polecanej dawce + preparat zawierający siarkę (4-5 kg/ha). Taki zabieg nie tylko chroni przed chorobami, ale również niszczy jaja miodówek oraz szpeciele!
W sadach czereśniowych, wiśniowych i śliwowych należy zastosować jeden z preparatów zawierających miedź.
Ponieważ miedzi nie można stosować razem z nawozami zawierającymi azot, magnez i mangan celowe byłoby zastosowanie nawozu algowego tj. Santaura Pro Plus, FertiLeader Leos, Goёmar 86 BM czy Basfoliar Aktiv w celu ciągłego wspomagania bioregeneracji po uszkodzeniach mrozowych.
Życzę Państwu Zdrowych, Radosnych, Pogodnych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w gronie najbliższych!
Adam Fura
Dnia 05.04.2012 roku.
 

Coroczne kwitnienie o współczynniku 6 w 9-cio stopniowej skali oznacza, że będziemy mieć najprawdopodobniej dobry plon w każdym sezonie (‘Gala’, ‘Pinova’). W takiej sytuacji ilość owoców można skutecznie regulować mechanicznym przerzedzaniem, ATS-em, następnie etefonem, benzyloadeniną. Przy odmianach, które silnie kwitną z 1000 kwiatów na drzewie powinno pozostać tylko 100. Jest to sytuacja najłatwiejsza, jeśli chodzi o regulowanie owocowania. Znacznie trudniej uzyskać corocznie plon na odmianach ze skłonnością do przemienności owocowania.

W przypadku odmian ‘Jonagold’, ‘Fuji’, gdy współczynnik kwitnienia wynosi 6, czyli jest zadowalający (ale możemy spodziewać się gorszego plonu w następnym roku) stosujemy na początek ATS, potem banzyloadeninę w celu przerzedzenia. Wielokrotne aplikowanie etefonu w takim wypadku ma wpływ na regulację owocowania w danym sezonie oraz zwiększa zawiązywanie pąków kwiatowych na następny rok. W ten sposób możemy uniknąć efektu przemienności owocowania. Zaleca się od końca kwietnia dawki podzielone etefonu (od 3–5 zabiegów), w stężeniu 50–150 ml, maks 300 ml/ha jednorazowo (przy kilkakrotnym stosowaniu może to być nawet 500–700 ml!).

Trzeci wariant jest najtrudniejszy dla doradcy i producenta, dotyczy odmian przemiennie owocujących, gdy obserwuje się niewystarczającą ilość kwiatów w stosunku do oczekiwanego plonu. Powoduje to zbyt dużą produkcję etylenu, który stymuluje opadanie zawiązków. Dotyczy to także młodych sadów niektórych odmian (Braeburn).
Ponadto wiosną dodatkowo mogą wystąpić inne niekorzystne sytuacje: wahania temperatury podczas kwitnienia, susza lub nadmierne opady, niedostateczna intensywność światła, przymrozki. Stres prowadzący do zrzucania związków powstaje także na skutek ran mechanicznych związanych z cięciem, stosowaniem środków ochrony roślin, jak olej mineralny i ATS.

Co możemy zrobić, gdy występują stresy mogące obniżyć stopień zawiązania owoców? Rozwiązaniem jest Regalis, który hamuje opadanie zawiązków. Można go stosować według różnych schematów:
w fazie różowego pąkai potem w końcu maja,
lub też w pełni kwitnienia i w końcu maja,
albo cała dawka podczas pełni kwitnienia.

Regalis w każdym z tych planów opryskiwania powoduje wzrost plonowania. Najlepszy efekt daje jednak podzielona dawka – podczas pełni kwitnienia i w maju. W sadach niegwarantujących dobrego plonu zaleca się zatem dwa zabiegi Regalisem, które doprowadzają do optymalnego zawiązania zawiązków. Można go stosować w stężeniu 0,7–2 kg/ha w podzielonych dawkach, ale tak, aby w danej kwaterze nie przekroczyć 2,5 kg/ha w ciągu sezonu. Przy zachowaniu karencji nie ma powodów, aby obawiać się pozostałości, ponieważ w niewielkim tylko stopniu przemieszcza się on do owoców.

Źródło: Spotkanie w Centrum Kompetencji Sadowniczej w Skowronkach, marzec 2012


 

Malina, okres bezlistny: wycinać i palić pędy porażone pryszczarkiem malinowcem, galasówką maliniakiem i przeziernikiem malinowcem.
Wykonać oprysk w okresie bezlistnym przeciwko Krzywikowi maliniaczkowemu jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,6 l/ha; Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha)- wszystkie w temp. Do 20oC

Porzeczki: Wielkopąkowiec porzeczkowy: brak zarejestrowanych preparatów!
Wykonać oprysk w okresie nabrzmiewania pąków przeciwko krzywikowi porzeczkowiaczkowi jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,6 l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha)- wszystkie w temp. Do 20oC.
Przed kwitnieniem: Opadzina liści porzeczki: Dithane NeoTec 75 WG (3-4,5kg/ha); Polyram 70 WG (4,5kg/ha); Signum 33 WG (1,8kg/ha); Topsim M 500 SC (1,5l/ha);
Pryszczarek porzeczkowiaczek liściowy: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC (0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); - ale (temperatury do 20oC!)
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); lub Pirimor 500 WG (0,75kg/ha); Actara 25 WG (0,1kg/ha);
Brzęczak porzeczkowy; Piłecznica agrestowa; Plamiec agreściak; Zwójkówki liściowe: Bulldock 025 EC (0,6l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,6l/ha); - ale (temperatury do 20oC!)

Agrest: Amerykański mączniak agrestu – Nimrod 250 EC (0,75-2,25l/ha); Topsin M 500 SC (1,5l/ha).

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Opracowanie Adam Fura, Sandomierz 23.03.2012

Śliwa

Rak bakteryjny i choroby zgorzelinowe: Obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów do zwalczania tych chorób.
Przędziorki- okres bezlistny: Treol 770 EC (1,5%)
Misecznik śliwowy: Catane 800 EC (2%); Promanal  60 EC (2%);
Torbiel śliwek: nabrzmiewanie pąków: Syllit 65 WP; – 7,5 kg/ha-zabieg należy wykonać tuż przed pękaniem pąków.

Wiśnia i czereśnia

Choroby zgorzelinowe: obecnie w RP nie ma zarejestrowanych preparatów.
Rak bakteryjny: oprysk Miedzian 50 WP (3kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (3l/ha), Cuproflow 375 SC (3l/ha), Champion 50 WP (3kg/ha),
Licinek tarniniaczek (w fazie nabrzmiewania pąków -ruszenia się łusek): pyretroidy: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha); - ale (temperatury do 200C!)
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: WYCINAĆ PORAŻONE PĘDY!
Piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha);- ale (temperatury do 200C!) - Uwaga nie później niż w początkowej fazie białego pąka!
Mszyce: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha); Sumi-alpha 050 EC (0,45l/ha); - ale (temperatury do 200C!)
Pirimor 500 WG (0,75kg/ha); I Mospilan 20 SP (0,125kg/ha).
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha);

Brzoskwinie

Choroby zgorzelinowe+ grzybowe patogeny kory i drewna: Zabezpieczanie ran po cięciu: Funaben Eko i oprysk Topsinem M 500 SC – 1,5l/ha.
Kędzierzawość liści brzoskwini: Syllit/Carpene 65 WP – 7.5 kg/ha, Cuproflow 375 SC – 1%;, Miedzian 50 WG/WP – (1%), Miedzian Extra 350 SC-(1%); Pomarsol Forte 80 WG (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (3kg/ha).
Przędziorki: Apollo Plus 060 OF (3l/ha)– od pękania pąków do pocz. kwitnienia.

Morele

Choroby zgorzelinowe + rak bakteryjny drzew pestkowych: Zabezpieczanie ran po cięciu: Funaben Eko + oprysk Topsinem M 500 SC – (1,5 l/ha);
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: (faza tuż przed kwitnieniem)  Topsin M 500 SC – 1,5 /ha;.

Prace agrotechniczne

Stare drzewa czereśni i śliw – na rozgałęzianie: Po zachodzie słońca, koniecznie wieczorem - 10 kg saletry potasowej na 1000 l wody i za 10 dni powtórzyć! Nigdy  w trakcie operacji słonecznej!!!

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Sandomierz; dnia 22.03.2012r. Opracowanie: Adam Fura;.

Jabłonie

Parch jabłoniowy: W dniu 22 marca wykonaliśmy ostatnią izolację otoczni parcha jabłoniowego. W jej wyniku stwierdziliśmy, że w ok. 50% wykształconych otoczni są już worki, a pozostałych dopiero się tworzą. Otocznie, w których worki wytworzone zostały przed ostatnimi przymrozkami, worki zostały uszkodzone! Aktualnie więc nie ma jeszcze zarodników.
Mimo to przypominam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań by maksymalnie ograniczyć wielkość potencjału infekcjo twórczego poprzez np. wygrabywanie starych zeszłorocznych liści spod drzew i ich dokładne rozdrabnianie!

Choroby kory i drewna: zgorzele kory, okres bezlistny

Funaben Plus 03 PA- smarować rany po cięciu;

rak drzew: Topsin M 500 SC (1,5l/ha) - opryskiwać bezpośrednio po cięciu.

Zaraza ogniowa (w fazie nabrzmiewania pąków - ruszenia się łusek)

Champion 50 WP, (1,5 kg/ha); Cuproflow 375 SC, (1,5 l/ha);

Przędziorki

Catane 800 EC (2%); Promanal 60 EC (2%); Treol 770 EC (1,5%); Zasady stosowania olei parafinowych: -Dzień przed i 2 dni po zabiegu nie może być przymrozku (bo nastąpią poparzenia tkanki), temperatura w czasie zabiegu minimum 8oC; przez trzy-cztery najbliższe dni temperatura powietrza powinna rosnąć i na jeden ha sadu należy wypryskać minimum 800 do 1200 l roztworu. Po zabiegu preparatami olejowymi przez 4 dni nie wolno stosować preparatów zawierających Kaptan i przez 5 dni zawierających siarkę! Zabieg niszczy również jaja mszyc. Ciecz nanosić na suchą tkankę!
Ponadto zarejestrowane są również akarycydy jajobójcze Apollo 500 SC (0,4l/ha) i Apollo Plus 060 OF (3,0l/ha). Nissorun 050 EC (0,9l/ha).

Parch jabłoni w fazie nabrzmiewania i pękania pąków: Flowbrix 380 SC (1,2-2 l/ha); Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha); Kocide 101 WP (1,5 kg/ha); Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha); Mag 50 WP (0,75 kg/ha); Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (1,5 l/ha), Cuproflow 375 SC (1,5-2 l/ha),Cuproxat 345 SC (3 l/ha); Champion 50 WP (0,75 kg/ha), Neoram 37,5 WG (2 kg/ha); Nordox 75 WG (0,75-1 kg/ha); Ardent 500 SC (0,2 l/ha); Discus 500 WG (0,2 kg/ha); Zato 50 WG (0,15kg/ha);Carpene 65 WP (1,5 kg/ha);Syllit 65 WP (1,5-2kg/ha);  Delan 700 WG (0,5-0,7kg/ha); Ventop 350 SC (1-1,5l/ha); Antracol 70 WG (2-2,25kg/ha);
Mączniak jabłoni: tylko odmiany podatne: Siarkol 80 WP (7,5 kg/ha); Siarkol 800 SC (7,5l-ha); Siarkol Extra 80 WP (7,5 kg/ha);  

Kwieciak jabłkowiec: W tych sadach, w których w roku ubiegłym zauważyliśmy sporo pąków kwiatowych w fazie balona, które się nie rozwinęły i miały w części wierzchołkowej dziurkę  (po wyjściu szkodnika) lub stwierdzono zbyt liczne występowanie chrząszczy w roku bieżącym (po otrząsaniu) należy wykonać zabieg w fazie nabrzmiewania pąków jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Decis 2,5 EC (0,5l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha). Pyretroidy należy stosować w temp. 10-20oC.
Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Calypso 480 SC (0,15l/ha); wszystkie w temp. Pow. 10oC.

Ochrona grusz

Zaraza ogniowa:  Champion 50 WP, (3 kg/ha); Cuproflow 375 SC, (2 l/ha); Cuproxat 345 SC (3l/ha); Funguran – OH 50 WP (3 kg/ha); Neoram 37,5 WG (2kg/ha).
Przędziorki: Catane 800 EC (2%)- zasady podobne jak u jabłoni.

Miodówka gruszowa: zabieg wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu. W RP zarejestrowane są: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha). Acaramik 0,18 EC (0,75l/ha); Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Dimilin 480 SC (0,3-0,375l/ha) -dodać Silwet, Slippa lub Super Zwilżacz); Rimon 100 EC (0,75l/ha)..

Program belgijski: W Belgii w rejonach produkcji owoców grusz mają posadzone wysokie żywopłoty, w odległości mniej więcej, co 200 mb od siebie.
Po pierwsze: W Belgii w fazie bezlistnej, po rozpoczęciu oblotów przez miodówki wykonuje się zabieg pyretroidami. Ta grupa preparatów w tej fazie   również zwalcza wzdymacza i podskórniki gruszowe!

Po drugie: W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych stosują: 7-8l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 3 kg/ha preparatu zawierającego mancozeb + 50 kg/ ha glinki kaolinowej. Zaznaczają jednak bardzo istotną uwagę!: Olej parafinowy nie może być stosowany przed przymrozkiem, bo wówczas parzy! I druga: Ne można mieszać oleju parafinowego z mankozebem.
Po trzecie: Za około 7-10 dni później (w zależności od tempa wegetacji) stosują kolejne 7 l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 6 kg preparatu siarkowego + 30 kg/ha mączki kaolinowej.
Po czwarte: Wykonuje kolejne trzy zabiegi, w odstępach 7-10 dniowych (w zależności od tempa wegetacji) po 25 kg/ha mączki kaolinowej.
Mancozeb jako substancja ma działanie jajobójcze, a mączka kaolinowa zapewnia taką barwę odblasku liści w słońcu, że samice miodówki nie zauważają liści i w związku z tym lecą składać jaja do sadu sąsiada! To niestety nie koniec problemu. Do sadu nanoszą owada o łacińskiej nazwie Anthocoris (jeden z wielu pożytecznych dziubaków!) oraz pielęgnują wręcz skorki. W sierpniu wieszają na drzewach małe, z wyperforowanymi dziurkami, wykonane z czarnej folii, a wypełnione sianem lub sieczką słomy woreczki. Stanowią one zimowe schronienie dla skorków, które w roku następnym są efektywnym pomocnikiem w zwalczaniu miodówek. W nawożeniu dolistnym stosują w lecie siarczan magnezu i saletrę potasową, które to nawozy zniechęcają miodówki do znoszenia jaj na opryskiwanych drzewach. Dopiero jako  ostateczność traktują możliwość zwalczania miodówek Envidorem, który u nich ma również rejestrację na miodówki. Warunek, że musi on być stosowany do momentu kiedy 30% jaj jest barwy żółtej a pozostałe są białe.
W Holandii producenci gruszek po pojawieniu się muchówek miodówki, w fazie pękania pąków, ale nim pokaże się zielona tkanka, stosują mieszaninę Oleju parafinowego (10l/ha) + 5 kg/ha) preparatu siarkowego. Zasady takie same jak przy stosowaniu oleju parafinowego u jabłoni.

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Sandomierz; dnia 22.03.2012r. Opracowanie: Adam Fura;.
 

Przypominam, wszystkim sadownikom, że to gleba i będące w niej korzenie odpowiadają za stan odżywienia uprawianych roślin! Dlatego, we wszystkich plantacjach roślin sadowniczych, jako pierwszy zabieg poprawiający sprawność gleby (poza regionem z rędzinami wapniowymi!), przywracający prawidłowe stosunki wodno-powietrzne, wzbogacający próchnicę, umożliwiający intensywniejszy rozwój organizmów pożytecznych w glebie i pozwalający na zmniejszenie dawek nawozów mineralnych- powinno być opryskanie pasów herbicydowych roztworem Humistaru w dawce 15-20l/ha lub Rosahumusu w dawce 3-4kg/ha lub Fertiarcyl Starter w dawce 5l/ha lub Agriful w dawce 10l/ha. Bardzo dobrym sposobem zwiększenia ilości mikroorganizmów glebowych jest zastosowanie EMów w dawce 40l/ha. Dla osób, które są przekonane do stosowania nawozów kompleksowych (lub tam gdzie mamy zbyt niskie pH, złe stosunki potasu do magnezu), po takim zabiegu sugeruję zastosowanie 200-300 kg/ha nawozu kompleksowego np. Eurofertil 34 N Pro+350-600 kg Physiomax 975; 250 kg/ha Yara Mila Complex +150kg/ha YaraLiva Tropicote;  400 kg/ha Blaukorn clasic.
Dodatkowo w sadach czereśniowych i gruszowych należy zastosować w oprysku doglebowym (pasy herbicydowe!) 15-30 kg Ultrafero Fe.
Dla osób przekonanych do stosowania nawozów monoskładnikowych sugeruję zastosowanie następującego programu nawożenia:
Nawożenie doglebowe grusz: Grusze, jako gatunek mają duże potrzeby względem potasu i małe względem azotu, który zawsze wywołuje silny wzrost wegetatywny, a ten z kolei ma zawsze negatywny wpływ na ilość i jakość pąków kwiatowych na koleiny sezon. Jednak dawka tych nawozów każdorazowo powinna być uzależniona zasobności gleby, stosunku potasu K do magnezu Mg oraz spodziewanego plonu.
UWAGA: Przynajmniej raz na trzy lata powinny być wykonane analizy chemicznej zasobności gleby!!!

Jeśli stosunek K do Mg jest poprawny, to nawożenie wiosenne doglebowe winno być następujące:

Spodziewany plon

Dawka nawozów potasowych K/ha – wiosną (jak najwcześniej)

Dawki nawozów  potasowych tuż po kwitnieniu/ha

Dawka nawozów azotowych N/ha (faza od początku kwitnienia do koń-ca kwitnienia)

Dawka nawozów azotowych N/ha (faza po opadzie czerwcowym)

Plonowanie niskie

200 kg siarczanu potasu

0

150 kg saletry amonowej

0

Plonowanie średnie

300 kg siarczanu potasu

100 kg saletry potasowej

200 kg saletry amonowej

150 kg saletry wapniowej

Plonowanie  wysokie

400 kg siarczanu potasu

200 kg saletry potas potasowej

200 kg saletry amonowej

250 kg saletry wapniowej

Nawożenie doglebowe jabłoni

W przypadku istnienia warunków do prognozowania osiągnięcia maksymalnego plonu jabłek z różnych odmian(40-60 t/ha), należy uwzględnić, że zarówno potrzeby nawozowe poszczególnych odmian jabłoni jak i ich tolerancja na wysokość dawek nawozowych poszczególnymi makroskładnikami jest ogromnie zróżnicowane. Zacznijmy od K. Pierwiastek niedoceniany. (decyduje o gospodarce wodnej, a przecież wraz z wodą pobierane są wszystkie inne pierwiastki!). Jednak zbyt wysoki jego poziom ogranicza pobieranie Mg i Ca, powoduje występowanie Gorzkiej Plamistości Podskórnej, a zbyt niski, powoduje obniżenie plonu, drobnienie i niewybarwianie się jabłek oraz gorszy ich smak.
Odmiany jabłoni pod tym względem można podzielić na trzy grupy:
1.    Odmiany o stosunkowo niskich potrzebach potasu K: Boskoop; Elise; Ligol; Jonagold; Szampion;
2.    Odmiany o średnich potrzebach w stosunku do potasu K; Idared; Pinova i Golden Delicious.
3.    Odmiany o dużych potrzebach w stosunku do potasu K: Early Genewa, Celeste; Piros; oraz grupy odmian Gala i Elstar.
Ustalając dawki nawozów potasowych dla jabłoni, należy uwzględnić: - potrzeby danej odmiany, przewidywane plonowanie oraz podział dawki na wczesnowiosenną i pogłówną, którą należy zastosować tuż po kwitnieniu.
UWAGA: Przynajmniej raz na trzy lata powinny być wykonane analizy chemicznej zasobności gleby!!! Nawożenie bez tych wyników analiz można porównać jedynie z grą w totolotka!!
Dawki nawozów potasowych stosowanych doglebowo w zależności od odmiany i poziomu prognozowanego plonowania:

Wyszczegól-nienie

Odm. o niskich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o średnich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o wysokich potrzebach i tolerancji na  K

Plonowanie niskie

Jak najwcześniej wiosną 200 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 300 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 350 kg siarczanu potasu

0

Plonowanie średnie

Jak najwcześniej wiosną: 250 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 350 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 400 kg siarczanu potasu

Tuż po kwitnieniu:100 kg siarczanu potasu

Plonowanie  wysokie

Jak najwcześniej wiosną: 300 kg siarczanu potasu

Tuż po kwitnieniu:100 kg siarczanu potasu

Jak najwcześniej wiosną: 400 kg siarczanu potasu

Tuż pokwit-nieniu:100 kg siarcza- nu potasu

Jak najwcześniej wiosną: 450 kg siarczanu potasu

Tuż po kwitnieniu:200 kg siarczanu potasu

UWAGA Program ten można stosować tylko w tych sadach w których stosunek K:Mg jest poprawny lub niższy od 3,5!
Dawki nawozów azotowych stosowanych doglebowo w zależności od odmiany i poziomu prognozowanego plonowania:

Wyszcze-gólnienie

Odm. o niskich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o średnich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o wysokich potrzebach i tolerancji na  K

Plonowanie niskie

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

0

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

0

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

0

Plonowanie średnie

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 150 kg saletry wapniowej

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 200 kg saletry wapniowej

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiązków 250 kg saletry wapniowej

Plonowanie  wysokie

W okr. kwitnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 250 kg saletry wapniowej

W okr. kwitnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 250 kg saletry wapniowej

W okr. kwitnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiaz-ków 300 kg saletry wapniowejUWAGA Program ten można stosować tylko w tych sadach w których stosunek K:Mg jest poprawny lub niższy od 3,5!

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Adam Fura, Sandomierz 23.03.2012 r.
 

Od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy mysiego ucha, należy wykonać pozakorzeniowe zasilanie drzew cynkiem Zn i borem B. Cynk, jako mikroskładnik decyduje o podatności pąków i pędów na uszkodzenia mrozowe, ale również to on stymuluje proces wytwarzania enzymów roślinnych. Bor poprawia lotność pyłku, wyniesienie znamienia słupka, razem z wapniem i fosforem decyduje o jędrności owoców, przeciwdziała:

-wytwarzaniu korka (opadanie owoców),

-korkowatości owoców, - ordzawianiu się i pękaniu owoców oraz zamieraniu wierzchołkowemu pędów.

Dla grusz jest bardzo ważnym pierwiastkiem, ponieważ mają one bardzo mało atrakcyjne dla pszczół i owadów zapylających kwiaty!
 

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków. Adam Fura, 22.03.2012 r.

1.    W okresie nabrzmiewania pąków  należy wykonać zabiegi: Pękanie pąków: oprysk 1% roztworem KNO3 lub Procam Kali Plus (0,5%) (koniecznie po zachodzie słońca w celu zbudowania pompy ssącej)+ chelat Zn (np. Chelat Zn 14 Forte 1kg/ha; Ekolist Mono Zn 2l/ha; YaraVita Cynk F 2-3l/ha; Mikrostar Zn 2kg/ha; Zinc 750 1 kg/ha; Fertileader Leos 3l/ha; Tecnokel Amino Zn 2l/ha)+1/3-1/2l Asahi (przyśpieszenie przewodzenia i alokacji molekuł pierwiastków, zagęszczanie cytoplazmy)
2.    Mysie ucho: oprysk 1% roztworem KNO3 lub Procam Kali Plus (0,5%) + nawóz zrównoważony (Agroleaf Total 5kg/ha; Fruit Akademia na mysie ucho- 8 kg/ha; Kistalion Zielony lub FoliCare Zrównoważony- 3 kg/ha; Maximus 20:20:20-5-10 kg/ha; Nitrofoska czerwona- 3-5kg/ha; Plonvit Opty-2-10kg/ha; Rosasol 19:19:19-3kg/ha; Rosaleaf 4 -3kg/ha; Fertileader Leos 3l/ha; Tecamin Max 2l/ha; + 1/3-1/2l Asahi
3.    Zielony Pąk: ½ l/ha GA4+7 (bardzo wzmacnia przewodzenie!)+ nawóz zawierający Mg (Agrocean Mg-5l/ha; Fruit Akademia na zielony pąk- 7kg/ha; Ekolist Makro+Mg-3-10l/ha; Krista MgS- 8-10kg/ha; Mikrokomplex-5kg/ha; Siarczan magnezu-5kg/ha; Tecnokel Amino Mg- 2-3l/ha; + Chelat B (Agrocean B-2l/ha; Bormax 1kg/ha; Boron F-1l/ha; Borvit 1,5l/ha; Ekolist mono Bor-1-2l/ha; Fertileader Gold BMo-3l/ha; Rosabor- 3l/ha; Tecnokel Amino B-1l/ha;
4.    Różowy pąk: (Nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar 86 BM 3l/ha;)+ nawóz zawierający P (Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalion Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha; Fertileader Axis- 3l/ha; Fruit Akademia na różowy pąk- 7,5kg/ha; Maximus Extra P- 3-5kg/ha; Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Plonvit PHOSPHO -4-15kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12-4kg/ha;Rosafos-5l/ha TecnoPhyt PK-3l/ha;+ Chelat B)
5.    Kwitnienie: ½ l/ha GA4+7 + ½ dawki Chelatu B;
6.    Po kwitnieniu: (Nawóz algowy (Algex-5l/ha; Goёmar Folifos 3l/ha;) + nawóz zawierający  fosfor organiczny lub w zależności od odmiany Mg) lub Fertileader Axis 3l/ha
7.    Tuż po kwitnieniu: 1,O kg/ha Regalisu i
8.    Za 4 tygodnie powtórzyć 0,5 kg/ha Regalisu.

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Adam Fura, 22.03.2012 r. Sandomierz
 

We wszystkich gatunkach sadowniczych ruszyła już wegetacja, co oznacza, że rozpoczął się proces podziału komórek. Młode komórki są mocno uwodnione i bardzo wrażliwe na niskie temperatury! Wg najnowszej, dzisiejszej prognozy w rejonie Łowicza w niedzielę rano ma być minus 5,50C, a w poniedziałek rano od Radzynia Podlaskiego po Sandomierz od minus 6,20C do minus 5,90C. W większości sadów występują uszkodzenia pomrozowe nasad pąków, całych pąków lub pnia (podkładki) na wysokości styku z leżącym śniegiem.
W związku z powyższym, najbardziej celowe byłoby wykonanie zabiegu w czwartek lub piątek po zachodzie słońca mieszaniną: Krista K (10kg/1000 l wody) + pełna dawka Chelatu Cynku (Zn) (dawka wg. Zaleceń producenta danego nawozu) + 1/2l /1000 l wody Asahi! Taki zabieg będzie zarówno wspomagał bioregenerację uszkodzeń pomrozowych jak i zwiększy odporność  drzew i krzewów na niskie temperatury, ponieważ zwiększy zasolenie soków komórkowych.
Pozdrawiam Adam Fura
Sandomierz; 28.03.2012 r.