W świetle nowych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, nie może odbywać się ono na zasadach umowy o dzieło. – Z zapowiedzi Ministerstwa wynikało, że przepisy mają zacząć obowiązywać od początku kwietnia, dzisiaj mamy jednak informację, że wejdą najprawdopodobniej od pierwszego lipca, ale to także nie jest wiadomość w stu procentach pewna – mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marzanna Skoczek na VI Konferencji Sadowniczej Ziemi Chynowskiej. Z tego powodu, Urząd nie odmawia na razie rejestracji oświadczeń w obowiązującej jeszcze procedurze. – Niestety, nie wiadomo, jak długo.

Okazuje się, że z informacji przekazanych do Ministerstwa przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy wynika, iż jedynie około 30 % cudzoziemców zatrudnianych jest w ramach innych umów, niż umowa o dzieło.

A praca w rolnictwie, czyli zbiór owoców miękkich i jabłek, nie mogą być objęte umową o dzieło: „przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła rozumianego jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy” – czytamy w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zbiór owoców podlega natomiast umowie zlecenie: „w przypadku umowy zlecenia, czy umów o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności. Dla umów zlecenia właściwe jest wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności, bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy”.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, Urzędy Pracy na podstawie wniosku, będą wydały decyzje o przyznaniu możliwości zatrudnienia cudzoziemca. Jedną z przesłanek będzie podstawa zatrudnienia. – Będziecie Państwo dokonywali opisu czynności, jakie ma wykonywać zatrudniony cudzoziemiec. Będziemy odmawiać wydania zgody na umowę o dzieło, jeśli opis nie będzie się mieścił w katalogu – mówi Pani Skoczek.

Organami Kontroli jest Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy odnajdzie umowę o dzieło, z której wynikać będzie, że jest to zbiór owoców, skieruje sprawę do ZUS-u, który przeprowadza kontrolę, nalicza zaległe składki i oczywiście podatek.

Umowa zlecenie łączy się oczywiście z koniecznością zgłoszenia do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. W przypadku umowy o pracę, należy posiadać również oświadczenie, że osoba zdolna jest do wykonywania pracy, nie można również zapomnieć o szkoleniu BHP.

Na dzień dzisiejszy, stawka przy umowie zleceniu to 13 zł/brutto za godzinę.

Nowe przepisy jasno określają, ze jeżeli oferujemy kwaterę cudzoziemcowi, mamy obowiązek podpisać umowę oraz wskazać kwotę za użytkowanie tego obiektu. Niemożliwym będzie zapisanie, że automatycznie potrącać się będzie ustaloną kwotę z wynagrodzenia.

Możemy rozważyć rozliczanie akordowe, ale za stawkę nie mniejszą niż 13 zł na godzinę.

– Na dzień dzisiejszy, możecie Państwo w Urzędach Pracy zatrudniać cudzoziemców poprzez zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Przyjmujemy te oświadczenia na bieżąco. Rejestrujemy je tak, jak było do tej pory, ale nie wiadomo jak długo – informuje Pani Dyrektor.

 

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro