Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że od 1 stycznia 2018r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

Konsekwencją wejścia w życie ww. ustawy będzie zastąpienie dziś obowiązującego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi- zezwoleniem na pracę sezonową (dla PKD zaliczanych do prac sezonowych,  z obszaru rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki) oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( dla pozostałych podklas PKD).

Dla sprawnego przebiegu obsługi spraw związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi PUP w Grójcu od 1 stycznia 2018r. wnioski w w/w sprawach będzie przyjmował tylko w formie elektronicznej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o aktualne korzystanie z formularza elektronicznego, udostępnionego w praca.gov.pl.

Zachęcamy do korzystania ze stanowiska komputerowego w Urzędzie Pracy (I piętro) dedykowane dla podmiotów chcących rejestrować oświadczenia elektronicznie. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oświadczeń na formularzu elektronicznym można uzyskać w pokoju 205.    

 

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro