Sezon ochrony przed tą chorobą wkrótce się zakończy, ale warto podsumować wiedzę na temat środków ochrony stosowanych dla pokonania parcha jabłoni. O tym, że konieczne jest nastawienie się na stosowanie środków zapobiegawczych, czyli kontaktowych, głośno w mediach, ale rzadziej podaje się informacje na temat specyfiki działania poszczególnych grup…Czytaj więcej: Specyfika działania fungicydów w walce z parchem jabłoni Dodaj komentarz

1.    W ochronie przed parchem jabłoni stosujemy głównie preparaty kontaktowe; 2.    Na początku sezonu infekcje są słabe, najsilniejsze w okresie kwitnienia; 3.    Od fazy pękania pąków do zielonego pąka stosujemy preparaty miedziowe; 4.    Od zielonego pąka – Delan 700 WG w…Czytaj więcej: Dziesięć przykazań w walce z parchem jabłoni Dodaj komentarz

W lipcu (około połowy miesiąca) rozpoczynają się zbiory wiśni (w tym roku zbiory mogą być wcześniej, niż w poprzednich latach). W sadach, w których odławiały się wcześniej muchy nasionnic, należy koniecznie wykonać ostatni zabieg zabezpieczający owoce przed tym szkodnikiem. Polecam go wykonać, nawet, gdy w ostatnich dniach muchy się nie łapały na…Czytaj więcej: Sady wiśniowe przed zbiorem Dodaj komentarz

Morwa biała – Morus alba należy do rodziny Moraceae (morwowate), wspaniała to rodzina, której przedstawiciele to rośliny pożyteczne, znajdujące zastosowanie w żywieniu, ziołolecznictwie i dostarczające wrażeń estetycznych, któż z nas nie zna chociażby fikusów. Morwa biała jest krzewem lub drzewem osiągającym do 15 m wysokości. Jest mało…Czytaj więcej: Morwa nie tylko dla jedwabników! 1 komentarz

1. Parch jabłoni Obecnie w wielu przypadkach powinniśmy nadal kontynuować ochronę przed parchem jabłoni. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowane są plamy na liściach lub zawiązkach, albo nadal trwa wzrost pędów. Najbardziej niebezpieczna jest sytuacja, gdy ciągle trwają nowe przyrosty lub na pędach pojawił się wtórny wzrost, a w…Czytaj więcej: Komunikat sadowniczy SKS XI 2011-06-26 Dodaj komentarz

Żaden ze szkodników nie daje się tak we znaki w sadach gruszowych jak miodówka gruszowa plamista. Rozwija 3, 4 pokolenia i jest doskonale przystosowana do zimowych spadków temperatury. Niekiedy nawet w lutym, ale zazwyczaj w marcu i kwietniu, samice składają jaja. Może to nawet trwać do czerwca, co skutkuje sukcesywnym wylęgiem larw. Już na…Czytaj więcej: Miodówka – problem sadów gruszowych Dodaj komentarz

Jabłoń Parch jabłoni, Mączniak jabłoni: (wzrost zawiązków): Zarodniki workowe parcha w bieżącym sezonie już się wysiały w całości, a więc raz na 10-14 dni winniśmy stosować preparaty kontaktowe (zapobiegawcze!). Sugeruję by 2-3 krotnie po sobie zastosować preparaty zawierające mancozeb! Dzięki takiemu programowi zabezpieczamy sady przed …Czytaj więcej: Ziarnkowe – zalecenia wzrost zawiązków – koniec czerwcowego opadu zawiązków Dodaj komentarz

Śliwa W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów chloro lub neo-nikotynowych. Nadal aktualne są wskazówki dot. zwalczania Pordzewiacza śliwowego i Przędziorków: Należy wykonać lustrację…Czytaj więcej: Pestkowe – zalecenia wzrost zawiązków – koniec czerwcowego opadu zawiązków Dodaj komentarz

Porzeczka czarna Opadzina liści porzeczki, Biała plamistość liści; Rdza wejmutkowo-porzeczkowa-:(faza po kwitnieniu:Dithane Neo Tec/Mac-Mancozeb/ 75 WG-3-4,5 kg/ha; lub Signum 33 WG (1,8kg/ha) lub Score 250 EC -0,2 l/ha, lub w konwencjonalnej Topsin M500 SC – 1,5 l/ha   Szara pleśń: brak zarejestrowanych preparatów! Mszyca…Czytaj więcej: Krzewy owocowe – zalecenia wzrost zawiązków – koniec czerwcowego opadu zawiązków Dodaj komentarz

Wielokrotnie na przestrzeni minionych lat mogliśmy zauważyć, że odmiany niewrażliwe na parcha jabłoni w miarę upowszechniania w naszych sadach traciły odporność na tę trudna w zwalczaniu chorobę. Badacze francuscy zadali sobie trud, aby zbadać historię parcha jabłoni i prześledzić jego zdolności przystosowawcze. Doszli do wniosku, że stopniowy postęp i selekcja odmian o pożądanych cechach zmusiły patogena do zmiany „upodobań”. Wnioski badawcze poprzedziła podróż do Azji Środkowej w celu stworzenia charakterystyki grzyba Venturia inaequalis w najbardziej pierwotnych dla niego warunkach oraz prześledzenia zmian genetycznych w populacji patogena, które nastąpiły w wyniku udomowienia dzikich jabłoni. Punktem wyjścia były skupiska jabłoni Malus sieversii w lasach jabłoniowych w Kazachstanie, Chinach, a także jabłonie uprawiane w tych rejonach oraz w Iranie i Azerbejdżanie. Tamtejsze charakterystyki genetyczne grzyba były porównywane z chromosomami patogena odmian uprawianych w Europie oraz europejskimi jabłoniami dzikimi – Malus sylvestris. Badacze wyodrębnili trzy różne populacje V. inaequalis: 1. europejska, spotykana na jabłoniach uprawnych i dzikich w Europie, 2. azjatycka, spotykana na jabłoniach uprawnych i w pobliżu siedzib ludzkich w Azji Centralnej, 3. ograniczona geograficznie, występująca wyłącznie na dzikich jabłoniach M. sieversii w górskich lasach Kazachstanu.Ostatnia z nich była izolowana przestrzennie przez ostatnie 5000 lat. Są to najbardziej pierwotne formy parcha jabłoni „nie znające” jeszcze odmian uprawnych. Udomowienie jabłoni pociągnęło za sobą adaptację patogena, co umożliwiło mu atakowanie nowych gospodarzy, czyli współczesnych odmian.… Czytaj więcej: Zdolności przystosowawcze – mocna strona parcha jabłoni Dodaj komentarz

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection