– Europejczycy nadal spożywają żywność, która jest w dużej mierze wolna od pozostałości pestycydów lub która zawiera poziomy pozostałości w granicach prawnych – wynika z raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczącego  pozostałości pestycydów w żywności dostępnej w Europie. Stwierdzono, że ponad 96% analizowanych próbek w mieści się w granicach prawnych. Najwyższe przekroczenia stwierdzono dla jabłek (2,7%) oraz pomidorów (2,6%).

Główne wnioski dla roku 2016

  • W raporcie przeanalizowano 84 655 próbek dla 791 pestycydów.
  • 96,2% (81 482) próbek żywności mieściło się w granicach dopuszczalnych w prawodawstwie UE a 50,7% nie zawierało oznaczalnych pozostałości. W poprzednim roku sprawozdawczym (2015 r.) 97,2% próbek mieściło się w dopuszczalnych granicach, a 53,3% nie zawierało oznaczalnych pozostałości. Różnica wynika głównie z odkrycia pozostałości chloranu, związku, który został włączony po raz pierwszy w programach kontrolnych na 2016 r. w celu wsparcia bieżących prac nad ustaleniem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRL).
  • Większość badanych próbek (67%) pochodzi z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii; 26,4% dotyczyło produktów importowanych z krajów trzecich. Dla 6,6% próbek pochodzenie produktów było nieznane.
  • Limity prawne zostały przekroczone w 2,4% próbek dla produktów z krajów UE i EOG, limity prawne zostały przekroczone w 7,2% próbek z krajów spoza UE.
  • 5 460 próbek żywności ekologicznej zostało pozyskanych w 2016 r., z czego 98,7% mieściło się w granicach dopuszczalnych prawem; a 83,1% próbek nie zawierało oznaczalnych pozostałości.
  •  

W ramach swojego rocznego sprawozdania EFSA analizuje wyniki koordynowanego przez UE programu kontroli (EUCP), w ramach którego kraje składające sprawozdanie analizują próbki z tego samego "koszyka" produktów żywnościowych i obecności tych samych pestycydów.

W 2016 r. produkty te to: jabłka, kapusta głowiasta, por, sałata, brzoskwinie, truskawki, pomidory, żyto, wino, mleko krowie i tłuszcz ze świń. Najniższe wskaźniki przekroczenia MRL określono dla żyta (0,7%), a następnie kapusty głowiastej (1,1%) i truskawek (1,8%). Najwyższe przekroczenia stwierdzono dla jabłek (2,7%) i pomidorów (2,6%).

 

Źródło: EFSA, zdj. pixabay