30 listopada rozpocznie się drugi nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez tegoroczne powodzie - podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2010 roku. Dzięki tej decyzji poszkodowani rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków o przyznanie pomocy w pierwszym…Czytaj więcej: Nowe możliwości dla powodzian Dodaj komentarz

“Rzeczpospolita” podaje, że w latach 2004–2013 aż 12 mld złotych przeznaczone zostanie na renty strukturalne. Polska wydatkuje najwięcej na ten cel spośród wszystkich państw unijnych. Już 65 tys. rolników podjęło decyzję o przekazaniu gospodarstwa w zamian za rentę, a w tym roku wnioski złożyło jeszcze ponad 11 tys. osób.…Czytaj więcej: Największe wydatki na renty strukturalne Dodaj komentarz

Od 2000 roku w języku polskim i angielskim wydawane są interdyscyplinarne opracowania z cyklu „Polska wieś. Raport o stanie wsi”. W najnowszym studium znajdują się wyniki prac badawczych prowadzonych przez socjologów i ekonomistów nad zmianami w gospodarce rolniczej w ciągu 20 lat oraz podsumowanie 6-letniego okresu poakcesyjnego.…Czytaj więcej: Polska wieś 2010 Dodaj komentarz

Dokumentem regulującym współpracę handlową i gospodarczą z Rosją jest porozumienie o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską z 1994 roku. Polska należy do czołówki partnerów handlowych Rosji. Wartość eksportu rosyjskiego w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosła ponad 7,5 mld dolarów.…Czytaj więcej: Kręta droga polskiego jabłka Dodaj komentarz

W Grodnie na Białorusi 7-8 października br. odbyło się polsko–białoruskie seminarium poświęcone wejściu w życie Unii Celnej Białoruś–Kazachstan–Rosja. Wzięli w nim udział polscy i białoruscy przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, firmy i instytucje biznesowe zajmujące się handlem. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wpływu…Czytaj więcej: Polsko-białoruskie rozmowy Dodaj komentarz

Dzisiaj kończą się obrady Kongresu Europejskich Rolników 2010 Copa-Cogeca w Brukseli. Przewodniczący Komitetu Copa, Padraig Walshe, zauważył, że dochody unijnych gospodarstw spadły w minionym roku o 12% i wynoszą niespełna 50% średnich zarobków w UE. FAO przewiduje, że do 2050 roku nastąpi ponaddwukrotny wzrost popytu na żywność. Ponadto…Czytaj więcej: Kongres COPA-COGECA Dodaj komentarz

Jednoliota płatność obszarowa za 2010 rok wyniesie 562,09 zł/ha podaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przygotowano już projekty stosownych rozporządzeń w sprawie poszczególnych stawek płatności, które zakładają ich określenie na maksymalnym dopuszczalnym poziomie oraz ustalono kurs przeliczeniowy euro względem złotówki. Źródło: minrol.gov.pl… Czytaj więcej: Dopłaty bezpośrednie za 2010 Dodaj komentarz

30 września 2010 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Straty w gospodarstwach sadowniczych również były ogromne w niektórych regionach, szczególnie w okolicach Sandomierza. W innych okolicach najcześciej…Czytaj więcej: Uwaga sadownicy poszkodowani przez powódź! Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Ostatnie ogłoszenia