Minister rolnictwa Marek Sawicki zabiega o zrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników w całej UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, lecz te propozycje są nie do przyjęcia między innymi dla francuskiego ministra Bruno Le Maire’a. W podobnym duchu wypowiadają się przedstawiciele rządu niemieckiego. Rozmowy toczą się właśnie podczas…Czytaj więcej: Równi i równiejsi Dodaj komentarz

Wiosną 2010 roku 1,375 mln rolników złożyło wnioski o płatności bezpośrednie, z czego wypłaty otrzyma 1,19 mln rolników (86%). Ruszyły one 1 grudnia 2010 roku. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi 12,8 mld złotych i będzie wyższa niż za 2009 r. na skutek zapisu w porozumieniu akcesyjnym mówiącym o…Czytaj więcej: ARiMR wypłaci rolnikom 12,8 mld złotych Dodaj komentarz

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2010 roku konieczna jest zmiana sposobu płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i będą płacić za leczenie z własnej kieszeni – podaje PAP za "Dziennikiem Gazetą Prawną". Projekt nowelizacji powinien być gotowy już wiosną, aby można go było wdrożyć, lecz…Czytaj więcej: Rolnicy zapłacą za leczenie? Dodaj komentarz

W celu dostosowania polskiego prawa do unijnych rozporządzeń w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nasz rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dopłatach bezpośrednich. W Polsce warunkiem otrzymania dopłaty bezpośredniej jest posiadanie gospodarstwa o powierzchni 1 ha, z wyjątkiem płatności do owoców miękkich, a według nowelizacji również w stosunku…Czytaj więcej: Wnioski o dopłaty przez Internet Dodaj komentarz

Minister Marek Sawicki wręczył 16 grudnia 2011 roku, podczas uroczystej gali, znaki jakości Poznaj Dobrą Żywność. Kolegium naukowe oceniające jakość zgłoszonych produktów tym razem przyznało certyfikaty 118 produktom, w siedmiu kategoriach: mleko i jego przetwory, mięso i jego przetwory, mrożonki, przetwory owocowo-warzywne, wyroby piekarnicze i…Czytaj więcej: Poznaj Dobrą Żywność - laureaci! Dodaj komentarz

Od 1 grudnia 2010 roku ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Do Agencji wpłynęły zgłoszenia od 1,375 mln rolników, z tej liczby już ponad 1,1 mln otrzymało decyzję o przyznaniu takich dopłat. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie są przekazywane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.… Czytaj więcej: Dopłaty bezpośrednie – ponad 3,6 miliardy złotych Dodaj komentarz

30 listopada rozpocznie się drugi nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez tegoroczne powodzie - podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2010 roku. Dzięki tej decyzji poszkodowani rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków o przyznanie pomocy w pierwszym…Czytaj więcej: Nowe możliwości dla powodzian Dodaj komentarz

“Rzeczpospolita” podaje, że w latach 2004–2013 aż 12 mld złotych przeznaczone zostanie na renty strukturalne. Polska wydatkuje najwięcej na ten cel spośród wszystkich państw unijnych. Już 65 tys. rolników podjęło decyzję o przekazaniu gospodarstwa w zamian za rentę, a w tym roku wnioski złożyło jeszcze ponad 11 tys. osób.…Czytaj więcej: Największe wydatki na renty strukturalne Dodaj komentarz

Od 2000 roku w języku polskim i angielskim wydawane są interdyscyplinarne opracowania z cyklu „Polska wieś. Raport o stanie wsi”. W najnowszym studium znajdują się wyniki prac badawczych prowadzonych przez socjologów i ekonomistów nad zmianami w gospodarce rolniczej w ciągu 20 lat oraz podsumowanie 6-letniego okresu poakcesyjnego.…Czytaj więcej: Polska wieś 2010 Dodaj komentarz

Dokumentem regulującym współpracę handlową i gospodarczą z Rosją jest porozumienie o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską z 1994 roku. Polska należy do czołówki partnerów handlowych Rosji. Wartość eksportu rosyjskiego w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosła ponad 7,5 mld dolarów.…Czytaj więcej: Kręta droga polskiego jabłka Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection