Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 16 sierpnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w…Czytaj więcej: Owoce znów w szkole Dodaj komentarz

Zaraza ogniowa nie jest jeszcze tak wielkim problemem w Polsce  jak w innych regionach Europy i świata, ale to choroba, która przysparza wielu kłopotów sadownikom. Instytuty badawcze prowadzą intensywne prace hodowlane nad pozyskaniem odmian odpornych na tę chorobę. W stacji Harrow w Kanadzie np. otrzymano obiecującą odmianę, Harrow Sweet…Czytaj więcej: Grusze odporne na zarazę ogniową Dodaj komentarz

Temat sprzedaży owoców niedojrzałych i przejrzałych poruszany jest na Zachodzie przez grupy, którym zależy na zachęceniu konsumentów do kupowania owoców oraz zwiększaniu ich spożycia. W ślad za tym idzie poprawa precyzji w określaniu terminu zbioru i technologii przechowalniczych. Wciąż jeszcze według zasady, że to oczy kupują, nie docenia się…Czytaj więcej: Jak sadownicy dbają o konsumentów? Dodaj komentarz

Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem produkcji owoców (prawie 3 mln ton) i szóste pod względem produkcji warzyw (5 mln ton). Wartość produkcji wynosi 9 mld złotych, co stanowi 1/5 całej rolniczej produkcji. Taki sukces nie byłby możliwy bez naukowego wsparcia Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach. Źródło: polskieradio.pl   Czytaj więcej: Doceniono rolę polskiej nauki Dodaj komentarz

Zakończona niedawno w Berlinie konferencja Globalgap potwierdza wzrost liczby gospodarstw objętych tym systemem certyfikacji. Dyrektor generalny, Kristian Moeller, podał, że w 100 krajach liczba producentów posiadających ten certyfikat wynosi już 102,3 tys. Wersja Globalgap IFA V4 jest dostępna w wielu językach na stronie www.globalgap.org. Źródło:…Czytaj więcej: Konferencja Globalgap Dodaj komentarz

W niektórych sezonach myszy dają się poważnie we znaki w młodych sadach. Coraz trudniej je zwalczyć, a sadownicy prześcigają się w poszukiwaniu skutecznych metod walki z nimi. Prace badawcze amerykańskich naukowców są być może odpowiedzią na pytanie, dlaczego środki chemiczne nie zawsze okazują się skuteczne. Badania dotyczą populacji żyjących w…Czytaj więcej: Myszy odporne na trutki Dodaj komentarz

Wizytacja terenów poszkodowanych przez wichury, trąby powietrzne i gradobicia trwa. Przedstawiciele rządu odwiedzili między innymi wieś Sady-Kolonia w gminie Klwów. Nawałnice przeszły w województwach: mazowieckim w powiatach: przysuskim, białobrzeskim i radomskim, a także łódzkim - w powiecie opoczyńskim. Poszkodowani mogą liczyć na bezzwrotne…Czytaj więcej: Na co mogą liczyć poszkodowani? Dodaj komentarz

We Francji opracowano nowy wzorzec kalibracji i wagi jabłek. Jest to międzybranżowe porozumienie podpisane w kwietniu 2011 roku, które weszło w życie z dniem 1 sierpnia – podaje Interfel. Porozumienie ma na celu lepsze dostosowanie do standardów handlowych oraz zasobów technicznych, ma zmniejszyć spory i straty powstające w obrocie handlowym…Czytaj więcej: Wzorzec masy owoców? Dodaj komentarz

W czeskich Morawach zastanawiają się czy obecny sezon nie będzie przypadkiem gorszy niż poprzedni. W ubiegłym roku szacunki zbiorów jabłek w tym czasie w porównaniu ze średnią z poprzednich lat wynosiły 45–50%, ale w tym roku wiosenne przymrozki spowodowały tam znaczne zniszczenia. Z sadów intensywnych w tym regionie zebrane zostanie około 12…Czytaj więcej: Na Morawach szacują plony Dodaj komentarz

Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem towarzyszącym w ramach unijnego finansowania oferowanego przez ARiMR można łatwo uzasadnić. Odpowiednio doposażone mikrociągniki spisują się znakomicie nie tylko w transporcie, ale również w pracach porządkowych w obrębie gospodarstwa, koszeniu użytków zielonych, rekultywacji odłogów i nieużytków, a nawet przy…Czytaj więcej: Mikrociągniki z dofinansowaniem 1 komentarz

Ostatnie ogłoszenia