Produkcja jabłek dla sadownika z reguły kończy się z chwilą sprzedaży. W tym momencie zaczyna się drugi najważniejszy etap „życia” owoców na półce sklepowej, gdzie powinny prezentować się jak najlepiej i zachęcać do zakupu. Potem ma być już tylko okres zadowolenia ze spożywania ładnych, a przede wszystkim smacznych owoców.

Stałego odbiorcę łatwiej znajdują jabłka, które nie więdną, dłużej zachowują świeżość w temperaturze pokojowej i nie psują się tak szybko. Co sprawia, że owoce dłużej zachowują swoje najlepsze walory? Przestrzeganie kilku zasad w technologii produkcji i przechowywania owoców, które stają się standardem wymaganym przez sklepy. Jedną z nich jest stosowanie w komorach przechowalniczych środka na bazie 1-MCP, takiego jak np. FruitSmart. Substancja czynna w nim zawarta blokuje receptory wydzielania oraz produkcji etylenu, a w efekcie procesy dojrzewania zachodzące w owocach pod jego wpływem. Dzięki temu prostemu zabiegowi jabłka można z powodzeniem przechowywać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy bez utraty jakości. Przez co, cały rok możemy cieszyć się idealnie wyglądającymi owocami, które smakują jak zerwane prosto z drzewa.

Zastosowany prawidłowo, na zebrane w optymalnej fazie zbiorczej owoce, 1-MCP korzystnie wpływa na ich zachowanie się na półce sklepowej znacznie wydłużając okres dobrego, świeżego wyglądu oraz smakowitości. Przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, że zastosowanie produktu FruitSmart korzystnie wpływa na kilka istotnych parametrów decydujących o atrakcyjności takiego towaru na półce sklepowej w porównaniu z owocami, które nie były poddane działaniu 1-MCP. Badaniu poddano wybrane parametry mające szczególny wpływ na długość „atrakcyjnego leżakowania” owoców w sklepie po różnych okresach przechowywania. Owoce odmiany ‘Red Jonaprince’ zebrane 8 października 2015 roku złożono w symulowanych warunkach przechowalni. Jedną partię potraktowano dawką 4 g/100m3 środka FruitSmart, drugą dawką 5 g/100m3 a trzecią pozostawiono bez aplikacji. Jabłka wyjmowano po 3 miesiącach (8.01.2016 r.), 5 miesiącach (8.03.2016 r.) oraz 7 miesiącach (10.05.2016 r.) od daty zbioru. Po każdym wyjęciu owoców w 1, 7 i 14 dniu badano m.in.: jędrność, zawartość etylenu w komorach nasiennych, tempo produkcji etylenu i CO2.

Po analizie wyników stwierdzono brak istotnych z naukowego punktu widzenia różnic między zastosowaną dawką 4 a 5 g/100m3 preparatu FruitSmart. Dla przejrzystości pierwszy parametr, czyli jędrność prezentujemy dla obu dawek 4 i 5 g/100m3. Ponieważ nie wystąpiły istotne statystycznie różnice pozostałe wyniki podajemy już tylko dla dawki 4 g/100m3. Skrót SOT na wykresach oznacza symulowany obrót towarowy czyli okres, w którym owoce znajdują się najpierw na półce sklepowej, a potem w naszych domach.

Omawiając kolejno: bardzo często uważany za najważniejszy parametr, jakim jest jędrność, uzyskane rezultaty pokazują wyraźny spadek jędrności w partii owoców nietraktowanych 1-MCP, natomiast owoce po zastosowaniu produktu FruitSmart utrzymują swoją jędrność na niezmienionym poziomie.

 Wykres 1. Porównanie jędrności owoców N

Wykres 1. Porównanie jędrności owoców (N)

 

Następnym istotnym parametrem wpływającym na dłuższe „leżakowanie” jabłek w sklepie jest zawartość etylenu w komorach nasiennych. Im niższa tym lepiej. Uzyskane wyniki prezentuje wykres 2. Istotne jest, aby w owocach leżących na półce sklepowej tempo wydzielania etylenu było jak najwolniejsze, gdyż hormon ten odpowiada za ich starzenie.

 Wykres 2. Porównanie stężenia etylenu w komorach nasiennych ppm

Wykres 2. Porównanie stężenia etylenu w komorach nasiennych (ppm)

 

Kolejnym analizowanym parametrem było tempo produkcji etylenu w badanych owocach. Przedstawione na wykresie 3. dane wskazują na różnicę na korzyść owoców potraktowanych FruitSmart, gdyż tempo produkcji etylenu było zdecydowanie wolniejsze w porównaniu do owoców niepoddanych działaniu 1-MCP.

 Wykres 3

Wykres 3. Porównanie tempa produkcji etylenu (mikrolitry/kg/godz.)

 

 

Ostatnim parametrem wpływającym na długość „leżakowania” owoców w dobrej kondycji na półce sklepowej jest tempo produkcji CO2. Podobnie jak w przypadku tempa wydzielania etylenu również obowiązuje zasada: im wolniejsze tempo, tym korzystniej dla jakości owoców.

Wykres 4

Wykres 4. Porównanie tempa produkcji CO2 (mikrolitry/kg/godz.)

           

Prawidłowe zastosowanie 1-MCP korzystnie wpływa nie tylko na zachowanie się owoców w okresie długiego przechowywania, ale także po otwarciu komory i w trakcie całego procesu sprzedaży. Dzięki temu konsumenci otrzymują najwyższej jakości owoce, które nawet po przetrzymywaniu w temperaturze pokojowej nie tracą swoich walorów jakościowych i smakowych. Na sukces ten składa się wiele istotnych czynników podczas całego procesu produkcji owoców, ale przede wszystkim zbiór jabłek w optymalnej fazie dojrzałości zbiorczej (na podstawie testu skrobiowego), zapełnienie komory w jak najkrótszym czasie, optymalne schłodzenie owoców oraz aplikacja FruitSmart.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro