Wyszukiwarka

83 zwójka
Spotkanie w Sadkowie Szlacheckim

Niedawno odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Gospodarzem była Organizacja Producentów "Fruit Family", współorganizator spotkania. Produkcję jabłek, z bardzo atrakcyjnymi zdjęciami w Chinach, przedstawił dr Michał Szklarz (UP). Problemy związane z eksportem jabłek do Chin wyczerpująco…

Czytaj więcej: Spotkanie w Sadkowie Szlacheckim

W trakcie spotkania polskich i francuskich izb rolniczych, które odbywało się w gmachu resortu rolnictwa miała miejsce konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza oraz prezesa Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych Guy Vasseur’a.
- W Polsce…

Czytaj więcej: Spotkanie polskich i francuskich izb rolniczych

Kto jeszcze chce eksportować jabłka do Chin?

W nawiązaniu do postulatów branży sadowniczej w sprawie umożliwienia dalszej rejestracji podmiotom, zainteresowanym eksportem jabłek do Chin, Główny Inspektorat zwrócił się za pośrednictwem Referatu ds. Rolnych w Pekinie do Generalnej Administracji ds. Jakości, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) celem uzyskania informacji w…

Czytaj więcej: Kto jeszcze chce eksportować jabłka do Chin?

Rolnicy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie niosą polisy ubezpieczeniowe. – Odnotowujemy bardzo szybko rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami dobrowolnymi – mówią przedstawiciele TUiR Warta. Najczęściej rolnicy wybierają poszerzenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych, a także…

Czytaj więcej: Popularna jest dodatkowa ochrona budynków rolniczych

Rosyjskie embargo nie spowolniło wzrostu produkcji jabłek w Polsce

Region Rybna w powiecie Sochaczew to małe „Eldorado” jabłkowe. Dziesiątki sadowników produkuje jabłka i inne owoce w sadach na obszarze ponad 200 ha.
By zwiększyć swoją siłę przebicia na konkurencyjnym rynku owocowym w Polsce, sadownicy z gminy Rybno założyli grupę producencką Idealsad.
Grupa, która powstała w 2005 roku,…

Czytaj więcej: Rosyjskie embargo nie spowolniło wzrostu produkcji jabłek w Polsce

Ponad 1050 hektarów sadów owocowych dotkniętych gradem w Hiszpanii

Zgodni z informacją Rady Rolniczej Prowincji Katalonia, plantatorzy w prowincji Lleida w południowo-wschodniej Hiszpanii zostali zaskoczeni w nocy w zeszły poniedziałek przez bardzo silną burzę z gradem, która dotknęła ponad 9.300 hektarów upraw w miejscowościach Pla d'Urgell i La Noguera.
Burza rozpoczęła się od ulewnych deszczy,…

Czytaj więcej: Ponad 1050 hektarów sadów owocowych dotkniętych gradem w Hiszpanii

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie eksportu do Chin

Dzięki podpisaniu protokołu w sprawie wymagań fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin w dniu 20 czerwca 2016, można zaobserwować znaczące ożywienie relacji handlowych pomiędzy tymi państwami. Informacje na temat pierwszych nawiązanych porozumieniach o współpracy są w branży szybko rozpowszechniane.

Swoim małym sukcesem może…

Czytaj więcej: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie eksportu do Chin

„Przed eksportem PIORIN przebada każdy sad” – Agnieszka Sahajdak

Przebadanie sadów pod kątem obecności grzybów Neofabraea to tylko jeden z wielu wymagań postawionych przez Chińską Republikę Ludową. – To gigantyczne i bardzo pracochłonne wyzwanie, ponieważ doniesień naukowych jest mało – mówi Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Zagranicznej Agnieszka…

Czytaj więcej: „Przed eksportem PIORIN przebada każdy sad” – Agnieszka Sahajdak

Weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego i wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) od 20 sierpnia br. podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
Według obecnie obowiązujących regulacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje w drodze zarządzenia,…

Czytaj więcej: ODR-y przechodzą do resortu

Dziś rozpoczęła się dwudniowa wizyta w Polsce prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. W ceremonii powitania w Pałacu Prezydenckim uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Podczas prowadzonych rozmów plenarnych, które odbywały się pod przewodnictwem prezydentów Polski i Kazachstanu,…

Czytaj więcej: Nowe perspektywy współpracy polsko-kazachskiej