Dużemu jej nasileniu sprzyjają niezbyt mroźne zimy oraz następujące po nich ciepłe, ale nie upalne lata. Objawy choroby występują na wszystkich nadziemnych organach rośliny. Grzyb poraża pędy, liście, kwiaty i owoce. Patogen zimuje w pąkach w postaci grzybni, która na wiosnę przerasta na rozwijające się liście i kwiaty. Silnie porażone pąki często zamierają i nie rozwijają się w kolejnym sezonie. Pąki słabiej zainfekowane rozwijają się normalnie, jednak liście z nich są już porażone przez grzyb. Porażone liście pokrywają się białym mączystym nalotem, złożonym z grzybni. Zainfekowane liście są mniejsze niż te zdrowe, marszczą się, zwijają i z czasem zasychają. Biały nalot mączniaka może pokrywać także pędy; szczególnie często występuje na wierzchołkach jednorocznych pędów. Porażone pędy mają zahamowany wzrost, a ich wierzchołki często zamierają. Porażone kwiaty nie zawiązują owoców.

W celu ograniczenia źródła infekcji przed kwitnieniem przeprowadza się wycinanie porażonych pędów. Jednakże podstawą ograniczania źródła infekcji mączniaka jabłoni są najczęściej zabiegi chemiczne wykonywane w okresie różowego pąka, na początku kwitnienia lub zaraz po kwitnieniu.

Przypominamy o zastosowaniu w tym okresie  fungicydu Kaptan Plus 71,5 WP dostępnym w woreczkach z folii wodorozpuszczalnej PVOH. Ma to ułatwić znacznie pracę sadownikowi i przede wszystkim uchronić go przed bezpośrednim kontaktem z produktem, ograniczając do minimum ryzyko narażenia na środek.

 

Komunikat Synthos Agro

Ostatnie ogłoszenia

Partnerami portalu są: synthos agroactivtimac agro