Zalecenia na okres bezlistny - śliwy

W okresie wczesnowiosennym bardzo groźne dla śliw mogą być przędziorki, pordzewiacze i mszyce. 

Przędziorek owocowiec jest bardzo groźnym szkodnikiem śliw, praktycznie wymaga corocznego zwalczania w każdym sadzie śliwowym. W sadach z dużą presją ze strony tych szkodników, najlepiej jest uszczelnić ochronę w okresie wiosennym, wykonując dwa zabiegi do kwitnienia. To bardzo ograniczy populację tego szkodnika w okresie lata. Aby ocenić wielkość zagrożenia konieczne jest wykonanie lustracji jeszcze w okresie bezlistnym. Pobiera się z 40 losowo wybranych drzew po jednej 2-3 letniej gałęzi i ocenia stopień pokrycia pędów jajami przędziorków. Zabieg przed kwitnieniem jest niezbędny, jeśli stwierdzono 3-4 stopień pokrycia pędów jajami przędziorków (stopień 3. silny - to grupy jaj o średnicy od 0,5 cm do 1 cm, zaś stopień 4. - oznacza grupy jaj o średnicy większej niż 1 cm). Do pierwszego, wczesnowiosennego zabiegu warto zaplanować użycie jednego z preparatów olejowych (Catane 800 S.C., Promanal 60 EC) i zastosować go w fazie pękanie pąków – zielony pąk. Jest to szczególnie zalecane w kwaterach, gdzie obserwuje się obok jaj owocowca, również uszkodzenia pędów z powodu żerowania misecznika śliwowego. Skuteczne ograniczenie tego drugiego szkodnika wymaga jednak powtórzenia zabiegu - tuż przed białym pąkiem (z użyciem pyretroidu Fastac 100 EC). Bardzo ważny jest „reżim”  w przestrzeganiu właściwych terminów opryskiwań olejam i– nie wolno ich wykonać zbyt późno.

Kolejnym groźnym szkodnikiem śliw jest mszyca, odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się szarki, również wymaga więc dokładnego monitorowania. Od kwietnia do lipca co 14 dni powinno się przeglądać ulistnienie na 50 losowo wybranych drzewach. Zabieg ochrony konieczny jest po zauważeniu pierwszych małych kolonii mszyc przynajmniej na jednym drzewie (co najczęściej ma miejsce w fazie zielonego pąka kwiatowego). Obok Pirimoru 500 WG, zalecane są chloronikotynyle i niektóre pyretroidy.

W okresie wczesnej wiosny powinno się zaplanować ochronę śliw przed torbielą śliwek. Grzyb zimuje na powierzchni kory i pąków. Zarodniki rozprzestrzeniane z wodą i prądami powietrza  i mogą zakażać zawiązki owoców w najwcześniejszych stadiach ich rozwoju. Choroba nie występuje każdego roku, ale bywały  lata dużej presji choroby i znacznych uszkodzeń owoców. Oprysk przeciwko tej chorobie wykonuje się w jednym z dwóch dogodnych dla sadownika terminach, albo tuż przed fazą pękania pąków (dużą ilością cieczy) lub po pojawieniu się pierwszych białych pąków kwiatowych (polecany jest jedynie Syllit 65 WP, w terminie wcześniejszym w dawce 7,5 kg/ha; wymaga jednak 30 dni prewencji, w późniejszym wystarczy dawka 1,5 kg/ha).

Powiązane artykuły

X