Według szacunków Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach powierzchnia uprawy borówek  amerykańskich w Polsce wynosiła w 2016 roku 5,5 - 7 tys. ha. Całkowity areał pod tą rośliną jest trudny do określenia, gdyż GUS podaje w rocznikach statystycznych powierzchnię wspólnie dla borówki, leszczyny, winorośli oraz innych gatunków. Z całą…Czytaj więcej: W grupie siła? Co producenci borówek zawdzięczają zrzeszeniom Dodaj komentarz

  Rolnicy z prowincji Trydent (północna część Włoch) otrzymają w sumie ponad 40 milionów euro odszkodowania z ubezpieczeń za straty poniesione w uprawach w wyniku gradu, mrozu, wiatru i deszczu. Halyomorpha odpowiada za 7 milionów euro szkód. Z rolniczego punktu widzenia rok 2019 można określić jako dwustronny. Podczas gdy z jednej strony…Czytaj więcej: Grad, mróz, wiatr i deszcz: szkody o wartości ponad 40 milionów euro Dodaj komentarz

– Krytyka grup to mechanizm samonapędzający się, prowadzący do dalszej krytyki, usztywniania się banków i kolejnych problemów – mówił Witold Boguta, Przewodniczący Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw podczas swojego wystąpienia na Konferencji Sadowniczo-Warzywniczej zorganizowanej 18…Czytaj więcej: Co czeka grupy? Dodaj komentarz

Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu omawiano m.in. stopień integracji producentów ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów rolnych.W Polsce występuje znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, co wpływa na duże rozproszenie podaży. Równolegle dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne…Czytaj więcej: Integracja producentów rolnych w Polsce jest niezbędna Dodaj komentarz

ARiMR wydała obwieszczenie o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 – 2020. O pomoc nie mogą się ubiegać jednak producenci owoców i warzyw. Ten sektor został wyłączony z programu. W planie finansowym przewidziano na wsparcie grup…Czytaj więcej: Wsparcie dla grup – nie dla producentów owoców Dodaj komentarz

– Wraz z embargiem rosyjskim straciliśmy ogromny rynek zbytu. Większość owoców sprzedawaliśmy właśnie tam. Obecnie eksportujemy nieznaczne ilości zabarwionych na niebiesko śliwek do Niemiec. Czechy, Słowacja mają swoje uprawy, okazyjnie kupują od nas te gorszej jakości na śliwowice, w cenie ok. 0, 60 zł/kg. Jedyną możliwość rozwoju…Czytaj więcej: Eksport śliwki jest znikomy – Prezes SPO „DOBRYSAD” Dodaj komentarz

Region Rybna w powiecie Sochaczew to małe „Eldorado” jabłkowe. Dziesiątki sadowników produkuje jabłka i inne owoce w sadach na obszarze ponad 200 ha.By zwiększyć swoją siłę przebicia na konkurencyjnym rynku owocowym w Polsce, sadownicy z gminy Rybno założyli grupę producencką Idealsad.Grupa, która powstała w 2005 roku,…Czytaj więcej: Rosyjskie embargo nie spowolniło wzrostu produkcji jabłek w Polsce Dodaj komentarz

Grupa Producentów Owoców "Świeży Owoc" mająca swoją siedzibę w Modrzewinie niedaleko słynnych z sadów Kozietuł istnieje już ponad 7 lat. Grupa to 22 sadowników, których przeciętny areał sadowniczy wynosi około 20 ha głównie jabłoni, ale także grusz, śliw oraz czereśni. Roczna produkcja grupy wynosi ponad 12…Czytaj więcej: Polskie grupy sadownicze z nadzieją patrzą na nowy Jedwabny Szlak Dodaj komentarz

Od 9 maja 2016 r. podmiot zrzeszający minimum trzy uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jakich. Państwo członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) może, na wniosek, uznawać zrzeszenia…Czytaj więcej: Warunki uznania za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw Dodaj komentarz

Do tej pory w działaniu marketing i przetwórstwo w PROW 2014–2020 widniał zakaz budowania nowych zakładów w sektorze owoców i warzyw, co oznaczało wykluczenie tego sektora ze wsparcia unijnego. Branża, a przede wszystkim Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, zabiegał o wykreślenie tego zapisu…Czytaj więcej: Grupy mogą już budować nowe zakłady Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection