W grupie siła? Co producenci borówek zawdzięczają zrzeszeniom

  Według szacunków Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach powierzchnia uprawy borówek  amerykańskich w Polsce wynosiła w 2016 roku 5,5 - 7 tys. ha. Całkowity areał pod tą rośliną jest trudny do określenia, gdyż GUS podaje w rocznikach statystycznych powierzchnię wspólnie...

Grad, mróz, wiatr i deszcz: szkody o wartości ponad 40 milionów euro

  Rolnicy z prowincji Trydent (północna część Włoch) otrzymają w sumie ponad 40 milionów euro odszkodowania z ubezpieczeń za straty poniesione w uprawach w wyniku gradu, mrozu, wiatru i deszczu. Halyomorpha odpowiada za 7 milionów euro szkód. Z rolniczego punktu widzenia rok 2019 można określić jako dwustronny. Podczas gdy...

Co czeka grupy?

– Krytyka grup to mechanizm samonapędzający się, prowadzący do dalszej krytyki, usztywniania się banków i kolejnych problemów – mówił Witold Boguta, Przewodniczący Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw podczas swojego wystąpienia na Konferencji Sadowniczo-Warzywniczej...

Integracja producentów rolnych w Polsce jest niezbędna

Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu omawiano m.in. stopień integracji producentów ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów rolnych.W Polsce występuje znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, co wpływa na duże rozproszenie podaży. Równolegle dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na...

Wsparcie dla grup – nie dla producentów owoców

ARiMR wydała obwieszczenie o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 – 2020. O pomoc nie mogą się ubiegać jednak producenci owoców i warzyw. Ten sektor został wyłączony z programu. W...

Eksport śliwki jest znikomy – Prezes SPO „DOBRYSAD”

– Wraz z embargiem rosyjskim straciliśmy ogromny rynek zbytu. Większość owoców sprzedawaliśmy właśnie tam. Obecnie eksportujemy nieznaczne ilości zabarwionych na niebiesko śliwek do Niemiec. Czechy, Słowacja mają swoje uprawy, okazyjnie kupują od nas te gorszej jakości na...

Rosyjskie embargo nie spowolniło wzrostu produkcji jabłek w Polsce

Region Rybna w powiecie Sochaczew to małe „Eldorado” jabłkowe. Dziesiątki sadowników produkuje jabłka i inne owoce w sadach na obszarze ponad 200 ha.By zwiększyć swoją siłę przebicia na konkurencyjnym rynku owocowym w Polsce, sadownicy z gminy Rybno założyli grupę producencką Idealsad.Grupa, która powstała w 2005 roku,…Czytaj więcej:...

Polskie grupy sadownicze z nadzieją patrzą na nowy Jedwabny Szlak

Grupa Producentów Owoców "Świeży Owoc" mająca swoją siedzibę w Modrzewinie niedaleko słynnych z sadów Kozietuł istnieje już ponad 7 lat. Grupa to 22 sadowników, których przeciętny areał sadowniczy wynosi około 20 ha głównie jabłoni, ale także grusz, śliw oraz...

Warunki uznania za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw

Od 9 maja 2016 r. podmiot zrzeszający minimum trzy uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jakich. Państwo członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) może, na wniosek, uznawać zrzeszenia…Czytaj...

Grupy mogą już budować nowe zakłady

Do tej pory w działaniu marketing i przetwórstwo w PROW 2014–2020 widniał zakaz budowania nowych zakładów w sektorze owoców i warzyw, co oznaczało wykluczenie tego sektora ze wsparcia unijnego. Branża, a przede wszystkim Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i...

Grupy producentów owoców i warzyw w opałach

W ostatnich latach grupy owocowo-warzywne otrzymały ok. 7 mld zł. Większość tych środków pochodzi z funduszy unijnych. Wydatki te z kolei kontroluje Komisja Europejska. Kwestionuje ona prawidłowość uznania niektórych grup i nakłada na Polskę kolejne kary. Reakcją na to grup jest plan naprawczy. Kary o których mowa to…Czytaj więcej: Grupy...

Spółdzielnie rolników po nowemu

Grupy producentów owoców przeżywają niemałe trudności. Czyżby stwierdzono, że nie są przyszłością polskiego ogrodnictwa? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o spółdzielniach, aby zmobilizować producentów rolnych do wspólnego działania. Zachętą do konsolidacji miałoby być...

Niepogoda dla grup producentów

Aura wokół organizacji producentów nie jest słoneczna. Wiele z nich boryka się z kłopotami finansowymi. I to nie tylko dlatego, że w tym roku ceny nie są zadawalające, że napotykają nieraz na nieuczciwych kontrahentów. Grupy spłacają wielomilionowe kredyty, a banki,...

Warto sięgnąć po te pieniądze

Wielka kasa na powstanie grup wstępnie uznanych już się skończyła. Lecz Unia Europejska wspomaga też uznane organizacje. Co prawda pieniądze nie są już tak duże, a procedura dość skomplikowana, jednak chyba warto po nie sięgnąć.Jak na razie program operacyjny realizuje w Polsce tylko 16 organizacji. To zaledwie 8%...

Dlaczego płacimy kary

Polska zapłaciła już 55 mln euro, a następne 115 mln euro jest w trybie odwoławczym. To skutek audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który dopatrzył się nieprawidłowości w procesie uznawania grup wstępnie uznanych producentów owoców i warzyw.Komisja Europejska zobowiązała nasze władze do wprowadzenia planu...

Grupy producentów owoców i warzyw a podatek od nieruchomości

Czy dla grupy producenci owoców i warzyw przewidziano jakąś możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości? Jeśli tak to jakie warunki trzeba spełnić? A co w przypadku podania przez grupę owocową w deklaracji podatkowej przedmiotów zwolnionych z podatku? Składając do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na...
X