Nożyczki do przerzedzania zawiązków już dostępne w sklepach Activ!

Nożyczki do przerzedzania zawiązków od dzisiaj dostępne w Polsce! Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym pokazujemy, jak działa ten ciekawy gadżet, niezwykle pomocny przy wykonywaniu przerzedzania ręcznego lub przy przeprowadzaniu korekty po przerzedzaniu chemicznym:     Czytaj więcej: Nożyczki do przerzedzania zawiązków już...

Przerzedzanie chemiczne zawiązków 2021

W nowoczesnej uprawie jabłoni wszyscy dążymy do wyprodukowania jak najlepszych, wysokiej jakości owoców. Sadownicy powinni zmierzać do osiągnięcia optymalnych, co rocznych plonów z wysokim udziałem owoców handlowych właśnie o dużo lepszej jakości pozwalających uzyskać lepszy...

Cięcie mechaniczne sadu – dr Andrzej Soska

Obecnie kształtujący się system cięcia mechanicznego nastawiony jest na produkcję jabłek deserowych. Jednak decydując się na cięcie mechaniczne sadu, musimy pamiętać, że integralną częścią systemu jest cięcie korekcyjne, które wykonujemy sekatorem ręcznym.… Czytaj więcej: Cięcie mechaniczne sadu – dr Andrzej Soska 11 komentarzy

Jesienne cięcie korzeni

  W sadach, w których drzewa rosną zbyt silnie i nie wyhamowały wzrostu, konieczne jest podjęcie działań mających na celu regulowanie wzrostu. Jednym z nich jest zabieg podcinania korzeni.   Zabieg ten sprzyja zakładaniu pąków w pierwszym roku po zabiegu, a w następnym lepszemu plonowaniu. Z biegiem lat...

Cięcie wiśni

  Wprawdzie zbiory wiśni jeszcze trwają, jednak w niektórych sadach, głównie tych zlokalizowanych na lżejszych glebach zbiory dobiegają końca, albo już się zakończyły, a to oznacza, że czas na cięcie letnie. Przypominamy więc najważniejsze informacje, o których należy pamiętać przed przystąpieniem do cięcia. Letnie cięcie pozwali...

Nie powinno się zostawiać skoszonych liści truskawek na plantacji

  Po okresie owocowania plantatorzy dokonywali oceny krzaków truskawek pod kątem ich kondycji i stopnia porażenia przez choroby, na podstawie której podejmowali decyzję o tym, czy kosić truskawki czy też pozostawić je na zimę nie skoszone. Jeżeli uprawa była zdrowa...

Pękanie czereśni powszechnym problemem. Jak mu przeciwdziałać?

  W tym sezonie skala zjawiska pękania czereśni jest znacznie większa niż rok czy dwa lata temu. Wiadomo dlaczego – ciągle pada. Spękania owoców powstają na skutek gwałtownego uwodnienia tkanek dojrzewających owoców po obfitych opadach deszczu. Uszkodzone czereśnie...

Im drzewo bliżej zapylacza, tym większe ryzyko przemiennego owocowania. Można temu zaradzić?

  Obcopylne drzewa owocowe do prawidłowego zapylenia i zawiązania owoców potrzebują pyłku innych odmian, o odmiennej puli genowej. Nie znoszą zapylenia kwiatów pyłkiem drzew o podobnym układzie genów. Efektywne zapylenie pozwala na uzyskanie owoców z pełnym garniturem nasion, co ma zasadniczy wpływ na ich wzrost oraz jakość. Dlatego...

Gęste nasadzenia leszczyny (co 70 cm) – ślepa uliczka czy kamień milowy?

  W produkcji orzecha laskowego dąży się do zwiększenia plonu z hektara przy utrzymaniu jego parametrów jakościowych na wysokim poziomie. Według Międzynarodowej Rady ds. Orzechów i Suszonych Owoców (INC) globalny popyt na orzechy laskowe stale rośnie i wynosi 6,75% rocznie, co otwiera zielone światło dla wielu producentów. Jedną ze…Czytaj...

Paliki wymagają impregnacji – smoła, olej kreozolowy czy siarczan miedzi?

  Uprawa drzew karłowych i półkarłowych wymaga prowadzenia ich przy mocnych podporach (w przypadku podkładek półkarłowych przynajmniej tymczasowo, do kilku lat po założeniu sadu, w zależności od sposobu formowania koron). Przewodniki drzew są wiotkie, jednak kształtuje się...

Nowo posadzone jabłonki - dlaczego nie można pozwolić im na kwitnienie?

  Chcemy, aby materiał szkółkarski był czysty odmianowo i wolny od patogenów oraz szkodników. Niestety często bywa, że na krótko po założeniu sadu pojawiają się masowe zamierania nowo posadzonych drzewek. Ich przyczyną może być zaraza ogniowa, groźna choroba bakteryjna...

Obsadzić wszystko czy zostawić miejsce na żywopłot?

  Bardzo często spotyka się sady, w których drzewami owocowymi wypełniony jest każdy wolny metr kwadratowy. Sadownicy, co w pełni zrozumiałe, dążą do maksymalizacji zysku i możliwie najefektywniejszego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Często nie zostawia się jednak nawet...

Murawa z samosiewu czy zasiew celowy?

  Zagadnienie agrotechniczne. Dominującym w sadach intensywnych systemem utrzymania gleby jest pas ugoru herbicydowego pod koronami drzew oraz pasy wykaszanej murawy w międzyrzędziach. Stosowanie herbicydów pozwala na szybkie i tanie wyeliminowanie okrywy roślinnej w pobliżu drzew, która konkurowałaby z...

Susza... Jak zatrzymać wodę w sadzie?

  Dane meteorologiczne wskazują, że choć obecnie zagrożeniem dla upraw owoców są przymrozki, długofalowym problemem będzie susza. Skutek niedoborów wody na plantacjach jest jasny – następuje spadek plonu i pogarsza się jego jakość, a zatem maleje zysk. Już w ubiegłym...

Kiedy jabłka przejrzewają – rozpad starczy

W intensywnym okresie zbiorczym zdarza się często, że jabłka zbieramy zbyt późno. Przy sprzyjającej pogodzie, nawet kilka dni opóźnienia będzie miało kolosalny wpływ na zdolności przechowalnicze naszych owoców. Dojdzie do starczego rozpadu miąższu, zwanego także rozpadem...

Prawidłowe ustawienie skrzyń w przechowalni

Dążąc do jak najlepszych możliwości przechowalniczych naszych jabłek, powinniśmy zwrócić uwagę na sam sposób ustawienia skrzyń w przechowalni. Kluczową rolę odgrywa tu cyrkulacja – powietrze krąży najszybciej tam, gdzie nie napotyka oporu. Jedną z kwestii najbardziej istotnych jest konieczność schodzenia komór jeszcze…Czytaj...
X