W tym sezonie skala zjawiska pękania czereśni jest znacznie większa niż rok czy dwa lata temu. Wiadomo dlaczego – ciągle pada. Spękania owoców powstają na skutek gwałtownego uwodnienia tkanek dojrzewających owoców po obfitych opadach deszczu. Uszkodzone czereśnie szybko się psują, a plon traci na wartości handlowej. Co można zrobić, aby…Czytaj więcej: Pękanie czereśni powszechnym problemem. Jak mu przeciwdziałać? 45 komentarzy

  Obcopylne drzewa owocowe do prawidłowego zapylenia i zawiązania owoców potrzebują pyłku innych odmian, o odmiennej puli genowej. Nie znoszą zapylenia kwiatów pyłkiem drzew o podobnym układzie genów. Efektywne zapylenie pozwala na uzyskanie owoców z pełnym garniturem nasion, co ma zasadniczy wpływ na ich wzrost oraz jakość. Dlatego wszyscy…Czytaj więcej: Im drzewo bliżej zapylacza, tym większe ryzyko przemiennego owocowania. Można temu zaradzić? 1 komentarz

  W produkcji orzecha laskowego dąży się do zwiększenia plonu z hektara przy utrzymaniu jego parametrów jakościowych na wysokim poziomie. Według Międzynarodowej Rady ds. Orzechów i Suszonych Owoców (INC) globalny popyt na orzechy laskowe stale rośnie i wynosi 6,75% rocznie, co otwiera zielone światło dla wielu producentów. Jedną ze…Czytaj więcej: Gęste nasadzenia leszczyny (co 70 cm) – ślepa uliczka czy kamień milowy? Dodaj komentarz

  Uprawa drzew karłowych i półkarłowych wymaga prowadzenia ich przy mocnych podporach (w przypadku podkładek półkarłowych przynajmniej tymczasowo, do kilku lat po założeniu sadu, w zależności od sposobu formowania koron). Przewodniki drzew są wiotkie, jednak kształtuje się na nich rozbudowaną powierzchnię owoconośną i wymaga intensywnego…Czytaj więcej: Paliki wymagają impregnacji – smoła, olej kreozolowy czy siarczan miedzi? 3 komentarze

  Chcemy, aby materiał szkółkarski był czysty odmianowo i wolny od patogenów oraz szkodników. Niestety często bywa, że na krótko po założeniu sadu pojawiają się masowe zamierania nowo posadzonych drzewek. Ich przyczyną może być zaraza ogniowa, groźna choroba bakteryjna jabłoni i gruszy. Wystąpienie jej objawów często skutkuje konfliktem między…Czytaj więcej: Nowo posadzone jabłonki - dlaczego nie można pozwolić im na kwitnienie? Dodaj komentarz

  Bardzo często spotyka się sady, w których drzewami owocowymi wypełniony jest każdy wolny metr kwadratowy. Sadownicy, co w pełni zrozumiałe, dążą do maksymalizacji zysku i możliwie najefektywniejszego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Często nie zostawia się jednak nawet kawałka wolnego pasa, sadząc drzewka bezpośrednio przy ruchliwej…Czytaj więcej: Obsadzić wszystko czy zostawić miejsce na żywopłot? 5 komentarzy

  Zagadnienie agrotechniczne. Dominującym w sadach intensywnych systemem utrzymania gleby jest pas ugoru herbicydowego pod koronami drzew oraz pasy wykaszanej murawy w międzyrzędziach. Stosowanie herbicydów pozwala na szybkie i tanie wyeliminowanie okrywy roślinnej w pobliżu drzew, która konkurowałaby z gatunkiem uprawianym o wodę i składniki…Czytaj więcej: Murawa z samosiewu czy zasiew celowy? 2 komentarze

  Dane meteorologiczne wskazują, że choć obecnie zagrożeniem dla upraw owoców są przymrozki, długofalowym problemem będzie susza. Skutek niedoborów wody na plantacjach jest jasny – następuje spadek plonu i pogarsza się jego jakość, a zatem maleje zysk. Już w ubiegłym sezonie polscy rolnicy zostali poszkodowani przez suszę, wszystko wskazuje na…Czytaj więcej: Susza... Jak zatrzymać wodę w sadzie? Dodaj komentarz

W intensywnym okresie zbiorczym zdarza się często, że jabłka zbieramy zbyt późno. Przy sprzyjającej pogodzie, nawet kilka dni opóźnienia będzie miało kolosalny wpływ na zdolności przechowalnicze naszych owoców. Dojdzie do starczego rozpadu miąższu, zwanego także rozpadem mączystym. Pierwszym symptomem, którego możemy…Czytaj więcej: Kiedy jabłka przejrzewają – rozpad starczy Dodaj komentarz

Dążąc do jak najlepszych możliwości przechowalniczych naszych jabłek, powinniśmy zwrócić uwagę na sam sposób ustawienia skrzyń w przechowalni. Kluczową rolę odgrywa tu cyrkulacja – powietrze krąży najszybciej tam, gdzie nie napotyka oporu. Jedną z kwestii najbardziej istotnych jest konieczność schodzenia komór jeszcze…Czytaj więcej: Prawidłowe ustawienie skrzyń w przechowalni Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection