Taka teza pojawia się w artykule pt. „O agresji wobec myśliwych” autorstwa prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Aleksandry Matulewskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowanym we wrocławskim magazynie ekologiczno – łowieckim „Pasje”. Publikacja wywołała…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Polscy myśliwi padają ofiarą agresji? 70 komentarzy

  Stosunek większości Polaków do zabijania dzikich zwierząt przez myśliwych jest taki, że działanie to uzasadnione jest pewnymi istotnymi okolicznościami – np. pozyskiwaniem żywności, ochroną upraw rolniczych bądź ograniczaniem rozprzestrzeniania się chorób groźnych dla pogłowia zwierząt gospodarskich (odstrzał dzików jako element walki z…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Czy godzi się zabijać zwierzęta dla trofeów? 27 komentarzy

  Braki pożywienia w okresie wiosennym skłaniają dzikie zwierzęta do opuszczania lasów i przenoszenia się na tereny upraw rolniczych, gdzie są przyczyną poważnych strat. Szczególnie narażone są uprawy polowe (np. ziemniaków, kukurydzy), jednak zniszczenia nie omijają również plantacji owoców. W obecnym czasie bardzo często łupem dzików padają…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Jak przebiega zgłaszanie i szacowanie szkód łowieckich w sadach? 1 komentarz

  W obliczu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa członkowie Polskiego Związku Łowieckiego nie pozostali bierni, lecz zaangażowali się w różne formy profilaktyki oraz pomocy personelowi medycznemu walczącemu z epidemią. Część akcji charytatywnych była nadzorowana przez okręgi, inne rozpoczynano z inwencji oddolnej. Cenne…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Myśliwi zjednoczeni w walce z epidemią Dodaj komentarz

  Polski Związek Łowiecki opublikował bardzo cenną prezentację p. Roberta Kamieniarza z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Merytoryczny, poparty wieloletnimi badaniami naukowymi materiał ma na celu przedstawienie wskazówek dotyczących różnych metod ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Jak ograniczyć szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę w uprawach? 13 komentarzy

  Temat dość kontrowersyjny –  16 kwietnia 2020 r. w Sejmie poddano pod głosowanie projekt obywatelski dotyczący dopuszczenia dzieci do udziału w polowaniach. Wprowadzony do polskiego prawa w 2018 r. zakaz uczestnictwa dzieci w polowaniach jest precedensem, ponieważ dotychczas nigdzie na świecie takiego przepisu nie ustanowiono. Wywiązała…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Dzieci wyruszą z myśliwymi na polowania? 22 komentarze

  Istniejące w Polsce znaczne zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 nie wyeliminowało innego poważnego problemu – afrykańskiego pomoru świń. Groźna choroba przybiera na sile, obejmuje swoim zasięgiem regiony, w których wcześniej nie była stwierdzana. Wciąż docierają do nas informacje o likwidacji…Czytaj więcej: Sadownicy polują: Myślistwo w czasie epidemii – nowe regulacje Dodaj komentarz

Wniosek o całkowitą depopulację dzików przy udziale wojska W związku z wykryciem w tym tygodniu przypadków występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń u padłych dzików w okolicach Warszawy, 24 listopada 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych działań mających…Czytaj więcej: Całkowita depopulacja dzików? KRIR wystąpiła z wnioskiem 1 komentarz

Na świat rolnika.info czytamy:  W Polsce w ostatnich latach przybyło zwierzyny, także tej chronionej. Rozrosły się populacje dzików, łosi, wilków, bobrów, saren. Dzikie zwierzęta stały się źródłem wielu konfliktów na wsi, zwłaszcza między myśliwymi i rolnikami. – Myśliwi nie są wrogami dla…Czytaj więcej: Myśliwi i rolnicy. Dzika zwierzyna – wspólny problem 1 komentarz

Na swiatrolnika.info czytamy:  Właściciel nie może sprzeciwić się wykonywaniu na swoim gruncie polowania przez uprawnione do tego osoby trzecie. Krajowa Rada Izb Rolniczych mówi o konieczności zmian w prawie łowieckim. Wypowiada się też Polski Związek Łowiecki. KRIR twierdzi, że pilne jest podjęcie działań, które…Czytaj więcej: Konieczne zmiany – dla rolników, myśliwych i zwierzyny Dodaj komentarz

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection