Skuteczna strategia zwalczania owocówki jabłkóweczki

 

Użycie środków biologicznych do walki z owocówką jabłkóweczką może być równie efektywne jak ochrona chemiczna pod warunkiem, że ustalimy odpowiedni termin zabiegów. Terminy lotów motyli obu pokoleń owocówki jabłkóweczki  nie są takie same w kolejnych latach, a dynamika lotów może znacznie się różnić, nawet w położonych blisko siebie kwaterach sadowniczych.

Odpowiedni termin zabiegu = wysoka skuteczność !!!                

Madex MAX® jest preparatem o działaniu żołądkowym, którego substancją aktywną jest wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV). Dlatego, aby był skuteczny, wirusy w nim zawarte muszą przedostać się do układu pokarmowego gąsienic owocówki jabłkóweczki.

Gąsienice pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania, najlepiej jeśli nastąpi to tuż po przegryzieniu osłonki jaj w trakcie wylęgu. W ten sposób część z nich zginie zanim zacznie uszkadzać zawiązki lub owoce. Gąsienice zakażą się wirusem w momencie rozpoczęcia żerowania na owocach, jednak w krótkim czasie po infekcji przestaną pobierać pokarm, a niewielkie uszkodzenia przez nie spowodowane  szybko zabliźnią się i nie wpłyną na jakość owoców.

Warto wiedzieć, że jaja pierwszego pokolenia są zazwyczaj składane na liściach, a jaja następnych pokoleń zwykle bezpośrednio na owocach. Dlatego, też wędrówka do owocu jest znacznie dłuższa dla larw pierwszej generacji owocówki jabłkóweczki, przez co gąsienice tego pokolenia mają większe prawdopodobieństwo kontaktu z wirusem CpGV z zawartym  w preparacie Madex MAX®.

Sposób stosowania

1. Wyznaczamy termin zabiegu na podstawie monitoringu za pomocą pułapek feromonowych DeltaStop

2. Aplikację przeprowadzamy w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie,  w dawce 50 ml/1m wysokości korony drzew/ ha co 8 w pełni słonecznych dni. Zalecana dawka wody 400 l/ 1 m wysokości korony drzew/ha.

Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 800 l wody/ha.

W zależności od warunków pogodowych oraz stopnia nasilenia szkodnika, zaleca się aby zabieg powtórzyć po 8 dniach słonecznych. Jeśli wystąpi dzień pochmurny to liczymy go jako połowę dnia.

Powtarzamy zabiegi aby wirusy cały czas utrzymywały się na powierzchni liści i owoców.

Degradacja cząstek wirusa wiąże się z ekspozycją na słońce. Im bardziej zacienione miejsce, tym jest ona mniejsza .

3. Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu w przypadku małej presji ze strony szkodnika lub jako uzupełnienie standardowej chemicznej ochrony.

Zaleca się aby pierwsza aplikacja na pierwszą generację szkodnika zawierała pełną dawkę  (100 ml/ha).

Jak wyznaczyć pierwszy termin aplikacji  środka Madex MAX®?

1. Monitorujemy lot za pomocą pułapek feromonowych

Przyjmuje się, że samice owocówki jabłkóweczki zaczynają składać jaja, gdy wieczorem w czasie zachodu słońca temperatura wzrośnie przynajmniej do 16 ° C .

Rozpoczęcie pierwszego lotu i rozpoczęcie składania jaj może nastąpić w tym samym czasie, jeżeli temperatura w dniu, w którym pierwszy raz odłowiły się motyle do pułapki feromonowej jest wyższa niż 16 ° C o zachodzie słońca.

 2. Pozyskujemy dane (temperaturę max i min panującą w ciągu dnia) ze stacji meteorologicznej, która znajduje się blisko naszego sadu.

Kiedy mamy już powyższe informacje możemy przystąpić do obliczenia tzw. stopniodni dla owocówki jabłkóweczki.

Stopniodni - (°D) są jednostkami ciepła dla sumy temperatur efektywnych - skumulowana temperatura między progami rozwojowymi w ciągu dnia.

Suma temperatur efektywnych – całkowita ilość ciepła pomiędzy dolnym i górnym progiem rozwojowym potrzebna do rozwoju danego organizmu

W tym wypadku, obliczymy stopniodni dla części rozwoju szkodnika (od momentu złożenia jaj do wylęgu pierwszych larw)

Początkowym punktem odniesienia (Biofix) dla owocówki jabłkóweczki będzie pierwsza data, w której motyle odłowiły się do pułapek przez 3 kolejne dni kontroli (przynajmniej 2 osobniki/pułapkę/dzień), a temperatura „zachodu słońca” osiągnęła 16,5  ° C (najczęściej przyjmuje się temperaturę z godziny 19)

Od tego momentu rozpoczynamy obliczanie stopniodni ( są to sumowane temperatury w jednostce czasu):

T max – maksymalna temperatura dobowa

T min - minimalna temperatura dobowa

- 10 ° C – dolny próg rozwojowy dla owocówki jabłkóweczki

∑ = [(Tmax + Tmin) × 0,5] – 10 °C

Obliczenia wykonujemy dla każdego dnia. Po zsumowaniu tych wartości, po odpowiednim czasie wyznaczymy moment, w którym pojawi się stadium „czarnej główki”

Progi rozwojowe dla owocówki jabłkóweczki czyli temperatury, w których dochodzi do zahamowania rozwoju: dolny - 10 ° C, górny - 31 ° C

Pierwszy zabieg z użyciem Madex MAX® wykonujemy, gdy suma temperatur efektywnych (stopniodni oD) od początkowego punktu odniesienia (po rozpoczęciu składania jaj) osiągnie wartość 90 oD.

Chociaż pierwsze zastosowanie Madex MAX®, obliczone powyższą metodą jest wczesne w porównaniu z innymi metodami obliczeniowymi, to ważne jest, aby nie spóźnić się z pierwszym zabiegiem. Im skuteczniejszy będzie zabieg przeciwko pierwszemu pokoleniu tym mniejsze będą szkody spowodowane przez letnie generacje owocówki.

WAŻNE !

Madex MAX® nie stosować łącznie z preparatami o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym. Optymalne pH cieczy użytkowej to 5 - 8,5

Preparat Madex MAX® zawiera szczep granulowirusa nowszej generacji w porównaniu z preparatem Madex i innymi środkami zawierającymi CpGV dostępnymi na rynku.

Nie wymaga stosowania adiuwantów.

Wysoka temperatura (powyżej 30 ° C) ma negatywny wpływ na żywotność granulowirusów.

Madex MAX® można zamrażać i nawet w temp -18° C pozostaje w formie płynnej.

Małe opakowanie – butelka 100 ml ułatwia przechowywanie, co jest szczególnie istotne kiedy środek przechowujemy w zamrażarce.

Można mieszać z preparatami opartymi na siarce elementarnej.

Preparat można stosować z wieloma środkami grzybobójczymi.

Zabiegi można przeprowadzać przez cały dzień, ale zaleca się aplikację wieczorem lub wcześnie rano.

Promieniowanie UV wpływa na żywotność wirusów szybciej niż wysokie temperatury.

Środek Madex®MAX zawiera zabezpieczenie substancji czynnej przed promieniowaniem UV.

Wysoka odporność na zmywanie (do 90 mm). Dlatego nie zachodzi potrzeba powtarzania zabiegu jeśli preparat zdążył wyschnąć przed deszczem.

Zastosowany we właściwym terminie jest zawsze skuteczny - każda partia produkcyjna jest testowana przed sprzedażą.

Bezpieczny dla ludzi i ssaków.

Brak negatywnego wpływu na zwierzęta wodne i na pożyteczne owady. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.

fot. Andermatt Biocontrol

Powiązane artykuły

Choroby przechowalnicze puszczone z dymem [Video]

Co jeszcze dadzą sobie wmówić sadownicy?

Sadownicy mogą mieć wpływ na ceny jabłek!

X