ochrona gruntów rolnych

KRIR chce opiniować wnioski o odrolnienie gruntów