Od dziś członkowie Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonują swoje obowiązki zdalnie, w związku z objęciem ich kwarantanną, po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego.

Wszystkie procedury przewidziane zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały wdrożone.

Wdrażane są procedury wynikające z Planu ciągłości działania ministerstwa. 

Ministrowie pracują za pośrednictwem łączy internetowych w miejscach odbywania kwarantanny.

Bardzo prosimy o kontaktowanie się z resortem drogą e-mailową.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin