Dopłaty do nawozów. Najpierw wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich

Wszystkim, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o udzielenie pomocy na dofinasowanie zakupu nawozów przypominamy: o dopłatę do nawozów producent rolny, sadownik może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Zatem najpierw należy złożyć wniosek „obszarowy”, następnie „nawozowy” inaczej zostanie on odrzucony.

Wnioski o płatności obszarowe muszą być złożone wcześniej (ewentualnie w tym samym dniu), co wniosek o udzielenie pomocy na dofinansowanie zakupu nawozów. Złożenie wniosku ,,nawozowego” wcześniej niż wniosku „obszarowego” powoduje odrzucenie wniosku nawozowego bez rozpatrzenia.

Jeśli sadownik złożył wniosek nawozowy za wcześnie, musi go wycofać i złożyć ponownie.

Przypominamy, że wnioski o płatności obszarowe oraz "nawozowe" można składać do 31 maja br.

Powiązane artykuły

Dopłaty do nawozów – zmiany terminów

Dopłaty do nawozów: nabór wniosków trwa do 14 lipca

Dopłaty do nawozów – już można składać wnioski

X