Switch 62,5 WG w ochronie upraw sadowniczych

W dniu 24 sierpnia 2012 r. Syngenta Polska zorganizowała w Grójcu spotkanie dotyczące nowych rozwiązań w ochronie upraw roślin sadowniczych. Podczas spotkania zostało omówione działanie m. in. fungicydu  Switch 62,5 WG, który od 5 grudnia 2011 roku ma rozszerzony zakres działania – o ochronę jabłoni przed gorzką zgnilizną oraz szarą pleśnią. O szczegółach działania tego fungicydu mówił Ulrich Henser – Technical Crop Expert z Syngenta Niemcy.

Substancjami czynnymi Switch 62,5 WG jest cyprodynil 375 g w 1 kg środka (37,5%) oraz fludioksonil – 250 g w 1 kg środka (25%). Fludioksonil należy do grupy chemicznej fenylopiroli. Ta grupa fungicydów bazuje na naturalnej pyrolnitrynie, która jest produktem przemiany materii różnych gatunków bakterii z rodzaju Pseudomonas. Działanie polega na wstrzymaniu kiełkowania zarodników. Substancja ta oddziałuje na funkcje błony komórkowej oraz syntezę aminokwasów. Działanie polega na zahamowaniu tworzenia i kiełkowania zarodników oraz w mniejszym stopniu – wzrostu grzybni. Mimo to, że fludioksonil nie jest systemiczny, to posiada zdolności wnikania do tkanki. Natomiast cyprodinil należy do grupy chemicznej anilinopyrymidin. Ta grupa fungicydów hamuje biosyntezę metioniny u grzybów oraz wydzielanie się enzymów hydrolitycznych. Działanie zaczyna się po skiełkowaniu zarodników. Wnikanie, wzrost grzybni i zarodnikowanie są zahamowane. Cyprodinil jest systemiczny i dobrze przemieszcza się w roślinie również przy niskich temperaturach. Preparat Switch 62,5 WG charakteryzuje się krótkimi okresami karencji oraz ze względu na to, że posiada dwie substancje czynne, nie przyspiesza powstawania odporności. 

W uprawach sadowniczych preparat ten zalecany jest do stosowania w:

  •  ochronie jabłoni przed gorzką zgnilizną oraz szarą pleśnią. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 kg/ha. Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Środek należy  stosować przed zbiorem, jednorazowo (na 7 dni przed zbiorem) lub dwukrotnie (na 14 i 7 dni przed zbiorem), w zależności od nasilenia choroby. W ochronie jabłoni Switch 62,5 WG można stosować od początku czerwca.
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Okres karencji wynosi 3 dni;
  •  w ochronie truskawki przeciwko szarej pleśni. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8 kg/ha. Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha. Ilość wody należy dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Preparat należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby. Switch 62,5 WG stosować od początku do końca fazy kwitnienia truskawki. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni. Okres karencji wynosi 1 dzień;
  • w ochronie maliny przed szarą pleśnią oraz zamieraniem pędów malin. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 kg/ha. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami. Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha. Ilość wody trzeba dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin. Środek Switch 62,5 WG stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów szarej pleśni, co 10 dni w fazie kwitnienia, od momentu pojawienia się 10% kwiatów oraz przeciwko zamieraniu pędów maliny pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, następne zabiegi wykonywać co 10 dni (początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia.
    W ochronie maliny środek Switch 62,5 WG można stosować od początku czerwca.
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni. Okres karencji wynosi 7 dni.

Fungicyd Switch 62,5 WG zalecany jest również do ochrony:
- fasoli szparagowej przed szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową i antraknozą fasoli. Okres karencji wynosi 15 dni;
- grochu konserwowego przed szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową i askochytozą. Okres karencji wynosi 15 dni;
- pomidorów w uprawach szklarniowych przed szarą pleśnią. Okres karencji wynosi 3 dni.

 

Powiązane artykuły

X