Herbicyd Chikara Duo - nowe rozwiązanie w sadach i winnicach

Chikara Duo jest herbicydem przeznaczonym do sadów jabłoniowych i gruszowych oraz winnic, którego dużą skuteczność potwierdzają wieloletnie badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zawiera dwie wzajemnie się uzupełniające substancje czynne, jest pobierany przez liście i korzenie chwastów, ma długotrwałe działanie następcze w glebie, efektywnie ograniczając wschody wrażliwych chwastów przez ok. 4 miesiące. W sprzyjających warunkach pogodowych, takich jak w sezonie 2015, jeden poprawnie wykonany zabieg pozwala utrzymać glebę w pasie podkoronowym
wolną od chwastów przez cały sezon wegetacyjny. Glifosat pobierany przez liście chwastów to podstawowa substancja chwastobójcza używana w sadach.
Chikarę Duo cechuje nie tylko działanie powschodowe, ale co ważniejsze długotrwałe działanie następcze. Flazasulfuron powoduje zamieranie chwastów podczas kiełkowania lub bezpośrednio po wschodach.

Do ważniejszych chwastów zwalczanych przez zabieg przedwschodowy (rozmnażanie z nasion) należą:
• trawy - chwastnica jednostronna i inne prosowate (włośnica sina, palusznik krwawy), wiechlina roczna (śr. wrażliwa), kostrzewy, stokłosy, mietlice;
• chwasty dwuliścienne - bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, komosa biała, pokrzywy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi (śr. wrażliwy), rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa; mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata.

chwasty wiosnaDo chwastów zwalczanych powschodowo: należą wyżej wymienione gatunki, perz właściwy, bylica pospolita, ostrożeń polny (śr. wrażliwy z tendencją do odrastania po zabiegu)
Najważniejsze wytyczne podczas stosowania:
- przeznaczenie: przynajmniej 3-letnie sady jabłoniowe i gruszowe oraz winnice, w pasach pod koronami drzew i krzewów;
- zalecana dawka: 3 kg/ha pasów herbicydowych, co w zależności od rozstawy drzew oznacza 1 – 1,5 kg/ha sadu
- ilość wody: 200-400 l wody
- liczba zabiegów: tylko jeden zabieg w sezonie;
- najlepszy termin opryskiwania: koniec kwietnia – maj, na chwasty wysokości 10-20 cm. Po jesiennym zabiegu glifosatem (listopad) stosować pod koniec maja w następnym sezonie.

Unikać stosowania gdy gleba jest silnie pokryta chwastami. W takim przypadku produkt nie dociera do gleby i ograniczone jest działanie następcze w glebie.

Zalety środka Chikara Duo:
- szerokie spektrum zwalczanych chwastów w tym uciążliwych, trudnych do zniszczenia
- długotrwałe działanie umożliwiające utrzymanie gleby wolnej od chwastów po jednym zabiegu w sezonie, co ułatwia organizację pracy w gospodarstwie, oszczędza czas i koszty związane z wykonaniem zabiegu;
- kumulacja efektu chwastobójczego po opryskiwaniach w kolejnych sezonach;
- obniżenie dawek glifosatu stosowanego w sadzie;
- możliwość opracowania efektywnego programu chemicznego zwalczania chwastów z podstawowym zabiegiem wiosennym przy użyciu Chikara Duo, w razie potrzeby z uzupełniającymi zabiegami herbicydami dolistnymi w okresie letnim (np. MCPA) lub jesiennym (glifosat).

Chikara Duo ułatwia kompleksową ochronę przed chwastami i rotację herbicydów.

Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Powiązane artykuły

X