OWOCNA WSPÓŁPRACA

Z nami zaoszczędzisz jeszcze więcej

W sezonie przechowalniczym 2015/2016 firmy INNVIGO i Appolonia podjęły współpracę dotyczącą zastosowania nowego produktu FruitSmart (opartego na 1-MCP) w komorach chłodniczych należących do konsorcjum Appolonia.
Firma Appolonia jest spółką, która w ramach Konsorcjum zrzesza 22 Grupy Producentów Owoców z całego kraju tworząc największy w Polsce projekt odproducencki, zajmujący się sprzedażą wysokojakościowych jabłek. INNVIGO to polski producent środków ochrony roślin, między innymi jedynego polskiego produktu stosowanego w przechowalnictwie jabłek zawierającego 1-MCP.
Celem współpracy w zakresie zastosowania produktu FruitSmart było przede wszystkim zachowanie wysokiej jakości i jędrności owoców poprzez opóźnienie procesów dojrzewania w trakcie długiego okresu przechowywania. Dokonano porównania jakości owoców po zastosowaniu produktu Logo InnvigoFruitSmart z owocami gdzie aplikacji nie było. Jabłka zgromadzone w 7 komorach zostały potraktowane środkiem FruitSmart, natomiast w kolejnych 3 komorach, w ramach próby kontrolnej, pozostawiono jabłka bez traktowania preparatem.
FruitSmart zastosowano w komorach w łącznej pojemności 6720 m3.
W komorach, w których zastosowano FruitSmart oprócz zdecydowanie wyższych walorów jakościowych przechowywanych jabłek odnotowano oszczędności zużycia prądu wynikające z krótszej pracy urządzeń chłodniczych.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów czasu pracy urządzeń chłodniczych w poszczególnych komorach.
W komorach gdzie stosowano FruitSmart urządzenia pracowały krócej. Z dokładniejszych wyliczeń wynika, że suma przepracowanych godzin wentylatorów chłodniczych była o 15% niższa w komorach, gdzie został zastosowany FruitSmart w stosunku do komór kontrolnych. Jeśli chodzi o pracę pomp chłodniczych tu różnica jest wyższa, urządzenia w komorach kontrolnych pracowały aż o 29% dłużej. Przekłada się to na niższe zużycie prądu co tym samym obniża koszt przechowywania owoców.
logo appoloniaNależy podkreślić, że pomiary były przeprowadzane zaledwie przez okres 40 dni przechowywania owoców, stąd można przypuszczać, że po całym okresie przechowalniczym oszczędności będą zdecydowanie wyższe.
Ta prosta obserwacja pokazuje, że zastosowanie produktu FruitSmart wpływa nie tylko na utrzymanie wysokich parametrów jakościowych przechowywanych owoców, ale także pozwala uzyskać znaczne oszczędności w całym procesie przechowywania.
Argument dodatkowych oszczędności był kolejnym dzięki któremu, przedstawiciele Konsorcjum Appolonia zdecydowali się na aktywne promowanie stosowania preparatu FruitSmart wśród swoich producentów.
FruitSmart to jedyny polski środek do przechowywania owoców zawierający 1-MCP. Minimalizuje ryzyko uszkodzeń i strat podczas przechowywania, pozwala zachować wysoką jakość owoców zarówno w transporcie, jak i na półkach sklepowych. FruitSmart opóźnia procesy przejrzewania, dzięki czemu jabłka na dłużej zachowują świeżość. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że celem Konsorcjum Appolonia jest zdobycie nowych rynków poza granicami Europy, do tej pory dla polskich jabłek niedostępnych.
Więcej informacji o produkcie na www.fruitsmart.pl

Anna Płaczek – Appolonia
Agnieszka Bober –Innvigo

stan licznika przed pomiarem   stan licznika po zakończeniu pomiaru   Suma godzin w danym okresie
  2015-12-08   2016-01-16        
Wentylatory chł. 1 4592   4719   FruitSmart 127  
Wentylatory chł. 2 3667   3788   FruitSmart 121  
Wentylatory chł. 3 3976   4113   FruitSmart 137  
Wentylatory chł. 4 2761   2909     148  
Wentylatory chł. 5 6960   7119     159  
Wentylatory chł. 6 3273   3422     149  
Wentylatory chł. 7 4175   4301   FruitSmart 126  
Wentylatory chł. 8 8232   8370   FruitSmart 138  
Wentylatory chł. 9 4465   4598   FruitSmart 133  
Wentylatory chł. 10 5032   5172   FruitSmart 140  
               
Pompa chł. 1 3388   3458   FruitSmart 70  
Pompa chł. 2 2432   2495   FruitSmart 63  
Pompa chł. 3 2792   2871   FruitSmart 79  
Pompa chł. 4 1871   1962     91  
Pompa chł. 5 3070   3176     106  
Pompa chł. 6 2330   2425     95  
Pompa chł. 7 3279   3356   FruitSmart 77  
Pompa chł. 8 3733   3813   FruitSmart 80  
Pompa chł. 9 3561   3635   FruitSmart 74  
Pompa chł. 10 3933   4018   FruitSmart 85  

Powiązane artykuły

X