Najważniejszy etap życia jabłka, czyli półka sklepowa

Jak utrzymać dobrą trwałość jabłek w sklepie i w warunkach domowych?
Najlepiej zastosować produkt zawierający 1-MCP, np. FruitSmart.

Dla sadownika proces produkcji jabłek z reguły kończy się z chwilą sprzedaży. Wiadomo jednak, że w tym samym momencie zaczyna się drugi najważniejszy etap życia owoców – ich byt na półce sklepowej, gdzie powinny prezentować się jak najlepiej i zachęcać do zakupu. Potem ma być już tylko okres zadowolenia ze spożywania ładnych, a przede wszystkim smacznych owoców.

W ciągu kilku ostatnich lat kupowałem jabłka w różnych dużych sklepach sieciowych. Moją uwagę przykuł to, że owoce kupowane w jednym z nich, mimo bardzo podobnego wyglądu i smaku do owoców z innych sklepów, zachowują się zupełnie inaczej po kilku dniach przechowywania w temperaturze pokojowej. Nie więdną i nie psują się tak szybko, dłużej zachowując świeżość. Decyzja mogła być tylko jedna, od dłuższego czasu owoce kupuję już tylko w tym jednym sklepie.
Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. Dowiedziałem się, że ów sklep stawia swoim dostawcom wymóg przestrzegania kilku zasad w technologii produkcji i przechowywania owoców, a jedną z nich jest stosowanie w komorach przechowalniczych środka na bazie 1-MCP, takiego jak FruitSmart.
Substancja aktywna 1-MCP zawarta w Fruit Smart blokuje receptory produkcji etylenu i w rezultacie procesy dojrzewania zachodzące w owocach pod jego wpływem. Dzięki temu prostemu zabiegowi jabłka można z powodzeniem przechowywać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy bez pogorszenia ich jakości. Dzięki temu niemal cały rok możemy cieszyć się idealnie wyglądającymi owocami, które smakują jak dopiero zerwane z drzewa.

Zastosowany prawidłowo na zebrane w optymalnej fazie zbiorczej owoce 1-MCP korzystnie wpływa na zachowanie się owoców na półce sklepowej, znacznie wydłużając okres ich świeżego wyglądu oraz smakowitości.
Przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, że zastosowanie produktu FruitSmart korzystnie wpływa na kilka istotnych parametrów decydujących o atrakcyjności jabłek na półce sklepowej (w porównaniu z owocami, które nie były poddane działaniu 1-MCP).
Badaniu poddano wybrane parametry mające szczególny wpływ na długość „atrakcyjnego leżakowania” owoców w sklepie po różnych okresach przechowywania.
Owoce odmiany ‘Red Jonaprince’ zebrane 8 października 2015 r. złożono w symulowanych warunkach przechowalni. Jedną partię potraktowano dawką 4 g/100 m3 środka FruitSmart, drugą – dawką 5 g/100 m3, a trzecią pozostawiono bez aplikacji. Następnie wyjmowano jabłka po 3 miesiącach (8 stycznia 2016 r.), po 5 miesiącach (8 marca 2016 r.) oraz po 7 miesiącach (10 maja 2016 r.) od daty zbiorów. Po każdym wyjęciu owoców w pierwszym, siódmym i czternastym dniu badano m.in.:

  • jędrność owoców,
  • zawartość etylenu w komorach nasiennych,
  • tempo produkcji etylenu,
  • tempo produkcji dwutlenku węgla.

Pierwszy wniosek, jaki nasuwa się po analizie wyników, to brak istotnych – z naukowego punktu widzenia – różnic między zastosowaną dawką 4 g/100 m3 i 5 g/100 m3 preparatu FruitSmart. Pierwszy parametr, tj. jędrność, prezentujemy dla obu dawek. Pozostałe wyniki badania dotyczą tylko dawki 4 g/100 m3, ponieważ nie wystąpiły istotne statystycznie różnice. Skrót SOT na wykresach oznacza symulowany obrót towarowy, czyli okres, w którym owoce znajdują się najpierw na półce sklepowej, a potem w naszych domach.

Bardzo często za najważniejszy parametr jakości owoców uważana jest jędrność. Rezultaty uzyskane w Instytucie pokazują wyraźny spadek jędrności w partii owoców niepotraktowanych 1-MCP, natomiast owoce po zastosowaniu produktu FruitSmart utrzymują jędrność na niezmienionym poziomie. Wykres 1 przedstawia porównanie jędrności jabłek w opisywanym badaniu:
Najwazniejszy etap zycia jablka wykres1

Następnym istotnym parametrem wpływającym na dłuższe „leżakowanie” jabłek w sklepie jest zawartość etylenu w komorach nasiennych. Tu obowiązuje zasada im mniej tym lepiej. Uzyskane wyniki prezentuje wykres 2:
Najwazniejszy etap zycia jablka wykres1

Istotne jest, aby w owocach leżących na półce sklepowej tempo wydzielania etylenu było jak najwolniejsze, gdyż hormon ten odpowiada za starzenie owoców. W związku z tym analizie poddano tempo produkcji etylenu w badanych owocach. Przedstawione na wykresie 3 dane pokazują wyraźną różnicę w tempie wydzielania etylenu przez owoce – na korzyść owoców potraktowanych FruitSmart, gdyż tempo produkcji tego gazu było zdecydowanie wolniejsze niż w owocach, które nie były poddane działaniu 1-MCP.
Najwazniejszy etap zycia jablka wykres1

Ostatnim prezentowanym parametrem wpływającym na jakość owoców, które długo leżakują na półce sklepowej, jest tempo produkcji CO2. Podobnie jak w przypadku tempa wydzielania etylenu, tu również obowiązuje zasada: im wolniejsze tempo, tym korzystniej dla jakości owoców. Uzyskane wyniki prezentujemy na wykresie 4:
Najwazniejszy etap zycia jablka wykres1

Podsumowując, prawidłowo zastosowane 1-MCP korzystnie wpływa nie tylko na zachowanie się owoców podczas długiego przechowywania, lecz także po otwarciu komory i w trakcie całego procesu sprzedaży. Dzięki temu konsumenci otrzymują najwyższej jakości owoce, które nawet po przyniesieniu do domu i przetrzymywaniu w temperaturze pokojowej nie tracą walorów jakościowych i smakowych. Na sukces ten składa się wiele istotnych czynników podczas całego procesu produkcji owoców, ale przede wszystkim: zbiór jabłek w optymalnej fazie dojrzałości zbiorczej (na podstawie testu skrobiowego), zapełnienie komory w jak najkrótszym czasie, optymalne schłodzenie owoców oraz aplikacja FruitSmart.

Artykuł reklamowy

Tekst opracował na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach Zespół firmy Innvigo.

Pamiętaj! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Powiązane artykuły

X