Prognozy Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych od przeszło 20 lat prezentuję w kraju i zagranicą. Prognozy opracowuję w oparciu o informacje uzyskane od członków Towarzystwa oraz o osobistą ocenę przeprowadzona bezpośrednio w sadach i plantacjach. Ocenę przewidzianych zbiorów owoców przeprowadza się kilka razy w roku. Pierwszy pomiar tuż po kwitnieniu, drugi po pierwszym opadzie zawiązków, a trzeci 2 tygodnie przed zbiorem owoców, dla drzew ziarnkowych dodatkowo po koniec lipca.


 
Do 2011 roku prognozę opierałem o informacje na temat poszczególnych gatunków uzyskane od następującej liczby sadowników:
 
      jabłka - 30
      wiśnie, truskawki, maliny, porzeczka czarna - po 20
      gruszki, śliwki, czereśnie - po 10
     
Informatorzy-sadownicy to właściciele większych sadów i plantacji prowadzonych na wysokim poziomie produkcyjnym.
 
W tym roku powiększyłem liczby informatorów o wybitnych i znanych fachowców, którzy mają stały i bezpośredni kontakt z sadownikami i uprawami sadowniczymi. Są to w następujących rejonach:
      Barbara Błaszczyńska - Kujawy
      Adam Fura – Sandomierskie
      Piotr Gościło - Mazowsze
      Dariusz Paszko - Lubelskie
      Józef Sułkowski - Małopolska
      Marcin Zachwieja - Wielkopolska
 
Na pierwszej wstępnej prognozie zbiorów owoców przedstawionej w dniu 29 maja w Lublinie swoją wstępną prognozę przedstawili:
     Zbigniew Rewera - jabłka
     Stanisław Pluta - porzeczka czarna
     Paweł Krawiec, Dariusz Paszko - malina 
     Andrzej Kostusiak - truskawka
     Jan Karwowski - borówka wysoka
     Maciej Lipecki i szkody mrozowe w szkółkach drzewek owocowych
     
Mój projekt prognozy obejmował wszystkie gatunki powszechnie uprawiane w kraju. Uwzględniłem w nim informacje uzyskane od 5 ekspertów. Wszystkie propozycje prognozy poddano po dyskusję uczestnikom spotkania. Były propozycje i uwagi, które uwzględniono  przy ostatecznej ocenie wstępnej prognozie zbiorów owoców na dzień 29 maja 2012 roku. Warto  podkreślić, że była to ocena wykonana w oparciu o stosunkowo duże grono specjalistów sadowników.
 
 
 

 

 

Najnowsze komentarze