Jedną z ważniejszych tendencji w światowym sadownictwie jest wzrost powierzchni upraw sadowniczych w gospodarstwie związany ze wzrostem kosztów pracy i koniecznością mechanizacji (łatwiejsza i tańsza produkcja).

  
W naszym kraju bardzo różna jest powierzchnia upraw sadowniczych w gospodarstwach, waha się od 0,10 hektara do kilkudziesięciu hektarów. Przeważają gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów różnych gatunków (85% wszystkich). Gospodarstw z produkcją towarową może być około 250 tys. (70%). Uzyskujemy z nich co najmniej 1 mln owoców, w tym około 55% owoców miękkich. Jest to ewenement na skalę europejską. W tych gospodarstwach produkuje się najwięcej owoców przemysłowych, a wpływy z ich sprzedaży są ważnym dodatkowym źródłem dochodu.
 

Najnowsze komentarze