Jednym z podstawowych powodów niskich plonów owoców są zawirusowane drzewa, krzewy i sadzonki truskawki. U zawirusowanych roślin sadowniczych plony są niższe o 40 - 60% i gorsza też jest jakość owoców. Przy takiej obniżce plonu z reguły nieopłacalna jest produkcja owoców. Warto podkreślić, że straty z tego powodu nie można zniwelować przez bardzo dobrą pielęgnację roślin.

W najbliższej przyszłości jeszcze większe będą wymagania jakościowe w stosunku do owoców oraz coraz wyższe koszty produkcji. Tym pogarszającym się warunkom można najłatwiej sprostać przez osiąganie wysokich plonów dobrej jakości owoców, niezależnie od gatunku i odmiany. Warto więc zwrócić uwagę na zakupywany materiał wyjściowy. Drzewka i sadzonki wolne od wirusów można nabyć tylko w kwalifikowanych szkółkach. Dlatego tylko tam warto kupować drzewka lub sadzonki do założenia większego towarowego sadu lub plantacji roślin jagodowych. Z tanich, zawirusowanych drzewek lub sadzonek, zwłaszcza pobieranych z owocujących plantacji, nie osiągnie się wysokich i opłacalnych plonów owoców dobrej jakości. Wtedy nie można się spodziewać opłacalnej produkcji przez podwyższenie cen skupu. Jeśli się nie ma możliwości zakupu drzewek lub sadzonek wolnych od wirusów, warto poczekać do następnego roku. Na tym zyskuje się ekonomicznie. Radzę zastanowić się nad tym problemem przed zakupem materiału wyjściowego.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz
 

Najnowsze komentarze