gruszki konferencja rW naszym sadownictwie grusze odgrywają marginalną rolę. Zbiory wahają się od 50 do 80 tys. ton. Podstawowy powód niskiej produkcji, to niskie plony i niska opłacalność produkcji owoców.

W ostatnich latach  nastąpiły zmiany w uprawie grusz. Grupa sadowników założyła sady i zastosowała metody produkcji podobne, jak w innych krajach, np. w Holandii i Belgii. Z hektara sadu z liczbą około 2800 odwirusowanych drzew, na wegetatywnych podkładkach, zbiera się ponad 50 ton gruszek dobrej jakości. Ceny skupu są wyższe, niż jabłek deserowych wysokiej jakości. Wyniki ekonomiczne są zdecydowanie lepsze, niż w sadach jabłoniowych z plonami powyżej 50 ton z hektara. Duże są możliwości eksportu gruszek do Rosji. Są to argumenty przemawiające za wzrostem produkcji gruszek w naszym kraju. Produkcją gruszek, opartą o nowoczesne metody, winni się przede wszystkim zainteresować producenci, którzy już potrafią dobrze produkować jabłka. Do opłacalnej produkcji w nowoczesnych sadach gruszowych potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Upowszechnianiem tej wiedzy i sposobami nowoczesnej uprawy grusz w kraju zajmie się dla swoich członków Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych.

Eberhard Makosz

Najnowsze komentarze