jablko przemysl rW tym roku  w krajach Unii Eurpejskiej spodziewane są niższe zbiory jabłek przemysłowych o około 10%. W Polsce mogą się wahać od 1,2 do najwyżej 1,5 mln ton, wobec ponad 2 mln ton w ubiegłym roku. Bardzo słabo lub wcale nie owocują stare jabłonie, nie tylko w sadach przydomowych. Dobrze owocują jabłonie na podkładce M.9 z liczbą ponad 2,500 drzew na hektarze. Lecz w tych sadach udział jabłek przemysłowych wynosi około 25%. Wyższy jest tylko w sadach, w których owoce zostały uszkodzone przez grad lub parch jabłoni.

Na niższe zbiory jabłek przemysłowych odpowiednio zareagowali producenci zagęszczonego soku jabłkowego. W połowie września cena skupu loco zakład wahała się od 0,55 do 0,60 zł/kg, wyzsze o 0,20 zł/kg w zeszłym roku o tej porze. Na razie, mimo braku zapasów soku zagęszczonego, nie należy się spodziewać wzrostu, bardziej spadku cen skupu jabłek przemysłowych. Aktualnie cena zbytu 1 kg zagęszczonego soku jabłkowego wynosi 1,20-1,25 euro. Przy cenie jabłek około 0,60 zł/kg, koszt produkcji 1 kg soku zagęszczonego waha sie od 1,20 do 1,25 euro. Na razie trudno przewidzieć poziom cen jabłkowego soku zagęszczonego w najbliższym czasie na rynku europejskim.

Ceny skupu jabłek przemysłowych, powyżej 0,55 zł/kg, są atrakcyjne dla producentów owoców. Lecz w okresie ostatnich 10 lat, takie ceny zdarzały się tylko 2-3 razy. Znacznie częściej były niższe, niepokrywające kosztów produkcji jabłek przemysłowych. Przy gwarantowanej cenie skupu jabłek powyżej 0,60 zł/kg, można rozważyć zakładanie specjalnych sadów jabłoniowych, tzw. przemysłowych. Lecz to wymaga szerszej dyskusji, gdyż o rozwóju takich sadów decydują nie tylko ceny skupu jabłek.Warto jeszcze podkreślić, że mimo aktualnie atrakcyjnych cen skupu jabłek przemysłowych, będzie malała ich produkcja w najbliższych latach. Przy cenie poniżej 0,40 zł/kg część jabłek zostanie pod drzewami lub będzie eksportowana do krajów Zachodniej Europy.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz

 

Najnowsze komentarze