jablkaczerwRozwój i wielkość produkcji jabłek w naszym kraju jest ściśle zależna od wielkości ich eksportu. A to głównie dlatego, że około 60% jabłek deserowych eksportuje się do różnych krajów. Tylko we Włoszech jest podobna zależność. Przy tak wysokiej produkcji jabłek jesteśmy skazani na wysoki eksport, który się waha od 750 tys. do 1,2 mln ton. Przy spadku eksportu tylko o około 20% nie zagospodaruje się w kraju wszystkich jabłek po opłacalnych cenach.

Wielkość opłacalnego eksportu jest ściśle zależna od jakości jabłek i powoli od odmiany. Od wielu lat 60 do 65% eksportowanych jabłek trafia na rynek rosyjski. Tak wysokiej zależności nie ma w innym kraju na świecie eksportującego większe ilości jabłek deserowych. Do krajów Unii Europejskiej eksportujemy zaledwie 15% jabłek. Wysoki eksport do Rosji wynika z możliwości zbytu jabłek niższej jakości, wszystkich odmian uprawianych w kraju oraz niższych cen od krajów Zachodniej Europy, Chin i Południowej Półkuli. W Rosji rosną wymagania jakościowe i odmianowe. Supermarkety dużych miast nie są już zaintresowane jabłkami niskiej jakości i odmianą Idared.Preferują odmiany jednokolorowe, zwłaszcza czerwone.

Trzeba szukać nowych rynków zbytu na nasze jabłka. Na razie są to dla nas kraje arabskie i północnoafrykańskie, póżniej także azjatyckie. Do tych krajów eksport jest bardzo opłacalny i dostępny dla naszych jabłek. W Algierii już są nasze jabłka. Lecz we wszystkich tych krajach są bardzo wysokie wymagania jakościowe jabłek i odmianowe. W  tych krajach można sprzedać jabłka tylko wysokiej jakości koloru czerwonego. Tylko w Algierii także część koloru zielonego lub żółtego, np. Golden Delicious. Znaczna część pochodzi z Polski, ale dostarczana jest przez francuskich eksporterów.

W  związku z możliwościami zbytu czerwonokolorowych odmian na nowych rynkach i ich preferencji, także na innych rynkach, w naszych nowych nasadzeniach trzeba istotnie zwiększyć udział odmian jednokolorowych, zwłaszcza czerwonych. Do atrakcyjnych odmian jabłek czerwonego koloru można zaliczyć następujące:czerwone sporty odmiany Gala, RedJonaprince, Red Delicious, Jonagored, Evelina, Rubin, Alwa, Elise i Redchief. Warto się zapoznać odmianami koloru czerwonego uzyskanymi z hodowli lub selekcji panów Andrzeja Nowakowskiego i Jana Krzewińskiego oraz Tadeusza Pagacza. Z odmian koloru zielonego lub żółtego nadal atrakcyjne są Golden Delicious Reinders i Mutsu.

Chciałbym mocno podkreślić naszą ścisłą zależność wielkości eksportu jabłek i opłacalności produkcji od ich jakości  i atrakcyjnych odmian na rynkach świata. Aby nadal być największym producentem jabłek w Europie, czy największym eksporterem na świecie, a przede wszystkim aby uzyskać korzystne wyniki ekonomiczne trzeba jeszcze wiele zmienić  w naszej produkcji i eksporcie jabłek

Prof. dr hab. Eberhard Makosz

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują