Przygotowanie jabłek do przechowywania INACZEJ niż myślisz

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym sadownik, doradca Paweł Gwardys prezentuje swoje doświadczenia z zastosowaniem nowego rozwiązania w zabezpieczeniu owoców w sadzie przed chorobami przechowalniczymi oraz już po zbiorze w chłodni. Mowa tutaj o zastosowaniu kwasu podchlorawego – nowej, w pełni ekologicznej, bez pozostałości i biodegradowalnej substancji. Kwas podchlorawy nie tylko likwiduje wszystkie jednokomórkowe organizmy, jak bakterie, grzyby, wirusy, ale również redukuje pozostałości pestycydów na owocach i warzywach.

Z filmu można dowiedzieć się o doświadczeniach sadownika ze stosowania kwasu podchlorawego oraz jak wykorzystać tę substancję również do zabezpieczenia drzew przed chorobami kory.

Poniżej znajdują się natomiast wyniki badań naukowych potwierdzających skuteczność tej nowej, skutecznej i ekologicznej technologii. W tym wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa na jabłkach z mojego sadu, gdzie zastosowałem kwas podchlorawy (AGRO ECA PROTECT). Produkt ten jest zarejestrowany jako biostymulator, dopuszczony jest do ekologicznej produkcji. Wytwarzany jest w Polsce.

WYNIKI BADAŃ

ZABEZPIECZENIE JABŁEK PRZED CHOROBAMI PRZECHOWALNICZYMI W SADZIE

Wyniki badań przeprowadzonych przez Dr hab. Jana Błaszczyka z UR w Krakowie w ramach projektu „Zdrowa Żywność” wykazały, że w przypadku odmiany Szampion opryskanie drzew przed zbiorem produktem AGRO ECA PROTECT (fot. 1) (kwas podchlorawy z zeolitem) pozwoliło ograniczyć straty o ponad 5%. Natomiast jeśli jeszcze dodatkowo zamgławiło się jabłka w chłodni produktem Agro ECA (fot. 2)  (czysty kwas podchlorawy) -środek biobójczy dopuszczony do dezynfekcji owoców i warzyw po zbiorze), można jeszcze ograniczyć straty o kolejne kilka procent. (wykres 1)

 Wykres 1

Wykres 1. Wyniki badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nad ograniczeniem strat podczas przechowywania przy zastosowaniu kwasu podchlorawego

Podobne wyniki uzyskano przy oprysku jabłoni odmiany Ligol dwa dni przed zbiorem preparatem AGRO ECA PROTECT. Zabiegi te zostały wykonane w moim sadzie a następnie jabłka zostały przewiezione do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wyniki badań przeprowadzonych przez Dr Krzysztofa Rutkowskiego z Instytutu Ogrodnictwa wykazały, że straty podczas przechowywania były niższe o 4% w stosunku do owoców, gdzie zastosowałem standardową ochronę  przed zbiorczą. W tych badaniach również stwierdzono dodatkowe ograniczenie strat podczas przechowywania przy zamgławieniu jabłek w chłodni produktem Agro ECA (wykres 2)

 Wykres 2

Wykres 2. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa nad ograniczeniem strat podczas przechowywania przy zastosowaniu kwasu podchlorawego

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI ZAMGŁAWIANIA KWASEM PODCHLORAWYM W OGRANICZENIU STRAT W WARUNKACH RZECZYWISTYCH W „OWOCU ŁĄCKIM”

„Owoc Łącki”, widząc pozytywne wstępne wyniki badań Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nad ograniczeniem strat podczas przechowywania postanowił jesienią 2021 roku zamgławić kwasem podchlorawym wszystkie jabłka wstawione do chłodni. Wiosną 2022 roku dokonano porównania wielkości strat rok do roku dwóch odmian: Rubina i Szampiona, które były przechowywane w podobnym okresie czasu.

W przypadku Rubina wzięto pod uwagę kilka partii zawierających ponad 100 ton owoców. Dzięki zamgławieniu jabłek straty spadły o ponad 50% w stosunku do sezonu 2022/21 (wykres 3)  

 Wykres 3

Wykres 3. Dane z Owocu Łąckiego na temat ograniczenia strat w warunkach produkcyjnych na odmianie Rubin dzięki zamgławieniu jabłek kwasem podchlorawym

W przypadku Szampiona wzięto pod uwagę kilka partii zawierających ponad 200 ton owoców. Dzięki zamgławieniu jabłek straty spadły o około 45% stosunku do sezonu 2022/21 (wykres 4) 

Wtkres 4

Wykres 4. Dane z Owocu Łąckiego na temat ograniczenia strat w warunkach produkcyjnych na odmianie Szampion dzięki zamgławieniu jabłek kwasem podchlorawym

WYNIKI BADAŃ - REDUKCJA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W JABŁKACH PO ZAMGŁAWIANIU KWASEM PODCHLORAWYM

W ramach projektu: Zdrowa Żywność, podczas testów dotyczących skuteczności dezynfekcji poprzez zamgławianie, pobrane zostały jabłka przez Dr hab. Jana Błaszczyka i wysłane do analizy laboratoryjnej w Instytucie Ochrony Roślin – Oddziale Terenowym w Białymstoku, gdzie pod kierownictwem Pani Prof. Bożeny Łozowickiej dokonane zostały badania na pozostałości pestycydów.

Wszystkie próby owoców które były poddane zamgławianiu suchą mgłą kwasem podchlorawym wykazały niższą zawartość pestycydów niż te, nie traktowane kwasem podchlorawym – średnio o  28%!

Poniżej przedstawione są wykresy z wynikami redukcji pozostałości pestycydów podczas zamgławiania kwasem podchlorawym na jabłkach odmiany Gloster, Golden Delicious i Jonagored (wykres 5-7).

 Wykres 5png

Wykres 5. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Gloster przed i po zamgławianiu kwasem podchlorawym

 Wykres 6

Wykres 6. Wyniki laboratoryjne na obecność pozostałości pestycydów w jabłkach odmiany Golden Delicious przed i po zamgławianiu kwasem podchlorawym

ZABEZPIECZANIE DRZEW PRZED CHOROBAMI KORY

Wielu sadowników stosuje podchloryn sodu do zabezpieczenia drzew przed chorobami kory. Dużo lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie kwasu podchlorawego, który jest około 100 razy bardziej efektywny niż podchloryn sodu w zwalczaniu bakterii i grzybów. Kwas podchlorawy ma dużo wyższy potencjał oksydacyjno-redukcyjny w porównaniu do podchlorynu sodu (tab.). ORP jest parametrem mierzonym w miliwoltach (mV), opisującym poziom oksydacji (utlenienia) wody. Wynik odzwierciedla zdolność do utleniania lub „odbierania” elektronów z innych związków chemicznych.  Czym wyższy poziom ORP redox, tym szybciej następują zmiany w składzie chemicznym niepożądanych bakterii, grzybów – są one zabijane.

Środek

Zastosowanie do oprysku w sadzie

Nazwa substancji aktywnej

Dawka substancji aktywnej w 1 litrze wody

ORP Redox

Podchloryn sodu (15%)

3%

Podchloryn sodu (NaClO)

4500 ppm NaClO

+679 mV

AGRO ECA PROTECT (0,2%)

2,5%

Kwas podchlorawy (HOCl) + zeolit

50 ppm HOCl

+ 900 mV

Tab. Porównanie podchlorynu sodu do kwasu podchlorawego

Paweł Gwardys, tel. 506-009-947

Powiązane artykuły

X