UPRAWY PESTKOWE: wiśnie i czereśnie

DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI/DZIURKOWATOŚĆ LIŚCI
W sadach zwłaszcza wiśniowych obserwuje się występowanie objawów nekroz na liściach. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tych chorób konieczne będzie wykonanie w najbliższym czasie zabiegu produktami Luna Experience 400 SC (0,6 l/ha) lub Topsin M 500 SC (1,5 l/ha).

MSZYCA WIŚNIOWO-PRZYTULIOWA
Na młodych przyrostach zwłaszcza w sadach czereśniowych ale także i wiśniowych pojawiają się liczne kolonie „czarnych” mszyc. Z racji krótkiego okresu poprzedzającego zbiór zwalczanie można podjąć przy użyciu produktów o krótkim okresie karencji jedynie na odmianach średnio późnych i późnych. W tym celu można wykorzystać produkty takie jak Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP/Apis 200 SE (0,125 l/ha). Pamiętajmy o karencji.

NAWOŻENIE
W celu poprawy transportu asymilantów do owoców i uzupełnieniu niedoborów mikroskładników pokarmowych. Zalecamy zastosowanie preparatów opartych o krzem np. Krzemian w dawce 0,5-0,8 l/ha. Preparat ten będzie wyrównywał dojrzewanie owoców a także ograniczał pękanie owoców po przez usztywnieni ścian komórkowych. Do mieszaniny należy dołożyć preparat aminokwasowy np. Naturamin WSP w dawce 0,3-0,5 kg/ha lub Megafol w dawce 2 l/ha. 

 

UPRAWY JAGODOWE: truskawka, malina, borówka wysoka

SZARA PLEŚŃ
Wraz z opadami deszczu rośnie zagrożenie ze strony szarej pleśni. Dlatego w uprawie truskawek zalecamy wykonanie zabiegu produktem Switch 62,5 WG (0,8-1,0 kg/ha), który będzie ograniczał również występowanie antraknozy lub Luna Sensation 500 SC (0,8 l/ha), który ograniczy również skórzastą zgniliznę owoców. Natomiast w uprawie maliny polecamy wykonanie zabiegu produktami produktem Signum 33 WG w dawce 1,8 kg/ha który oprócz szarej pleśni ograniczy również występowanie przypąkowego zamierania pędów maliny. W uprawie borówki wysokiej wskazane jest również wykonanie zabiegu ograniczającego szara pleśń. W tym celu zalecamy zastosowanie produktu Switch 62,5 w dawce 0,8-1,0 kg/ha. Zabieg ten ograniczy również zamieranie pędów i antraknozę na owocach.

POPRAWA TRWAŁOŚCI OWOCÓW
W celu poprawy transportu asymilantów do owoców i uzupełnienia niedoborów mikroskładników pokarmowych. Zalecamy zastosowanie preparatów opartych o krzem np. Krzemian w dawce 0,5-0,8 kg/ha. Preparat ten będzie wyrównywał dojrzewanie owoców a także poprawiał wytrzymałość na transport poprzez usztywnieni ścian komórkowych. Do mieszaniny należy dołożyć preparat aminokwasowy np. Naturamin WSP w dawce 0,3-0,5 kg/ha lub Megafol w dawce 2l/ha.

NAWOŻENIE WAPNIEM
Na plantacjach truskawek zbiory w pełni, należy dalej prowadzić nawożenie preparatami wapniowymi średnio co 5-7 dni. Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie preparatów opartych o nanotechnologie np. Nano Active w dawce 2-3 kg/ha po za dostarczeniem odpowiedniej ilości wapnia owocom, będzie również zaopatrzał rośliny w mikroelementy. Do mieszanin nawozowych należy dołożyć preparaty aminokwasowe np. Naturamin WSP w dawce 0,3 kg/ha lub Megafol w dawce 2l/ha. Po wystąpieniu opadów należy zabieg powtórzyć.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin