UPRAWY ZIARNKOWE: jabłoń

CHOROBY PRZECHOWALNICZE
Przypominamy o konieczności zabezpieczenia odmian jabłek kierowanych do długotrwałego przechowywania przed chorobami przechowalniczymi m.in. parchem przechowalniczym i gorzką zgnilizną, których objawy mogą się rozwinąć dopiero w obiektach przechowalniczych. W strategii można wykorzystać zarówno produkty jedno jak i dwuskładnikowe. Zalecamy wykonanie następujących zabiegów ochrony: Na dwa tygodnie przed zbiorem: Bellis 38 WG w dawce 0,8 kg/ha lub Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Na tydzień przed zbiorem: Geoxe 50 WG w dawce 0,45 kg/ha.

POPRAWA WYBARWIENIA OWOCÓW 
W wielu sadach niestety obserwuje się słabe wybarwienie odmian takich jak ‘Ligol’ czy ‘Sampion’ ale także całej grupy ‘Jonagoldów’. W celu poprawy wybarwienia owoców polecamy wykonanie zabiegu nawozami zawierającymi fosfor i potas m.in. FruitAkademia na wzrost owoców II w dawce po 8 kg/ha (nawozy można łączyć z zabiegami fungicydowymi). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie aktywatora dojrzewania Sweet w dawce 2-2,5 l/ha. Składniki zawarte w produkcie (polisacharydy, wapń, magnez i cynk) poprawiają i wyrównują wybarwienie, jędrność i właściwości przechowalnicze owoców.

POZAKORZENIOWE DOKARMIANIE WAPNIEM
Okresy suszy nie sprzyjają pobieraniu składników pokarmowych z gleby, dlatego zalecamy wykonanie zabiegów nawożenia pozakorzeniowego wapniem. Składnik ten wpływa pozytywnie na jędrność jabłek i ograniczenie występowania chorób pochodzenia fizjologicznego m.in. gorzkiej plamistości podskórnej. W niższych temperaturach zalecamy chlorek wapnia 4-7 kg/ha + Megafol 1l/ha lub Naturamin WSP 0,3-0,5 kg/ha. Gotową mieszaniną jest produkt Amiwap w dawce2-3 l/ha. Wyższą dawkę stosować w okresie od trzech tygodni przed planowanym zbiorem owoców. Przy wyższych temperaturach dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem jest nawóz nanotechnologiczny NanoActive w dawce 2-3 kg/ha.

MĄDRE PRZECHOWYWANIE
W przypadku planowanego długotrwałego przechowywania jabłek zalecamy aplikację preparatem FruitSmart 3,3 VP zawierającym substancję aktywną 1-metylocyklopropen (1-MCP). FruitSmart hamuje wytwarzanie etylenu i procesów zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez owoc, jak i pobranego przez owoc z otoczenia. Aplikacja FruitSmart niesie za sobą szereg korzyści dla sadownika: wydłużenie okresu przechowywania owoców utrzymując ich wysoką jakość, ograniczenie strat w masie owoców i spowodowanych przez choroby przechowalnicze, utrzymanie wysokiej jakości owoców w transporcie i na półkach sklepowych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w komorach przechowalniczych Po zapełnieniu komory zalecamy zastosowanie produktu FruitSmart 3,3 VP w dawce 4,2-4,8 g/100 m3 kubatury komory przechowalniczej.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia