Parch i mączniak jabłoni – dwie choroby, jedno skuteczne rozwiązanie

Polska przez wiele lat utrzymuje pozycję lidera w produkcji jabłek w UE, ale także jest jednym z największych producentów tych owoców na świecie. Polska również charakteryzuje się stosunkowo dużą produkcją innych owoców ziarnkowych, takich jak: gruszki, pigwy, nieszpułki. Aby utrzymać przewodnią rolę w produkcji owoców na terenie UE, a także na świecie, produkty te powinny być najlepszej jakości, pod względem wyglądu, walorów smakowych, wartości odżywczych, a także bezpieczeństwa dla konsumenta. Otrzymanie wysokiej jakości owoców zawsze jest bardzo pracochłonne oraz czasochłonne. Jednym z najważniejszych momentów w uprawie drzew owocowych jest ich szczególna ochrona przed agrofagami, które są najczęstszym powodem obniżenia ilości oraz jakości plonu.

W sadach jabłoniowych jedną z najgroźniejszych chorób jest parch jabłoni, wywoływany przez grzyby Venturia inaequalis. Grzyb ten powoduje porażenie wszystkich nadziemnych części jabłoni, takich jak: liście, ogonki liściowe, pędy oraz owoce. Charakterystycznymi objawami parcha jest pojawienie się oliwkowo-zielonych plam na dolnej części blaszki liściowej. Z czasem nasilenia się choroby, plamy stają się coraz większe, mogą się łączyć, a następnie brązowieją oraz mogą wywoływać nekrozę tkanek liści, wskutek czego liście rośliny zaczynają wysychać oraz skręcać się. W momencie rozwoju owoców, plamy pojawiają się również na nich, co następnie prowadzi do nekrozy, a także przedwczesnego opadania owoców.  Pojawienie się na drzewach jabłoni grzyba Venturia inaequalis może powodować straty plonu o 20-30%, a w latach epidemii nawet do 70%.

W celu zwalczania parcha w uprawie jabłoni, ale również w uprawie gruszy i innych małoobszarowych owoców ziarnkowych, najczęściej stosuje się środki na bazie miedzi, kaptanu, difenokonazolu lub dodyny.

Częstym problemem w sadach jabłoniowych jest także mączniak jabłoni, powodem którego jest grzyb Podosphaera leucotricha. Obecność tego agrofaga może prowadzić do znacznych strat plonu z powodu osłabienia wigoru rośliny oraz negatywnego wpływu na roślinę w czasie kwitnienia i owocowania. Zarodniki grzyba mogą zimować na częściach rośliny, stąd choroba ta staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdyż może pojawiać się również w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Mączniak jabłoni dotyka większość części rośliny, m.in. pędy, liście, kwiaty oraz owoce. Charakterystycznymi objawami mączniaka jabłoni jest pokrycie rośliny białym nalotem, a także zmniejszenie wielkości liści, pojawienie się chlorotycznych plam na powierzchni blaszki liściowej, które mogą prowadzić do wysychania i skręcania liści, zamieranie pąków kwiatowych oraz ordzawienie skórki owoców. Aby zapobiec rozwoju choroby jednym z ważnych elementów jest dokładna lustracja sadu zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i zimowym. Jeżeli zaobserwujemy objawy mączniaka jabłoni na roślinie, natychmiastowo należy usunąć porażone pędy. W okresie sezonu wegetacyjnego przy nasileniu się tej choroby w sadzie, nieuniknione jednak będzie zastosowanie ochrony chemicznej w postaci środków na bazie siarki, cyflufenamidu, difenokonazolu, fluksapyroksadu oraz tebukonazolu.

W uprawie drzew owoców ziarnkowych, częstym powodem obniżenia plonu jest również brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, wywoływana przez grzyby Monilinia spp. W szczególny sposób choroba ta atakuje grusze. Charakterystycznymi objawami brunatnej zgnilizny jest pojawienie się na powierzchni owoców gnilnych plam w obrębie których znajdują się również charakterystyczne beżowe zarodniki grzyba. Grzyb oprócz owoców poraża również pędy oraz pąki kwiatowe. Sprzyjającymi warunkami do pojawienia się agrofaga w sadzie są intensywne opady, a także gradobicia. W celu zapobiegania brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych należy w szczególny sposób obserwować rośliny w czasie całego sezonu, a po odnotowaniu uszkodzeń, jak najszybciej usunąć porażone części rośliny. Niestety w większości sytuacji należy zastosować również metody chemiczne, stosując środki ochrony na bazie kaptanu, tebukonazolu i fluopyramu.

Omawiając powyższe choroby wielokrotnie przewijają się 3 substancje aktywne – miedź (sztandarowe produkty Synthos Agro MIEDZIAN 50 WP, MIEDZIAN EXTRA 350 SC) oraz kaptan (KAPTAN 50 WP) i difenokonazol (TORES 250 EC). Do  grona fungicydów sadowniczych w portfolio Synthos Agro dołącza nowy produkt na bazie dwóch substancji kaptanu i difenokonazolu – KADI 72,5 WG.

 

Nowy środek ochrony roślin w ochronie owoców ziarnkowych - KADI 72,5 WG, jest innowacyjnym rozwiązaniem, dotychczas niedostępnym na rynku polskim. Produkt łączy w sobie dwie substancje aktywne o różnym działaniu – powierzchniowym (kaptan 70%) oraz układowym (difenokonazol 2,5%). Badania skuteczności dla środka pokazują, że produkt KADI 72,5 WG jest bardziej skuteczny w odniesieniu do produktów referencyjnych, zawierających tylko jedną substancję aktywną - kaptan lub difenokonazol. Środek może być skutecznym narzędziem w walce z najgroźniejszymi chorobami owoców ziarnkowych, takich jak: parch jabłoni, parch gruszy, mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy oraz brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych. Wyniki badań pokazują, że skuteczność środka KADI 72,5 WG w zwalczaniu parcha jabłoni jest wyższa w stosunku do produktu referencyjnego zawierającego sam kaptan w formulacji WP lub  difenokonazol solo w formulacji EC (Wykres 1). W celu zwalczania parcha jabłoni lub gruszy środek rekomenduje się stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zielonego pąka do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 56-81). 

OCHRONA JABŁONI PRZED PARCHEM JABŁONI

Bez tytułu

Bez tytułu1

Wykres 1. Porównanie skuteczności produktu KADI 72,5 WG oraz produktów na bazie kaptanu i difenokonazolu obecnych na rynku w zwalczaniu parcha jabłoni.

W trakcie badań zaobserwowano także o wiele wyższą skuteczność produktu KADI 72,5 WG w procesie zwalczania mączniaka jabłoni w stosunku do produktów referencyjnych dostępnych na rynku. W odniesieniu do środka referencyjnego w skład którego wchodziło 70% kaptanu, produkt KADI 72,5 WG w dawce 2,0 kg/ha (rekomendowana dla zastosowania w uprawie owoców ziarnkowych) wykazywał prawie o 17% większą skuteczność w ochronie przed mączniakiem jabłoni, zaś porównując z drugim środkiem referencyjnym, zawierającym 25% difenokonazolu, obserwowano o 6% wyższą skuteczność dla środka KADI 72,5 WG (Wykres 2). W celu ochrony jabłoni przed mączniakiem jabłoni, środek najlepiej stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy otwartych jest około 20% kwiatów do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 62-74).

OCHRONA JABŁONI PRZED MĄCZNIAKIEM JABŁONI

Bez tytułu2

Wykres 2. Porównanie skuteczności produktu KADI 72,5 WG oraz produktów na bazie kaptanu i difenokonazolu obecnych na rynku w zwalczaniu mączniaka jabłoni.

Należy podkreślić, że zastosowanie fungicydu wieloskładnikowego, takiego jak KADI 72,5 WG, zawierającego substancje aktywne o różnych mechanizmach działania, zwiększa efektywność zabiegów w sadach, w których pojawiły się również formy odporne oraz, co jest znacznie ważniejsze, pozwala na ograniczenie lub wręcz zapobieganie selekcji form odpornych. Dodatkowo produkt zapewnia użytkowniku komfort stosowania i łatwość przygotowania cieczy roboczej, a także pozwala na elastyczne stosowanie produktu w szerokim okienku aplikacyjnym. Zaletą produktu KADI 72,5 WG jest również to, że dla pełnej ochrony w sadzie wystarczą jedynie 3 aplikacje. Wykorzystanie produktu także wpływa korzystnie na wybarwienie owoców, co jest dodatkowym atutem dla sadowników i producentów. Środek pomimo stosowania w sadach jabłoniowych dopuszczony jest również do stosowania w uprawie roślin małoobszarowych, takich jak: grusza, pigwa i nieszpułka.

Opierając się na wynikach badań skuteczności oraz biorąc pod uwagę zalety środka, potwierdzone obserwacjami w trakcie badań,  produkt KADI 72,5 WG jest idealnym rozwiązaniem w drodze do uzyskania wysokiego plonu o najlepszej jakości.

KADi 10 kg 1 kg

Należy jednak pamiętać, aby przed wykonaniem zabiegów dokładnie zapoznać się z etykietą produktu oraz zachować szczególne bezpieczeństwo. Środek KADI 72,5 WG przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Autor: Maria Halka, Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

Komentarze  

+8 #2 Synthos AGRO 2021-07-02 10:36
Cytuję robert:
super nowość! eureka! bez sensu tego typu produkty, jestem ciekaw kto robił badania rejestracyjne i jakim cudem difenokonazol otrzymał rej. przeciwko mączniakowi. IBE stososujemy rozsądnie interwencyjnie (nie wyniszczająco) przeciwko parchowi a nadużywanie tylko szkodzii. Swoją drogą odporności też już dawno są


Panie Robercie,

Każdy środek ochrony roślin, przed wprowadzeniem do obrotu przechodzi szereg badań, m.in. badań skuteczności pod kątem każdej choroby, która następnie jest wskazywana w etykiecie produktu. Przed wprowadzeniem do obrotu dokumentację rejestracyjną oraz wyniki badań są weryfikowane przez ekspertów z wielu dziedzin, zarówno w Polsce, jak i w Państwach Członkowskich. Środki ochrony roślin oparte na difenokonazolu przez wiele lat są stosowane w praktykach sadowniczych oraz rekomendowane w programach ochrony jabłoni przed mączniakiem jabłoni. Na rynku polskim powszechnie dostępne są produkty oparte na difenokonazolu, które są stosowane w celu ochrony przed mączniakiem jabłoni (głównie w formulacji EC, zawierającej 250 g/l difenokonazolu). Dodatkowo należy zwrócić uwagę na skuteczność samego produktu Kadi 72,5 WG pod kątem zwalczania mączniaka jabłoni, która wynosi 84%.

Jeżeli chodzi o zwalczanie parcha jabłoni, to jak najbardziej słusznym jest zastosowanie środków ochrony zapobiegawczo, jednak w praktyce bardzo często się zdarza, że należy wykonać zabieg już po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, zwłaszcza w przypadku dużego nasilenia się choroby. Jak najbardziej należy podkreślić, że środki ochrony należy stosować rozsądnie, a ich nadużywanie może zaszkodzić. Z tego względu zawsze należy posługiwać się informacjami zawartymi w etykiecie produktu oraz wykonywać zabiegi zgodnie z zaleceniami producenta.
Cytować
-11 #1 robert 2021-07-01 18:33
super nowość! eureka! bez sensu tego typu produkty, jestem ciekaw kto robił badania rejestracyjne i jakim cudem difenokonazol otrzymał rej. przeciwko mączniakowi. IBE stososujemy rozsądnie interwencyjnie (nie wyniszczająco) przeciwko parchowi a nadużywanie tylko szkodzii. Swoją drogą odporności też już dawno są
Cytować

Powiązane artykuły

Praktyki godne pochwały

Wysoka jakość owoców dzięki regulatorom wzrostu

Niezbędnik sadownika – przewodnik po giberelinach

X