Parch i mączniak jabłoni – dwie choroby, jedno skuteczne rozwiązanie

Polska przez wiele lat utrzymuje pozycję lidera w produkcji jabłek w UE, ale także jest jednym z największych producentów tych owoców na świecie. Polska również charakteryzuje się stosunkowo dużą produkcją innych owoców ziarnkowych, takich jak: gruszki, pigwy, nieszpułki. Aby utrzymać przewodnią rolę w produkcji owoców na terenie UE, a także na świecie, produkty te powinny być najlepszej jakości, pod względem wyglądu, walorów smakowych, wartości odżywczych, a także bezpieczeństwa dla konsumenta. Otrzymanie wysokiej jakości owoców zawsze jest bardzo pracochłonne oraz czasochłonne. Jednym z najważniejszych momentów w uprawie drzew owocowych jest ich szczególna ochrona przed agrofagami, które są najczęstszym powodem obniżenia ilości oraz jakości plonu.

W sadach jabłoniowych jedną z najgroźniejszych chorób jest parch jabłoni, wywoływany przez grzyby Venturia inaequalis. Grzyb ten powoduje porażenie wszystkich nadziemnych części jabłoni, takich jak: liście, ogonki liściowe, pędy oraz owoce. Charakterystycznymi objawami parcha jest pojawienie się oliwkowo-zielonych plam na dolnej części blaszki liściowej. Z czasem nasilenia się choroby, plamy stają się coraz większe, mogą się łączyć, a następnie brązowieją oraz mogą wywoływać nekrozę tkanek liści, wskutek czego liście rośliny zaczynają wysychać oraz skręcać się. W momencie rozwoju owoców, plamy pojawiają się również na nich, co następnie prowadzi do nekrozy, a także przedwczesnego opadania owoców.  Pojawienie się na drzewach jabłoni grzyba Venturia inaequalis może powodować straty plonu o 20-30%, a w latach epidemii nawet do 70%.

W celu zwalczania parcha w uprawie jabłoni, ale również w uprawie gruszy i innych małoobszarowych owoców ziarnkowych, najczęściej stosuje się środki na bazie miedzi, kaptanu, difenokonazolu lub dodyny.

Częstym problemem w sadach jabłoniowych jest także mączniak jabłoni, powodem którego jest grzyb Podosphaera leucotricha. Obecność tego agrofaga może prowadzić do znacznych strat plonu z powodu osłabienia wigoru rośliny oraz negatywnego wpływu na roślinę w czasie kwitnienia i owocowania. Zarodniki grzyba mogą zimować na częściach rośliny, stąd choroba ta staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdyż może pojawiać się również w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Mączniak jabłoni dotyka większość części rośliny, m.in. pędy, liście, kwiaty oraz owoce. Charakterystycznymi objawami mączniaka jabłoni jest pokrycie rośliny białym nalotem, a także zmniejszenie wielkości liści, pojawienie się chlorotycznych plam na powierzchni blaszki liściowej, które mogą prowadzić do wysychania i skręcania liści, zamieranie pąków kwiatowych oraz ordzawienie skórki owoców. Aby zapobiec rozwoju choroby jednym z ważnych elementów jest dokładna lustracja sadu zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i zimowym. Jeżeli zaobserwujemy objawy mączniaka jabłoni na roślinie, natychmiastowo należy usunąć porażone pędy. W okresie sezonu wegetacyjnego przy nasileniu się tej choroby w sadzie, nieuniknione jednak będzie zastosowanie ochrony chemicznej w postaci środków na bazie siarki, cyflufenamidu, difenokonazolu, fluksapyroksadu oraz tebukonazolu.

W uprawie drzew owoców ziarnkowych, częstym powodem obniżenia plonu jest również brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, wywoływana przez grzyby Monilinia spp. W szczególny sposób choroba ta atakuje grusze. Charakterystycznymi objawami brunatnej zgnilizny jest pojawienie się na powierzchni owoców gnilnych plam w obrębie których znajdują się również charakterystyczne beżowe zarodniki grzyba. Grzyb oprócz owoców poraża również pędy oraz pąki kwiatowe. Sprzyjającymi warunkami do pojawienia się agrofaga w sadzie są intensywne opady, a także gradobicia. W celu zapobiegania brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych należy w szczególny sposób obserwować rośliny w czasie całego sezonu, a po odnotowaniu uszkodzeń, jak najszybciej usunąć porażone części rośliny. Niestety w większości sytuacji należy zastosować również metody chemiczne, stosując środki ochrony na bazie kaptanu, tebukonazolu i fluopyramu.

Omawiając powyższe choroby wielokrotnie przewijają się 3 substancje aktywne – miedź (sztandarowe produkty Synthos Agro MIEDZIAN 50 WP, MIEDZIAN EXTRA 350 SC) oraz kaptan (KAPTAN 50 WP) i difenokonazol (TORES 250 EC). Do  grona fungicydów sadowniczych w portfolio Synthos Agro dołącza nowy produkt na bazie dwóch substancji kaptanu i difenokonazolu – KADI 72,5 WG.

 

Nowy środek ochrony roślin w ochronie owoców ziarnkowych - KADI 72,5 WG, jest innowacyjnym rozwiązaniem, dotychczas niedostępnym na rynku polskim. Produkt łączy w sobie dwie substancje aktywne o różnym działaniu – powierzchniowym (kaptan 70%) oraz układowym (difenokonazol 2,5%). Badania skuteczności dla środka pokazują, że produkt KADI 72,5 WG jest bardziej skuteczny w odniesieniu do produktów referencyjnych, zawierających tylko jedną substancję aktywną - kaptan lub difenokonazol. Środek może być skutecznym narzędziem w walce z najgroźniejszymi chorobami owoców ziarnkowych, takich jak: parch jabłoni, parch gruszy, mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy oraz brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych. Wyniki badań pokazują, że skuteczność środka KADI 72,5 WG w zwalczaniu parcha jabłoni jest wyższa w stosunku do produktu referencyjnego zawierającego sam kaptan w formulacji WP lub  difenokonazol solo w formulacji EC (Wykres 1). W celu zwalczania parcha jabłoni lub gruszy środek rekomenduje się stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zielonego pąka do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 56-81). 

OCHRONA JABŁONI PRZED PARCHEM JABŁONI

Bez tytułu

Bez tytułu1

Wykres 1. Porównanie skuteczności produktu KADI 72,5 WG oraz produktów na bazie kaptanu i difenokonazolu obecnych na rynku w zwalczaniu parcha jabłoni.

W trakcie badań zaobserwowano także o wiele wyższą skuteczność produktu KADI 72,5 WG w procesie zwalczania mączniaka jabłoni w stosunku do produktów referencyjnych dostępnych na rynku. W odniesieniu do środka referencyjnego w skład którego wchodziło 70% kaptanu, produkt KADI 72,5 WG w dawce 2,0 kg/ha (rekomendowana dla zastosowania w uprawie owoców ziarnkowych) wykazywał prawie o 17% większą skuteczność w ochronie przed mączniakiem jabłoni, zaś porównując z drugim środkiem referencyjnym, zawierającym 25% difenokonazolu, obserwowano o 6% wyższą skuteczność dla środka KADI 72,5 WG (Wykres 2). W celu ochrony jabłoni przed mączniakiem jabłoni, środek najlepiej stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy otwartych jest około 20% kwiatów do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T (BBCH 62-74).

OCHRONA JABŁONI PRZED MĄCZNIAKIEM JABŁONI

Bez tytułu2

Wykres 2. Porównanie skuteczności produktu KADI 72,5 WG oraz produktów na bazie kaptanu i difenokonazolu obecnych na rynku w zwalczaniu mączniaka jabłoni.

Należy podkreślić, że zastosowanie fungicydu wieloskładnikowego, takiego jak KADI 72,5 WG, zawierającego substancje aktywne o różnych mechanizmach działania, zwiększa efektywność zabiegów w sadach, w których pojawiły się również formy odporne oraz, co jest znacznie ważniejsze, pozwala na ograniczenie lub wręcz zapobieganie selekcji form odpornych. Dodatkowo produkt zapewnia użytkowniku komfort stosowania i łatwość przygotowania cieczy roboczej, a także pozwala na elastyczne stosowanie produktu w szerokim okienku aplikacyjnym. Zaletą produktu KADI 72,5 WG jest również to, że dla pełnej ochrony w sadzie wystarczą jedynie 3 aplikacje. Wykorzystanie produktu także wpływa korzystnie na wybarwienie owoców, co jest dodatkowym atutem dla sadowników i producentów. Środek pomimo stosowania w sadach jabłoniowych dopuszczony jest również do stosowania w uprawie roślin małoobszarowych, takich jak: grusza, pigwa i nieszpułka.

Opierając się na wynikach badań skuteczności oraz biorąc pod uwagę zalety środka, potwierdzone obserwacjami w trakcie badań,  produkt KADI 72,5 WG jest idealnym rozwiązaniem w drodze do uzyskania wysokiego plonu o najlepszej jakości.

KADi 10 kg 1 kg

Należy jednak pamiętać, aby przed wykonaniem zabiegów dokładnie zapoznać się z etykietą produktu oraz zachować szczególne bezpieczeństwo. Środek KADI 72,5 WG przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Autor: Maria Halka, Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

Powiązane artykuły

Sadownictwo to niepewność

Jak wesprzeć rośliny w okresach stresu?

Sadownicy polują

X