Ekologiczny sposób na owocówkę jabłkóweczkę

Wśród wielu szkodników naszych sadów owocówka jabłkóweczka zajmuje poczesne miejsce. Jest najistotniejszym gatunkiem owadów uszkadzających jabłka oraz jednym z trudniej zwalczanych owadów w sadach. Błędy w ochronie lub jej zaniechanie mogą spowodować szkody na poziomie nawet 90% owoców, toteż nie można odpuścić jej zwalczania.

Najistotniejszym problemem jest wyznaczanie optymalnego terminu wykonania zabiegu związanego z daną fazą rozwoju owada. Mimo powszechnego stosowania pułapek feromonowych, pomocnych w określeniu fazy rozwoju, sadownicy dalej mają problem w odpowiednim wyborze daty zabiegu. Dwa pokolenia w sezonie bez wyraźnego piku, często rozciągnięte i zachodzące na siebie fazy rozwoju owocówki powodują, że zwalczanie jej zaczyna przypominać zwalczanie parcha, gdzie zabiegi zachodzą na siebie i od końca maja do zbiorów trzeba stale opryskiwać sad przeciw owocówce.

W dobie nacisku na minimalizację stosowanych środków, na niskie ich pozostałości ciężko jest prowadzić ochronę przeciwko temu szkodnikowi. Racjonalna ochrona nie pozwala na ciągłe stosowanie tych samych preparatów (rotacja), a zwiększenie ich liczby powoduje wzrost ilości pozostałości wykrywanych w owocach.

Ochrona przeciw owocówce

Rozwiązaniem, które ułatwia walkę z tym szkodnikiem jest zastosowanie feromonów. Pozwalają one na zwalczanie szkodnika jednocześnie niwelując ilość zabiegów i wprowadzanych do owoców substancji aktywnych.

Zastosowanie ISOMATE CTT pozwala na ochronę owoców przed szkodnikami bez wprowadzania dodatkowych substancji aktywnych, a jeśli zastosujemy jeszcze preparat biologiczny na początku pierwszego pokolenia to cała ochrona przeciw owocówce będzie prowadzona bez jakichkolwiek pozostałości substancji aktywnych w owocach.

Jeśli realizujemy programy minimalizacji substancji aktywnych do 4 lub 0, albo wręcz prowadzimy ochronę w pełni ekologiczną, to ISOMATY są świetnym rozwiązaniem. Dzięki „czystej” ochronie przeciw owocówce, zostaje nam szersza paleta substancji, których możemy użyć do zwalczania innych patogenów, w tym do wykonywania tak istotnych zabiegów przedzbiorczych.

Ekonomiczna produkcja owoców wysokiej jakości

Istotnym argumentem finansowym oraz ekologicznym jest stopniowy spadek zagrożenia ze strony szkodników w następnych sezonach po zastosowaniu ISOMATÓW.  Ich działanie polega na utrudnianiu reprodukcji owadów, dzięki czemu samice nie składają jaj (z których później wylęgają się larwy uszkadzające owoce), w następstwie czego przerywana jest ciągłość pokoleniowa i następne pokolenie jest znacznie mniejsze od poprzedniego. Z każdym kolejnym sezonem presja szkodników maleje.

Jeśli decydujemy się na zastosowanie ISOMATE CLS to oprócz zwalczania owocówki, będziemy zwalczać też szkodliwe zwójki (wydłubka oczateczka, bukóweczka, różoweczka, siatkóweczka i rdzaweczka).

Wówczas również możemy się posiłkować preparatami biologicznymi w fazie różowego pąka i też mamy pełną ochronę przed szerokim spektrum szkodników, która nie pozostawi najmniejszych śladów w owocach.

Skuteczność technologii ISOMATE potwierdzają badania wykonane w Polsce w (IUNG 2015) oraz doświadczenia sadowników z Włoch czy Austrii.

Jeśli chcemy prowadzić czystą i skuteczną ochronę to ISOMATE jest optymalnym wyborem.

Zdj._1_Isomate-w-sadzie_3.jpg

Ważne jest prawidłowe założenie w sadzie Isomate CLS

 

Powiązane artykuły

Choroby przechowalnicze puszczone z dymem [Video]

Co jeszcze dadzą sobie wmówić sadownicy?

Sadownicy mogą mieć wpływ na ceny jabłek!

X