Temat dość kontrowersyjny –  16 kwietnia 2020 r. w Sejmie poddano pod głosowanie projekt obywatelski dotyczący dopuszczenia dzieci do udziału w polowaniach. Wprowadzony do polskiego prawa w 2018 r. zakaz uczestnictwa dzieci w polowaniach jest precedensem, ponieważ dotychczas nigdzie na świecie takiego przepisu nie ustanowiono.

Wywiązała się burzliwa dyskusja, równie zajadła, co podczas głosowania projektu o zaostrzeniu prawa aborcyjnego Kai Godek.

Zwolennicy zniesienia zakazu, w tym prof. Dariusz Gwiazdowicz, który referował projekt przed Sejmem, są zdania, że udział dzieci myśliwych w polowaniach to kluczowy element krzewienia tradycji łowieckiej; wychowania najmłodszych w myśliwskich zwyczajach, które są dorobkiem wielu pokoleń. W polowaniu nie biorą udziału przypadkowe dzieci, lecz te, które są świadome, że dla pozyskania mięsa należy najpierw zwierzę uśmiercić. Twierdzą, że nie ma w Polsce wiarygodnych badań, które dokumentowałyby szkodliwy wpływ udziału w polowaniach na psychikę dzieci. Oskarżają media o powielanie nierzetelnych informacji na temat łowiectwa oraz wypaczanie jego tradycji, głęboko w narodzie zakorzenionej. Każdorazowo o udziale dziecka w polowaniu miałby jednak decydować jego opiekun prawny – jest to bowiem prawo każdego rodzica do wychowania własnego dziecka w poglądach, które uznaje za słuszne.

Z kolei przeciwnicy udziału dzieci w polowaniach bronią zakazu, agrumentując to tym , że dzieci powinno się uczyć szacunku do przyrody, a widok krwi i cierpienia zwierząt ma destrukcyjny wpływ na ich psychikę.

Głosowanie dotyczyło odrzucenia projektu obywatelskiego w pierwszym czytaniu.

Projekt nie został odrzucony, o czym zadecydowały głosy partii rządzącej oraz Konfederacji. Skierowano go do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w której podejmowane będą dalsze decyzje dotyczące nowelizacji prawa łowieckiego.

Posłowie KO oraz Lewicy głosowali za odrzuceniem projektu. Jarosław Kaczyński, znany ze swej troski o dobro zwierząt, nie wziął udziału w głosowaniu, choć był w sali sejmowej obecny.

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection