jeżyna bezkolcowa

Jeżyna po kwitnieniu – sytuacja na plantacji