łutówka niemiecka

Wiśnie: Łutówka czy Schattenmorelle?
X