sad leszczynowy

Gęste nasadzenia leszczyny (co 70 cm) – ślepa uliczka czy kamień milowy?