O konieczności zmiany przepisów w zatrudnianiu cudzoziemców, promocji polskich owoców na zagranicznych rynkach i umowach kontraktacyjnych mówił podczas II konferencji sadowniczej w Chynowie prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm RP – Mirosław Maliszewski.

Przy wypełnionej po brzegi sali poseł Maliszewski mówił m.in. o potrzebie wprowadzenia umów kontraktacyjnych między zakładami przetwórczymi a sadownikami.

Dokończenie: polskiesadownictwo.pl

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin